NorgesGruppen


Hovedsamarbeidspartner siden 2008


Leger Uten Grenser mottok finansiell støtte fra NorgesGruppen første gang i 2003. Siden 2013 har Leger Uten Grenser og NorgesGruppen vært hovedsamarbeidspartnere. Avtalen har som mål å engasjere NorgesGruppens ansatte og kunder i Leger Uten Grensers arbeid.

― Vi har stor respekt for arbeidet Leger Uten Grenser gjør ute i verden, og det er viktig for oss å bidra også utenfor egne grenser. Kundene bryr seg om hva vi gjør og hvor vi engasjerer oss. Samtidig er vi opptatt av et gjensidig samarbeid og kompetansedeling der det er mulig. Vi ser derfor frem til å videreutvikle og forankret samarbeidet vårt fremover, sier Runar Hollevik.

Halvparten av midlene skal gå til bygging av sykehus i Kenema i Sierra Leone. Resten av midlene vil være frie midler som Leger Uten Grenser bruker der behovet er størst.

GD i Leger Uten Grenser, Erwin Van't Land, og konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik.
Erwin Van’t Land, generalsekretær i Leger Uten Grenser og Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen, signerer kontrakt for to nye år, 2020 og 2021.

― NorgesGruppen har vært en lojal og betydningsfull samarbeidspartner for oss gjennom mange år, og vi er veldig glade for at dere nå velger å forlenge samarbeidet. Nå ser vi frem til å konkretisere samarbeidet vårt enda bedre i tiden frmover, sier Erwin Van't Land.

NorgesGruppen og Leger Uten Grenser på Vinjerock

NorgesGruppen inviterte feltarbeider Lindis Hurum til Vinjerock i 2018 for å inspirere unge mennesker til å jobbe i felt.

Kontakt oss

Har du spørsmål om samarbeid eller annet vedrørende å støtte som bedrift?
Kontakt vår næringslivsavdeling.Mari Kaupang
Næringslivsansvarlig
Mari Kaupang
E-post: mari.kaupang@legerutengrenser.no
Telefon: (+47) 984 19 980
Marina Staubi
Næringslivsrådgiver
Marina Staubo
E-post: marina.staubo@oslo.msf.org
Telefon: (+47) 913 54 636