Foto: Leger Uten Grenser / Marta Soszynska
Hjem > Nyheter > Colombia: Fortsatt vold etter fredsavtale
Nyheter

Colombia: Fortsatt vold etter fredsavtale

28.08.2017 | Oppdatert 31.08.2017
        

Nesten alle kvinnene Leger Uten Grenser hjelper er ofre for seksualisert vold. Vi har jobbet i Buenaventura siden 2015.

Vi ber colombianske myndigheter om å styrke psykologtilbudet og behandlingstilbudet for ofre for seksualisert vold på lokalt nivå.

Mer vold

Den 50 år lange konflikten mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen ble avsluttet i november 2016.

Men tilstedeværelsen av væpnede grupper og kriminelle organisasjoner har økt i havnebyene Tumaco og Buenaventura, i følge en rapport Leger Uten Grenser publiserte forrige uke.

Flere blir truet, drept, kidnappet og er ofre for seksualisert vold, undertrykkelse og utpressing. Dette har store konsekvenser for ofrenes fysiske og mentale helse.

Flere trenger psykologisk hjelp

Rapporten viser volden som oppleves i byene Tumaco og Buenaventura, noen av Colombias mest voldelige byer.

Leger og psykologer i Leger Uten Grenser møtte 6000 pasienter i 2015 og 2016. Volden og frykten disse har opplevd har ført til store mentale lidelser.

En fjerdedel av pasientene var deprimerte, 13 prosent hadde angst og åtte prosent hadde posttraumatiske stresslidelser.

Det colombiske helsevesenet dekker ikke de mentale helsebehovet for befolkningen i disse byene.

− Det er store mangler i tilbudet om mentalhelsehjelp på tross av det store behovet i befolkningen og på tross av at det finnes lover som skal sørge for hjelp til ofre for væpnet konflikt, sier Juan Matias Gil, landansvarlig for Leger Uten Grenser i Colombia.

Omfattende psykologisk hjelp er bare tilgjengelig i de store byene, og ikke ved lokale helsesentre. Det er ingen psykologer i Buenaventura.

− Hvis man trenger psykologisk hjelp må man dra til Cali som er en to og en halv times kjøretur unna. De fleste som bor her har ikke råd til å dra, så mange ofre får ikke behandlingen de trenger, sier Brillith Martínez, psykolog i Leger Uten Grenser i Buenaventura.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

FATTIGDOM: 65 prosent av innbyggerne i Buenaventura lever i fattigdom. Mange lever i slumomårdet uten vann og elekstrisitet.


Trenger rask hjelp

I tillegg til bedre generell psykologdekning, må helsetilbudet for voldtektsofre styrkes. Det er behov for flere psykologer i den lokale primærhelsetjenesten.

Voldtektsofre trenger rask helsehjelp. Rapporten viser at bare ni prosent av voldtektsofrene Leger Uten Grenser behandlet fikk hjelp innen 72 timer.

Når ofre ikke får hjelp kort tid etter voldtekten blir effekten av behandlingen for seksuelt overførbare sykdommer dårligere, og flere risikerer uønskede graviditeter.

Fattigdom og vold

Buenaventura er en viktig del av smuglerruten for narkotika mellom Latin-Amerika og USA. Det produseres kokain på ulovlige plantasjer i områdene rundt Buenaventura. 

Mange væpnede grupper og kriminelle organisasjoner operer i byen som har mest kriminalitet i landet. En stor del av befolkningen er daglig eksponert for vold, drap, skyteepisoder, utpressing, kidnapping og seksuelt misbruk.

I tillegg til å leve i frykt for vold lever 65 prosent av byens 400.000 innbyggerne i ekstrem fattigdom uten tilgang på nødvendige tjenester.

Havnen i byen ble privatisert i 1993 og mange mistet jobben. Flere fattige førte til at det oppsto slummer, «barrios populares», i områder av byen. Disse slummene har ikke innlagt vann eller elektrisitet. Det er daglige kamper mellom lokale kriminelle grupper og gjenger.

I slummene bor det også mange fordrevne mennesker som etter å ha forlatt voldsrammede områder fortsetter å være ofre for vold.

Vold er normalisert

Mange tror at vold er normalt og at det er sånn det skal være. Spesielt kvinner er ofte ofre for vold.

Nesten alle kvinnene som kom til Leger Uten Grensers klinikk i Buenaventura har blitt seksuelt misbrukt. Ofte har mishandlingen skjedd regelmessig siden barndommen.

Mange er fattige og vet ikke engang om de får mat hver dag. I slike situasjoner er psykologisk hjelp ofte ikke en prioritet.

Telefonhjelp

Leger Uten Grenser tilbyr behandlingsprogram over telefon. Det er sånn de fleste av pasientene våre når oss i Buenaventura, selv om mange også kommer til klinikken.

Med behandling over telefon kan kvinner som ikke vil at noen skal se dem gå inn til klinikken - og dermed forstå at de er ofre for vold - også få behandling. 

− Mange voldsofre i Buenaventura er for redde til å be om hjelp. Det er lettere for dem å ringe på telefon, og det gir oss muligheten til å vise dem at det finnes en måte å takle traumene, sier Carolina Cuartas, psykolog i Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser prøver å hjelpe så mange som mulig, og de som har fått hjelp ender ofte opp med å hjelpe sin egen familie, eller folk i nabolaget deres.

Pasienthistorier 

Gisela

 
Gisela Díaz måtte flykte fra hjembyen og er offer for seksuelt misbruk. Hun bor i slummen i Buenaventura.

Før hun kom hit bodde hun og sønnen i Choco distriktet, et av de minst utviklede områdene i Colombia. Hun rømte etter at hun og sønnen ble voldtatt i hjemmet deres. Rett etter oppdaget hun at hun hadde fått hiv fra en av overgriperne.

Etter å ha oppdaget at hun hadde hiv led Gisela av angst, depresjon og panikkanfall. Hun har også hatt selvmordstanker etter å ha blitt voldtatt.

Gisela fikk først hjelp da hun så en annonse for Leger Uten Grensers terapi over telefon.

− I annonsen sto det at hvis man hadde søvnproblemer eller følte seg engstelig kunne man ringe. Så jeg slo nummeret og fikk snakke med en psykolog med en gang.

Etter den første telefonsamtalen ble Gisela henvist til én-til-én-terapi med en psykolog. Dette hjalp henne med å jobbe gjennom hendelser fra fortiden.

Nå er Gisela en lokalsamfunnsleder og aktivist. Hun jobber med kvinner og ungdom og snakker om seksuelle overgrep, stigma rundt og behandling av hiv/aids og av styrking av kvinners status.

Hun går fortsatt til psykolog en gang i måneden.

Overgrep mot barn

Leger Uten  Grenser-psykolog Brillite Martinez har time med en åtte år gammel jente. Hun ble henvist til klinikken av skolen hennes som mistenkte at hun var blitt seksuelt misbrukt.

15 prosent av pasientene Leger Uten Grenser tar i mot i Buenaventura er barn. Det er et gjennomsnitt på tre pasienter i uka. I de fleste tilfellene er overgriperen en del av eller en venn av offerets familie.

Utenom Leger Uten Grensers klinikk er det ingen andre steder ofre for seksuelt misbruk kan få medisinsk hjelp.

Nuri

Nuri selger fisk på et marked i Buenaventura.

En av sønnene hennes ble brutalt drept av en lokal gjeng for 16 år siden. Han fikk hodet kappet av og kroppen ble brent. Siden det skjedde har Nuri hatt panikkanfall, angst og symptomer på schizofreni.

Nuri har gått i terapi hos en Leger Uten Grenser-psykolog, noe som har gjort at hun kan fortsette å jobbe på markedet.

− Før snakket jeg ikke med noen om problemene mine. Hvis jeg så noen to ganger på gaten trodde jeg at de fulgte etter meg. Jeg er mer avslappet nå. Jeg er ikke redd for alt lenger.
 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Marta Soszynska
Hjem > Nyheter > Colombia: Fortsatt vold etter fredsavtale
Nyheter

Colombia: Fortsatt vold etter fredsavtale

28.08.2017 | Oppdatert 31.08.2017
        

Nesten alle kvinnene Leger Uten Grenser hjelper er ofre for seksualisert vold. Vi har jobbet i Buenaventura siden 2015.

Vi ber colombianske myndigheter om å styrke psykologtilbudet og behandlingstilbudet for ofre for seksualisert vold på lokalt nivå.

Mer vold

Den 50 år lange konflikten mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen ble avsluttet i november 2016.

Men tilstedeværelsen av væpnede grupper og kriminelle organisasjoner har økt i havnebyene Tumaco og Buenaventura, i følge en rapport Leger Uten Grenser publiserte forrige uke.

Flere blir truet, drept, kidnappet og er ofre for seksualisert vold, undertrykkelse og utpressing. Dette har store konsekvenser for ofrenes fysiske og mentale helse.

Flere trenger psykologisk hjelp

Rapporten viser volden som oppleves i byene Tumaco og Buenaventura, noen av Colombias mest voldelige byer.

Leger og psykologer i Leger Uten Grenser møtte 6000 pasienter i 2015 og 2016. Volden og frykten disse har opplevd har ført til store mentale lidelser.

En fjerdedel av pasientene var deprimerte, 13 prosent hadde angst og åtte prosent hadde posttraumatiske stresslidelser.

Det colombiske helsevesenet dekker ikke de mentale helsebehovet for befolkningen i disse byene.

− Det er store mangler i tilbudet om mentalhelsehjelp på tross av det store behovet i befolkningen og på tross av at det finnes lover som skal sørge for hjelp til ofre for væpnet konflikt, sier Juan Matias Gil, landansvarlig for Leger Uten Grenser i Colombia.

Omfattende psykologisk hjelp er bare tilgjengelig i de store byene, og ikke ved lokale helsesentre. Det er ingen psykologer i Buenaventura.

− Hvis man trenger psykologisk hjelp må man dra til Cali som er en to og en halv times kjøretur unna. De fleste som bor her har ikke råd til å dra, så mange ofre får ikke behandlingen de trenger, sier Brillith Martínez, psykolog i Leger Uten Grenser i Buenaventura.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

FATTIGDOM: 65 prosent av innbyggerne i Buenaventura lever i fattigdom. Mange lever i slumomårdet uten vann og elekstrisitet.


Trenger rask hjelp

I tillegg til bedre generell psykologdekning, må helsetilbudet for voldtektsofre styrkes. Det er behov for flere psykologer i den lokale primærhelsetjenesten.

Voldtektsofre trenger rask helsehjelp. Rapporten viser at bare ni prosent av voldtektsofrene Leger Uten Grenser behandlet fikk hjelp innen 72 timer.

Når ofre ikke får hjelp kort tid etter voldtekten blir effekten av behandlingen for seksuelt overførbare sykdommer dårligere, og flere risikerer uønskede graviditeter.

Fattigdom og vold

Buenaventura er en viktig del av smuglerruten for narkotika mellom Latin-Amerika og USA. Det produseres kokain på ulovlige plantasjer i områdene rundt Buenaventura. 

Mange væpnede grupper og kriminelle organisasjoner operer i byen som har mest kriminalitet i landet. En stor del av befolkningen er daglig eksponert for vold, drap, skyteepisoder, utpressing, kidnapping og seksuelt misbruk.

I tillegg til å leve i frykt for vold lever 65 prosent av byens 400.000 innbyggerne i ekstrem fattigdom uten tilgang på nødvendige tjenester.

Havnen i byen ble privatisert i 1993 og mange mistet jobben. Flere fattige førte til at det oppsto slummer, «barrios populares», i områder av byen. Disse slummene har ikke innlagt vann eller elektrisitet. Det er daglige kamper mellom lokale kriminelle grupper og gjenger.

I slummene bor det også mange fordrevne mennesker som etter å ha forlatt voldsrammede områder fortsetter å være ofre for vold.

Vold er normalisert

Mange tror at vold er normalt og at det er sånn det skal være. Spesielt kvinner er ofte ofre for vold.

Nesten alle kvinnene som kom til Leger Uten Grensers klinikk i Buenaventura har blitt seksuelt misbrukt. Ofte har mishandlingen skjedd regelmessig siden barndommen.

Mange er fattige og vet ikke engang om de får mat hver dag. I slike situasjoner er psykologisk hjelp ofte ikke en prioritet.

Telefonhjelp

Leger Uten Grenser tilbyr behandlingsprogram over telefon. Det er sånn de fleste av pasientene våre når oss i Buenaventura, selv om mange også kommer til klinikken.

Med behandling over telefon kan kvinner som ikke vil at noen skal se dem gå inn til klinikken - og dermed forstå at de er ofre for vold - også få behandling. 

− Mange voldsofre i Buenaventura er for redde til å be om hjelp. Det er lettere for dem å ringe på telefon, og det gir oss muligheten til å vise dem at det finnes en måte å takle traumene, sier Carolina Cuartas, psykolog i Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser prøver å hjelpe så mange som mulig, og de som har fått hjelp ender ofte opp med å hjelpe sin egen familie, eller folk i nabolaget deres.

Pasienthistorier 

Gisela

 
Gisela Díaz måtte flykte fra hjembyen og er offer for seksuelt misbruk. Hun bor i slummen i Buenaventura.

Før hun kom hit bodde hun og sønnen i Choco distriktet, et av de minst utviklede områdene i Colombia. Hun rømte etter at hun og sønnen ble voldtatt i hjemmet deres. Rett etter oppdaget hun at hun hadde fått hiv fra en av overgriperne.

Etter å ha oppdaget at hun hadde hiv led Gisela av angst, depresjon og panikkanfall. Hun har også hatt selvmordstanker etter å ha blitt voldtatt.

Gisela fikk først hjelp da hun så en annonse for Leger Uten Grensers terapi over telefon.

− I annonsen sto det at hvis man hadde søvnproblemer eller følte seg engstelig kunne man ringe. Så jeg slo nummeret og fikk snakke med en psykolog med en gang.

Etter den første telefonsamtalen ble Gisela henvist til én-til-én-terapi med en psykolog. Dette hjalp henne med å jobbe gjennom hendelser fra fortiden.

Nå er Gisela en lokalsamfunnsleder og aktivist. Hun jobber med kvinner og ungdom og snakker om seksuelle overgrep, stigma rundt og behandling av hiv/aids og av styrking av kvinners status.

Hun går fortsatt til psykolog en gang i måneden.

Overgrep mot barn

Leger Uten  Grenser-psykolog Brillite Martinez har time med en åtte år gammel jente. Hun ble henvist til klinikken av skolen hennes som mistenkte at hun var blitt seksuelt misbrukt.

15 prosent av pasientene Leger Uten Grenser tar i mot i Buenaventura er barn. Det er et gjennomsnitt på tre pasienter i uka. I de fleste tilfellene er overgriperen en del av eller en venn av offerets familie.

Utenom Leger Uten Grensers klinikk er det ingen andre steder ofre for seksuelt misbruk kan få medisinsk hjelp.

Nuri

Nuri selger fisk på et marked i Buenaventura.

En av sønnene hennes ble brutalt drept av en lokal gjeng for 16 år siden. Han fikk hodet kappet av og kroppen ble brent. Siden det skjedde har Nuri hatt panikkanfall, angst og symptomer på schizofreni.

Nuri har gått i terapi hos en Leger Uten Grenser-psykolog, noe som har gjort at hun kan fortsette å jobbe på markedet.

− Før snakket jeg ikke med noen om problemene mine. Hvis jeg så noen to ganger på gaten trodde jeg at de fulgte etter meg. Jeg er mer avslappet nå. Jeg er ikke redd for alt lenger.
 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen