Sykepleier

Foto: Leger Uten Grenser / Shannon Jensen

Sykepleier


Som sykepleier i arbeid for Leger Uten Grenser vil du få utnyttet utdanningen og ferdighetene dine fullt ut i ulike kontekster: massevaksinasjon, triage, pleie, behandling, administrasjon og andre.  

Hjem > Jobb for oss > Sykepleier

Arbeidet til en sykepleier i felt kan skille seg fra arbeidet du gjør her hjemme da fokusområde vil være ledelse og utvikling av lokalt ansatte fremfor direkte pasienthåndtering. Faglig veiledning kan være særlig utfordrende da de lokale sykepleierne og helsearbeiderne ofte har en bredere erfaring med å håndtere tropesykdommer enn det du har vært eksponert for.

Med andre ord vil du alltid få ansvar for et team av lokalt ansatte sykepleiere, og i noen tilfeller også andre støttefunksjoner som sykepleieassistenter, renholdspersonell og farmasøyter. Evne til å håndtere et potensielt stort antall lokalt ansatte er derfor være en stor del av jobben din.  

Sykepleiere med kompetanse innen pediatri, tropesykdommer, akuttmedisin, vaksinering, folkehelse og opplæring er spesielt nyttige i felt.

En sykepleier mater et barn innlagt med akutt underernæring ved et sykehus støttet av Leger Uten Grenser i  Puntland, Somalia. Foto: Leger Uten Grenser/Abdikarim Tahir


Kvalifikasjoner:

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Autorisasjon som sykepleier. Minimum to års arbeidserfaring ifra sykehus, innen fagområder som: obstetrikk, pediatri, neonatologi, akuttmedisin, intensiv, infeksjonssykdommer, hygienesykepleie eller kirurgi/postoperativ.

Lengden på oppdragene:

 • 6 til 12 måneder 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner:

 • Bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk (i noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk).
 • Ledererfaring (f.eks. avdelingsleder, enhetsleder)
 • Videreutdannelse innen ett av fagområdene som er nevnt over og /eller arbeidserfaring innen flyktninghelse/ internasjonal folkehelse.
 • Erfaring fra klinisk utdanning og/eller opplæring
 • 5+ års arbeidserfaring etter fullført utdanning
   


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som sykepleier? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen