Bangladesh

Foto: Sarah Crete

Bangladesh


Leger Uten Grenser tilbyr helsehjelp til sårbare grupper som rohingya-flyktninger, papirløse flyktninger, unge kvinner, og mennesker i avsidesliggende og fattige områder i Bangladesh.

Hjem > Land > Bangladesh
19.06.2017 | Oppdatert 01.08.2018
        

Leger Uten Grenser begynte å jobbe i Bangladesh for første gang i 1985 med å tilby helsetjenester til grupper som av forskjellige grunner ikke har hatt tilgang til helsehjelp, blant annet innebærer dette rohingya-flyktninger som bor under forferdelige forhold i flyktningleirer i Cox's Bazar og i Kutupalong-distriktet.

Arbeid med rohingya-flyktningene i Bangladesh

I 2009 startet Leger Uien Grenser å tilby helsehjelp i Kutupalong-leiren i landet for rohingya-flyktningene som hadde flyktet fra Rakhine-delstaten i nabolandet Myanmar.

Leger Uten Grenser måtte i 2017 oppskalere dette arbeidet i rekordfart på grunn av de nesten 700.000 nye rohingya-flyktninger som kom til Bangladesh siden 25.august 2017 i Cox's Bazar-distriktet. Her er  de medisinske og humanitære behovene store og flyktningene lever under ekstremt dårlige boforhold, særlig når det gjelder vann-og sanitærforhold.

Veldig mange av flyktningene forteller grusomme historier til Leger Uten Grenser om hvordan de måtte flykte fra vold, overgrep og drap fra Rakhine-delstaten, og mange har hatt liten, eller ingen, tilgang til kvalifisert helsepersonell og helsetjenester når de bodde i Rakhine-delstaten i Myanmar. 

Det er svært få barn som har blitt vaksinert, og Leger Uten Grenser behandler barn mot blant annet meslinger, lungebetennelse og difteri. 

Les også: Vitnemål: Flykter fra drap, voldtekt og ekstrem vold i nordlige Rakhine-delstaten i Myanmar (NB, sterke skildringer) 

Les også: Ny rapport: Over 6.700 Rohingya ble drept i Rakhine-delstaten i Myanmar på kun én måned

Artikkelen fortsetter under

DIFTERIUTBRUDD: På akuttavdelingen undersøker lege Øyunn Holen hjerterytmen til en ung gutt for difteri - en fryktet sykdom som kan gi alvorlig halsbetennelse, pustebesvær og trange luftveier. Leger Uten Grenser hadde frem til slutten av februar 2018 behandlet 4678 pasienter mot difteri under utbruddet.
Foto: Sara Creta/Leger Uten Grenser  


Leger Uten Grensers arbeid i Cox’s Bazar i Bangladesh

Leger Uten Grenser hadde i mars 2018 ti døgnåpne helsesentre og flere enn 2800 ansatte i Cox’s Bazar- distriktet. Her jobber vi med grunnleggende og akutt helsehjelp, i tillegg til mental helsehjelp og vann- og sanitærarbeid.

I løpet av seks måneder utførte Leger Uten Grenser 351.421 pasientkonsultasjoner og hadde 8135 pasienter innlagt på fire av helsesentrene frem til mars 2018.  Flere team reiser også rundt i leirene og jobber med helsepromotering. 

I starten av desember 2017 brøt det ut difteri, og på det verste dedikerte Leger Uten Grenser tre av helsesentrene til å begrense og behandle sykdommen. Det ble også utført vaksinering av små barn i samarbeid med helsemyndighetene. Innen slutten av februar 2018 hadde Leger Uten Grenser behandlet over 4678 pasienter mot difteri i Cox’s Bazar distriktet, de fleste barn mellom fem og 14 år.

Les også: Rohingya-flyktningene: Vi har ingen andre steder å dra

Les også: Bangladesh: Akutt hjelp må til for å unngå massiv helsekatastrofe

Artikkelen fortsetter under videoen av et av sykehusene vi har bygget i Bangladesh.

Les også: Myanmar: Internasjonale humanitære organisasjoner må gis full tilgang øyeblikkelig til Rakhine-delstaten

Artikkelen fortsetter under kartet 

Kala-azar, et glemt fremskritt

Bangladesh, tidligere Øst-Pakistan, ble grunnlagt i 1971. Det er et av verdens tettest befolkede land. 

Bangladesh er et lavtliggende land nord for Ekvator i et tropisk område med Bengalbukta i sør. Disse forholdene gjør at landet ofte blir rammet av flom og tropiske sykloner.

Leger Uten Grenser har tidligere jobbet mye med behandling og forebygging av den glemte tropesykdommen kala-azar i Bangladesh. Etter mye arbeid er sykdommen på god vei til å bli utryddet i Bangladesh, Nepal og India.

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Denne fantastiske nyheten er på listen over glemte fremskritt for 2017, som vi lanserte sammen med årets glemte kriser. 

Les om årets glemte kriser og glemte fremskritt

Artikkelen fortsetter under bildet 

SPRER KUNNSKAP: En viktig del av arbeidet mot kala-azar er å spre kunnskap om sykdommen i lokalsamfunn så man kan unngå smitte, og oppsøke medisinsk hjelp i tide. Her forteller Leger Uten Grenser-ansatte om kala azar i Fulbaria, Bangladesh 2015. Foto: Igor Barbero

 

Vårt arbeid i 2016

Kutupalong 

Kutupalong er en provisorisk flyktningleir i havnebyen Cox’s Bazar. Her driver Leger Uten Grenser en klinikk hvor vi tilbyr omfattende, grunnleggende og akutte helsetjenester. Innleggelser og laboratorietester er noen av helsetjenestene som blant annet rohingya-flyktningene og lokalsamfunnet blir tilbudt. 

 I november og desember 2016 var det en kraftig økning i antall pasienter på grunn av den store tilstrømmingen av rohingya-flyktninger fra Rakhine, en stat på vestkysten av Myanmar.

Teamet fra Leger Uten Grenser behandlet 113 pasienter med voldsrelaterte skader i november og desember, hvorav 17 var skuddsår.

I løpet av 2016 utførte Leger Uten Grenser 89.954 medisinske konsultasjoner, 2491 innleggelser, og 4559 undersøkelser av psykisk helse

Artikkelen fortsetter under bildet.

DIAGNOSTISERING: En Leger Uten Grenser-ansatt tar blodprøver av en pasient på Kutupalongklinikken i Cox’s Bazaar 15.mars 2016. Foto: Alva White.

 

Økning i seksualisert vold

Leger Uten Grenser behandlet også 103 ofre for seksualisert vold. Dette er dobbelt så mange som i 2015. I tillegg ble det utført 15.194 svangerskapsundersøkelser.

Kamrangirchar-slummen

I hovedstaten Dhaka, finner man slumområdet Kamrangirchar. Her tilbyr Leger Uten Grenser helsetjenester til tenåringsjenter. 
 
I 2016 ble det utført 4578 svangerskapsundersøkelser, i tillegg til at Leger Uten Grenser også assisterte 457 fødsler. 
 
Leger Uten Grenser sørget også for medisinsk- og psykologisk hjelp til 535 ofre for seksuell vold og partnervold. 2324 møter om familieplanlegging ble gjennomført og 2379 individuelle konsultasjoner av mennesker i alle aldre om psykisk helse ble utført.

Leger Uten Grenser driver også et helseprogram rettet mot fabrikkarbeidere i Kamrangirchar. I 2016 ble det utført 8923 konsultasjoner i dette prosjektet.
 

 

 HVORFOR ER VI I BANGLADESH 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen