Bangladesh

Foto: Sarah Crete

Bangladesh


Leger Uten Grenser gir helsehjelp til rohingya-flyktningene som bor i overfylte flyktningleirer i Bangladesh, i tillegg til andre sårbare grupper i Kamrangirchar-slummen. 

Hjem > Land > Bangladesh
19.06.2017 | Oppdatert 28.08.2019
        

Kort tid etter at hundretusener av rohingya-flyktninger flyktet fra en rekke voldelige angrep i Rakhine-delstaten i Myanmar i august 2017 oppskalerte vi arbeidet vårt i Bangladesh. I desember 2017 publiserte Leger Uten Grenser en rapport som viste at minst 6700 rohingyaer hadde dødd i Rakhine-delstaten i Myanmar mellom 25. august og 25. september 2017.

Over 70 prosent av de rapporterte dødsfallene var voldsrelaterte. Basert på funnene i rapporten, estimeres det at minst 6700 ble drept, deriblant så mange som 730 barn under fem år. Over 60 prosent av de drepte ble skutt. Andre ble slått ihjel, utsatt for grov seksualisert vold, eller brant inne i påtente hus. Undersøkelsen støtter opp om at et systematisk massedrap fant sted i Rakhine-delstaten i denne perioden.

Rapport: Over 6.700 Rohingya ble drept i Rakhine-delstaten i Myanmar på kun én måned

Artikkelen fortsetter under bildet

DIFTERIUTBRUDD: På akuttavdelingen undersøker lege Øyunn Holen hjerterytmen til en ung gutt for difteri - en fryktet sykdom som kan gi alvorlig halsbetennelse, pustebesvær og trange luftveier. Leger Uten Grenser hadde frem til slutten av februar 2018 behandlet 4678 pasienter mot difteri under utbruddet.
Foto: Sara Creta/Leger Uten Grenser  

 

Mot slutten av 2018 var Leger Uten Grenser én av de største humanitærhjelpaktørene som bisto rohingya-flyktningene i landet, og hadde flere enn 2000 ansatte på plass. Til sammen bor det nå nesten én million rohingya-flyktninger i landet, og det er store helsebehov som ikke blir dekket. Flesteparten av flyktningene bor i provisoriske hjem laget av plast, blikk og bambus. Mange av husene ligger i kuperte områder og i skråninger, noe som gjør de ekstra sårbare for både jordras og flom. Dette kan skape store utfordringer for de allerede dårlige hygieniske- og sanitære forholdene, i tillegg til tilgang på rent drikkevann. De fleste sykdommene vi behandler flyktningene mot er luftveisinfeksjoner og hudsykdommer, noe som er en direkte konsekvens av de dårlige forholdene i leirene. 

I 2018 utførte vi blant annet 954.300 pasientkonsultasjoner, ga 26.600 individuelle mentalhelsekonsultasjoner og assisterte ved 2540 fødsler. 

Vitnemål: Flykter fra drap, voldtekt og ekstrem vold i nordlige Rakhine-delstaten i Myanmar (NB, sterke skildringer) 

Leger Uten Grensers arbeid i 2018

Artikkelen fortsetter under videoen av et av sykehusene vi har bygget i Bangladesh.

Les også: Myanmar: Internasjonale humanitære organisasjoner må gis full tilgang øyeblikkelig til Rakhine-delstaten

Mot slutten av 2018 hadde vi team som jobbet på fire sykehus, fem sentre for grunnleggende helsehjelp og et senter for behandling av sykdomsutbrudd. Dette innebærer blant annet akutthelsehjelp, intensivpleie, mental helsehjelp, seksual og reproduktiv helsehjelp og behandling av kroniske sykdommer som diabetes og hjertesykdommer.  Vi gir også helsehjelp til svært mange barn, gravide og ofre for seksualisert vold.  

Mentalhelse- og barnehelsetjenester var mot slutten av året tilgjengelige på de fleste prosjektene våre. Det var også team som utførte helseinformasjonsarbeid i de tett bebodde områdene hvor flyktningene bor i provisoriske hjem, inkludert det området som nå er verdens største flyktningleir, Kutupalong-Balukhali.

Det innebar også å overvåke helsesituasjonen, rykke ut under sykdomsutbrudd og utføre helseinformasjonsarbeid innen hygieniske forhold, i tillegg til informasjon rundt seksuelle overgrep og vold.  

Rohingya-flyktningene: Vi har ingen andre steder å dra

Artikkelen fortsetter under bildet

Humaira (25) ble funnet av Leger Uten Grenser i en telt og var i sjokk. Hun flyktet fra Myanmar da volden brøt i Rakhine-delstaten. Hun mistet mannen sin og måtte flykte til fots med sin syv år gamle sønn. Hun var i tillegg gravid med komplikasjoner og fødte på flukten. Humaira har ikke hatt brystmelk på månedsvis og den nyfødte datteren lider av undernæring. Foto: Anna Surinyach

 

Rykket ut under sykdomsutbrudd

Vi rykket også ut da det oppstå et utbrudd av difteri, meslinger og vannkopper i 2018. Disse utbruddene henger sammen med at det har vært lav vaksinedekning og dårlig helsetilbud i Rakhine-delstaten i Myanmar. Sammen med helsemyndighetene i Bangladesh utførte vi store vaksinasjonskampanjer i de fleste prosjektene våre. I løpet av året var de fleste utbruddene under kontroll, selv om det fremdeles er tilfeller av difteri. Vi behandlet også hundrevis av pasienter med vannkopper, en sykdom som kan være særlig farlig for gravide og mennesker med svake immunsystem. 

Leger Uten Grenser jobbet også med vann- og sanitærforhold, blant annet ble det bygget to store vanndistribusjonssystemer som kunne gi tusenvis av mennesker vann. Vi drillet også vannhull og gravde rørbrønner, rehabiliterte- og bygget nye latriner og installerte dusjer, i tillegg til at vi delte ut vannfiltre. 

I midten av året økte vi også kapasiteten vår på sykehusene i Cox’s Bazaar for å kunne gjøre pasienthenvisningstilbudet bedre. 

Akutt hjelp må til for å unngå massiv helsekatastrofe

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Boshir (25) flyktet med moren, konen og sine tre barn til Bangladesh fra Myanmar. Her blir den yngste sønnen hans vaksinert kort tid etter akomst. De fleste rohingyaene som har bodd i Rakhine-delstaten i Myanmar er ikke vaksinerte og har hatt veldig begrenset tilgang på helsehjelp. For å unngå sykdomsutbrudd vaksinerer Leger Uten Grenser mange av flyktningene. Foto: Anna Surinyach/MSF

 

Kamrangirchar-slummen

Teamene våre fortsatte arbeidet vårt med å tilby reproduktive helsetjenester for jenter og kvinner i slumområdet i Dhaka i 2018. Nesten 12.000 svangerskapskonsulatsjoner og 760 fødsler ble assistert i løpet av 2018.

Vi fortsatte også med å gi helsehjelp og psykologisk støtte til 885 ofre for seksualisert vold, utførte 9300 familieplanleggingskonsultasjoner og ga 2000 mennesker individuell mentalhelsehjelpkonsultasjoner.

Som den del av et prosjekt for arbeidere utførte vi også 9500 medisinske pasientkonsultasjoner og vaksinerte 550 mennesker som jobbet på fabrikker mot stivkrampe. Disse jobbet under svært farlige forhold i mindre fabrikker i Kamrangirchar-slummen. 

DIAGNOSTISERING: En Leger Uten Grenser-ansatt tar blodprøver av en pasient på Kutupalongklinikken i Cox’s Bazaar 15.mars 2016. Foto: Alva White.


 

 

 HVORFOR ER VI I BANGLADESH 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen