Psykisk helse

Leger Uten Grenser tilbyr hjelp og støtte til mennesker som har overlevd eller vært vitne til traumatiske hendelser, målet er å minske risikoen for langsiktige psykologiske skadevirkninger. 

Årsakene til at mennesker har behov for hjelp kan være mange; tap av et barn til sykdom, sult, krigshandlinger som setter sine spor.

Mennesker som har levd gjennom kriser kan bli hemmet av angst og depresjon på et tidspunkt hvor de er nødt til å ta vare på seg selv og sine familier i en vanskelig situasjon.

Fokus på mental helse er også viktig for pasienter som mottar medisinsk behandling for fysiske sykdommer som HIV, tuberkulose eller epidemider, samt for ofre for vold og seksuell vold.

Psykososial støtte

Leger Uten Grenser tar sikte på å hjelpe lokalsamfunn med å utvikle strategier for å håndtere traumer gjennom samtalegrupper og rådgivning. Vi gir opplærig til lokale rådgivere, slik at de kan legge til rette for at mennesker kan dele sine erfaringer og bearbeide vanskelige følelser i grupper. 

I tillegg til psykososial støtte tilbyr vi individuell samtaleterapi og psykiatrisk behandling til dem som trenger det.

Økt kapasitet

Leger Uten Grenser fortsetter å øke vår kapasitet for å hjelpe pasienter som har behov for psykologisk støtte og behandling.

Langvarig behandling og behandling av alvorlig psykisk syke pasienter kan imidlertid være svært krevende å tilby i kaotiske situasjoner, særlig med tanke på medisinering.

Oppdatert 25.04.2017