Foto: Pablo Garrigos/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Leger Uten Grenser: Skal halvere karbonutslipp innen 2030
Nyheter

Leger Uten Grenser: Skal halvere karbonutslipp innen 2030

25.04.2022
        

Klimakrisen er en trussel mot planeten vår, men den utgjør også en trussel mot helsen til mennesker verden over. Mange av områdene vi jobber i er blant de mest sårbare for klimaendringer. Vi gir helsehjelp til mennesker som rammes direkte og indirekte av klimakrisen, og det er veldig tydelig at det er menneskene i de mest sårbare områdene som rammes hardest.  

Vi vet at helsekriser og humanitære kriser vil øke i omfang og alvorsgrad etter hvert som klimakrisen eskalerer. Derfor haster det å iverksette tiltak for å respondere på og forhindre mer menneskelig lidelse som følge av klimaendringer.  

Halverer karbonutslipp 

Vi anerkjenner at også vi bidrar til de globale klimautfordringene, som kjennetegnes av høyt karbonutslipp og menneskers inngrep i naturen. Derfor har vi forpliktet oss til å redusere karbonutslippene våre med minst 50 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2019.  

Med dette målet som utgangspunkt, ønsker vi nå å utvikle en plan for hvordan vi skal redusere karbonutslippet vårt og tilpasse oss målene i Parisavtalen. Slik vil vi bidra til å begrense global oppvarming til under to grader. Leger Uten Grenser internasjonalt har enstemmig gått med på dette ambisiøse målet, som også innebærer å rapportere jevnlig om tiltak og fremgang som er gjort for å nå målet.  

– Menneskers helse vil bli mer og mer påvirket av de negative konsekvensene av klimakrisen. Det er ikke nok å reagere på helseproblemer når de oppstår. Vi må gjøre vårt beste for å forhindre at de oppstår i utgangspunktet. Å ikke handle nå vil bety at vi bryter våre medisinske og etiske forpliktelser overfor pasientene våre og lokalsamfunnene vi jobber i, sier lege Christos Christou, internasjonal president i Leger Uten Grenser.  

Arbeidet med å etablere det totale karbonavtrykket vårt i 2019 er i gang. Det vi vet allerede nå er at vi er nødt til å foreta endringer knyttet til blant annet transport, forsyning, bygging, energi og avfallshåndtering.  

Dette ser vi i felt 

I mange av prosjektene våre responderer vi på nødsituasjoner som er knyttet til klimaendringer. Dette inkluderer blant annet et økende antall mennesker med infeksjonssykdommer som malaria, denguefeber og kolera, som er et resultat av endringer i nedbørs- og temperatursmønstre. 

Det er også økende tilfeller av zoonotiske sykdommer (sykdommer som smitter fra dyr til mennesker), på grunn av økt press på miljøet, samt hyppigere ekstremvær, som for eksempel sykloner, orkaner og tørke. Dette kan igjen bidra til underernæring.  

I mange av prosjektene våre møter vi også mennesker med flere helsebehov som har oppstått som følge av at de har blitt tvunget på flukt, eller at de har blitt rammet av epidemier, matusikkerhet eller konflikt.  

Det haster 

Med utgangspunkt i Leger Uten Grensers miljøpakt fra 2020, anerkjenner vi behovet for å gjøre konkrete og umiddelbare endringer for å bidra til å forhindre de negative helsekonsekvensene av klimaendringene. Derfor forplikter vi oss til å redusere utslippene våre drastisk dette tiåret. Vi slutter oss også til de nesten 200 andre humanitære organisasjonene som har signert Klimacharteret for humanitære organisasjoner.  

Som en medisinsk nødhjelpsorganisasjon vil vår prioritet alltid våre å gi rask hjelp til mennesker som lever i noen av verdens mest avsidesliggende områder. Men vi må finne en måte vi kan gjøre dette på samtidig som vi begrenser miljøavtrykket vårt. Dette vil ikke bli lett, men det vil bare bli mer og mer nødvendig ettersom klimaendringene i økende grad forverrer humanitære nødsituasjoner.  

– Å omstille måten vi jobber på i over 70 land er ingen liten oppgave. Men vi er fast bestemt på å få det til, og vi jobber på flere måter for å finne gode løsninger. Hvis vi skal klare å skåne fremtidige generasjoner fra mer lidelse og katastrofer, må vi alle ta ansvar. Klimakrisen er til syvende og sist en helsekrise, og å minimere utslipp er en del av vårt sosiale og humanitære oppdrag, avslutter Christou. 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Pablo Garrigos/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Leger Uten Grenser: Skal halvere karbonutslipp innen 2030
Nyheter

Leger Uten Grenser: Skal halvere karbonutslipp innen 2030

25.04.2022
        

Klimakrisen er en trussel mot planeten vår, men den utgjør også en trussel mot helsen til mennesker verden over. Mange av områdene vi jobber i er blant de mest sårbare for klimaendringer. Vi gir helsehjelp til mennesker som rammes direkte og indirekte av klimakrisen, og det er veldig tydelig at det er menneskene i de mest sårbare områdene som rammes hardest.  

Vi vet at helsekriser og humanitære kriser vil øke i omfang og alvorsgrad etter hvert som klimakrisen eskalerer. Derfor haster det å iverksette tiltak for å respondere på og forhindre mer menneskelig lidelse som følge av klimaendringer.  

Halverer karbonutslipp 

Vi anerkjenner at også vi bidrar til de globale klimautfordringene, som kjennetegnes av høyt karbonutslipp og menneskers inngrep i naturen. Derfor har vi forpliktet oss til å redusere karbonutslippene våre med minst 50 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2019.  

Med dette målet som utgangspunkt, ønsker vi nå å utvikle en plan for hvordan vi skal redusere karbonutslippet vårt og tilpasse oss målene i Parisavtalen. Slik vil vi bidra til å begrense global oppvarming til under to grader. Leger Uten Grenser internasjonalt har enstemmig gått med på dette ambisiøse målet, som også innebærer å rapportere jevnlig om tiltak og fremgang som er gjort for å nå målet.  

– Menneskers helse vil bli mer og mer påvirket av de negative konsekvensene av klimakrisen. Det er ikke nok å reagere på helseproblemer når de oppstår. Vi må gjøre vårt beste for å forhindre at de oppstår i utgangspunktet. Å ikke handle nå vil bety at vi bryter våre medisinske og etiske forpliktelser overfor pasientene våre og lokalsamfunnene vi jobber i, sier lege Christos Christou, internasjonal president i Leger Uten Grenser.  

Arbeidet med å etablere det totale karbonavtrykket vårt i 2019 er i gang. Det vi vet allerede nå er at vi er nødt til å foreta endringer knyttet til blant annet transport, forsyning, bygging, energi og avfallshåndtering.  

Dette ser vi i felt 

I mange av prosjektene våre responderer vi på nødsituasjoner som er knyttet til klimaendringer. Dette inkluderer blant annet et økende antall mennesker med infeksjonssykdommer som malaria, denguefeber og kolera, som er et resultat av endringer i nedbørs- og temperatursmønstre. 

Det er også økende tilfeller av zoonotiske sykdommer (sykdommer som smitter fra dyr til mennesker), på grunn av økt press på miljøet, samt hyppigere ekstremvær, som for eksempel sykloner, orkaner og tørke. Dette kan igjen bidra til underernæring.  

I mange av prosjektene våre møter vi også mennesker med flere helsebehov som har oppstått som følge av at de har blitt tvunget på flukt, eller at de har blitt rammet av epidemier, matusikkerhet eller konflikt.  

Det haster 

Med utgangspunkt i Leger Uten Grensers miljøpakt fra 2020, anerkjenner vi behovet for å gjøre konkrete og umiddelbare endringer for å bidra til å forhindre de negative helsekonsekvensene av klimaendringene. Derfor forplikter vi oss til å redusere utslippene våre drastisk dette tiåret. Vi slutter oss også til de nesten 200 andre humanitære organisasjonene som har signert Klimacharteret for humanitære organisasjoner.  

Som en medisinsk nødhjelpsorganisasjon vil vår prioritet alltid våre å gi rask hjelp til mennesker som lever i noen av verdens mest avsidesliggende områder. Men vi må finne en måte vi kan gjøre dette på samtidig som vi begrenser miljøavtrykket vårt. Dette vil ikke bli lett, men det vil bare bli mer og mer nødvendig ettersom klimaendringene i økende grad forverrer humanitære nødsituasjoner.  

– Å omstille måten vi jobber på i over 70 land er ingen liten oppgave. Men vi er fast bestemt på å få det til, og vi jobber på flere måter for å finne gode løsninger. Hvis vi skal klare å skåne fremtidige generasjoner fra mer lidelse og katastrofer, må vi alle ta ansvar. Klimakrisen er til syvende og sist en helsekrise, og å minimere utslipp er en del av vårt sosiale og humanitære oppdrag, avslutter Christou. 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen