Colombia

Foto:Anna Surinyach

Colombia


Voldelig konflikt preger deler av landet og flere sårbare grupper har behov for helsehjelp - både fysisk og psykisk. 

Hjem > Land > Colombia
Oppdatert 11.11.2020
        

Dette er situasjonen i Colombia

Colombia ligger nord-vest i Sør-Amerika og grenser til blant annet Brasil, Venezuela og Equador. Landet har lenge vært preget av konflikt, men i 2016 ble det inngått en fredsavtale. Likevel så man en oppblomstring av voldelige konflikter i Colombia i 2019. Konfliktene utspilte seg mellom væpnede grupper som kjempet over territorier.

Les mer: Fortsatt vold etter fredsavtale 

I tillegg har landet rundt 1,6 millioner venezuelanske flyktninger. Flere av flyktningene bor i de større byene, mens mange har bosatt seg i områder ved grensen til Venezuela. I påvente av asyl har ikke disse menneskene tilgang til offentlig helsetjenester, med unntak av fødsler, vaksinasjon og akutt helsehjelp. Flyktningene er derfor svært sårbare og trenger tilgang til grunnleggende helsetjenester. 

Landet er også rammet av covid-19-pandemien, og i likhet med andre land kan særlig kvinnehelsehjelp stå i fare for å stå i skyggen av responsen.

Ny rapport: Kvinner verden over trues av mangel på trygg abort og grunnleggende helsehjelp

Artikkelen fortsetter under bildet

I Colombia er det rundt 1.6 millioner venezuelanske flyktninger som trenger tilgang til grunnleggende helsetjenester. Foto: Esteban Montaño / Leger Uten Grenser 

 

Hva gjør vi i Colombia?

Leger Uten Grenser har arbeidet i Colombia siden 1985, og gir i dag livreddende helsehjelp i flere byer og landsbyer til de som er rammet av konflikten, inkludert Tumaco, Manaurre og Saravena. Vi gir også helsehjelp til mange venezuelanske flyktningene i landet, rykker ut under akutte kriser, og bistår nå covid-19-responsen. 

I 2019 utførte Leger Uten Grenser 63.700 pasientkonsultasjoner, 15.200 pasientkonsultasjoner omhandlende prevensjonsmidler, i tillegg til 10.900 pasientkonsultasjoner med fokus på mental helse. Leger Uten Grenser bistod også 460 kvinner med tilgang til trygg abort.

Les mer: Migranter i Colombia: Stort behov for helsehjelp for kvinner

Artikkelen fortsetter under bildet

Våre team i gang med å sette opp en mobil klinikk i La Guajira. Foto: Melissa Pracht / Leger Uten Grenser.

 

Mentalhelsehjelp til mennesker rammet av konflikt

De psykososiale konsekvensene av å oppleve eller være vitne til vold er svært alvorlige. Teamene våre i Colombia har sett hvordan stress, bekymring og frykt preger store deler av befolkningen i landet. Mange har vært vitne til eller opplevd trusler, drap eller vært nødt til å flykte fra volden. Manglende respons fra myndighetene skaper frustrasjon, og gir en følelse av manglende beskyttelse og usikkerhet.

For å nå flest mulig av de som er rammet har vi satt opp en telefonhjelpelinje i Buenaventura, der vi tilbyr konsultasjoner for ofre av seksualisert vold. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser tilbyr mental helsehjelp til befolkningen i Colombia. Foto: Luis Angel Argote / Leger Uten Grenser

 

Medisinsk og psykisk helsehjelp til urbefolkninger 

Beredskapsteamet vårt fokuserte utelukkende på humanitære kriser i området Nariño i 2019, en av regionene som har vært hardest rammet av de nye voldelige konfliktene i landet. Vi bistod med medisinske og psykiske helsetjenester til mennesker rammet av konflikter i Olaya Herrera, Roberto Payán, Magüí Payán and Tumaco. Leger Uten Grenser donerte også nødhjelpspakker til flere familier som bodde i midlertidige hjem.

I Cauca bistod vi urfolket Nasa med mentalhelsehjelp etter en massakre der flere i lokalsamfunnet ble drept. Videre arbeidet teamene våre i Chocó med å gi grunnleggende medisinske og psykiske helsetjenester til urfolkssamfunnet Wounaan Nonam, som ble tvunget på flukt på grunn av sammenstøt med en væpnet gruppe i byen Docordó. Leger Uten Grenser jobbet også med å gi helsehjelp og husly til flere enn 100 personer som ble nødt til å midlertidig bo i en skole i Hacarí over lengre tid. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser gir helsehjelp til de venezuelanske flyktningene, og colombianere preget av de voldelige konfliktene i landet. Foto: Esteban Montaño / Leger Uten Grenser

 

Helsehjelp til venezuelanske flyktninger og migranter

Colombia har blitt et tilfluktland for rundt 1,6 millioner venezuelanere. Det gjør at Leger Uten Grenser har opprettet flere prosjekter hvor vi jobber med grunnleggende helsehjelp, mentalhelse og seksual- og reproduktiv helsehjelp. Her rettet vi oss særlig mot gravide kvinner og barn under fem år i Riohacha, Tibú og Tame. Vi satte også opp mobile klinikker i områder som La Guajira, Norte de Santander, og Arauca i løpet av året.

Teamene våre hørte mange sterke historier fra de venezuelanske migrantene og asylsøkerne. Flere forteller om at de frykter å bli rekruttert til væpnede grupper eller prostitusjon. De har også begrenset tilgang på ikke akutt-helsehjelp fra det colombianske helsevesenet. Dette gjelder også når det kommer til mulighet for utdanning, bosted og arbeid.

Les mer: Flyktninger og migranter i Latin-Amerika 

Artikkelen fortsetter under bildet

Poellis Córdoba og familien migrerte fra Venezuela til Colombia og bor nå i Divino Niño. Foto: Esteban Montaño / Leger Uten Grenser.

 

Tilgang til trygg abort

I Colombia arbeider vi med tilgang til trygg abort, og publiserte i 2019 rapporten, «Unsafe Abortion, Women at Risk». Den peker på de sosiale, økonomiske og institusjonelle barrierene som kvinner i landet møter på for å kunne få utført trygg abort. Her står det at 88 prosent av de 428 pasientene Leger Uten Grenser bistod i 2017-2018 møtte på hvert fall en av disse barrierene: sosiale hindringer (sosial stigma eller trakassering fra familiemedlemmer og venner), økonomiske og geografiske hindringer, eller mangelfull informasjon om det gjeldende lovverket som omfatter avslutning av et svangerskap. Av pasientene som Leger Uten Grenser hjalp med gjennomføring av trygge aborter, hadde hele 27 prosent av pasientene fått forespørselen sin avslått av andre helseaktører.  

Prevensjon: Et viktig ledd for å redusere mødredødelighet

Leger Uten Grenser oppfordret etter funn i rapporten helsemyndighetene i landet om å jobbe mer med forebygging av uønskede graviditeter og utvide helsehjelp innen seksual- og reproduktiv helse. Dette hvor målgruppen var ungdommer i fattige eller avsidesliggende områder. Vi oppfordret dem også til å gjøre trygg abort mer tilgjengelig, for å unngå unødig lidelse og død

I 2019 bistod Leger Uten Grenser 460 kvinner i Colombia til å få gjennomført trygg abort.

Glemt krise 2020: I skyggen av korona dør kvinner av utrygg abort

 

 

 

 

 HVORFOR ER VI I COLOMBIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen