Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for
Nyheter

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

13.03.2020 | Oppdatert 23.04.2020
        

Om covid-19 (koronaviruset)

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte koronautbruddet som en pandemi 11. mars. Så langt har flere enn 200 land eller territorier rapportert om tilfeller av viruset. En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Så langt har flere enn 600.000 fått påvist covid-19 og flere enn 30.000 har mistet livet, ifølge WHO. 

Ut ifra erfaring og statistikk så langt vil en betydelig prosentandel av de som blir rammet utvikle en alvorlig form for sykdom som vil kreve innleggelse på sykehus og spesialisert helsehjelp over lengre tid.

Bidra i kampen mot korona-viruset: Gi et bidrag til vårt arbeid her eller vipps til 2188

Det vil være en stor utfordring å ha så mange innlagte pasienter over lengre tid som også krever høy medisinsk ekspertise. Dette gjelder også i de mer avanserte helsevesenene, som i Norge. 

Vi er derfor veldig bekymret for land med svakt helsesystem og lite personell med intensivmedisinsk ekspertise. Disse utfordringene vil gjøre det svært vanskelig å ivareta mange pasienter smittet med covid-19-viruset. For noen av landene vi jobber i, vil det være umulig uten støtte utenfra. I tillegg har verden begrenset kunnskap om dette nye viruset; hvordan det smitter i tropiske områder, hvordan det vil påvirke pasienter med andre sykdommer som f. eks malaria, denguefeber, tuberkulose eller meslinger. 

Les mer om hvor vi jobber: Korona-viruset: Slik jobber vi i hardt rammede land

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

I våre pågående prosjekter

Leger Uten Grenser gir helsehjelp og bistår mange svært sårbare lokalsamfunn i over 70 land i verden. Hver dag behandler vi hundretusener av mennesker med ulike lidelser og sykdommer.

Facebook-innsamling: Bli med i kampen mot virus som korona, ebola og meslinger »

Det er vår absolutte prioritet å sørge for at vi kan fortsette å gi høykvalifisert helsehjelp og livreddende behandling i alle våre pågående prosjekter til tross for den ekstraordinære situasjonen denne pandemien setter oss alle i. 

Per i dag er vi fremdeles i stand til å fortsette våre medisinske aktiviteter verden over, men vi ser at det kan bli utfordringer i tiden fremover med forsyninger av både personell og utstyr. De pågående reiserestriksjonene vil kunne begrense mulighetene våre til å reise mellom ulike land, og det er grunn til bekymring når kommer til spesifikt medisinsk utstyr – særlig gjelder det smittevernutstyr for helsearbeidere grunnet økt global etterspørsel.

Mangel på både diagnostisk utstyr for å teste for covid-19 og laboratorier som kan bekrefte eller avkrefte er en annen stor utfordring. I tillegg er det risiko for at det ikke blir nok forsyninger verken av enkelte essensielle medisiner, som for eksempel antibiotika, eller viktige logistiske og biomedisinske produkter som kjølelagre på grunn av «lock downs». Det kan i verste fall også bli stans av eksport, noe som vil gå utover alle våre livreddende prosjekter, i tillegg til at det vil hindre oss i å respondere effektivt på covid-19-pandemien.  

Forberedelse i felt

Det er helt sentralt at vi sørger for best mulig beskyttelse mot viruset både for pasienter og helsearbeidere. Våre medisinske team har derfor i flere uker forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i prosjektene våre verden over. 

I prosjekter med høyere risiko for covid-19-tilfeller, som i flyktningleirer, styrker vi rutinene våre rundt infeksjonskontroll og smittevern. Vi styrker mottakskapasiteten på klinikkene våre slik at vi kan screene alle pasienter vi mottar. Det betyr en grundigere helsesjekk for å utelukke covid-19 og ved mistanke sørge for isolering.  

I samarbeid med lokale helsemyndigheter kartlegger vi behov og jobber med opplæring av helsepersonell – særlig i smittevern og infeksjonskontroll. I tillegg jobber vi med kunnskapsformidling til både ansatte og lokalbefolkning. 

Alle våre prosjektteam overvåker den lokale utviklingen nøye. I tillegg jobber et dedikert team med å daglig følge situasjonen globalt, og vi koordinerer med Verdens helseorganiasjon (WHO) og helsemyndigheter om hvordan vi kan bistå med helsehjelp i de landene som nå har spredning av viruset – og i de landene som kommer til å bli rammet. 

Ekstremt sårbare for utbrudd av covid-19: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå! 

Vår respons

Helsearbeidere vil trenge støtte for å gi pasienter den omsorgen og pleien som kreves. Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Vi har nå mange prosjekter som jobber eller forbreder seg i kampen mot covid-19 i Europa, Midøsten, Asia, Afrika og Sentral- og Sør-Amerika. I Europa jobber vi særlig mot sårbare grupper som flyktninger og migranter, papirløse, eldre og hjemløse. 

Les mer: Korona-responsen: Slik jobber vi i hardt rammede land

Hva bekymrer Leger Uten Grenser mest? 

Vi er ekstremt bekymret for hvordan covid-19 vil ramme sårbare mennesker som lever under prekære forhold, som flyktninger i Hellas og Bangladesh, hjemløse i Haiti, i krig som i Jemen og Syria. Disse menneskene lever allerede under uhygieniske og vanskelige forhold, med svært begrenset tilgang til helsetjenester, noe som gjør dem til de aller mest sårbare blant oss fra før. De er ofte syke og underernærte, og de har allerede liten mulighet til både å beskytte seg mot infeksjonssykdommer som meslinger og kolera – og til få hjelp om de skulle bli syke. Blir de rammet av covid-19 i tillegg, vil de ha liten eller ingen mulighet til å beskytte seg mot viruset. 

Vi er generelt svært bekymret for hvordan covid-19 vil ramme land med allerede svake helsesystem, og særlig i land hvor det i tillegg er krig og konflikt, som Den sentralafrikanske republikk og Jemen. I mange av landene vi jobber er det i tillegg også begrenset med andre helseaktører og helseorganisasjoner som kan bistå de lokale myndighetene. Leger Uten Grenser forsikrer at vi gjør alt i vår makt for å fortsette å gi helsehjelp til de pasientene vi har i dag og at vi i tillegg er klare til å gjøre det vi kan for å håndtere fremtidige covid-19-pasienter. 

Vi har alle et ansvar for å gjøre alt vi kan for å hindre og utsette videre spredning av viruset. Det er allerede i ferd med å utmatte noen av verdens mest avanserte helsesystem. 

Av erfaring fra andre store sykdomsutbrudd og epidemier, vet vi at det særlig er tre ting som er helt vesentlige og må prioriteres: 

  • Sørge for at tilgang til all helsehjelp fortsetter å være mulig, både for covid-19- og andre pasienter. Det betyr at man må unngå at sykehus blir overveldet slik at helsepersonell kan fortsette å gi livreddende intensivbehandling til alle pasienter, ikke bare de som rammes av viruset. 
  • Sørge for at helsepersonell beskyttes mot viruset: Alle som jobber i førstelinjen i et utbrudd er spesielt utsatte for smitte på jobb, i tillegg til eksponeringen i lokalsamfunnet. Hvis for mange av dem blir syke, vil det sterkt redusere kapasiteten til å ta hånd om syke. Hvis de ikke beskyttes og blir syke uten tydelige symptomer kan de også bli smittekilder og – uten å vite det – eksponere pasienter for viruset. 
  • Tilliten til helsemyndighetene og kriseresponsen generelt er helt essensiell for å lykkes i å stoppe viruset: Tydelig og ærlig kommunikasjon med informasjon og retningslinjer til rett tid er helt nødvendig. Folk må også føle et ansvar og evne til selv å bidra til å hindre spredning. 

Lurer du på noe angående koronavirus i Norge?  Gå inn på Helse-Norge sine nettsider her hvor det står hvor du skal henvende deg om du har symtomer og myndighetenes råd her hjemme for å redusere smittefare og begrense smittespredning

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for
Nyheter

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

13.03.2020 | Oppdatert 23.04.2020
        

Om covid-19 (koronaviruset)

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte koronautbruddet som en pandemi 11. mars. Så langt har flere enn 200 land eller territorier rapportert om tilfeller av viruset. En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Så langt har flere enn 600.000 fått påvist covid-19 og flere enn 30.000 har mistet livet, ifølge WHO. 

Ut ifra erfaring og statistikk så langt vil en betydelig prosentandel av de som blir rammet utvikle en alvorlig form for sykdom som vil kreve innleggelse på sykehus og spesialisert helsehjelp over lengre tid.

Bidra i kampen mot korona-viruset: Gi et bidrag til vårt arbeid her eller vipps til 2188

Det vil være en stor utfordring å ha så mange innlagte pasienter over lengre tid som også krever høy medisinsk ekspertise. Dette gjelder også i de mer avanserte helsevesenene, som i Norge. 

Vi er derfor veldig bekymret for land med svakt helsesystem og lite personell med intensivmedisinsk ekspertise. Disse utfordringene vil gjøre det svært vanskelig å ivareta mange pasienter smittet med covid-19-viruset. For noen av landene vi jobber i, vil det være umulig uten støtte utenfra. I tillegg har verden begrenset kunnskap om dette nye viruset; hvordan det smitter i tropiske områder, hvordan det vil påvirke pasienter med andre sykdommer som f. eks malaria, denguefeber, tuberkulose eller meslinger. 

Les mer om hvor vi jobber: Korona-viruset: Slik jobber vi i hardt rammede land

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

I våre pågående prosjekter

Leger Uten Grenser gir helsehjelp og bistår mange svært sårbare lokalsamfunn i over 70 land i verden. Hver dag behandler vi hundretusener av mennesker med ulike lidelser og sykdommer.

Facebook-innsamling: Bli med i kampen mot virus som korona, ebola og meslinger »

Det er vår absolutte prioritet å sørge for at vi kan fortsette å gi høykvalifisert helsehjelp og livreddende behandling i alle våre pågående prosjekter til tross for den ekstraordinære situasjonen denne pandemien setter oss alle i. 

Per i dag er vi fremdeles i stand til å fortsette våre medisinske aktiviteter verden over, men vi ser at det kan bli utfordringer i tiden fremover med forsyninger av både personell og utstyr. De pågående reiserestriksjonene vil kunne begrense mulighetene våre til å reise mellom ulike land, og det er grunn til bekymring når kommer til spesifikt medisinsk utstyr – særlig gjelder det smittevernutstyr for helsearbeidere grunnet økt global etterspørsel.

Mangel på både diagnostisk utstyr for å teste for covid-19 og laboratorier som kan bekrefte eller avkrefte er en annen stor utfordring. I tillegg er det risiko for at det ikke blir nok forsyninger verken av enkelte essensielle medisiner, som for eksempel antibiotika, eller viktige logistiske og biomedisinske produkter som kjølelagre på grunn av «lock downs». Det kan i verste fall også bli stans av eksport, noe som vil gå utover alle våre livreddende prosjekter, i tillegg til at det vil hindre oss i å respondere effektivt på covid-19-pandemien.  

Forberedelse i felt

Det er helt sentralt at vi sørger for best mulig beskyttelse mot viruset både for pasienter og helsearbeidere. Våre medisinske team har derfor i flere uker forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i prosjektene våre verden over. 

I prosjekter med høyere risiko for covid-19-tilfeller, som i flyktningleirer, styrker vi rutinene våre rundt infeksjonskontroll og smittevern. Vi styrker mottakskapasiteten på klinikkene våre slik at vi kan screene alle pasienter vi mottar. Det betyr en grundigere helsesjekk for å utelukke covid-19 og ved mistanke sørge for isolering.  

I samarbeid med lokale helsemyndigheter kartlegger vi behov og jobber med opplæring av helsepersonell – særlig i smittevern og infeksjonskontroll. I tillegg jobber vi med kunnskapsformidling til både ansatte og lokalbefolkning. 

Alle våre prosjektteam overvåker den lokale utviklingen nøye. I tillegg jobber et dedikert team med å daglig følge situasjonen globalt, og vi koordinerer med Verdens helseorganiasjon (WHO) og helsemyndigheter om hvordan vi kan bistå med helsehjelp i de landene som nå har spredning av viruset – og i de landene som kommer til å bli rammet. 

Ekstremt sårbare for utbrudd av covid-19: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå! 

Vår respons

Helsearbeidere vil trenge støtte for å gi pasienter den omsorgen og pleien som kreves. Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Vi har nå mange prosjekter som jobber eller forbreder seg i kampen mot covid-19 i Europa, Midøsten, Asia, Afrika og Sentral- og Sør-Amerika. I Europa jobber vi særlig mot sårbare grupper som flyktninger og migranter, papirløse, eldre og hjemløse. 

Les mer: Korona-responsen: Slik jobber vi i hardt rammede land

Hva bekymrer Leger Uten Grenser mest? 

Vi er ekstremt bekymret for hvordan covid-19 vil ramme sårbare mennesker som lever under prekære forhold, som flyktninger i Hellas og Bangladesh, hjemløse i Haiti, i krig som i Jemen og Syria. Disse menneskene lever allerede under uhygieniske og vanskelige forhold, med svært begrenset tilgang til helsetjenester, noe som gjør dem til de aller mest sårbare blant oss fra før. De er ofte syke og underernærte, og de har allerede liten mulighet til både å beskytte seg mot infeksjonssykdommer som meslinger og kolera – og til få hjelp om de skulle bli syke. Blir de rammet av covid-19 i tillegg, vil de ha liten eller ingen mulighet til å beskytte seg mot viruset. 

Vi er generelt svært bekymret for hvordan covid-19 vil ramme land med allerede svake helsesystem, og særlig i land hvor det i tillegg er krig og konflikt, som Den sentralafrikanske republikk og Jemen. I mange av landene vi jobber er det i tillegg også begrenset med andre helseaktører og helseorganisasjoner som kan bistå de lokale myndighetene. Leger Uten Grenser forsikrer at vi gjør alt i vår makt for å fortsette å gi helsehjelp til de pasientene vi har i dag og at vi i tillegg er klare til å gjøre det vi kan for å håndtere fremtidige covid-19-pasienter. 

Vi har alle et ansvar for å gjøre alt vi kan for å hindre og utsette videre spredning av viruset. Det er allerede i ferd med å utmatte noen av verdens mest avanserte helsesystem. 

Av erfaring fra andre store sykdomsutbrudd og epidemier, vet vi at det særlig er tre ting som er helt vesentlige og må prioriteres: 

  • Sørge for at tilgang til all helsehjelp fortsetter å være mulig, både for covid-19- og andre pasienter. Det betyr at man må unngå at sykehus blir overveldet slik at helsepersonell kan fortsette å gi livreddende intensivbehandling til alle pasienter, ikke bare de som rammes av viruset. 
  • Sørge for at helsepersonell beskyttes mot viruset: Alle som jobber i førstelinjen i et utbrudd er spesielt utsatte for smitte på jobb, i tillegg til eksponeringen i lokalsamfunnet. Hvis for mange av dem blir syke, vil det sterkt redusere kapasiteten til å ta hånd om syke. Hvis de ikke beskyttes og blir syke uten tydelige symptomer kan de også bli smittekilder og – uten å vite det – eksponere pasienter for viruset. 
  • Tilliten til helsemyndighetene og kriseresponsen generelt er helt essensiell for å lykkes i å stoppe viruset: Tydelig og ærlig kommunikasjon med informasjon og retningslinjer til rett tid er helt nødvendig. Folk må også føle et ansvar og evne til selv å bidra til å hindre spredning. 

Lurer du på noe angående koronavirus i Norge?  Gå inn på Helse-Norge sine nettsider her hvor det står hvor du skal henvende deg om du har symtomer og myndighetenes råd her hjemme for å redusere smittefare og begrense smittespredning

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen