Psykisk helse

Å bli utsatt for eller være vitne til vold, å miste familievenner eller å få sitt livsgrunnlag revet, er alle traumatiske hendelser som kan ha alvorlige følger for et menneskes psykiske helse.

Vi gir psykososial hjelp til folk som har opplevd slike ting, og målet er å minske risikoen for langsiktige psykologiske skadevirkninger.

Psykososial hjelp tar sikte på å hjelpe lokalsamfunn med å utvikle strategier til å håndtere traumer. Rådgivere hjelper grupper med å snakke om sine erfaringer og jobbe seg gjennom følelsene sine, slik at det generelle stressnivået går ned.

Denne tilnærmingen fremmer gjensidig støtte og lar lokalmiljøet bygge seg opp igjen i tråd med sine egne kulturelle verdier.

Ved siden av psykososial støtte, tilbyr vi individuell samtaleterapi og psykiatrisk hjelp til dem som trenger det.