Syriske flyktninger i Midtøsten

Syria

Leger Uten Grenser i Syria driver:

 • Et feltsykehus i Aleppo – hvor helsemyndighetene har brutt fullstendig sammen – som mellom januar og august i år har utført 900 operasjoner, akuttbehandling av 11.000 pasienter og 24.000 konsultasjoner.
 • Vaksinasjonsprogrammer i Kobane-provinsen som har vaksinert seks tusen barn mot meslinger.
 • En enhet som gir kritisk behandling til brannskadde i Idlib-provinsen, og støtter helsetiltak til de 100.000 internt fordrevne som bor i der i flyktningeleirer.
 • En klinikk i Hasakah-provinsen som har gjort 19.000 konsultasjoner, tatt imot 571 fødsler og utført 196 keisersnitt.
 • I tillegg støtter vi 150 andre klinikker og sykehus i Syria med medisiner, utstyr og opplæring.

Situasjonen i Syria gjør dette til et veldig farlig arbeid. Etter kidnappingen av våre ansatte i 2014 har vi vært nødt til å avslutte alle prosjekter i områder kontrollert av den Islamske Stat (IS). Vi har heller ikke fått tillatelse fra den syriske regjeringen til å operere i områdene de kontrollerer. Millioner av mennesker står derfor uten humanitær støtte, men vi gjør alt vi kan for å nå så mange som mulig.

Siden 2011 har fire millioner syrere flyktet fra hjemlandet. Dobbelt så mange er internt fordrevne. Til sammen er halvparten av hele Syrias befolkning drevet fra sine hjem på grunn av vold. Hundretusener lever i beleirede områder, og har ingen mulighet til å unnslippe volden. Under disse ekstreme forholdene er det liten eller ingen tilgang til essensiell helsehjelp.

Oppdatert 25.10.2015

I Irak

I Irak er det nå tre og en halv million flyktninger og internt fordrevne – 250.000 av dem kommer fra Syria. Mange steder er helsevesenet svakt eller brutt sammen, og usikkerhet og manglende midler gjør gjenoppbygging vanskelig. I Irak har Leger Uten Grenser en klinikk i flyktningeleiren i Domiz og flere mobile team som kan rykke ut dit nøden er størst. De hjelper flyktninger med:

 • Behandling av helseproblemer som følge av dårlige levekår, som urinveisinfeksjoner, mage- og tarmsykdommer, diaré og hudsykdommer.
 • Akuttbehandling av skader og bistår ved fødsler.
 • Behandling av kroniske tilstander, som diabetes som lider under manglende tilgang på helsetjenester.
 • Hjelper til ved mer omfattende helsekriser – som da et kolerautbrudd oppstod utenfor Baghdad i september i år.
 • Psykologisk hjelp til flyktninger som sliter med påkjenningen ved å leve på flukt i usikkerhet.

Mellom januar og juni 2015 har Leger Uten Grenser i Irak utført til sammen 126,722 konsultasjoner og bistått ved 665 fødsler.

Oppdatert 25.10.2015

I Libanon

Til sammen har 1,2 millioner flyktninger kommet til Libanon siden 2011. Libanon, som i utgangspunktet bare har en befolkning på fire millioner, sliter med å gi helsehjelp til menneskene som har flyktet fra vold og konflikt. Leger Uten Grenser arbeider i: 

 • Bekaa-dalen, Tripoli, Wadi Khaled, hvor vi gir nødhjelpsforsyninger samt medisinsk og psykologisk hjelp til flyktninger fra Syria
 • Sidon, hvor vi gir mentalhelsehjelp til lokalbefolkning og palestinske flyktninger
 • Beirut og Sør-Libanon, hvor vi driver klinikker som gir grunnleggende medisinske og psykologiske helsetjenester for flyktninger
 • Tripoli, hvor vi driver klinikker som gir generell helsehjelp, konsultasjoner og behandling til syriske flyktninger.

Oppdatert 01.01.2015

I Jordan

Ved inngangen av 2015 hadde allerede flere enn 600,000 syriske flyktninger ankommet Jordan. Behovet for helsetjenester har derfor økt drastisk, og Leger Uten grenser er på plass i flere flyktningeleirer. Vi driver:

 • En klinikk i Amman, hvor vi utfører avansert kirurgi for krigsskadde fra Jemen, Syria, Libya, Gaza, og Egypt.
 • En akuttklinikk i Ar Ramtha, like ved den syriske grensen.
 • Fysioterapi og psykoterapi for syriske flyktninger i flyktningeleirer.
 • En klinikk i Irbid som jobber med barn- og mødrehelse for syriske flyktninger.

Oppdatert 01.01.2015.