Hjem > Nyheter > EU skaper humanitær krise i Europa
Nyheter

EU skaper humanitær krise i Europa

24.06.2015 | Oppdatert 14.09.2017
        

– EU må finne trygge og lovlige måter for folk å søke tilflukt og asyl i Europa, sier Nissen.

Foran Europarådets møte 25.-26. juni ber Leger Uten Grenser EU-lederne om å umiddelbart mobilisere ressurser slik at Hellas og Italia effektivt kan sikre beskyttelse og humane mottaksforhold på ankomstpunktene.

Regjeringene i Italia og Hellas må også demonstrere at de forplikter seg til å bedre forholdene for migranter og asylsøkere som ankommer deres grenser.

Organisert krise

– Dette er en organisert humanitær krise, og den er skapt av EUs manglende vilje til å få på plass tilstrekkelige og humane retningslinjer og praksis for å håndtere dette spørsmålet, sier Nissen.

– Det er ikke uhåndterbare mengder migranter og flyktninger som er årsak til at situasjonen stadig blir verre. Årsaken er at EU kronisk kommer til kort når det gjelder å ta imot de nyankomne. Medlemslandene bruker tiden sin på å snakke om å stenge grenser, bygge gjerder og stille hverandre overfor truende ultimatumer. Det vil ikke føre til at folk slutter å ankomme, det vil kun undergrave ethvert samarbeid for å hjelpe mennesker i nød.

Enda mer skammelig er det at sentrale medlemsland møter denne ekstreme lidelsen med uforsonlighet: Frankrike og Østerrike trapper opp grensekontroller, Italia truer med å nekte utenlandske båter å sette i land migranter, og Ungarn erklærer at landet vil sette opp en mur langs sin grense mot Serbia.

Utilstrekkelig helsehjelp

Leger Uten Grensers medisinske data fra sitt arbeid for migranter i Italia og Hellas viser at de fleste helseproblemene er forårsaket av dårlige mottaksforhold, samt skader og traumer som er pådratt under lange og farlige reiser.

Ettersom myndighetene ikke håndterer disse helseproblemene på en tilstrekkelig måte, må Leger Uten Grenser gi medisinske tjenester og psykisk helsehjelp.

– Dagens system fungerer åpenbart ikke. Dublin-avtalen åpner for at medlemsland kan returnere sårbare mennesker til Italia. Dette bør umiddelbart innstilles. Asylsøkere som tar seg inn over EUs sørlige grenser må få den hjelpen og beskyttelsen de har krav på i henhold til EUs direktiver, sier Nissen.

Mottakssystemet i Italia er under press og vil i løpet av de neste ukene kollapse dersom ingenting blir gjort.

Mottakssentre på Sicilia sliter med å sikre humane forhold. Hundrevis av flyktninger samler seg i provisoriske bosettinger i Italias største byer og i Ventimiglia ved grensen mot Frankrike.

Falleferdig leir

Stadig flere flyktninger ankommer Hellas, men mottakssystemet er nærmest ikke-eksisterende, og forholdene er bekymringsverdige.

På Øya Kos er Leger Uten Grenser den eneste organisasjonen som gir medisinsk hjelp og jobber med å bedre boforholdene på den falleferdige bygningen som utgjør Captain Elias-leiren.

Dette er det eneste stedet myndighetene har gjort tilgjengelig for flyktninger og migranter mens de venter på politiets tillatelse til å forlate øya, en prosess som kan ta flere uker.

Krever besluttsomhet

Over 1800 mennesker har mistet livet i Middelhavet i år. I løpet av den siste måneden er finansieringen av redningsarbeidet endelig tredoblet. Men svært lite blir gjort for å sikre hjelp og tilstrekkelige mottaksforhold for dem som når frem til Europa.

– Vi ønsker å se den samme besluttsomheten for å få på plass verdige og humane mottaksforhold i Europa. EU må slutte å krangle om solidaritet mellom medlemsland og heller ta konkrete skritt for å hjelpe mennesker som flykter fra grusomme humanitære kriser. Medlemslandene må få på plass retningslinjer som er effektive, humane og basert på medlidenhet med mennesker, ikke på avvisning og fiendtlighet, sier Nissen.

Les mer om: Hellas, Italia, Middelhavet

/var/www/legerutengrenser.no/public_html/sites/default/files/pictures/story_main_pictures/
Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > EU skaper humanitær krise i Europa
Nyheter

EU skaper humanitær krise i Europa

24.06.2015 | Oppdatert 14.09.2017
        

– EU må finne trygge og lovlige måter for folk å søke tilflukt og asyl i Europa, sier Nissen.

Foran Europarådets møte 25.-26. juni ber Leger Uten Grenser EU-lederne om å umiddelbart mobilisere ressurser slik at Hellas og Italia effektivt kan sikre beskyttelse og humane mottaksforhold på ankomstpunktene.

Regjeringene i Italia og Hellas må også demonstrere at de forplikter seg til å bedre forholdene for migranter og asylsøkere som ankommer deres grenser.

Organisert krise

– Dette er en organisert humanitær krise, og den er skapt av EUs manglende vilje til å få på plass tilstrekkelige og humane retningslinjer og praksis for å håndtere dette spørsmålet, sier Nissen.

– Det er ikke uhåndterbare mengder migranter og flyktninger som er årsak til at situasjonen stadig blir verre. Årsaken er at EU kronisk kommer til kort når det gjelder å ta imot de nyankomne. Medlemslandene bruker tiden sin på å snakke om å stenge grenser, bygge gjerder og stille hverandre overfor truende ultimatumer. Det vil ikke føre til at folk slutter å ankomme, det vil kun undergrave ethvert samarbeid for å hjelpe mennesker i nød.

Enda mer skammelig er det at sentrale medlemsland møter denne ekstreme lidelsen med uforsonlighet: Frankrike og Østerrike trapper opp grensekontroller, Italia truer med å nekte utenlandske båter å sette i land migranter, og Ungarn erklærer at landet vil sette opp en mur langs sin grense mot Serbia.

Utilstrekkelig helsehjelp

Leger Uten Grensers medisinske data fra sitt arbeid for migranter i Italia og Hellas viser at de fleste helseproblemene er forårsaket av dårlige mottaksforhold, samt skader og traumer som er pådratt under lange og farlige reiser.

Ettersom myndighetene ikke håndterer disse helseproblemene på en tilstrekkelig måte, må Leger Uten Grenser gi medisinske tjenester og psykisk helsehjelp.

– Dagens system fungerer åpenbart ikke. Dublin-avtalen åpner for at medlemsland kan returnere sårbare mennesker til Italia. Dette bør umiddelbart innstilles. Asylsøkere som tar seg inn over EUs sørlige grenser må få den hjelpen og beskyttelsen de har krav på i henhold til EUs direktiver, sier Nissen.

Mottakssystemet i Italia er under press og vil i løpet av de neste ukene kollapse dersom ingenting blir gjort.

Mottakssentre på Sicilia sliter med å sikre humane forhold. Hundrevis av flyktninger samler seg i provisoriske bosettinger i Italias største byer og i Ventimiglia ved grensen mot Frankrike.

Falleferdig leir

Stadig flere flyktninger ankommer Hellas, men mottakssystemet er nærmest ikke-eksisterende, og forholdene er bekymringsverdige.

På Øya Kos er Leger Uten Grenser den eneste organisasjonen som gir medisinsk hjelp og jobber med å bedre boforholdene på den falleferdige bygningen som utgjør Captain Elias-leiren.

Dette er det eneste stedet myndighetene har gjort tilgjengelig for flyktninger og migranter mens de venter på politiets tillatelse til å forlate øya, en prosess som kan ta flere uker.

Krever besluttsomhet

Over 1800 mennesker har mistet livet i Middelhavet i år. I løpet av den siste måneden er finansieringen av redningsarbeidet endelig tredoblet. Men svært lite blir gjort for å sikre hjelp og tilstrekkelige mottaksforhold for dem som når frem til Europa.

– Vi ønsker å se den samme besluttsomheten for å få på plass verdige og humane mottaksforhold i Europa. EU må slutte å krangle om solidaritet mellom medlemsland og heller ta konkrete skritt for å hjelpe mennesker som flykter fra grusomme humanitære kriser. Medlemslandene må få på plass retningslinjer som er effektive, humane og basert på medlidenhet med mennesker, ikke på avvisning og fiendtlighet, sier Nissen.

Les mer om: Hellas, Italia, Middelhavet

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen