Foto: Paul Odongo / Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Kenya: Løsninger må på plass før flyktningleiren Dadaab stenger ned
Nyheter

Kenya: Løsninger må på plass før flyktningleiren Dadaab stenger ned

09.12.2021 | Oppdatert 20.12.2021
        

– Faktum er at leirene skal stenges i juni 2022 og man må nå få fart på prosessen med å finne en langvarig løsning for flyktningene i leirene. Flesteparten som bor i leirene i dag er somaliske flyktninger og mange har vært fanget i leirene i 30 år. Uten en løsning i sikte kan de vente seg mindre humanitær hjelp og begrensede muligheter for å leve et verdig liv, sier Dana Krause, som er programsjef for Leger Uten Grenser i Kenya. 

Situasjonen i Dadaab og at leiren skal stenges neste år har vært på Leger Uten Grensers liste over glemte kriser i år. 

Ny rapport: Peker på ansvar 

I en ny rapport ber Leger Uten Grenser Kenya og landets internasjonale samarbeidspartnere om å holde seg til forpliktelsene som ble gitt under Global Compact on Refugees i 2018. Det betyr at somaliske flyktninger må kunne bosette seg i det kenyanske samfunnet eller til å bli flyttet til andre land. 

Rapporten viser at antall flyktninger som frivillig har returnert fra Kenya til Somalia har gått drastisk ned de siste tre årene, fra 7500 i 2018, til færre enn 200 i 2021, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Dette sammenfaller med økende vold, flere internt fordrevne og tørke i Somalia. På samme tid har muligheten for å relokalisere flyktninger til rike land minsket. Det gjør at flyktningene sitter igjen med få andre muligheter til å bli i Kenya. Her har de begrensede rettigheter, og kan ikke jobbe, reise eller studere utenfor leirene.  
Kenyas refugee bill som ble signert i 2019, kan sørge for bedre integrering av flyktninger i Kenya. Men i dag gjelder den kun for flyktninger i land i East Africa Community. Den må derfor ha en bredere dekning og inkludere alle flyktninger – også somaliske flyktninger. 

– Kenya har nå et enkelt valg: De kan forverre flyktningenes situasjon eller  kjempe for rettighetene deres ved å la dem få en mulighet til å studere, jobbe og bevege seg fritt. Giverland må også dele dette ansvaret ved å øke utviklingsstøtten til Kenya - slik at flyktningene får tilgang til alle offentlige tjenester, sier Krause. 

Allerede forverring av humanitær hjelp

Planen om å stenge leiren har allerede gått utover den humanitær hjelpen. Bare nå i september advarte Verdens matvareprogram om at uten nok finansiering kan de være nødt til å stanse all matrasjonering i løpet av året. 
– Det vi frykter aller mest er at leirene stenges uten en løsning, og at det vil ende i en humanitær katastrofe, sier Jeroen Matthys, prosjektkoordinator for Leger Uten Grenser i Dagahaley-leiren. 

– Så det er helt sentralt at flyktningene har uavbrutt tilgang til humanitær hjelp under frem til de vet hva fremtiden vil bringe, og frem til de kan forsørge seg selv, fortsetter han.

– Samtidig som rike land har tilsidesatt flyktningenes rettigheter, har Kenya fortsatt å være vertskap for hundretusener av flyktninger i årevis. Nå som vi i år markerer 70-årsdagen for Flyktningkonvensjonen bør Kenya bruke anledningen til å snu trenden og finne langvarige løsninger for flyktningene og deres beste interesser, avslutter han. 

Leger Uten Grensers arbeid i Dadaab 

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Dadaab flyktningleirkompleks i 1991 og har gitt helsehjelp mesteparten av tiden leirene har eksistert. I dag arbeider vi en Dagahaley-leiren der vi gir omfattende helsehjelp til flyktningene og vertsamfunnet. Det innebærer grunnleggende og spesialisert helsehjelp gjennom to helseposter og et sykehus med plass til 100 innlagte pasienter. Her har vi en rekke helsetjenester innen seksual- og reproduktiv helsehjelp, akutt svangerskapskirurgi, helsehjelp til ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold, psykisk helsehjelp, hjemmebasert insulinprogram og lindrende behandling. 

I løpet av de ti siste årene har vi rykket ut flere ganger, inkludert under to kolerautbrudd. Rett etter korona-utbruddet satte Leger Uten Grenser opp en isolasjonsenhet og styrket smittevernstiltakene på sykehuset og helsepostene våre. Vi støtter også opp myndighetene i Garissa med opplæring av helsearbeidere og smittevern på to sykehus.

I 2020 hadde Leger Uten Grenser rundt 12.500 pasientkonsultasjoner og 720 innlagte pasienter hver måned i Dagahaley-leiren. Vi assisterte også ved 2956 fødsler i løpet av året. 

Les mer om Leger Uten Grensers arbeid i Kenya.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Paul Odongo / Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Kenya: Løsninger må på plass før flyktningleiren Dadaab stenger ned
Nyheter

Kenya: Løsninger må på plass før flyktningleiren Dadaab stenger ned

09.12.2021 | Oppdatert 20.12.2021
        

– Faktum er at leirene skal stenges i juni 2022 og man må nå få fart på prosessen med å finne en langvarig løsning for flyktningene i leirene. Flesteparten som bor i leirene i dag er somaliske flyktninger og mange har vært fanget i leirene i 30 år. Uten en løsning i sikte kan de vente seg mindre humanitær hjelp og begrensede muligheter for å leve et verdig liv, sier Dana Krause, som er programsjef for Leger Uten Grenser i Kenya. 

Situasjonen i Dadaab og at leiren skal stenges neste år har vært på Leger Uten Grensers liste over glemte kriser i år. 

Ny rapport: Peker på ansvar 

I en ny rapport ber Leger Uten Grenser Kenya og landets internasjonale samarbeidspartnere om å holde seg til forpliktelsene som ble gitt under Global Compact on Refugees i 2018. Det betyr at somaliske flyktninger må kunne bosette seg i det kenyanske samfunnet eller til å bli flyttet til andre land. 

Rapporten viser at antall flyktninger som frivillig har returnert fra Kenya til Somalia har gått drastisk ned de siste tre årene, fra 7500 i 2018, til færre enn 200 i 2021, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Dette sammenfaller med økende vold, flere internt fordrevne og tørke i Somalia. På samme tid har muligheten for å relokalisere flyktninger til rike land minsket. Det gjør at flyktningene sitter igjen med få andre muligheter til å bli i Kenya. Her har de begrensede rettigheter, og kan ikke jobbe, reise eller studere utenfor leirene.  
Kenyas refugee bill som ble signert i 2019, kan sørge for bedre integrering av flyktninger i Kenya. Men i dag gjelder den kun for flyktninger i land i East Africa Community. Den må derfor ha en bredere dekning og inkludere alle flyktninger – også somaliske flyktninger. 

– Kenya har nå et enkelt valg: De kan forverre flyktningenes situasjon eller  kjempe for rettighetene deres ved å la dem få en mulighet til å studere, jobbe og bevege seg fritt. Giverland må også dele dette ansvaret ved å øke utviklingsstøtten til Kenya - slik at flyktningene får tilgang til alle offentlige tjenester, sier Krause. 

Allerede forverring av humanitær hjelp

Planen om å stenge leiren har allerede gått utover den humanitær hjelpen. Bare nå i september advarte Verdens matvareprogram om at uten nok finansiering kan de være nødt til å stanse all matrasjonering i løpet av året. 
– Det vi frykter aller mest er at leirene stenges uten en løsning, og at det vil ende i en humanitær katastrofe, sier Jeroen Matthys, prosjektkoordinator for Leger Uten Grenser i Dagahaley-leiren. 

– Så det er helt sentralt at flyktningene har uavbrutt tilgang til humanitær hjelp under frem til de vet hva fremtiden vil bringe, og frem til de kan forsørge seg selv, fortsetter han.

– Samtidig som rike land har tilsidesatt flyktningenes rettigheter, har Kenya fortsatt å være vertskap for hundretusener av flyktninger i årevis. Nå som vi i år markerer 70-årsdagen for Flyktningkonvensjonen bør Kenya bruke anledningen til å snu trenden og finne langvarige løsninger for flyktningene og deres beste interesser, avslutter han. 

Leger Uten Grensers arbeid i Dadaab 

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Dadaab flyktningleirkompleks i 1991 og har gitt helsehjelp mesteparten av tiden leirene har eksistert. I dag arbeider vi en Dagahaley-leiren der vi gir omfattende helsehjelp til flyktningene og vertsamfunnet. Det innebærer grunnleggende og spesialisert helsehjelp gjennom to helseposter og et sykehus med plass til 100 innlagte pasienter. Her har vi en rekke helsetjenester innen seksual- og reproduktiv helsehjelp, akutt svangerskapskirurgi, helsehjelp til ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold, psykisk helsehjelp, hjemmebasert insulinprogram og lindrende behandling. 

I løpet av de ti siste årene har vi rykket ut flere ganger, inkludert under to kolerautbrudd. Rett etter korona-utbruddet satte Leger Uten Grenser opp en isolasjonsenhet og styrket smittevernstiltakene på sykehuset og helsepostene våre. Vi støtter også opp myndighetene i Garissa med opplæring av helsearbeidere og smittevern på to sykehus.

I 2020 hadde Leger Uten Grenser rundt 12.500 pasientkonsultasjoner og 720 innlagte pasienter hver måned i Dagahaley-leiren. Vi assisterte også ved 2956 fødsler i løpet av året. 

Les mer om Leger Uten Grensers arbeid i Kenya.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen