Øremerk deres bidrag


Følg prosjektet og se direkte resultater

Som samarbeidspartner kan deres støtte øremerkes et bestemt prosjekt, område eller en akutt katastrofe. Dere får følge prosjektet og se direkte resultater av støtten dere gir.

På denne siden finner du eksempel på to av prosjektene dere kan øremerke bidrag til. Vi har flere prosjekter med behov for langsiktig støtte. Inngår dere et samarbeid med oss, finner vi et prosjekt som passer deres kjernevirksomhet og ambisjon.

Lær om sykehuset i Kenema, Sierra Leone og utdanningsprogrammet MSF Academy.

Sykehus i Kenema, Sierra Leone

Leger Uten Grenser har bygget Hangha-sykehuset i Kenema, Sierra Leone for å redusere den høye mødre- og barnedødeligheten i landet, samt bidra til å bygge opp det svake helsesystemet.

1 av 9 barn dør før fylte 5 år

Omtrent 10 % av helsearbeiderne i Sierra Leone døde av ebola under utbruddet som varte fra 2014 til 2016. Epidemien knuste et allerede svakt helsesystem. Etter ebola hadde Sierra Leone kun 1,4 helsearbeidere per 10.000 innbygger.


Konsekvensen er at Sierra Leone i dag er landet hvor flest barn dør, spesielt i forbindelse med fødsel og de første sårbare årene i et barns liv. 1 av 9 barn dør før de fyller 5 år. Kvinner har heller ikke tilgang på akutt fødselshjelp ved kompliserte fødsler, eller kyndig pediatrisk intensivbehandling.

Norsk feltarbeider bygget modulsykehus

Vår norske feltarbeider Ninja Røreng er ingeniør, og har jobbet i Kenema for å utvikle enkle modulsykehus som kan settes opp på kort tid, i tillegg til å være gode, operative sykehus. Hver modul er på 90 kvadratmeter. Setter man tre moduler inntil hverandre får man plass til 20 sengeplasser. Modulsykehuset har 30 års levetid.

Sykehuset i Kenema under oppføring, juni 2019
Sykehuset under oppføring, januar 2019. Foto: Ragnhild Sørheim / Leger Uten Grenser.

Sykehuset åpner sine dører

6. mars 2019 kunne sykehuset åpne sine dører og ta imot de første pasientene. Sykehuset har en rekke fasiliteter bestående av legevakt, en intensivavdeling, et ernæringssenter, en allmenn avdeling, en isolasjonsavdeling, et laboratorium og en blodbank.


De første tre månedene etter åpning hadde sykehuset 3092 konsultasjoner. 449 barn ble innlagt med underernæring, imens 253 barn ble innlagt på den generelle barneavdelingen kun disse tre første månedene. Barna hadde ikke hatt tilgang til helsehjelp uten Hangha-sykehuset.

Sykehuset i Kenema under oppføring, juni 2019
Kema Lamin sammen med sin 6 måneder gamle sønn, Iye, på avdelingen for underernærte barn. Her får Iye og andre barn som ham mat hver 3. time. Juni 2019. Foto: Sarah Murphy / Leger Uten Grenser.

Et opplæringssykehus

Et av sykehusets primære formål er oppbygging av – og kompetanseheving i det lokale helsevesenet. Dette gjennomføres via Leger Uten Grensers utdanningsprogram «MSF Academy». I 2019 ble 162 helsearbeidere utdannet gjennom MSF Acedemy for å jobbe på Hangha sykehuset. 22 sykepleiere og 25 jordmødre ble også uteksaminert fra et toårig program i Ghana før de startet sine jobber på Hangha-sykehuset.

Veien videre

Selv om sykehuset er åpnet og kan behandle pasienter, er vi langt fra det endelige målet. Sykehuset har i dag 150 sengeplasser, noe som utvides fortløpende. I tillegg skal tilbudet ved sykehuset utvides.

Målet er at sykehuset skal ha 500 ansatte og fungere som et opplæringssted for lokale helsearbeidere for å øke den lave andelen kvalifiserte helsearbeidere i regionen.


I 2021 planlegger Leger Uten Grenser åpningen av egen barselavdeling og nyfødtavdeling. I tillegg skal kapasiteten økes til 161 sengeplasser totalt.

Takk til partnere som støtter prosjektet

MSF Academy: Utdanning av lokalt helsepersonell

Som medisinsk nødhjelpsorganisasjon er helsepersonell Leger Uten Grensers mest verdifulle ressurs. I mange land vi jobber møter vi konsekvensene av manglende investeringer i utdanning av helsearbeidere, samt andre grunner til svake lokale helsevesen.

Videreutdanning av helsearbeidere

Leger Uten Grenser går derfor inn for å investere i profesjonalisering og videreutdanning av våre helsearbeidere. Initiativet tar sikte på å forbedre kvaliteten på helsehjelp som tilbys i våre prosjekter og å utdanne lokalt ansatte.

Det blir tilbudt tilpassede opplæringsprogrammer med fokus på sykepleiere, anestesisykepleiere, strategisk medisinsk ledelse og spesialisering innen smittsomme sykdommer. Utdanningsprogrammene baserer seg på langsiktig og læringsbasert opplæring.

Kontakt oss

Har du spørsmål om samarbeid eller annet vedrørende å støtte som bedrift?
Kontakt vår næringslivsavdeling.Mari Kaupang
Næringslivsansvarlig
Mari Kaupang
E-post: mari.kaupang@legerutengrenser.no
Telefon: (+47) 984 19 980
Marina Staubi
Næringslivsrådgiver
Marina Staubo
E-post: marina.staubo@oslo.msf.org
Telefon: (+47) 913 54 636