Colombia

Foto:Anna Surinyach

Colombia


Voldelig konflikt preger deler av landet og flere sårbare grupper har behov for helsehjelp - både fysisk og psykisk. 

Hjem > Land > Colombia
Oppdatert 03.04.2023
        

Dette er situasjonen i Colombia i dag: 

Colombia ligger nord-vest i Sør-Amerika og grenser til blant annet Brasil, Venezuela og Equador. Landet har lenge vært preget av konflikt og i 2016 ble det inngått en fredsavtale. Likevel fortsetter vold og konflikt mellom ulike væpnede grupper og tusenvis av mennnesker rammes av dette. Hele lokalsamfunn blir fordrevet eller tvunget til å holde seg hjemme. 

I tillegg har landet rundt 2,4 millioner venezuelanske migranter, mange bor under svært vanskelige forhold. 

Les mer: Fortsatt vold etter fredsavtale 

Hva gjør vi i Colombia?

Leger Uten Grenser har arbeidet i Colombia siden 1985, og er i dag tilstede i fire delstater hvor vi jobber med å gi helsehjelp til mennesker rammet av væpnet konflikt og vi gir helsehjelp til migranter. Det innebærer blant annet å rykke ut under akutte kriser, gi psykisk helsehjelp og tilby helsetjenester innen seksual- og reproduktiv helse. 

I 2021 utførte Leger Uten Grenser 16.700 pasientkonsultasjoner, 8090 pasientkonsultasjoner av disse var innen prevensjon, i tillegg til 930 konsultasjoner innen psykisk helse. Vi behandlet også 830 malariatilfeller og bistod 110 kvinner med tilgang til trygg abort.

Les mer: Migranter i Colombia: Stort behov for helsehjelp for kvinner

Artikkelen fortsetter under bildet

I Colombia driver vi blant annet mobile klinikker for å gi helsehjelp til mennesker. Foto: Melissa Pracht / Leger Uten Grenser.

 

Akutthelsehjelp i Nariño i Barbacoas

I løpet av 2021 rykket Leger Uten Grenser ut på 12 akuttoppdrag hvor ti av disse var på grunn av væpnet konflikt. Mange mennesker ble tvunget på flukt eller var nødt til å holde seg innendørs i lengre perioder på grunn av vold. De to andre akuttoppdragene var knyttet til flom og malariautbrudd. 

I tillegg til å gi psykisk og medisinsk helsehjelp bidro vi også med å bedre sanitærforhold og dele ut hygieneartikler og kjøkkenutstyr til internt fordrevne.

I 2021 startet vi også opp et nytt prosjekt i avsidesliggende områder hvor mennesker har begrenset tilgang til helsehjelp. 

Helsehjelp i  Norte de Santander

I Norte de Santander ga vi grunnleggende helsehjelp og utførte helsesjekker for barn under ti år. Vi sørget også for å gi seksual- og reproduktiv helsehjelp i området, samt psykisk helsehjelp individuelt eller for hele familier.

Teamene våre jobbet hovedsaklig i Tibú og i La Gabarra, både med helsehjelp til venezuelske migranter og til colombianere uten tilgang til helsehjelp. Dette prosjektet ble overlevert til NGO Première Urgence Internationale i oktober 2021. 

Helsehjelp i Alto Baudó i Chocó

I Alto Baudó i Chocó sendte vi et team for å gi medisinsk og psykisk helshelp til urbefolkninger og til afro-colombianske lokalsamfunn etter kraftig regn i november 2021. De humanitære behovene økte kraftig i dette området gjennom 2021 på grunn av væpnet konflikt. 

Mennesker på flukt gjennom jungelen i Darién Gap

I 2021 advarte vi om at mennesker på flukt gjennom jungelen mellom Panama og Colombia ble utsatt for vold av kriminelle gjenger. Leger Uten Grenser fortsetter å sette fokus på at mennesker må ha tryge fluktruter og at regionale myndigheter må sørge for beskyttelse for mennesker på flukt. 

Les mer: Stadig flere migranter tar den farlige jungelruten til Panama

Tilgang til trygg abort

I Colombia arbeider vi med tilgang til trygg abort, og publiserte i 2019 rapporten, «Unsafe Abortion, Women at Risk». Den peker på de sosiale, økonomiske og institusjonelle barrierene som kvinner i landet møter på for å kunne få utført trygg abort. Her står det at 88 prosent av de 428 pasientene Leger Uten Grenser bistod i 2017-2018 møtte på hvert fall en av disse barrierene: sosiale hindringer (sosial stigma eller trakassering fra familiemedlemmer og venner), økonomiske og geografiske hindringer, eller mangelfull informasjon om det gjeldende lovverket som omfatter avslutning av et svangerskap. Av pasientene som Leger Uten Grenser hjalp med gjennomføring av trygge aborter, hadde hele 27 prosent av pasientene fått forespørselen sin avslått av andre helseaktører.  

Leger Uten Grenser oppfordret etter funn i rapporten helsemyndighetene i landet om å jobbe mer med forebygging av uønskede graviditeter og utvide helsehjelp innen seksual- og reproduktiv helse. Dette hvor målgruppen var ungdommer i fattige eller avsidesliggende områder. Vi oppfordret dem også til å gjøre trygg abort mer tilgjengelig, for å unngå unødig lidelse og død

Rapport: Kvinner verden over trues av mangel på trygg abort og grunnleggende helsehjelp

I Colombia er det rundt 2,4 millioner venezuelanske migranter. Foto: Esteban Montaño / Leger Uten Grenser 

 

 

 HVORFOR ER VI I COLOMBIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen