Dette gjør Leger Uten Grenser i Syria

Publisert 21.12.2016

Etter fem og et halvt år med intenst konflikt fortsetter situasjonen i Syria å bli verre, med stadig større lidelser og behov. Leger Uten Grenser gjør alt vi kan for å gi humanitær hjelp til den syriske befolkningen. 

Hovedinngangen til et Leger Uten Grensers støttet sykehus i Aleppo. Sykehuset ble bombet sønder og sammen den 17. november 2016. Foto: Karam Almasri.

Oversikt

Syria er et ekstremt vanskelig land å jobbe i, også for Leger Uten Grenser. Bare i 2016 har det vært 47 angrep på 19 sykehus og klinikker vi støtter i Syria. Sett i forhold til de enorme behovene som er i Syria nå skulle Leger Uten Grenser hatt sine største operasjoner i landet, men hovedsakelig på grunn av sikkerhet, som kidnappinger  og målrettede angrep mot helsepersonell, har vi en begrenset tilstedeværelse.

Likevel klarer Leger Uten Grenser å drive 6 sykehus og klinikker nord i Syria i dag. I tillegg støtter vi – med materiell, penger, forsyninger, medisiner, trening, osv – mer enn 150 klinikker og sykehus rundt om i landet hvor Leger Uten Grenser ikke kan være direkte tilstede selv. Fram til dags dato nekter sentrale myndigheter i Syria Leger Uten Grenser autorisasjon til å arbeide i landet.

Leger Uten Grenser har også prosjekter i nabolandene som Jordan, Libanon og Tyrkia som gir helsehjelp og støtte til syriske flyktninger og lokalsamfunnene der.

Leger Uten Grenser har jobbet i Syria siden konflikten startet i 2011.

 

Prosjekter inne i Syria

 

Aleppo

Siden beleiringen startet i juli har alle funksjonelle sykehus i Aleppo blitt ødelagt av luftangrep, inkludert de klinikkene Leger Uten Grenser har støttet. Befolkningen står ikke bare uten helsehjelp, det er også mangel på mat, vann og andre livsviktige varer og hjelpemidler.

På grunn av sikkerhetssituasjonen har Leger Uten Grensers innsats i Aleppo begrenset seg til å støtte et ti-talls eksisterende sykehus og klinikker med bl.a. utstyr og medisiner. Nå som evakueringen er i gang er vi på plass i det nærliggende Idlib-distriktet med medisinsk utstyr, telt og annet livsnødvendig materiell. Vår rolle der er å støtte lokale sykehus, samt å bistå de evakuerte med nødvendig utstyr.

Azaz

Leger Uten Grenser driver et sykehus i Azaz-provinsen – Al Salamah-sykehuset – med en sengekapasitet på 32. Her tilbys både poliklinikk og innleggelse, legevakt, kirurgi og fødselshjelp. I tillegg finnes andre støttefunksjoner som apotek, laboratorium, røntgen osv. Leger Uten Grenser henviser også pasienter til andre klinikker i Azaz eller Tyrkia om de ikke kan behandles på Al Salamah-sykehuset.

Mellom januar og august 2016 utførte sykehuset 33.000 polikliniske konsultasjoner, 1.765 innleggelser, 19.506 behandlinger på akutten og 1.214 kirurgiske inngrep.

Ein Al Arab / Kobane

Her har Leger Uten Grenser arbeidet sammen med lokale helsemyndigheter med å gjennoppta grunnleggende helsetjenester, polikliniske konsultasjoner, vaksinasjonsprogram og psykologisk støtteprogrammer i hele området.

Frem til juli 2016 ble 50.000 polikliniske konsultasjoner, 8.000 akuttbehandlinger og nesten 2.000 innleggelser uført i Leger Uten Grenser støttede klinikker over hele området.

Idlib

I Atmeh driver Leger Uten Grenser et sykehus som spesialiserer seg på forbrenningsskader. Sykehuset har en kapasitet på 15 senger og startet som et traumesenter i 2012, men endret fokus ettersom behov for behandling for forbrenninger ble større. Pasienter mottar kirurgi, hudtransplantasjon, bandasjering og fysioterapi. Sykehuset har også en akuttavdeling og tilbyr mental helsehjelp og polikliniske konsultasjoner.

I første halvår av 2016 ble over 6.000 pasienter behandlet på akutten og 630 kirurgiske inngrep ble utført i Atmeh. I den samme perioden ble 250 pasienter lagt inn og om lag 240 ble henvist til Tyrkia for videre behandling.

I leirene for internt fordrevne ga Leger Uten Grensers team mer enn 81.500 vaksinedoser til barn under 3 år.

Hasakah

Siden 2013 har Leger Uten Grenser hatt et særlig fokus på mor-barn helse og kroniske sykdommer I Hasakah-provinsen. Leger Uten Grensers team tilbyr i hovedsak grunnleggende helsetjenester gjennom to helsesentre og en barselsklinikk. Dette tilbudet er åpent både for internt fordrevne og lokalsamfunnet.

I første halvår av 2016 utførte Leger Uten Grenser over 24.500 konsultasjoner, inkludert 11.700 for kroniske lidelser, 4.304 konsultasjoner for barn under fem år og mer enn 3.200 konsultasjoner om reproduktiv helse, samt tok i mot 170 fødsler hver eneste måned. Leger Uten Grenser jobber nå med å åpne to andre helsesentre i provinsen.

 

Støtte til andre sykehus og klinikker rundt om i Syria

Helt siden 2011 har Leger Uten Grenser støttet et stadig voksende antall sykehus og klinikker i de verst rammede områdene i Syria og områder hvor Leger Uten Grenser ikke har direkte tilgang. Et særlig fokus har vært å støtte klinikker i områder under beleiring.

Leger Uten Grenser driver aktiv og regelmessig støtte til 70 sykehus og klinikker, som er alt fra små helseposter til store sykehus i urbane områder. Støtten dekker det meste av landet inkludert Aleppo, Deraa, Hama, Homs, Idlib og i utkanten av Damaskus.

I samarbeid med et nettverk av syrisk helsepersonell, og for det meste drevet fra nabolandene, støtter Leger Uten Grenser med medisinsk utstyr og annet hjelpemateriell, trening av helsepersonell, støtte til ambulanser og finansiell støtte for å drifte klinikkene. Leger Uten Grensers støtte er basert på de ulike behovene til klinikkene og om andre kan hjelpe, slik er noen støttet 100 prosent og andre omtrent 50 prosent.

I tillegg støtter Leger Uten Grenser 80 sykehus og klinikker på en mer ad-hoc måte med akutt-donasjoner av medisiner når det trengs.

Mange av disse sykehusene og klinikkene har kommet under så regelmessig bombing og beskytning at infrastrukturen har blitt katastrofalt nedgradert. De siste fem årene har mange helsearbeidere blitt drept eller såret slik at det er en stadig mangel på kvalifisert personale.

De veldig få humanitære konvoiene som har fått lov til å reise inn i disse områdene blir ofte strippet for essensielle medisiner slik at det stadig er mangel på medisiner til disse samfunnene. Et annet problem er å evakuere pasienter som trenger behandling som ikke kan gis i de beleirede områdene. Det blir ofte nektet slik evakuering og når det først skjer tar det ofte uker å organisere. 

Les mer:
Syria: Seks år med krig
Trump setter menneskers liv i fare
Syria: Fire sykehus bombet i Damaskus-regionen
Angrep på sykehus må stoppes og FNs sikkerhetsråd må følge sin egen resolusjon
To kirurgisykehus bombet i Aleppo