Ukraina

Foto: Leger Uten Grenser

Ukraina


Som følge av eskaleringen av krigen i Ukraina jobber Leger Uten Grenser på spreng med nødhjelpsrespons der behovene for helsehjelp er størst, både i Ukraina og i nabolandene. 

Hjem > Land > Ukraina
Oppdatert 11.05.2022
        

Hva er situasjonen i Ukraina?

Sivile rammes hardt av krigen. Heftige kamper og angrep gjør det mange steder vanskelig og farlig – og til tider umulig – å bevege seg. Folk blir skadet og drept i hjemmene sine, og angripes når de forsøker å flykte. Bomberom, metrostasjoner og kjellere er gjemmesteder. Mange er fanget uten mulighet til å komme seg trygt ut, og det er heller ingen trygg måte å nå frem til dem med humanitær hjelp.

Også i områder som ikke har hatt aktive kamper, gjør stadige flyalarmer at folk ikke føler seg trygge. Befolkningen er i sjokk og frykter hva som vil skje videre. Uro, panikkanfall og søvnproblemer er symptomer vi ser hos mennesker over hele Ukraina.

Det er avgjørende at sivile har tilgang på trygge fluktruter fra områdene der krigføringen pågår. Disse fluktrutene kan ikke være tidsbegrensede.

Krigen legger også et enormt press på helsevesenet, som har begrenset bemanning og forsyninger. Mangel på utstyr og medisiner er blant de største problemene sykehus står overfor; det er store behov og lagrene går raskt tomt.

Hva gjør Leger Uten Grenser i Ukraina nå?

De første ukene av krigen fokusere vi på å få inn kirurgisk utstyr, utstyr til behandling av traumeskader, akuttmottak, intensivavdelinger og medisiner. Samtidig som det fortsatt er behov for utstyr til traumebehandling i områder med aktiv krigføring, ser vi nå økt behov for medisiner mot kroniske lidelser som astma, diabetes og høyt blodtrykk, og vi tilpasser forsyningene i henhold til behovene på bakken.

Vi fortsetter å drive opplæring av helsepersonell innen krigskirurgi, driver mobile klinikker og øker nå innsatsen innen mentalhelsehjelp flere steder i landet.

 • Siden 24. februar har vi sendt og distribuert mer enn 460 tonn medisinsk utstyr og hjelpeartikler.
 • Per 11. mai har vi nesten 600 feltarbeidere på bakken i Ukraina. Teamet utvides daglig.

Vår nåværende respons i Ukraina inkluderer:

 • Nye forsyninger av medisinske nødhjelpsartikler sendes inn fortløpende.
 • Personell som har spesialisert erfaring fra konfliktområder sendes inn for å støtte teamene som allerede er til stede.
 • I samarbeid med den ukrainske jernbanen, har vi bygd om et tog til et sykehus på skinner, og frakter krigsskadde til sykehus der får den behandlingen de trenger. Vi bygger også et større og mer spesialisert medisinsk tog som skal kunne frakte pasienter med mer kompliserte skader og behov. Så langt har flere enn 270 pasienter blitt evakuert med toget.
 • I Kharkiv har vi mobile klinikker på t-banestasjoner der folk gjemmer seg fra luftangrep, og har gjennomført flere enn 500 pasientkonsultasjoner.
 • Flere steder har vi opprettet tilbud innen mentalhelsehjelp og psykologisk førstehjelp.
 • På sykehus i Kyiv, Odessa, Zhytomyr, Lviv, Vinnytsia, Bila Tsverka, Mukachevo, Vinnytsia og i det østlige Ukraina, gir teamene våre opplæring i å ta hand om og behandle et høyt antall skadde.
 • Vi jobber med å raskt oppskalere den medisinske og humanitære responsen vår i ulike deler av landet, basert på vurderinger om hvor behovene er størst og hvor vi best kan hjelpe.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver.

Responsen vår i ulike områder av Ukraina

Flere, overlappende medisinske behov – nye forsyninger trengs hele tiden

Å sørge for at de riktige medisinske forsyningene når frem til de riktige sykehusene når de trenger dem, er en av de viktigste måtene vi kan bistå medisinsk i Ukraina.

Så langt har vi fokusert på kirurgi, traumebehandling, akutt- og intensivmedisin, samt utstyr og medisiner. Men vi ser også økende behov utover dette, inkludert insulin for diabetespasienter og medisiner til pasienter med andre kroniske sykdommer som astma, høyt blodtrykk og hiv.

Det er en utfordring å få forsyningene frem. Foreløpig går fortsatt mange tog, og dette er et godt alternativ ettersom de har kapasitet til å frakte store mengder med forsyninger. Vi prøver også å finne andre måter å transportere forsyninger på.

Les også: Finding our most useful role in our response in and around Ukraine (msf.org)

Medisinsk tog frakter skadde til sykehus

I samarbeid med den ukrainske jernbanen har vi bygd om to tog til sykehus på skinner. Togene frakter pasienter fra områder nær aktive krigssoner til sykehus i tryggere områder, der de får den medisinske behandlingen de trenger.

Siden 31. mars har vi gjennomført 12 turer med togene og evakuert 343 pasienter. Totalt 420 mennesker evakuert med toget, inkludert pasienter og deres familiemedlemmer.

Det ene toget har kapasitet til rundt 26 pasienter med alvorlige skader eller tilstander, i tillegg til andre med mindre kritiske medisisnke behov. Det andre toget frakter pasienter med mindre alvorlige skader eller tilstander.

De første 9 pasientene ble fraktet fra Zaporizhzhia til sykehus i Lviv 1. april. Pasientene var skadet enten i, eller på flukt fra, Mariupol. Vi har også gjennomført en evakuering av små barn og babyer fra et barnehjem i Zaporizhzhia. 

Forespørsler om evakuering av pasienter fra sykehus øst i Ukraina øker og vi planlegger flere evakueringer.

Les også: «Dere har et sykehustog? Da har jeg pasienter til dere »

Kyiv og Busja

 • I Kyiv har vi opprettet telefontjeneste for mennesker med ikke-smittsomme sykdommer, som kan brukes av eldre og sårbare pasienter med behov om å få medisiner levert hjem. I tillegg har vi opprettet mobile klinikker med fokus på ikke-smittsomme sykdommer.
 • Vi driver også mobile klinikker i områder rundt Kyiv (Ivanivka, Yahidne, Velyka Vis og Siberezh).
 • Et av våre kirurgiske team har gitt opplæring på et barnesykehus i Kyiv, samt gjennomført kurs ved to andre sykehus. Opplæringen tok for seg hvordan man kan håndtere et høyt antall skadde pasienter, samt praktisk kirurgitrening.
 • Teamene våre gir også annen opplæring og støtte, med fokus på helsehjelp til pasienter med kroniske sykdommer og andre ikke-traumeskader i områdene utenfor Kyiv.
 • Hostomel, i nærheten av Busja og Kyiv, driver vi nå et prosjekt for å sørge for grunnleggende helsetjenester og mentalehelsehjelp. Byen var okkupert av russiske styrker i 35 dager.
 • Bila Tserkva, som ligger 80 kilometer sør for Kyiv, støtter vi også et kirurgisk sykehus med opplæring i å håndtere et høyt pasienttrykk

Odessa og Mykolaiv (sørlige Ukraina)

Flere hundre leger og sykepleiere har fått opplæring i triage (prioritering i behandling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er), for å forberede helsepersonell på mulig stort trykk av pasienter.

I de sørlige byene Odessa og Mykolaiv har vi donert medisinsk utstyr til sykehus som forberedte seg på å ta imot skadde. Vi vil snart sette i gang med konsultasjoner for internt fordrevne og mennesker i sårbare grupper.

Chernihiv (Nord-Ukraina)

Medisinske forsyninger har blitt donert til det regionale sykehuset og til fødselssykehuset i Chernihiv. Vi har også opprettet mobile klinikker i byen og landsbyer rundt.

Kharkiv (nord-østlige Ukraina)

Vi har opprettet mobile klinikker på t-banestasjoner der folk gjemmer seg fra angrep, og har så langt gjennomført flere enn 500 pasientkonsultasjoner.

Gå i dybden med podcasten «Det du ikke vet»: Glemte pasienter i Ukraina – med lege Morten Rostrup

Vinnytsia (vest-sentrale Ukraina)

I Vinnytsia jobber vi med lokale sykehus for å hjelpe dem med å forberede seg på masseskade og utforsker hvordan vi kan gi vann- og sanitærhjelp.

Teamene våre har også gitt donasjoner til helseinstitusjoner i området. Vi gir også støtte til psykisk helsehjelp i Nemyriv, og det planlegges å gi fysioterapistøtte til krigsskadde.

Zhytomyr (nordvest i Ukraina)

I og rundt Zhytomyr har vi donert forsyninger relatert til håndtering av traumeskadde og gjennomført masseskadetrening på ni sykehus. Vi har også flyttet en betydelig del av våre tuberkuloseforsyninger fra Kyiv til Zhytomyr, hvor vi tidligere hadde et tuberkuloseprogram.

Vi jobber med å gradvis tilbakeføre aktivitetene våre i Zhytomy til å sørge for behandling av pasienter tuberkulose.

Fastiv (Sentral-Ukraina)

Vi har hatt særlig fokus på eldre mennesker, samt internt fordrevne med kroniske sykdommer. Psykososial og medisinsk støtte startet 5. april og så langt har vi gjennomført rundt 60 medisinske konsultasjoner.

Videre følger vi situasjonen for for mennesker på landsbygda, som har vært avskåret fra helsehjelp en hel måned. Forrige uke startet vi med konsultasjoner i Borodianka, et område som har vært okkupert av russiske styrker og som rapporterer om liknende hendelser som i Busja.

Vi har også gitt opplæring og donasjoner til helseinstitusjoner.

Dnipro og Øst-Ukraina

Som respons på økende behov for humanitært hjelp i områder nær frontlinjen, og i områder der folk som har flyktet oppholder seg, øker vi aktivitetene våre i Øst-Ukraina.

Siden februar 2022 har vi donert medisinske forsyninger og/eller gitt opplæring til helsepersonell i håndtering av masseskadde på en rekke sykehus øst i Ukriana. Det inkluderer sykehus i  Bakhmut, Dnipro, Kramatorsk, Mariupol, Myrnohrad, Orikhiv, Pokrovsk og Zaporizhzhia.

I og rundt Dnipro gir vi støtte til mennesker som har klart å flykte fra områder hvor konflikten har intensivert i Donetsk og Luhansk. Vi utvider arbeidet til å også sikre kontinuerlig behandling for mennesker med kroniske sykdommer, organisere psykologisk førstehjelp og sørge for å sette folk i kontakt med grunnleggende helse- og sosialtjenester.

I Zaporizhzhia har vi startet å tilby psykologisk førstehjelp til mennesker som ankommer fra Mariupol og nærliggende områder. Vi har også donert medisinsk utstyr og gjennomført opplæring av helsepersonell.

Dnupro er en viktig hub for å organisere medisinske togevakueringer fra sykehus lenger øst og nærmere frontlinjene. De fleste pasientene henvises til Lviv, helst vest i Ukraina.

Lviv (vestlige Ukraina)

I Lviv har teamene våre gitt opplæring i håndtering av mange skadde og hjulpet sykehus i å forberede seg på massetilstrømning av sårede. 

Mange intert fordrevne befinner seg i Lviv og andre byer i vestlige Ukraina. Ofte har de forlatt hjemmene sine kun med det de kunne bære med seg.

Lokale frivillige og sivilsamfunnsorganisasjoner jobber på spreng for å hjelpe dem, men forholdene er tøffe, og overnattingsstedene er overfylte. Vi har donert soveposer, varme klær og telt til sivilsamfunnsorganisasjoner som støtter fordrevne og flyktninger.

Vi har også startet et nytt prosjekt for å bistå et av de større sykehusenes brannskade-enhet.

Mukachevo (sørvestlige Ukraina)

Vi har hjulpet sentralsykehusene i Berehove og Mukachevo, sørvest nær den ungarske grensen, med opplæring i håndtering av masseskade i tilfelle de mottar store tilstrømninger.

I områder med stor oppsamling av mennesker langs grensen til Ungarn, har vi opprettet mobile klinikker. Teamet ser tidlige tegn på at mentalhelsehjelp blir viktig og vi vil ha økt fokus på det, samt å sørge for at pasienter som tidligere har gått tilbehandling får fortsette behandlingen de trenger.

Uzhhorod og Ivano-Frankivsk (sørvest i Ukraina)

Vi har opprettet baser og kartlagt helsefasilitetene. Vi oppretter et nettverk for medisinske donasjoner til sykehus her og i frontlinjeområdene. Treningssesjoner av lokalt helsepersonell er gjennomført og i Ivano-Frankivsk har vi startet opp gruppeterapi for internt fordrevne mennesker. 

Mobile klinikker

Vi har opprettet mobile klinikker langs grensen til Ungarn, hvor et betydelig antall mennesker er samlet. Vi ser tidlige tegn på at prioritering av psykisk helsehjelp blir viktig og arbeidet vårt vil fokusere i den retningen. I tillegg jobber vi for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av pasienter som tidligere fulgte et medisinsk behandlingsløp, som nå risikerer å bli avbrutt fordi de har måttet flykte fra hjemmene sine.  

Vi har også mobile klinikker på t-banestasjoner i Kharkiv, der folk gjemmer seg mot angrep.

Hør en av våre ansatte, Olexander fra byen Mariupol, fortelle om situasjonen i byen. Opptak av telefonsamtale 6. mars 2022.

 

Respons i nabolandene

Ettersom stadig flere mennesker flykter fra Ukraina, forbereder vi oss på å gi humanitær og medisinsk hjelp i nabolandene. Vi er til stede Polen, Ungarn, Moldova, Slovakia, Russland og Hviterussland.

Les mer om responsen i nabolandene

Aktiviteter før februar 2022

Eskaleringen av konflikten i Ukraina førte til at vi måtte ta den vanskelige avgjørelsen om å midlertidig stanse de faste prosjektene våre, som vi drev frem til februar 2022. Aktivitetene som har blitt satt på pause er blant annet hiv-prosjektet i Severodonetsk, tuberkulose-prosjektet i Zhytomyr og helsetilbudet til konfliktrammede i Donetsk.

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Ukraina for første gang i 1999. Siden 2014 har konflikten i Øst-Ukraina gått utover befolkningen og vi har siden da gitt grunnleggende helsehjelp til de som bor nærme frontlinjene. Vi har støttet opp behandling av sykdommer som tuberkulose, hiv og kroniske sykdommer, og vi har bistått i covid-19-responsen.

I 2020 utførte Leger Uten Grenser 3930 pasientkonsultasjoner, 1050 mentalhelsekonsultasjoner, 170 pasienter startet hepatitt-C-behandling og 91 startet behandling for multiresistent tuberkulose. Vi hadde også et hiv-prosjekt i Luhansk.

Artikkelen fortsetter under bildet

Heidi Niehus er sykepleier-ansvarlig og snakker her med en av våre tuberkulose-pasienter Halyna Uavrenko på prosjektet vårt i Zhytomyr. Her får pasienter ny og mer effektiv behandling 
mot multiresistent tuberkulose. Foto: Leger Uten Grenser 

 

Hepatitt C-behandling i Mykolaiv

I 2020 startet 170 pasienter hepatitt-C- behandling i Mykolaiv hvor vi støtter helsemyndighetene med testing og behandling av viruset. Gjennom holdningskampanjer og psykososial støtte har vi også bidratt til å bryte ned stigma til sykdommen, og oppmuntret flere til å bli teste seg og få behandling. Hepaitt-C er et virus som angriper leveren og kan i verste fall uten behandling føre til leversvikt og død. 

Glemt fremskritt 2018: Billigere hepatitt C-medisiner redder liv

Hiv-prosjekt i Luhansk

I Luhansk-regionen støttet vi et nasjonalt hiv-program for å forberede diagnostikk og behandling for pasienter med langtommen hiv-infeksjon.  

Hiv i Ukraina: – Flere må få vite at det er mulig å leve et normalt liv med hiv

Artikkelen fortsetter under bildet

Andrii Konovalov var en av pasientene våre som fikk behandling mot leverviruset hepatitt C for noen år siden. Her tar en test for å sjekke virusmengden. Foto: Andrii Konovalov / Leger Uten Grenser

 

Resistent tuberkulosebehandling i Zhyomyr

I 2019 brukte vi forskning fra prosjektet vi driver samarbeid med helsemyndighetene i Zhyomyr for å bevise at nyere og mer effektiv behandling mot multiresistent tuberkulose kan bli innført i Ukraina. Det betyr bedre diagnostiske verktøy, psykososial og sosialstøtte og mer effektive medisiner. Det innebærer at pasienter ikke trenger å være så mye på sykehuset og behandlingstiden kan kortes ned. Vi bygger også et nytt laboratorium som vil være et av de mest avanserte i regionen.  

Glemt krise 2018: Tuberkulose i øst-europa og sentral-asia

Covid-19-respons

Leger Uten Grenser har støttet covid-19-responsen i Kyiv, Donetsk og Zhytomyr. Teamene våre ga opplæring til offentlige helsearbeidere i smittevern og infeksjonskontroll, og tilbød psykologisk støtte til pasienter og helsepersonell. I Marinka-distriktet, Donetsk-regionen, utført de mobile teamene våre hjemmebesøk, som inkluderte covid-19-testing. I Zhytomyr sørget vi for at tuberkulosepasienter fikk medisinene sine og psykososial støtte gjennom hele nedstengningen.

  

 HVORFOR ER VI I UKRAINA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen