Hviterussland

Foto: Maria Borshova/Leger Uten Grenser

Hviterussland


For å bekjempe den høye forekomsten av multiresistent tuberkulose startet Leger Uten Grenser sitt første prosjekt i Hviterussland i 2015. 

Hjem > Land > Hviterussland
Oppdatert 21.01.2018
        

Vårt arbeid i 2016  

Leger Uten Grenser jobber med helsemyndighetene i Hviterussland for å forbedre opprettholdelsen av behandling av pasienter med multiresistent tuberkulose.

Hviterussland har høy forekomst av multiresistent tuberkulose, i følge Verdens Helseorganisasjons globale tuberkuloserapport fra 2016. Leger Uten Grenser støtter nå hviterussiske helsemyndigheter ved fire ulike tuberkulosefasiliteter: Det republikanske forsknings- og praksissenter for pulmonologi og tuberkulose (RSPC PT), to tuberkuloseapotek i Minsk, og et sykehus med overordnet fokus på tuberkulose i Volkovichi i Minsk-regionen.

Psykisk helsehjelp og undersøkelser

Leger Uten Grenser tilbyr psykososial støtte i forbindelse med tuberkulosebehandling, som rådgivning, muligheter for mat og transport, samt støtte fra sosialarbeidere. Støtten når anslagsvis 150 til 200 mennesker hver måned, noe som bidrar til at pasientene fortsetter behandlingen.

I 2016 gjennomførte Leger Uten Grenser en undersøkelse som identifiserte alkoholmisbruk som en av hovedårsakene til økt risiko for dårlig oppfølging av behandling. Dette blir nå blir adressert i programmet.

Studier og nye medisiner

Mot slutten av 2016 behandlet Leger Uten Grenser 50 pasienter med utvidet multiresistent tuberkulose ved hjelp av et nytt medikament som inneholder bedaquiline og delamanid.

Les også: Millioner dør hvert år - kun 5000 fikk ny tuberkulosebehandlig i fjor.

Prosjektet ledet av Leger Uten Grenser deltar i ”endTB”-observasjonsstudiet. Studiet dekker mer enn 15 land og har som mål å finne kortere og mer effektive behandlingsmetoder for multiresistent tuberkulose, med færre skadelige bivirkninger.

Leger Uten Grenser gjennomfører studiet i samarbeid med Partnere i Helse og Interaktiv Forskning og Utvikling. Ved slutten av desember 2016 var 46 hviterussiske pasienter en del av studiet.

Les om hvordan vi jobber for å øke tilgangen på medisiner

Ved årsskiftet godkjente tilsynsmyndighetene og etikkutvalget en klinisk studie for å forske på multiresistent tuberkulose. Studien arrangeres av Leger Uten Grenser i samarbeid med Det republikanske forsknings- og praksissenter for pulmonologi og tuberkulose (RSPC PT), og vil foregå samtidig som ”endTB”-studien.


 

 HVORFOR ER VI I HVITERUSSLAND 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen