Foto: John Wessels
Hjem > Nyheter > DR Kongo: Ebolautbrudd fortsatt ikke under kontroll
Nyheter

DR Kongo: Ebolautbrudd fortsatt ikke under kontroll

10.07.2019 | Oppdatert 08.08.2019
        

Ebola er en svært smittsom virussykdom med høy dødelighet. Viruset smitter via kroppsvæske og smittede personer må diagnostiseres og isoleres raskt. Det finnes ingen effektiv behandling mot ebola. Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og å behandle infeksjoner.

Les mer om ebola her.

Det største ebola-utbruddet i DR Kongo

Ebolautbruddet i Kongo har nå pågått i over ett år.

Ifølge helsemyndighetene i landet er 2.607personer bekreftet ebolasmittet gjennom laboratorietester. Minst 1.813 personer har mistet livet til viruset, og 776 har så langt blitt friske. Flere enn 160.000 personer har blitt vaksinert. (oppdatert 7.august 2019)

Ebolautbruddet er det tiende i landets historie. Utbruddet startet da viruset ble bekreftet i Mangina, en liten by i nærheten av Beni i Nord-Kivu-provinsen. Deretter har viruset spredd seg til Butembo, Kalenguta og Katwa i Nord-Kivu og inn i naboprovinsen Ituri. I juli 2019 ble også det første og så langt eneste tilfelle av ebola funnet i millionbyen Goma.

Den 17. juli erklærte Verdens helseorganisasjon det pågående ebolautbruddet i DR Kongo som en internasjonal folkehelsekrise.   

– Tegnene er tydelige: I lokalsamfunnene er det fortsatt folk som dør, helsearbeidere blir fortsatt smittet, og viruset sprer seg fortsatt. Epidemien er ikke under kontroll og vi må trappe opp arbeidet – men dette bør ikke handle om reiserestriksjoner eller bruk av tvang mot befolkningen som er rammet. Lokalsamfunn og pasienter må stå i sentrum for responsen, de må være aktive deltakere, sier internasjonal president i Leger Uten Grenser, Joanne Liu.
 

Leger Uten Grenser jobber med å få utbruddet under kontroll 

Leger Uten Grenser jobber flere steder i Nord-Kivu, Goma og i Ituri og har flere enn 500 ansatte som jobber i samarbeid med helsemyndighetene for å få utbruddet under kontroll.

I juli ble viruset også oppdaget i byen Goma. 
Det at viruset blir funnet i en by med rundt én million innbyggere viser at utbruddet fremdeles ikke under kontroll.


Leger Uten Grenser har i over seks måneder sammen med helsemyndighetene i landet jobbet med å styrke overvåkningen av situasjonen i Goma, og vi jobber med å sørge for at det er nok kapasitet til å ta hånd om mistenkte ebolatilfeller. Vi er også på vei til å bygge et nytt ebolabehandlingsenter i Goma, som skal ha plass til 72 innlagte pasienter. 

Det viktigste under et ebolautbrudd er å reagere fort og sørge for at man har et team med leger, sykepleiere, epidemiologier, logistikere og helseinformasjonsarbeidere på plass i utsatte områder. Dette er en svært viktig del av nødhjelpsresponsen: Å forberede seg på at utbruddet kan bli større på kort tid. 
Glemt krise: Blodig konflikt i Øst-Kongo

Artikkelen fortsetter under bildet

En ebolapasient blir fraktet inn i en ambulanse etter å ha blitt frisk fra viruset på behandlingsenteret vårt i Butembo i november 2018. Foto: John Wessels

 

Utbruddet sprer seg

Leger Uten Grensers team opplevde i november 2018 at utbruddet nådde et nytt nivå, hvor det ble litt innlagt så mange som 30 mistenkte ebolapasienter daglig på behandlingsenteret i Beni. I desember 2018 nådde ebola urbane og isolerte områder i Butembo, Kalenguta og Katwa. Kalenguta ligger 25 km nord og Katwa ligger 30 km øst for Butembo. Her ble flere ebolatilfeller bekreftet. Selv om det var relativt få ebolapasienter i Butembo sentrum, økte antallet raskt i byens østlige forsteder og i isolerte områder utenfor byen. I januar 2019 var de fleste nye tilfellene av ebola i Katwa. 

Det viktigste under et ebolautbrudd er å reagere fort og sørge for at man har et team med leger, sykepleiere, epidemiologier, logistikere og helseinformasjonsarbeidere på plass i utsatte områder. Dette er en svært viktig del av nødhjelpsresponsen: Å forberede seg på at utbruddet kan bli større på kort tid. 

Er du interessert i å jobbe i felt for Leger Uten Grenser? 

Dette gjør Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser jobber med kongolesiske helsemyndigheter for å få utbruddet under kontroll. Vi har blant annet jobbet i Beni, Butembo Katwa, Bunia, Bwana-Sura og i Kayna. I juli 2019 bygget vi et ebolasenter i Goma som skal ha kapasitet til 72 innlagte pasienter. 

Jevnlig besøker Leger Uten Grenser helsesentre hvor vi driver opplæring av helsepersonell og donerer utstyr. Det blir også jevnlig holdt informasjonsmøter med lokalsamfunn hvor Leger Uten Grensers team deler informasjon om utbruddet og hvordan man kontrollerer smittefare.

Leger Uten Grenser gjennomfører helseinformasjonskampanjer, vaksinering og infeksjonskontroll. Som en del av dette arbeidet tilbyr Leger Uten Grenser desinfisering av klinikker som har behandlet pasienter som senere mistenkes for å være smittet av ebola. 

Les mer om ebola

Artikkelen fortsetter under bildet

En syv år gammel gutt har blitt lagt inn på ebolabehandlingsentret i Mangina.
En syv år gammel gutt har blitt lagt inn på ebolabehandlingsenteret i Mangina, og befinner seg i et sent stadium av sykdommen. Han blir nøye overvåket og får behandling av lege Emanuel og sykepleier Séraphine.
Foto: Carl Theunis/Leger Uten Grenser.
 

Bruk av nye medisiner

Dødeligheten blant ebolapasienter er høy, langt over halvparten av de som har fått viruset i det nåværende utbruddet i DR Kongo har mistet livet. For første gang behandler Leger Uten Grenser ebolapasienter med fem nye medisiner som fortsatt er under utvikling.

De nye medisinene virker lovende, selv om det så langt mangler tilstrekkelig, vitenskapelig bevist effekt. Leger Uten Grenser er i gang med å sette opp kliniske tester, slik at det forhåpentligvis kan bekreftes at medisinene fungerer på ebolapasienter. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er veldig viktig å isolere mistenkte ebolapasienter tidlig for å unngå smitte og alle helsearbeidere må følge strenge rutiner og gå med beskyttelsesdrakt.
Her blir en mistenkt ebolapasient sjekket på et behandlingsenter i Butembo i november 2018. Foto: John Wessel

 

Vaksinering

I samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter og Verdens helseorganisasjon har Leger Uten Grenser sørget for at mennesker som har vært i tett kontakt med ebolapasienter, som nær familie og helsearbeidere, har blitt tilbudt ebolavaksinen. Bare i oktober 2018 vaksinerte Leger Uten Grenser flere enn 600 mennesker som har vært i tett kontakt med ebolapasienter, som helsearbeidere eller pårørende i Beni. Til sammen har 2.000 helsearbeidere blitt vaksinert mot viruset siden utbruddet startet. 

– Basert på tidligere tester mener vi vaksinen er helt sikker å bruke under dette utbruddet. Ettersom vaksinen ikke er godkjent for generell bruk, vil vi følge nøye med på de menneskene vi vaksinerer. Resultatene fra tidligere tester viser at vaksinen vil ha store helsemessige fordeler for de som er i risiko for å få viruset. Likevel er det viktig å poengtere at vaksinering bare er én del av kampen mot ebolautbruddet, og at det først og fremst er helt avgjørende at man nå identifiserer pasienter og de som var vært i kontakt med dem, sier lege Micaela Serafini i Leger Uten Grenser. 

Leger Uten Grenser starter vaksinering mot ebola

Ebolautbrudd i en aktiv konfliktsone

Nord-Kivu er en av de mest ustabile provinsene i DR Kongo. Vold og konflikt har preget provinsen over lengre tid og over én million av landets internt fordrevne befinner seg i Nord-Kivu. Konflikten og veldig aktive handelsruter gjør det svært vanskelig å identifisere og spore opp nye tilfeller av smittede og dermed få kontroll på utbruddet.

Glemt krise: Blodig konflikt i Øst-Kongo 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Pasienthistorier
Feltblogg
Land
Helseutfordringer
Flyktninger
Krig og konflikt
Sykdommer
Foto: John Wessels
Hjem > Nyheter > DR Kongo: Ebolautbrudd fortsatt ikke under kontroll
Nyheter

DR Kongo: Ebolautbrudd fortsatt ikke under kontroll

10.07.2019 | Oppdatert 08.08.2019
        

Ebola er en svært smittsom virussykdom med høy dødelighet. Viruset smitter via kroppsvæske og smittede personer må diagnostiseres og isoleres raskt. Det finnes ingen effektiv behandling mot ebola. Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykknivået og å behandle infeksjoner.

Les mer om ebola her.

Det største ebola-utbruddet i DR Kongo

Ebolautbruddet i Kongo har nå pågått i over ett år.

Ifølge helsemyndighetene i landet er 2.607personer bekreftet ebolasmittet gjennom laboratorietester. Minst 1.813 personer har mistet livet til viruset, og 776 har så langt blitt friske. Flere enn 160.000 personer har blitt vaksinert. (oppdatert 7.august 2019)

Ebolautbruddet er det tiende i landets historie. Utbruddet startet da viruset ble bekreftet i Mangina, en liten by i nærheten av Beni i Nord-Kivu-provinsen. Deretter har viruset spredd seg til Butembo, Kalenguta og Katwa i Nord-Kivu og inn i naboprovinsen Ituri. I juli 2019 ble også det første og så langt eneste tilfelle av ebola funnet i millionbyen Goma.

Den 17. juli erklærte Verdens helseorganisasjon det pågående ebolautbruddet i DR Kongo som en internasjonal folkehelsekrise.   

– Tegnene er tydelige: I lokalsamfunnene er det fortsatt folk som dør, helsearbeidere blir fortsatt smittet, og viruset sprer seg fortsatt. Epidemien er ikke under kontroll og vi må trappe opp arbeidet – men dette bør ikke handle om reiserestriksjoner eller bruk av tvang mot befolkningen som er rammet. Lokalsamfunn og pasienter må stå i sentrum for responsen, de må være aktive deltakere, sier internasjonal president i Leger Uten Grenser, Joanne Liu.
 

Leger Uten Grenser jobber med å få utbruddet under kontroll 

Leger Uten Grenser jobber flere steder i Nord-Kivu, Goma og i Ituri og har flere enn 500 ansatte som jobber i samarbeid med helsemyndighetene for å få utbruddet under kontroll.

I juli ble viruset også oppdaget i byen Goma. 
Det at viruset blir funnet i en by med rundt én million innbyggere viser at utbruddet fremdeles ikke under kontroll.


Leger Uten Grenser har i over seks måneder sammen med helsemyndighetene i landet jobbet med å styrke overvåkningen av situasjonen i Goma, og vi jobber med å sørge for at det er nok kapasitet til å ta hånd om mistenkte ebolatilfeller. Vi er også på vei til å bygge et nytt ebolabehandlingsenter i Goma, som skal ha plass til 72 innlagte pasienter. 

Det viktigste under et ebolautbrudd er å reagere fort og sørge for at man har et team med leger, sykepleiere, epidemiologier, logistikere og helseinformasjonsarbeidere på plass i utsatte områder. Dette er en svært viktig del av nødhjelpsresponsen: Å forberede seg på at utbruddet kan bli større på kort tid. 
Glemt krise: Blodig konflikt i Øst-Kongo

Artikkelen fortsetter under bildet

En ebolapasient blir fraktet inn i en ambulanse etter å ha blitt frisk fra viruset på behandlingsenteret vårt i Butembo i november 2018. Foto: John Wessels

 

Utbruddet sprer seg

Leger Uten Grensers team opplevde i november 2018 at utbruddet nådde et nytt nivå, hvor det ble litt innlagt så mange som 30 mistenkte ebolapasienter daglig på behandlingsenteret i Beni. I desember 2018 nådde ebola urbane og isolerte områder i Butembo, Kalenguta og Katwa. Kalenguta ligger 25 km nord og Katwa ligger 30 km øst for Butembo. Her ble flere ebolatilfeller bekreftet. Selv om det var relativt få ebolapasienter i Butembo sentrum, økte antallet raskt i byens østlige forsteder og i isolerte områder utenfor byen. I januar 2019 var de fleste nye tilfellene av ebola i Katwa. 

Det viktigste under et ebolautbrudd er å reagere fort og sørge for at man har et team med leger, sykepleiere, epidemiologier, logistikere og helseinformasjonsarbeidere på plass i utsatte områder. Dette er en svært viktig del av nødhjelpsresponsen: Å forberede seg på at utbruddet kan bli større på kort tid. 

Er du interessert i å jobbe i felt for Leger Uten Grenser? 

Dette gjør Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser jobber med kongolesiske helsemyndigheter for å få utbruddet under kontroll. Vi har blant annet jobbet i Beni, Butembo Katwa, Bunia, Bwana-Sura og i Kayna. I juli 2019 bygget vi et ebolasenter i Goma som skal ha kapasitet til 72 innlagte pasienter. 

Jevnlig besøker Leger Uten Grenser helsesentre hvor vi driver opplæring av helsepersonell og donerer utstyr. Det blir også jevnlig holdt informasjonsmøter med lokalsamfunn hvor Leger Uten Grensers team deler informasjon om utbruddet og hvordan man kontrollerer smittefare.

Leger Uten Grenser gjennomfører helseinformasjonskampanjer, vaksinering og infeksjonskontroll. Som en del av dette arbeidet tilbyr Leger Uten Grenser desinfisering av klinikker som har behandlet pasienter som senere mistenkes for å være smittet av ebola. 

Les mer om ebola

Artikkelen fortsetter under bildet

En syv år gammel gutt har blitt lagt inn på ebolabehandlingsentret i Mangina.
En syv år gammel gutt har blitt lagt inn på ebolabehandlingsenteret i Mangina, og befinner seg i et sent stadium av sykdommen. Han blir nøye overvåket og får behandling av lege Emanuel og sykepleier Séraphine.
Foto: Carl Theunis/Leger Uten Grenser.
 

Bruk av nye medisiner

Dødeligheten blant ebolapasienter er høy, langt over halvparten av de som har fått viruset i det nåværende utbruddet i DR Kongo har mistet livet. For første gang behandler Leger Uten Grenser ebolapasienter med fem nye medisiner som fortsatt er under utvikling.

De nye medisinene virker lovende, selv om det så langt mangler tilstrekkelig, vitenskapelig bevist effekt. Leger Uten Grenser er i gang med å sette opp kliniske tester, slik at det forhåpentligvis kan bekreftes at medisinene fungerer på ebolapasienter. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er veldig viktig å isolere mistenkte ebolapasienter tidlig for å unngå smitte og alle helsearbeidere må følge strenge rutiner og gå med beskyttelsesdrakt.
Her blir en mistenkt ebolapasient sjekket på et behandlingsenter i Butembo i november 2018. Foto: John Wessel

 

Vaksinering

I samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter og Verdens helseorganisasjon har Leger Uten Grenser sørget for at mennesker som har vært i tett kontakt med ebolapasienter, som nær familie og helsearbeidere, har blitt tilbudt ebolavaksinen. Bare i oktober 2018 vaksinerte Leger Uten Grenser flere enn 600 mennesker som har vært i tett kontakt med ebolapasienter, som helsearbeidere eller pårørende i Beni. Til sammen har 2.000 helsearbeidere blitt vaksinert mot viruset siden utbruddet startet. 

– Basert på tidligere tester mener vi vaksinen er helt sikker å bruke under dette utbruddet. Ettersom vaksinen ikke er godkjent for generell bruk, vil vi følge nøye med på de menneskene vi vaksinerer. Resultatene fra tidligere tester viser at vaksinen vil ha store helsemessige fordeler for de som er i risiko for å få viruset. Likevel er det viktig å poengtere at vaksinering bare er én del av kampen mot ebolautbruddet, og at det først og fremst er helt avgjørende at man nå identifiserer pasienter og de som var vært i kontakt med dem, sier lege Micaela Serafini i Leger Uten Grenser. 

Leger Uten Grenser starter vaksinering mot ebola

Ebolautbrudd i en aktiv konfliktsone

Nord-Kivu er en av de mest ustabile provinsene i DR Kongo. Vold og konflikt har preget provinsen over lengre tid og over én million av landets internt fordrevne befinner seg i Nord-Kivu. Konflikten og veldig aktive handelsruter gjør det svært vanskelig å identifisere og spore opp nye tilfeller av smittede og dermed få kontroll på utbruddet.

Glemt krise: Blodig konflikt i Øst-Kongo 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen