Foto: Peter Bräunig/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene
Nyheter

Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene

25.04.2022 | Oppdatert 15.11.2022
        

Dette er situasjonen: 

Etter åtte år med konflikt i Øst-Ukraina, angrep russiske styrker flere byer i Ukraina i februar 2022. Minst 7,7 millioner mennesker er registrert å ha flyktet fra Ukraina til andre land i Europa, ifølge FNs høykommisær for flyktninger. Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er 6,2 millioner mennesker internt fordrevne. 

Sivile rammes hardt av krigen. Harde kamper flere steder gjør det vanskelig og farlig – og til tider umulig – å bevege seg. Folk blir skadet og drept i hjemmene sine, og angripes når de forsøker å flykte. Krigen legger et enormt press på helsevesenet, som har begrenset bemanning og forsyninger.

Slik responderer Leger Uten Grenser: 

Vi har flere enn 700 ansatte rundt om i Ukraina. Her jobber vi blant annet med å gi akutt helsehjelp og psykisk helsehjelp.

Vi behandler pasienter med kroniske sykdommer, driver mobile klinikker, gir opplæring av helsearbeidere og vi donerer medisiner og annet utstyr. Leger Uten Grenser frakter også pasienter fra aktive krigssoner på egne tog, for å sørge for at de får den helsehjelpen de trenger på mindre belastede sykehus rundt om i landet. Vi har også team i Belarus, Russland og Polen. 

Les også: Dette gjør vi i Ukraina nå

Dette gjør vi i nabolandene

 

Belarus

Ifølge Belarus' grensekomité har mer en 60.000 ukrainere krysset grensen over til Belarus siden 24. februar. Vi har team ved grensen som kartlegger medisinske og humanitære behov. Vi har sett et økende antall mennesker som har blitt tvangsforflyttet fra Ukraina til Belarus. Mange trenger medisinsk hjelp og sosial støtte. Vi bistår mennesker fra Ukraina samt andre land, i Minsk og flere andre regioner. Mange av pasientene våre lider av kroniske sykdommer og mange har umiddelbar hjelp for psykisk helsehjelp.

I Belarus fortsetter vi også våre vanlige aktiviteter. Vi støtter det nasjonale tuberkuloseprogrammet og gir hepatitt C-behandling i fengsler. Siden 2021 har vi også bistått mennesker som er strandet mellom Belarus og EU-land.

Polen

I følge FNs høykommisær for flyktninger har flere enn 6,9 millioner mennesker krysset grensen fra Ukraina til Polen, per 18. oktober 2022.

Vi samarbeider med myndighetene for å gi behandling til pasienter med resistent tuberkulose og vi følger opp pasienter som vi behandlet i Ukraina før krigen.

Russland

I følge FN har flere enn 2,8 millioner mennesker krysset grensen fra Ukraina til Russland per 18. oktober 2022.

Vi har vært til stede i Russland i 30 år. Vi samarbeider med helsemyndighetene i Arkhangelsk- og Vladimir-regionene i Russland, der vi blant annet jobber med tuberkulose.

I Moskva og St. Petersburg, hvor vi samarbeider med lokale organisasjoner som støtter sårbare grupper, har vi sett en økning av pasienter med behov for oppfølging av hiv- og hepatitt C-behandling. Mange ukrainere som befinner seg i Russland får ikke medisiner.

I samarbeid med lokale helsearbeidere har vi startet en telefontjeneste for flyktninger fra Ukraina som befinner seg i Rostov og Voronezj. Telefontjenesten tilbyr hjelp til henvisninger og psykisk helsehjelp. 

Vi bidrar til å knytte mennesker i nød til eksisterende medisinske og humanitære tilbud, slik at det blir enklere for folk å få den hjelpen de trenger. Som i alle andre land, er vårt arbeid i Russland fokusert på å gi medisinsk behandling der vi kan, utelukkende basert på medisinske behov.

Les flere nyhetssaker om Ukraina

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Vår kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars.
Kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars. Vi har også hatt spesialisert erfaring fra konfliktområder jobber akkurat nå med opplæring av ukrainske helsearbeidere. Foto: Leger Uten Grenser.

 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Peter Bräunig/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene
Nyheter

Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene

25.04.2022 | Oppdatert 15.11.2022
        

Dette er situasjonen: 

Etter åtte år med konflikt i Øst-Ukraina, angrep russiske styrker flere byer i Ukraina i februar 2022. Minst 7,7 millioner mennesker er registrert å ha flyktet fra Ukraina til andre land i Europa, ifølge FNs høykommisær for flyktninger. Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er 6,2 millioner mennesker internt fordrevne. 

Sivile rammes hardt av krigen. Harde kamper flere steder gjør det vanskelig og farlig – og til tider umulig – å bevege seg. Folk blir skadet og drept i hjemmene sine, og angripes når de forsøker å flykte. Krigen legger et enormt press på helsevesenet, som har begrenset bemanning og forsyninger.

Slik responderer Leger Uten Grenser: 

Vi har flere enn 700 ansatte rundt om i Ukraina. Her jobber vi blant annet med å gi akutt helsehjelp og psykisk helsehjelp.

Vi behandler pasienter med kroniske sykdommer, driver mobile klinikker, gir opplæring av helsearbeidere og vi donerer medisiner og annet utstyr. Leger Uten Grenser frakter også pasienter fra aktive krigssoner på egne tog, for å sørge for at de får den helsehjelpen de trenger på mindre belastede sykehus rundt om i landet. Vi har også team i Belarus, Russland og Polen. 

Les også: Dette gjør vi i Ukraina nå

Dette gjør vi i nabolandene

 

Belarus

Ifølge Belarus' grensekomité har mer en 60.000 ukrainere krysset grensen over til Belarus siden 24. februar. Vi har team ved grensen som kartlegger medisinske og humanitære behov. Vi har sett et økende antall mennesker som har blitt tvangsforflyttet fra Ukraina til Belarus. Mange trenger medisinsk hjelp og sosial støtte. Vi bistår mennesker fra Ukraina samt andre land, i Minsk og flere andre regioner. Mange av pasientene våre lider av kroniske sykdommer og mange har umiddelbar hjelp for psykisk helsehjelp.

I Belarus fortsetter vi også våre vanlige aktiviteter. Vi støtter det nasjonale tuberkuloseprogrammet og gir hepatitt C-behandling i fengsler. Siden 2021 har vi også bistått mennesker som er strandet mellom Belarus og EU-land.

Polen

I følge FNs høykommisær for flyktninger har flere enn 6,9 millioner mennesker krysset grensen fra Ukraina til Polen, per 18. oktober 2022.

Vi samarbeider med myndighetene for å gi behandling til pasienter med resistent tuberkulose og vi følger opp pasienter som vi behandlet i Ukraina før krigen.

Russland

I følge FN har flere enn 2,8 millioner mennesker krysset grensen fra Ukraina til Russland per 18. oktober 2022.

Vi har vært til stede i Russland i 30 år. Vi samarbeider med helsemyndighetene i Arkhangelsk- og Vladimir-regionene i Russland, der vi blant annet jobber med tuberkulose.

I Moskva og St. Petersburg, hvor vi samarbeider med lokale organisasjoner som støtter sårbare grupper, har vi sett en økning av pasienter med behov for oppfølging av hiv- og hepatitt C-behandling. Mange ukrainere som befinner seg i Russland får ikke medisiner.

I samarbeid med lokale helsearbeidere har vi startet en telefontjeneste for flyktninger fra Ukraina som befinner seg i Rostov og Voronezj. Telefontjenesten tilbyr hjelp til henvisninger og psykisk helsehjelp. 

Vi bidrar til å knytte mennesker i nød til eksisterende medisinske og humanitære tilbud, slik at det blir enklere for folk å få den hjelpen de trenger. Som i alle andre land, er vårt arbeid i Russland fokusert på å gi medisinsk behandling der vi kan, utelukkende basert på medisinske behov.

Les flere nyhetssaker om Ukraina

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Vår kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars.
Kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars. Vi har også hatt spesialisert erfaring fra konfliktområder jobber akkurat nå med opplæring av ukrainske helsearbeidere. Foto: Leger Uten Grenser.

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen