Foto: Ricardo Garcia Vilanova
Hjem > Nyheter > Al-Hol-leiren i Syria: Store helsebehov og korona truer
Nyheter

Al-Hol-leiren i Syria: Store helsebehov og korona truer

28.08.2020 | Oppdatert 05.10.2020
        

I snart to år har menneskene blitt holdt i Al-Hol-leiren. De aller fleste er kvinner og barn, og to av tre er under 18 år. Will Turner er nødhjelpsansvarlig for Leger Uten Grenser i Syria. Her forteller han om forholdene i leiren og om korona-situasjonen i regionen.

På flukt i Syria: - Det er som et utendørs fengsel

Hva skjer i Nordøst-Syria akkurat nå?

– Hele regionen har blitt påvirket av pandemien. Flere enn 700.000 mennesker har blitt tvunget på flukt fra hjemmene sine i Nordøst-Syria, flesteparten er nesten helt avhengig av humanitærhjelp.

De er spredt over provinsene Raqqa, Hassakeh og Deir Ez-zor, og rundt byen Kobane øst i Aleppo-provinsen. Mange av de som er på flukt bor i overfylte områder, inkludert offisielle og uoffisielle flyktningleirer. Mange finner midlertidig husly i skoler og på markedsplasser. Titusener bor også hos vertsfamilier.

Den nordøstlige delen av Syria har i likhet med resten av landet blitt hardt rammet av mer enn ni år med konflikt. I oktober i fjor førte en tyrkiskstøttet militæroperasjon og kamper til at mange igjen ble tvunget på flukt. Infrastrukturen ble enda mer ødelagt. I tillegg ble sårt tiltrengt humanitær hjelp trukket tilbake. Leger Uten Grenser måtte også redusere våre aktiviteter i flere måneder. I dag fungerer få klinikker og sykehus, og de som er åpne sliter med å ivareta alle helsebehovene.

Les mer om Syria: Nordvest-Syria: Tidoblet antall korona-smittede på en måned

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Hvordan er tilgangen til vann?

– Akkurat nå foregår det en alvorlig vannkrise. Vannstasjonen Al Halouk forsyner om lag 480.000 mennesker i Hassakeh-provinsen med vann, inkludert Al-Hol og andre leirer for internt fordrevne. I oktober i fjor kom det skader på vannstasjonen, som kuttet vannforsyningene til hele regionen.

I dag er skadene reparert, men gjennom hele året har vi opplevd problemer knyttet til dette. Det har gjort at det de siste to ukene har vært mange protester og mye uro.

Nå har vi ikke tilgang til denne vannstasjonen og støtter derfor lokale myndigheter med en ny vannstasjon Al Himme, nord for Hassakeh by. Vi har donert laboratorieutstyr og kjemikalier som trengs for å behandle vannet, slik at det er trygt å drikke og distribuere. Dessverre har denne bare kapasitet til å dekke rundt 30 prosent av vannbehovene i området.

Vi bekymrer oss for de alvorlige konsekvensene dette har for folkehelsen i området. Tilgang til rent vann er viktig i enhver nødssituasjon; men vannmangel når det kommer til å takle korona-pandemien kan føre til en katastrofe.

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Hvordan er covid-19-situasjonen?

– Det er ingen tvil om at vi ser en økning i covid-19-tilfeller i hele Nordøst-Syria. Per 24. august var det 394 bekreftede tilfeller – nesten en femtedel av dem var helsearbeidere.

Det er begrenset testkapasitet til å teste folk i området, men rundt halvparten av gjennomførte tester er positive. Det tyder på at smitteandelen er høy, og at man må teste langt flere.

Ut fra det vi vet, er byene Hassakeh og Qamishli de nåværende episentrene. Vi er bekymret for at Raqqa – et annet tettbygd område der et stort antall internt fordrevne holder til – vil bli neste episenter. Raqqa ble påført store ødeleggelser under krigen og folk har begrenset tilgang til helsehjelp.

Det er ikke nok tilgang på rent vann, og de sanitære forholdene er dårlige.

Det er begrenset hvor mange innlagte pasienter sykehus og klinikker har plass til for isolasjon eller intensiv-behandling i regionen.

Lokale myndigheter og humanitære aktører har lagt planer for hvordan de kan øke denne kapasiteten hvis korona-utbruddet sprer seg.

Leger Uten Grenser støtter lokale helsemyndigheter i korona-responsen. Vi samarbeider med den kurdiske røde halvmåne, og støtter det eneste spesialiserte covid-19-sykehuset nordøst i Syria. Vi jobber også med helseinformasjonsarbeid og har vært med på å renovere en isolasjonsavdeling med plass til 48 innlagte pasienter på det største sykehuset for grunnleggende helsehjelp i regionen, Hassakeh National Hospital.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver eller gi en enkeltgave.

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Hvordan har helsearbeidere blitt påvirket av pandemien?

– Vi er spesielt bekymret for at så mange helsearbeidere har blitt smittet av viruset. Først og fremst bekymrer vi oss for helsen deres og hvordan det rammer familiene deres, men vi ser også de alvorlige konsekvensene pandemien har for det allerede ekstremt skjøre helsevesenet.

Det er ikke bare de syke ansatte som ikke kan jobbe, men mange andre ansatte må i karantene. Resultatet er at helseinstitusjoner med allerede begrenset kapasitet ofte har måttet stenge ned. Noen steder forteller også helsearbeidere at de ikke tør å gå på jobb.

Inntil nylig jobbet de fleste helsearbeidere på flere forskjellige sykehus og klinikker i Nordøst-Syria.

Flesteparten av helsearbeiderne som testet positivt for covid-19 hadde jobbet på mange ulike steder, også på helsesentre i Al-Hol. Lokale helsemyndigheter har derfor som et smittevernstiltak bestemt at helsearbeidere kun kan jobbe på et helsesenter av gangen.

Kan du beskrive Al-Hol-leiren?

– Al-Hol-leiren ligger i Hassakeh-provinsen i nærheten av grensen til Irak og er den største flyktningleiren nordøst i Syria. Flesteparten av de 65.400 menneskene som nå er i leiren, kom dit etter at de siste kampene mellom Den islamske staten (IS) og de syriske demokratiske styrkene tok slutt i begynnelsen av 2019. Minst ni av ti er kvinner og barn, og to tredjedeler er mindreårige.

Al-Hol er en «lukket leir», og menneskene der kan ikke gå ut og inn. Leiren er omgitt av piggtrådgjerder og er sterkt bevoktet av sikkerhetsstyrker. Leiren er overfylt, og i snitt deler syv personer ett lite telt. Noen må også bo med andre familier i fellesområder.

Etter covid-19 har det blitt enda strengere restriksjoner på hvor folk kan bevege seg, og for mange betyr dette at de ikke kan forlate leiren overhode. Selv ikke i kortere perioder.

De fleste av leirens innbyggere, de av syrisk eller irakisk opprinnelse, bor i hovedleiren. I et separat område med enda høyere sikkerhet, kalt «annekset» bor rundt 10.000 mennesker fra andre land. De har nærmest blitt glemt av verden. Enkelte regjeringer og humanitære aktører har vært motvillige til å tilby tjenester i annekset på grunn av den oppfattede tilhørigheten menneskene har.

Hvilke helsetjenester er tilgjengelig i Al-Hol-leiren?

– Akkurat nå er det veldig begrenset helsehjelp fordi mange klinikker har måtte stenge ned på grunn av koronasituasjonen. Dette har alvorlige konsekvenser. På bare én uke døde syv små barn. Vi hørte forferdelige historier om kvinner som i desperasjon forsøkte å finne en åpen klinikk.

I mai var det 24 primærhelsetjenester tilgjengelig i leiren, men i begynnelsen av august var det bare 15. Nå er bare fem av disse klinikkene i drift, inkludert Leger Uten Grensers klinikk i annekset. Siden slutten av juli har vi tatt imot flere enn 1000 pasienter. Vi behandler også sårskader i leiren, i telt som gjør det mer tilgjengelig for de som ikke kan komme seg til klinikken. Vi har tre feltsykehus, men ingen av disse er fult funksjonelle.

Frem til forrige uke var det ikke mulig å få akutt helsehjelp i hovedleiren. Heldigvis har det nå åpnet noen slike helsetjenester, men disse har begrenset kapasitet. På grunn av at så mange helsearbeidere har blitt rammet av covid-19, er det uklart hvor lenge disse tjenestene vil være tilgjengelige.

Pasienter som er kritisk syke kan bli henvist videre, men det tar ofte lang tid å organisere. Covid-19-situasjonen vil også mest sannsynlig føre til at dette blir enda vanskeligere.

Akkurat nå er det også diaréutbrudd. Små barn er spesielt sårbare, og mange som blir syke blir underernærte. På ernæringssentret vårt har nesten 80 prosent av pasientene våre under fem år akutt diaré.

Innleggelser på dette senteret økte med 71 prosent i juli, i tillegg behandlet vi 157 underernærte barn. Rent vann og hygiene er våre hovedprioriteringer, og dette er også særlig viktig nå i de varme sommermånedene. I juli delte vi ut 15,2 millioner liter kloret vann og behandlet også 69,3 millioner liter vann som andre aktører distribuerte videre.

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Er det sjanse for at covid-19 kan bryte ut i Al-Hol-leiren?

– Nylig ble det bekreftet et tilfelle av korona i leiren, og vi er bekymret over hvordan situasjonen kan utvikle seg. Leiren er ikke forberedt på utbrudd. Det er bygget en isolasjonsenehet, men denne er ikke klar for bruk.

Det er ikke nok ansatte som har fått opplæring, og enheten har ikke på plass det som trengs - inklusive vann og hygieneinfrastruktur. Det har heller ikke nok medisiner og utstyr. Det er ikke så rart at folk med påvist smitte i leiren var motvillige til å legges inn her.

Teamene våre har identifisert 1900 mennesker i leiren som vil være spesielt sårbare for covid-19. Det innebærer blant annet pasienter med ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, høyt blodtrykk, astma eller hjertesykdommer. Vi gjør alt vi kan for å gi dem medisinene de trenger, så vel som såpe og annen hjelp. Det er spesielt viktig ettersom de ikke har mulighet til å kjøpe dette selv.

Leger Uten Grenser har jobbet målrettet med helseopplysning om hvordan man kan stoppe spredning av covid-19. Det er imidlertid utfordrende å be folk som bor så tett om å følge råd om å holde avstand – her er det så å si umulig.

Må det mer humanitærhjelp på plass i leiren?

– Ja. Dette krever en kollektiv innsats. Vi forsøker å imøtekomme behovene til så mange som mulig, samtidig som vi også støtter andre organisasjoner. Det er likevel store behov som ikke blir ivaretatt, og vi mener at det krever forpliktende tiltak.

Annekset for eksempel er mer eller mindre overlatt til seg selv. Uavhengig av hva folk skal måtte mene om de som befinner seg i leiren, er tilgang til medisinsk og humanitær hjelp deres grunnleggende rettigheter.

I tillegg til arbeidet vårt i Al-Hol og covid-19-responsen i Nordøst-Syria, fortsetter vi å støtte flere grunnleggende og sekundære helsetjenester i Raqqa. Vi støtter også opp vaksinering i Kobane / Ayn AlArab. Vi fortsetter også å vurdere helse- og humanitærbehov for de menneskene som bor i avsidesliggende, sosialt eller økonomisk ekskluderte områder, uformelle bosetninger og andre leirer.

Les mer: Dette gjør vi i Syria

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Ricardo Garcia Vilanova
Hjem > Nyheter > Al-Hol-leiren i Syria: Store helsebehov og korona truer
Nyheter

Al-Hol-leiren i Syria: Store helsebehov og korona truer

28.08.2020 | Oppdatert 05.10.2020
        

I snart to år har menneskene blitt holdt i Al-Hol-leiren. De aller fleste er kvinner og barn, og to av tre er under 18 år. Will Turner er nødhjelpsansvarlig for Leger Uten Grenser i Syria. Her forteller han om forholdene i leiren og om korona-situasjonen i regionen.

På flukt i Syria: - Det er som et utendørs fengsel

Hva skjer i Nordøst-Syria akkurat nå?

– Hele regionen har blitt påvirket av pandemien. Flere enn 700.000 mennesker har blitt tvunget på flukt fra hjemmene sine i Nordøst-Syria, flesteparten er nesten helt avhengig av humanitærhjelp.

De er spredt over provinsene Raqqa, Hassakeh og Deir Ez-zor, og rundt byen Kobane øst i Aleppo-provinsen. Mange av de som er på flukt bor i overfylte områder, inkludert offisielle og uoffisielle flyktningleirer. Mange finner midlertidig husly i skoler og på markedsplasser. Titusener bor også hos vertsfamilier.

Den nordøstlige delen av Syria har i likhet med resten av landet blitt hardt rammet av mer enn ni år med konflikt. I oktober i fjor førte en tyrkiskstøttet militæroperasjon og kamper til at mange igjen ble tvunget på flukt. Infrastrukturen ble enda mer ødelagt. I tillegg ble sårt tiltrengt humanitær hjelp trukket tilbake. Leger Uten Grenser måtte også redusere våre aktiviteter i flere måneder. I dag fungerer få klinikker og sykehus, og de som er åpne sliter med å ivareta alle helsebehovene.

Les mer om Syria: Nordvest-Syria: Tidoblet antall korona-smittede på en måned

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Hvordan er tilgangen til vann?

– Akkurat nå foregår det en alvorlig vannkrise. Vannstasjonen Al Halouk forsyner om lag 480.000 mennesker i Hassakeh-provinsen med vann, inkludert Al-Hol og andre leirer for internt fordrevne. I oktober i fjor kom det skader på vannstasjonen, som kuttet vannforsyningene til hele regionen.

I dag er skadene reparert, men gjennom hele året har vi opplevd problemer knyttet til dette. Det har gjort at det de siste to ukene har vært mange protester og mye uro.

Nå har vi ikke tilgang til denne vannstasjonen og støtter derfor lokale myndigheter med en ny vannstasjon Al Himme, nord for Hassakeh by. Vi har donert laboratorieutstyr og kjemikalier som trengs for å behandle vannet, slik at det er trygt å drikke og distribuere. Dessverre har denne bare kapasitet til å dekke rundt 30 prosent av vannbehovene i området.

Vi bekymrer oss for de alvorlige konsekvensene dette har for folkehelsen i området. Tilgang til rent vann er viktig i enhver nødssituasjon; men vannmangel når det kommer til å takle korona-pandemien kan føre til en katastrofe.

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Hvordan er covid-19-situasjonen?

– Det er ingen tvil om at vi ser en økning i covid-19-tilfeller i hele Nordøst-Syria. Per 24. august var det 394 bekreftede tilfeller – nesten en femtedel av dem var helsearbeidere.

Det er begrenset testkapasitet til å teste folk i området, men rundt halvparten av gjennomførte tester er positive. Det tyder på at smitteandelen er høy, og at man må teste langt flere.

Ut fra det vi vet, er byene Hassakeh og Qamishli de nåværende episentrene. Vi er bekymret for at Raqqa – et annet tettbygd område der et stort antall internt fordrevne holder til – vil bli neste episenter. Raqqa ble påført store ødeleggelser under krigen og folk har begrenset tilgang til helsehjelp.

Det er ikke nok tilgang på rent vann, og de sanitære forholdene er dårlige.

Det er begrenset hvor mange innlagte pasienter sykehus og klinikker har plass til for isolasjon eller intensiv-behandling i regionen.

Lokale myndigheter og humanitære aktører har lagt planer for hvordan de kan øke denne kapasiteten hvis korona-utbruddet sprer seg.

Leger Uten Grenser støtter lokale helsemyndigheter i korona-responsen. Vi samarbeider med den kurdiske røde halvmåne, og støtter det eneste spesialiserte covid-19-sykehuset nordøst i Syria. Vi jobber også med helseinformasjonsarbeid og har vært med på å renovere en isolasjonsavdeling med plass til 48 innlagte pasienter på det største sykehuset for grunnleggende helsehjelp i regionen, Hassakeh National Hospital.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver eller gi en enkeltgave.

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Hvordan har helsearbeidere blitt påvirket av pandemien?

– Vi er spesielt bekymret for at så mange helsearbeidere har blitt smittet av viruset. Først og fremst bekymrer vi oss for helsen deres og hvordan det rammer familiene deres, men vi ser også de alvorlige konsekvensene pandemien har for det allerede ekstremt skjøre helsevesenet.

Det er ikke bare de syke ansatte som ikke kan jobbe, men mange andre ansatte må i karantene. Resultatet er at helseinstitusjoner med allerede begrenset kapasitet ofte har måttet stenge ned. Noen steder forteller også helsearbeidere at de ikke tør å gå på jobb.

Inntil nylig jobbet de fleste helsearbeidere på flere forskjellige sykehus og klinikker i Nordøst-Syria.

Flesteparten av helsearbeiderne som testet positivt for covid-19 hadde jobbet på mange ulike steder, også på helsesentre i Al-Hol. Lokale helsemyndigheter har derfor som et smittevernstiltak bestemt at helsearbeidere kun kan jobbe på et helsesenter av gangen.

Kan du beskrive Al-Hol-leiren?

– Al-Hol-leiren ligger i Hassakeh-provinsen i nærheten av grensen til Irak og er den største flyktningleiren nordøst i Syria. Flesteparten av de 65.400 menneskene som nå er i leiren, kom dit etter at de siste kampene mellom Den islamske staten (IS) og de syriske demokratiske styrkene tok slutt i begynnelsen av 2019. Minst ni av ti er kvinner og barn, og to tredjedeler er mindreårige.

Al-Hol er en «lukket leir», og menneskene der kan ikke gå ut og inn. Leiren er omgitt av piggtrådgjerder og er sterkt bevoktet av sikkerhetsstyrker. Leiren er overfylt, og i snitt deler syv personer ett lite telt. Noen må også bo med andre familier i fellesområder.

Etter covid-19 har det blitt enda strengere restriksjoner på hvor folk kan bevege seg, og for mange betyr dette at de ikke kan forlate leiren overhode. Selv ikke i kortere perioder.

De fleste av leirens innbyggere, de av syrisk eller irakisk opprinnelse, bor i hovedleiren. I et separat område med enda høyere sikkerhet, kalt «annekset» bor rundt 10.000 mennesker fra andre land. De har nærmest blitt glemt av verden. Enkelte regjeringer og humanitære aktører har vært motvillige til å tilby tjenester i annekset på grunn av den oppfattede tilhørigheten menneskene har.

Hvilke helsetjenester er tilgjengelig i Al-Hol-leiren?

– Akkurat nå er det veldig begrenset helsehjelp fordi mange klinikker har måtte stenge ned på grunn av koronasituasjonen. Dette har alvorlige konsekvenser. På bare én uke døde syv små barn. Vi hørte forferdelige historier om kvinner som i desperasjon forsøkte å finne en åpen klinikk.

I mai var det 24 primærhelsetjenester tilgjengelig i leiren, men i begynnelsen av august var det bare 15. Nå er bare fem av disse klinikkene i drift, inkludert Leger Uten Grensers klinikk i annekset. Siden slutten av juli har vi tatt imot flere enn 1000 pasienter. Vi behandler også sårskader i leiren, i telt som gjør det mer tilgjengelig for de som ikke kan komme seg til klinikken. Vi har tre feltsykehus, men ingen av disse er fult funksjonelle.

Frem til forrige uke var det ikke mulig å få akutt helsehjelp i hovedleiren. Heldigvis har det nå åpnet noen slike helsetjenester, men disse har begrenset kapasitet. På grunn av at så mange helsearbeidere har blitt rammet av covid-19, er det uklart hvor lenge disse tjenestene vil være tilgjengelige.

Pasienter som er kritisk syke kan bli henvist videre, men det tar ofte lang tid å organisere. Covid-19-situasjonen vil også mest sannsynlig føre til at dette blir enda vanskeligere.

Akkurat nå er det også diaréutbrudd. Små barn er spesielt sårbare, og mange som blir syke blir underernærte. På ernæringssentret vårt har nesten 80 prosent av pasientene våre under fem år akutt diaré.

Innleggelser på dette senteret økte med 71 prosent i juli, i tillegg behandlet vi 157 underernærte barn. Rent vann og hygiene er våre hovedprioriteringer, og dette er også særlig viktig nå i de varme sommermånedene. I juli delte vi ut 15,2 millioner liter kloret vann og behandlet også 69,3 millioner liter vann som andre aktører distribuerte videre.

Artikkelen fortsetter under bildet

Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Ricardo Garcia Vilanova

 

Er det sjanse for at covid-19 kan bryte ut i Al-Hol-leiren?

– Nylig ble det bekreftet et tilfelle av korona i leiren, og vi er bekymret over hvordan situasjonen kan utvikle seg. Leiren er ikke forberedt på utbrudd. Det er bygget en isolasjonsenehet, men denne er ikke klar for bruk.

Det er ikke nok ansatte som har fått opplæring, og enheten har ikke på plass det som trengs - inklusive vann og hygieneinfrastruktur. Det har heller ikke nok medisiner og utstyr. Det er ikke så rart at folk med påvist smitte i leiren var motvillige til å legges inn her.

Teamene våre har identifisert 1900 mennesker i leiren som vil være spesielt sårbare for covid-19. Det innebærer blant annet pasienter med ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, høyt blodtrykk, astma eller hjertesykdommer. Vi gjør alt vi kan for å gi dem medisinene de trenger, så vel som såpe og annen hjelp. Det er spesielt viktig ettersom de ikke har mulighet til å kjøpe dette selv.

Leger Uten Grenser har jobbet målrettet med helseopplysning om hvordan man kan stoppe spredning av covid-19. Det er imidlertid utfordrende å be folk som bor så tett om å følge råd om å holde avstand – her er det så å si umulig.

Må det mer humanitærhjelp på plass i leiren?

– Ja. Dette krever en kollektiv innsats. Vi forsøker å imøtekomme behovene til så mange som mulig, samtidig som vi også støtter andre organisasjoner. Det er likevel store behov som ikke blir ivaretatt, og vi mener at det krever forpliktende tiltak.

Annekset for eksempel er mer eller mindre overlatt til seg selv. Uavhengig av hva folk skal måtte mene om de som befinner seg i leiren, er tilgang til medisinsk og humanitær hjelp deres grunnleggende rettigheter.

I tillegg til arbeidet vårt i Al-Hol og covid-19-responsen i Nordøst-Syria, fortsetter vi å støtte flere grunnleggende og sekundære helsetjenester i Raqqa. Vi støtter også opp vaksinering i Kobane / Ayn AlArab. Vi fortsetter også å vurdere helse- og humanitærbehov for de menneskene som bor i avsidesliggende, sosialt eller økonomisk ekskluderte områder, uformelle bosetninger og andre leirer.

Les mer: Dette gjør vi i Syria

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen