Deloitte Norge


Hovedsamarbeidspartner siden 2013


Deloitte Norge har vært hovedsamarbeidspartner med Leger Uten Grenser siden 2013. Utover økonomiske bidrag bygger det strategiske og langsiktige samarbeidet på gjensidig kompetanseutveksling, innovasjon og medarbeiderengasjement.

Kompetanse kjenner ingen grenser

Kjernen i både Leger Uten Grenser sitt arbeid og Deloittes virksomhet er kompetanse. Leveranse av tjenester til Leger Uten Grenser der vi tar i bruk Deloittes kompetanse er derfor et viktig bidrag i samarbeidet. Sammen definerer vi egnede prosjekter som skal bidra til effektivitet og innovasjon i hvordan Leger Uten Grenser utfører sine humanitære oppdrag.

Gjennom årene har Deloitte bistått Leger Uten Grenser med en rekke prosjekter. Ved å trekke på ressurser på tvers av forretningsområder i Deloitte har vi sammen jobbet med blant annet å effektivisere vårt sentrallager og logistikk i Brussel, lederutvikling, effektivisering og forbedring av vårt internasjonale mentorprogram, antikorrupsjon, CRM, tjenestedesign for bedre næringslivssamarbeid og juridisk rådgivning.

Deloitte har knyttet sin samfunnsansvarstrategi til FNs bærekraftsmål, med hovedfokus på SDG 4 - inkluderende og rettferdig utdanning og livslang læring og SDG 8 - vedvarende økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle. En sentral del i å realisere strategien er de strategiske samarbeidene.

FNs bærekraftsmål 4 Deloitte-ansatte på Holmenkollstafetten

Deloitte-ansatte på feltoppdrag for Leger Uten Grenser

Høsten 2018 lanserte Leger Uten Grenser og Deloitte sitt nye benchmarksamarbeid; et initiativ som tilrettelegger for at Deloitte-medarbeidere skal kunne dra ut i felt på oppdrag for Leger Uten Grenser. Et slikt oppdrag går ut på å samle inn og analysere data om lønns- og arbeidsvilkår i prosjektland. Dette bidrar til bedrede arbeidsvilkår og transparens i markedene.

I 2018 gjennomførte Deloitte et slikt oppdrag i Malawi, og i januar 2020 er en ansatt fra Deloitte på feltoppdrag i Zimbabwe. I 2018 var også Nga Vo, ansatt i Deloitte, på feltoppdrag som økonomiansvarlig i Sør-Sudan. Hør hennes erfaringer fra oppdraget i filmen nedenfor.

Engasjerte ansatte

Siden 2016 har Deloitte-ansatte løpt Holmenkollstafetten for Leger Uten Grenser. De siste årene har opp mot 200 Deloitte-ansatte deltatt, og interessen er økende. For hver ansatt som løper, støtter Deloitte Leger Uten Grenser med 100,-. I tillegg til å bidra til styrket internkultur, er stafetten en mulighet for Deloitte å rette oppmerksomhet mot samarbeidet med Leger Uten Grenser.

Årlig har engasjerte Deloittere også arrangert og deltatt på faglige seminarer sammen med Leger Uten Grenser i en rekke byer på tvers av hele landet.

Deloitte-ansatte på Holmenkollstafetten

Kontakt oss

Har du spørsmål om samarbeid eller annet vedrørende å støtte som bedrift?
Kontakt vår næringslivsavdeling.Mari Kaupang
Næringslivsansvarlig
Mari Kaupang
E-post: mari.kaupang@legerutengrenser.no
Telefon: (+47) 984 19 980
Marina Staubi
Næringslivsrådgiver
Marina Staubo
E-post: marina.staubo@oslo.msf.org
Telefon: (+47) 913 54 636