Palestina

Foto: Leger Uten Grenser

Palestina


På Vestbredden og på Gazastripen jobber vi både med å gi medisinsk og psykisk helsehjelp. 

Hjem > Land > Palestina
Oppdatert 02.04.2024
        

Hva er situasjonen i Palestina i dag?

Palestina omfatter Gaza og den okkuperte Vestbredden, og begge områdene grenser mot Israel, men ikke mot hverandre. Den pågående okkupasjonen og vedvarende konflkten på virker kraftig folks dagligliv.

Lørdag 7. oktober 2023 gikk den militante fløyen av Hamas, den palestinske gruppen som har styrt Gazastripen siden 2007, til et koordinert angrep på Israel. Om lag 1200 mennesker (de aller fleste sivile) ble drept, ifølge israelske myndigheter. I tillegg ble om lag 200 mennesker tatt til fange og ført inn i Gaza. 

Israel svarte med å erklære krig og startet massive luftangrep mot Gaza, noe som har ført til at mange titalls tusen er drept og enda flere er såret. Også boligområder, skoler, sykehus, helsesentre og ambulanser, religiøse steder, mediekontorer og flyktningleirer har blitt rammet. 

Krigen på Gazastripen har også ført til uro på Vestbredden, og det har blitt gjennomført flere israelske militæroperasjoner. Siden 7. oktober har 389 palestinere blitt drept, inkludert 100 barn, og 4503 palestinere, av dem 698 barn, er blitt skadd i konfliktrelaterte hendelser over hele Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, ifølge FN (per 19. februar).

Les mer: 

Om lag 2,2 millioner palestinere bor på Gazastripen, som er et lite og tettbefolket område. Nesten halvparten av innbyggerne er barn. Helsevesenet er overbelastet og lider av mangel på finansering og 15 år med blokade. Det er ustabil tilgang til vann og strøm og høy arbeidsledighet. Det går utover leveforholdene for innbyggerne i Gaza

Hva gjør Leger Uten Grenser i Gaza nå?

Leger Uten Grensers aktiviteter er primært i Sør-Gaza på grunn av krigføringen. Per 7. februar jobber vi ved fire sykehus på Gazastripen, en klinikk som tilbyr grunnleggende helsetjenester og to helsestasjoner i Rafah i Sør-Gaza. I tillegg støtter vi Nasser-sykehuset i Khan Younis og to sykehus i den nordre delen av Gaza, Al Awda og Al Shifa.

Våre team utfører kirurgi, sårstell, fysioterapi, polikliniske og psykologiske konsultasjoner og vaksinasjoner, og vi gir helsehjelp til gravide og fødende. Gjentatte og systematiske angrep og beleiring av sykehus presser oss imidlertid opp i et stadig trangere hjørne, og begrenser sterkt vår evne til å gi medisinsk nødhjelp. 

Umiddelbar og varig våpenhvile nå

Etter måneder med krig har israelske styrkers ustoppelige og vilkårlige bombing jevnet bygninger og nabolag med jorden i den nordre delen av Gazastripen. Angrepene og krigføringen har beveget seg sørover mot Midt-Gaza og Sør-Gaza med økende brutalitet. 

Over 28.000 mennesker er så langt drept og mer enn 68.000 er såret (per 15. februar 2024). I tillegg ligger mellom 7000 og 8000 mennesker under ruinene, ifølge helsemyndighetene. Over 1,7 millioner mennesker i Gaza, 75 prosent av befolkningen, har blitt tvunget på flukt til utrygge områder – det finnes ingen trygge steder på Gazastripen. Det finnes ikke ord for den lidelsen palestinere innsperret i Gaza gjennomlever. 

Leger Uten Grenser krever en umiddelbar og varig våpenhvile som vil hindre at flere sivile dør, sikre tilgangen til nok mat, vann og nødhjelp og vil gjøre det mulig å bygge opp helsevesenet igjen. 

Angrep på helsehjelp

Sykehus og helseinstitusjoner, pasienter og helsepersonell angripes kontinuerlig, eller fanges i kryssilden uten tanke om deres sikkerhet . Plikten til å behandle syke og sårede, og den tilhørende beskyttelsen av helsearbeidere og -institusjoner, er kjernen i internasjonal humanitærrett (IHL).

Sykehus og klinikker som Leger Uten Grenser støtter, har gjentatte ganger blitt beordret av israelske styrker til å evakuere, noe som setter pasienter, ansatte og internt fordrevne mennesker i stor fare. Tilgangen til helsehjelp har blitt stadig vanskeligere for sårede og syke i Gaza. På grunn av evakueringsordrene  for sykehusene og områdene rundt og skader på sykehusbygg etter angrep og bombing, finnes det ingen sykehus som kan ta imot den store mengder sårede. 

Israelske styrker må stanse den vilkårlige bombingen, angrepene mot og de systematiske beleiringene av sykehus og beskytte sivile . 

De krigførende partene må bevare og styrke det skjøre helsevesenet på Gazastripen. De må beskytte de få gjenværende, funksjonelle sykehusene, ambulansene og medisinsk og humanitært personell.

Blokaden må oppheves

Menneskene i Gaza er frarøvet grunnleggende og nødvendige varer som vann, mat, drivstoff, strøm og helsehjelp på grunn av Israels totale blokade av Gazastripen. Den lille mengden av nødhjelp som så langt har sluppet inn over grensen er en dråpe i havet sammenlignet med det enorme behovet til befolkningen som har levd med blokade i over 15 år og var sterkt avhengig av internasjonal hjelp før krigen. Behovene vokser sterkt ettersom den internt fordrevne befolkningen har blitt presset mot grensen til Egypt i Rafah. Underernæringen vokser, smittsomme sykdommer sprer seg, det mangler rent vann og lavere temperaturer gjør levekårene enda hardere for mennesker som ikke fikk med seg vinterklær da de flyktet for livet . 

Israelske myndigheter må heve den inhumane og ulovlige blokaden av Gaza og tillate humanitære organisasjoner å gi livsviktig nødhjelp til Gaza på en sikker måte, uten hindringer og nok til at det møter de medisinske behovene. 

FNs sikkerhetsråd må kreve en varig våpenhvile og uhindret humanitær tilgang til hele Gazastripen. 

Alle parter i krigen må garantere for sikkerheten til hjelpearbeidere, medisinsk personell og ambulansearbeidere for at de kan gjøre den livsviktige jobben sin uten å risikere sitt eget liv.

Hvorfor er Leger Uten Grenser i Palestina og ikke i Israel?

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og vi støtter ingen krigførende parter i en konflikt. Det vi snakker ut om baserer seg på det vi selv er vitne til fra arbeidet vårt og det våre pasienter forteller oss.

Vi er til stede i Gaza og på Vestbredden, og det er derfor der vi kan rapportere fra. Etter det brutale angrepet fra Hamas 7. oktober tilbød vi vår hjelp til Israel, men helsesystemet i landet er velfungerende, og det har dermed ikke vært behov for oss der.

Rapportene om angrep på sivile i Israel er forferdelige, og vi understreker at Leger Uten Grenser tar avstand fra alle angrep på sivile. I tillegg til at alle sivile må beskyttes, ber vi alle parter om å respektere helsepersonell, ambulanser og helseinfrastruktur.

Hva gjør Leger Uten Grenser på Vestbredden?

Leger Uten Grenser startet å jobbe for første gang i Palestina i 1989 og driver prosjekter både i Gaza og på Vestbredden. I 2022 utførte vi 137.000 konsultasjoner og utførte 2.870 kirugiske inngrep i Palestina. 

På Vestbredden fortsetter vi arbeidet med å gi akutt helsehjelp, primærhelsetjeneste via mobile klinikker og psykisk helsehjelp i Hebron, Nablus og Jenin.

Hebron

Vi gir medisinsk hjelp gjennom ti mobile klinikker og fire helsesentre. Vi støtter flere sykehus med blant annet mor-barn-helse, akuttmottak, psykisk helse og donasjoner, og vi gir medisinsk utstyr til ulike førstehjelpsstasjoner. 

Siden krigen startet i Gaza i oktober 2023 har tilgangen til helsehjelp i økende grad blitt hindret. Leger Uten Grenser øker derfor innsatsen for å gi helsehjelp til mennesker som blir hindret fra å komme seg til sykehus og helsesentre. Våre mobile klinikker hjelper mennesker i og utenfor gamlebyen i Hebron og i avsidesliggende landsbyer som Masafer Yatta sør på Vestbredden. 

Nablus

Vi fortsetter å gi psykisk helsehjelp i grupper og til enkeltpersoner i Nablus, Qalqiliya og Tubas. Det gjør vi til tross for svært utfordrende omstendigheter, spesielt med tanke på bevegelsesrestriksjoner innført av israelske styrker. Det var fra før en utfordrende faktor, som har økt i omfang etter. 7 oktober. 

Jenin og Tulkarem

Teamene våre støtter akuttmottaket ved Khalil Suleiman-sykehuset i Jenin og Thabet Thabet-sykehuset i Tulkarem. Vi gir utstyr og opplæring til frivillige ambulansearbeider i flyktningleirene i Jenin, Tulkarem og Nur Shams. Slik kan de stabilisere pasienter når det pågår kamphandlinger og holde dem i live til de kommer til sykehus. 

I begge områdene driver vi aktiviteter for å styrke de psykiske helsetjenestene og støtte arbeidere fra Gaza som har blitt værende på Vestbredden etter 7. oktober.

 

Kan du hjelpe?

Våre faste givere gir oss muligheten til å være til stede og gi helsehjelp til dem som trenger det mest - utelukkende basert på behov. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Støtt oss: Bli fast giver i dag

 

Årelang blokade av Gaza har rammet helsevesenet hardt

Gazastripen har vært underlagt en blokade siden 2006. Dette innebærer streng kontroll av alle varer som føres inn og ut av området – inkludert medisinsk utstyr til kirurgi. For større maskiner, som blant annet røntgenapparater, har ventetiden fra bestilling til utstyret kommer seg gjennom blokaden vært om lag to år. I noen tilfeller har dette betyd at sykehus, enten de drives av uavhengige organisasjoner eller lokale helsemyndigheter, har vært nødt til å redusere helsetilbudet sitt.

Før oktober 2023 hadde Leger Uten Grenser 87 pasienter som fortsatt gjennomgikk kirurgisk behandling for skuddskader de fikk under protester i 2018. Mange av pasientene ble skutt i knær og legger med ekspanderende ammunisjon.

Skuddskader, spesielt fra ekspanderende ammunisjon og luftangrep, resulterer ofte i åpne brudd. Det gjør pasientene ekstremt sårbare for infeksjoner. Med et svekket helsesystem, dårlig vannforsyning og uforutsigbare forsyninger av viktige medisiner, er forekomsten av antibiotikaresistens i Gaza alarmerende. Dette fører igjen til at amputasjon ofte er den eneste løsningen.

Flere angrep og sammenstøt de siste årene

I mai 2021 oppsto det voldelige sammenstøt i Jerusalem, etterfulgt av kraftige luftangrep mot Gazastripen. Leger Uten Grenser bisto med å gi helsehjelp til de som ble såret i luftangrepene, og klinikken vår ble også rammet som følge av et angrep.

Torsdag 26. januar 2023 ble byen Jenin utsatt for dødelige og voldelige angrep av israelske styrker. Ifølge FN ble ni mennesker drept og 28 mennesker såret i byen som ligger på Vestbredden. 

Leger Uten Grenser, og flere andre aktører, så i 2022 en tydelig forverring av den humanitære situasjonen på Vestbredden i Palestina. Ikke siden 2005 har så mange mennesker blitt skadd eller drept, og det var samtidig en økning i vold fra bosettere og flere palestinske hjem ble revet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Behandling av brannskade
Salama Abu Deheleh bandasjerer tre år gamle Wadi som har brannskader på skulderen. Seks av ti pasienter med brannskader i Gaza er barn. Foto: Tetiana Gaviuk / Leger Uten Grenser

Brannskader – flest barn

Hvert år behandler vi tusenvis av pasienter for brannskader i Gaza. De fleste er barn som har skadet seg i ulykker hjemme. Nesten 70 prosent av befolkningen i Gaza er flyktninger, og mange bor i flyktningleirer. Over halvparten av befolkningen lever også i fattigdom, ifølge FN. Resultatet er at mange mennesker lever svært tett og i utrygge boforhold. Det er ofte begrenset tilgang til elektrisitet, varme, rent vann og sanitærfasiliteter. 

Mange brannskader kunne vært unngått hvis boforholdene var tryggere, og hvis flere var bevisst på risikoen for slike ulykker. Derfor jobber vi også med helseinformasjonsarbeid, i tillegg til brannskadebehandling. 

Les mer: Brannskader i Gaza: – Det kunne vært unngått

 

 

 HVORFOR ER VI I PALESTINA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen