Foto: Leger Uten Grenser / Jamal Bali
Hjem > Nyheter > Syria: Uten egne øyne på bakken
Nyheter

Syria: Uten egne øyne på bakken

04.04.2017 | Oppdatert 21.09.2018
        

I 45 år har Leger Uten Grenser snakket ut og rettet søkelyset mot forhold der folk er rammet av sykdom, naturkatastrofer og konflikter. Det gjør vi med grunnlag i informasjonen vi får fra våre pasienter og ved å være der det skjer.

Leger Uten Grenser jobber ut ifra det prinsippet at den medisinske- og humanitære hjelpen skal komme direkte fra våre egne hjelpearbeidere. Når vi samler inn medisinsk informasjon, bruker vi våre egne ansatte.

Historier fra våre pasienter og hjelpearbeidere blir gjengitt av våre egne.

Men det finnes unntak til regelen. Et eksempel er når våre hjelpearbeidere ikke har adgang til et område. Det kan være av sikkerhetsmessige grunner eller fordi man nektes adgang.

Det opplevde vi i Tsjetsjenia og Somalia, og det opplever vi Syria i dag. Når det skjer, må Leger Uten Grenser samarbeide med parter og individer som organisasjonen stoler på. I Syria i dag støtter vi over 150 sykehus med materiell, opplæring og medisiner. Vi betaler i noen tilfeller lønnen til de ansatte.

Syria er et unikt tilfelle

Syria er et unikt tilfelle. Mange av innbyggerne er fanget i beleirede områder, og det gjør det vanskelig for hjelpearbeidere fra Leger Uten Grenser å bli i lengre perioder av gangen.

Det finnes noen få tilfeller der Leger Uten Grenser får opprette feltsykehus og mobile klinikker i de opposisjonsstyrte områdene. Nord i Syria driver vi i dag seks klinikker og sykehus.

Et  stort problem for Leger Uten Grenser er at vi nektes tilgang til regjeringskontrollerte områder, derfor får vi ikke behandlet pasienter på den siden av konflikten eller rapportert om de medisinske behovene derfra.

Dette gjør at vår informasjon fra Syria kan oppfattes om skjev. Vi har gjentatte ganger, og kontinuerlig, bedt om tillatelse for å jobbe i regjeringskontrollerte områder og vil fortsette å prøve å få tilgang for å redde liv og lindre nød. 

Hjelpearbeiderne fra Leger Uten Grenser styrer nødhjelpen som skal til de beleirede områdene i Syria. De siste seks årene har vi mottatt rapporter som viser til svært kritiske forhold.

Det er alvorlig mangel på medisinske helsetjenester. Det rapporteres om sult, bombede sykehus, medisinske helsearbeidere som blir drept og bruk av kjemiske våpen.

Den ekstreme graden av vold og den akutte innvirkningen denne volden har på den syriske befolkningen, er en av hovedgrunnene til at Leger Uten Grenser velger å snakke ut om forholdene.

Dette er informasjon som er basert på medisinsk informasjon og vitnesbyrd fra våre medisinske partnere som befinner seg i de aktuelle områdene.

Ja, denne type data kan være uberegnelig eller usammenhengende. Det er vanskelig å bekrefte vitneutsagn når vi ikke slipper til i de beleirede områdene. Andre kilder er også svært begrenset i de områdene.

Så langt det lar seg gjøre, kryssjekker vi så grundig vi bare kan alle opplysningene vi får. Leger Uten Grenser bruker i hovedsak informasjon som kommer fra individer eller grupper vi har samarbeidet med gjennom flere år.

Utfordrende å sjekke informasjonen

Det er utfordrende å skaffe informasjon fra slike steder, og det er ikke til å komme unna at den til tider kan være mangelfull og utydelig. Men, det er denne informasjonen som gjør at vi kjenner til de enorme lidelsene til de menneskene som er fanget i Syria konflikten.

Rapportene gir oss opplysninger om store medisinske behov. Den forteller også om stridende parter som ikke tar hensyn til vårt medisinske arbeid, våre pasienter eller de humanitære prinsippene. Det er i slike tilfeller Leger Uten Grenser velger å snakke ut.

Det er problematisk for Leger Uten Grenser å si noe i en konflikt der de stridende partene bruker strategier som «man er med oss, eller mot oss». Det er et dilemma, siden vi er og forblir upartiske. Vi velger likevel å uttale oss når den pågående volden har så store medisinske konsekvenser. Vi ser på det som vår oppgave å varsle om dette.

Leger Uten Grenser tar beslutninger utelukkende ut ifra hva vi mener er nødvendig for våre pasienter og ut ifra et medisinsk ståsted.

Informasjonen kan bli misbrukt

Kunnskap er makt. Selv de mest ufarlige medisinske statistikkene kan misbrukes av de ulike partene i konflikten for å fremme egne politiske eller militære mål.

Leger Uten Grenser vurderer alltid hvilke konsekvenser de uttalelsene vi kommer med kan ha for menneskene vi hjelper. Vi opplever at sannheten i det vi sier blir trukket i tvil av de ulike partene i konflikten.

Samtidig blir våre rapporter misbrukt til egen vinning. Når informasjonen vi går ut med blir kjent, er det utenfor vår kontroll hvordan denne informasjonen blir brukt av andre aktører.

Leger Uten Grenser står ovenfor mange kompliserte valg når det kommer til innsamling av informasjon og vitneutsagn. Hver situasjon er unik, og det er ikke alle situasjoner Leger Uten Grenser rår over.

Med begrenset kontroll over hvilken informasjon som kommer inn og ingen kontroll over hvordan informasjonen videre blir brukt av andre, forsterkes faren for manipulering. Propagandakrigen omkring Syria konflikten har ingen grenser. Den består ikke bare av de lokale aktørene, men også av mektige, globale aktører med sterke interesser i konflikten. Det dannes motpoler, og all informasjon og data kan brukes til å svartmale motparten.

Når Leger Uten Grenser ikke er til stede i felt, er det også en fare for manipulasjon av informasjon. Men når vi er til stede, kan vi lettere ta det fulle ansvaret når det kommer til representasjonen av vårt arbeid.

Vi kan lettere kontrollere at informasjonen ikke blir forvrengt eller misbrukt militært eller politisk. Utfordringene er størst når de medisinske dataene og vitneutsagnene ikke kommer fra våre egne ansatte, da er det vanskeligere å stå for informasjonen.

Vårt mål er å hjelpe de som trenger det mest

Nærheten til pasientene forblir kjernen i vårt arbeid. Vårt mål er alltid å hjelpe de som trenger det mest. Noen ganger er det å snakke ut om kritiske forhold den eneste måten vi kan hjelpe, særlig når vi ikke får tilgang.

Når vi i Syria rapporterer om hendelser og omstendigheter i områder hvor vi ikke har egne ansatte, gjør vi det fordi situasjonen er såpass prekær at vi ikke ser andre utveier. Dette er ikke en ideell situasjon for oss eller for de sivile krigen rammer.

Det følger med et stort ansvar å ta i bruk slik informasjon. Leger Uten Grenser har som prinsipp å alltid gjøre det tydelig hvor informasjonen kommer fra og hvordan den godkjennes.

Innad i organisasjonen er diskuterer vi stadig hvordan vi skal håndtere informasjonen vi får. Dette vil vi fortsette med hver gang vi kommer i slike vanskelige situasjoner.

Les mer om: Syria

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Jamal Bali
Hjem > Nyheter > Syria: Uten egne øyne på bakken
Nyheter

Syria: Uten egne øyne på bakken

04.04.2017 | Oppdatert 21.09.2018
        

I 45 år har Leger Uten Grenser snakket ut og rettet søkelyset mot forhold der folk er rammet av sykdom, naturkatastrofer og konflikter. Det gjør vi med grunnlag i informasjonen vi får fra våre pasienter og ved å være der det skjer.

Leger Uten Grenser jobber ut ifra det prinsippet at den medisinske- og humanitære hjelpen skal komme direkte fra våre egne hjelpearbeidere. Når vi samler inn medisinsk informasjon, bruker vi våre egne ansatte.

Historier fra våre pasienter og hjelpearbeidere blir gjengitt av våre egne.

Men det finnes unntak til regelen. Et eksempel er når våre hjelpearbeidere ikke har adgang til et område. Det kan være av sikkerhetsmessige grunner eller fordi man nektes adgang.

Det opplevde vi i Tsjetsjenia og Somalia, og det opplever vi Syria i dag. Når det skjer, må Leger Uten Grenser samarbeide med parter og individer som organisasjonen stoler på. I Syria i dag støtter vi over 150 sykehus med materiell, opplæring og medisiner. Vi betaler i noen tilfeller lønnen til de ansatte.

Syria er et unikt tilfelle

Syria er et unikt tilfelle. Mange av innbyggerne er fanget i beleirede områder, og det gjør det vanskelig for hjelpearbeidere fra Leger Uten Grenser å bli i lengre perioder av gangen.

Det finnes noen få tilfeller der Leger Uten Grenser får opprette feltsykehus og mobile klinikker i de opposisjonsstyrte områdene. Nord i Syria driver vi i dag seks klinikker og sykehus.

Et  stort problem for Leger Uten Grenser er at vi nektes tilgang til regjeringskontrollerte områder, derfor får vi ikke behandlet pasienter på den siden av konflikten eller rapportert om de medisinske behovene derfra.

Dette gjør at vår informasjon fra Syria kan oppfattes om skjev. Vi har gjentatte ganger, og kontinuerlig, bedt om tillatelse for å jobbe i regjeringskontrollerte områder og vil fortsette å prøve å få tilgang for å redde liv og lindre nød. 

Hjelpearbeiderne fra Leger Uten Grenser styrer nødhjelpen som skal til de beleirede områdene i Syria. De siste seks årene har vi mottatt rapporter som viser til svært kritiske forhold.

Det er alvorlig mangel på medisinske helsetjenester. Det rapporteres om sult, bombede sykehus, medisinske helsearbeidere som blir drept og bruk av kjemiske våpen.

Den ekstreme graden av vold og den akutte innvirkningen denne volden har på den syriske befolkningen, er en av hovedgrunnene til at Leger Uten Grenser velger å snakke ut om forholdene.

Dette er informasjon som er basert på medisinsk informasjon og vitnesbyrd fra våre medisinske partnere som befinner seg i de aktuelle områdene.

Ja, denne type data kan være uberegnelig eller usammenhengende. Det er vanskelig å bekrefte vitneutsagn når vi ikke slipper til i de beleirede områdene. Andre kilder er også svært begrenset i de områdene.

Så langt det lar seg gjøre, kryssjekker vi så grundig vi bare kan alle opplysningene vi får. Leger Uten Grenser bruker i hovedsak informasjon som kommer fra individer eller grupper vi har samarbeidet med gjennom flere år.

Utfordrende å sjekke informasjonen

Det er utfordrende å skaffe informasjon fra slike steder, og det er ikke til å komme unna at den til tider kan være mangelfull og utydelig. Men, det er denne informasjonen som gjør at vi kjenner til de enorme lidelsene til de menneskene som er fanget i Syria konflikten.

Rapportene gir oss opplysninger om store medisinske behov. Den forteller også om stridende parter som ikke tar hensyn til vårt medisinske arbeid, våre pasienter eller de humanitære prinsippene. Det er i slike tilfeller Leger Uten Grenser velger å snakke ut.

Det er problematisk for Leger Uten Grenser å si noe i en konflikt der de stridende partene bruker strategier som «man er med oss, eller mot oss». Det er et dilemma, siden vi er og forblir upartiske. Vi velger likevel å uttale oss når den pågående volden har så store medisinske konsekvenser. Vi ser på det som vår oppgave å varsle om dette.

Leger Uten Grenser tar beslutninger utelukkende ut ifra hva vi mener er nødvendig for våre pasienter og ut ifra et medisinsk ståsted.

Informasjonen kan bli misbrukt

Kunnskap er makt. Selv de mest ufarlige medisinske statistikkene kan misbrukes av de ulike partene i konflikten for å fremme egne politiske eller militære mål.

Leger Uten Grenser vurderer alltid hvilke konsekvenser de uttalelsene vi kommer med kan ha for menneskene vi hjelper. Vi opplever at sannheten i det vi sier blir trukket i tvil av de ulike partene i konflikten.

Samtidig blir våre rapporter misbrukt til egen vinning. Når informasjonen vi går ut med blir kjent, er det utenfor vår kontroll hvordan denne informasjonen blir brukt av andre aktører.

Leger Uten Grenser står ovenfor mange kompliserte valg når det kommer til innsamling av informasjon og vitneutsagn. Hver situasjon er unik, og det er ikke alle situasjoner Leger Uten Grenser rår over.

Med begrenset kontroll over hvilken informasjon som kommer inn og ingen kontroll over hvordan informasjonen videre blir brukt av andre, forsterkes faren for manipulering. Propagandakrigen omkring Syria konflikten har ingen grenser. Den består ikke bare av de lokale aktørene, men også av mektige, globale aktører med sterke interesser i konflikten. Det dannes motpoler, og all informasjon og data kan brukes til å svartmale motparten.

Når Leger Uten Grenser ikke er til stede i felt, er det også en fare for manipulasjon av informasjon. Men når vi er til stede, kan vi lettere ta det fulle ansvaret når det kommer til representasjonen av vårt arbeid.

Vi kan lettere kontrollere at informasjonen ikke blir forvrengt eller misbrukt militært eller politisk. Utfordringene er størst når de medisinske dataene og vitneutsagnene ikke kommer fra våre egne ansatte, da er det vanskeligere å stå for informasjonen.

Vårt mål er å hjelpe de som trenger det mest

Nærheten til pasientene forblir kjernen i vårt arbeid. Vårt mål er alltid å hjelpe de som trenger det mest. Noen ganger er det å snakke ut om kritiske forhold den eneste måten vi kan hjelpe, særlig når vi ikke får tilgang.

Når vi i Syria rapporterer om hendelser og omstendigheter i områder hvor vi ikke har egne ansatte, gjør vi det fordi situasjonen er såpass prekær at vi ikke ser andre utveier. Dette er ikke en ideell situasjon for oss eller for de sivile krigen rammer.

Det følger med et stort ansvar å ta i bruk slik informasjon. Leger Uten Grenser har som prinsipp å alltid gjøre det tydelig hvor informasjonen kommer fra og hvordan den godkjennes.

Innad i organisasjonen er diskuterer vi stadig hvordan vi skal håndtere informasjonen vi får. Dette vil vi fortsette med hver gang vi kommer i slike vanskelige situasjoner.

Les mer om: Syria

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen