Foto: Leger Uten Grenser/Alexandre Marcou
Hjem > Nyheter > Nytt kolera-utbrudd på Haiti – og i 19 andre land
Nyheter

Nytt kolera-utbrudd på Haiti – og i 19 andre land

10.11.2022 | Oppdatert 11.01.2023
        

Hva er kolera? 

Kolera er en ekstremt smittsom sykdom som kommer av avføringsbakterier som finnes i skittent eller i stillestående vann. Kolera fører til diaré og oppkast, og gjør at man blir raskt dehydrert. Hvis man blir alvorlig syk og ikke får behandling i tide, kan man miste livet i løpet av timer.

Haiti: Tre år siden kolerautbruddet endte – nå er det tilbake 

Det er svært vanskelige leveforhold for menneskene i Haiti. Voldsbølger og bensinmangel, vannmangel og lite tilgang til helsehjelp går hardt utover befolkningen. 

Siden starten av oktober i år har også kolera brutt ut – for første gang på tre år. Etter det katastrofale jordskjelvet i 2010 var landet rammet at et stort kolera-utbrudd som varte i frem til 2019, men nå er altså sykdommen tilbake. 

Leger Uten Grenser har tatt imot 3000 pasienter med kolera-symptomer på de fem behandlingsentrene vi har satt opp siden starten av utbruddet.  

– Urent vann er en av de største årsakene til at sykdommen spres, så mangel på rent vann i denne situasjonen er katastrofal. Uten rent drikkevann, vannbehandling og god avfallshåndtering er risikoen for at antall tilfeller skal skyte i været veldig høy, og problemet må tas tak i umiddelbart, advarer Leger Uten Grensers medisinske koordinator i Haiti, Auguste Ngantsélé.

Syria: Kolera herjer og vinteren er på vei

Siden september i år har det oppstått store kolerautbrudd nordøst- og nordvest i landet. Utbruddene ble først knyttet til vann i nærheten av Eufrat-elven og alvorlig vannmangel nord i Syria. Nå har utbruddet spredt seg utover i landet, og flere enn 15.000 mistenkte tilfeller har blitt rapportert inn og 60 døde (21. oktober 2022).

Leger Uten Grenser har respondert på utbruddet i nordvest-Syria siden september. Her driver vi med helseinformasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere. Vi støtter et behandlingsenter og setter opp to andre isolasjonsenheter. Vi behandler også pasienter i Idlib og Aleppo-guvernementene. Vi driver fem vannstasjoner og har delt ut hygienepakker med blant annet vannkanner, såpe og klortabletter til flere enn 20.000 familier i leirer for internt fordrevne. Vi jobber også med andre organisasjoner med å forberede vann- og sanitærsituasjonen, og driver kartlegging av behov i Hassakeh.  

De 4,4 millioner menneskene som bor i nordvest-Syria har nok en hard vinter i vente. Kolerautbruddet kommer også nå på toppen av harde kamper og avbrutte forsyninger av nødhjelp på grensen. Den pågående konflikten har gått hardt utover folks tilgang til helsehjelp og gode nok vann-og sanitærforhold. Likevel ligger den største utfordringen i om helsesystemet kan takle et stort utbrudd  i tillegg til kutt i midler og enorme helsebehov. 

Libanon: Første kolerautbrudd siden 1993

Den 6.oktober 2022 erklærte helsemyndighetene i Libanon kolerautbrudd i landet. Så langt har de gått ut med 346 bekreftete tilfeller, 14 dødsfall og rundt 914 mistenkte koleratilfeller
Det er mange faktorer som gjør at kolerautbrudd i Libanon er særlig skremmende. Landet har mange store og sårbare befolkningsgrupper som lever under dårlige forhold. Den økonomiske krisen og energi-krisen går også utover vann- og sanitærsituasjonen i landet. Vannsystemet, avfallshåndtering og det elektriske systemet er gammelt og dårlig vedlikeholdt.

Landets helsesystem er også i forfall. Det er stor mangel på medisinsk utstyr, og rundt 40 prosent av legene og 30 prosent av kvalifiserte sykepleiere har reist utenlands, ifølge Verdens helseorganisasjon. Særlig offentlige sykehus i Libanon har alvorlig mangel på kvalifiserte helsearbeidere. Det har ikke vært kolerautbrudd i Libanon siden 1993, og opplæringsmaterialet er derfor utdatert. I tillegg er det stort behov for medisinsk utstyr og nødhjelpspakker for kolerautbrudd generelt rundt om i verden. 
 
Selv om de aller fleste bekreftede tilfellene er nord- og nordøst i landet, har det også vært kolera i Mount Libanon, sentrale Bekaa og sør i Libanon. Leger Uten Grenser jobber tett sammen med andre humanitære organisasjoner og helsemyndighetene og følger situasjonen nøye. 

Leger Uten Grenser har mobile team som driver med forebyggende helseinformasjonsarbeid flere steder med risiko for kolera, og på alle klinikkene våre. Bar-Elias sykehuset vårt i Beekaa-regionen gjøres nå klar med 20 sengeplasser for kolerapasienter. Vi har også nok medisinsk utstyr til å behandle 3125 pasienter hvis vi må oppskalere arbeidet vårt å sette opp behandlingsentre. Vi gir også opplæring til helsearbeidere, hovedsakelig på offentlige sykehus sør i Beirut og nord og sør i Libanon. 

Les mer: Slik jobber vi med kolera

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser/Alexandre Marcou
Hjem > Nyheter > Nytt kolera-utbrudd på Haiti – og i 19 andre land
Nyheter

Nytt kolera-utbrudd på Haiti – og i 19 andre land

10.11.2022 | Oppdatert 11.01.2023
        

Hva er kolera? 

Kolera er en ekstremt smittsom sykdom som kommer av avføringsbakterier som finnes i skittent eller i stillestående vann. Kolera fører til diaré og oppkast, og gjør at man blir raskt dehydrert. Hvis man blir alvorlig syk og ikke får behandling i tide, kan man miste livet i løpet av timer.

Haiti: Tre år siden kolerautbruddet endte – nå er det tilbake 

Det er svært vanskelige leveforhold for menneskene i Haiti. Voldsbølger og bensinmangel, vannmangel og lite tilgang til helsehjelp går hardt utover befolkningen. 

Siden starten av oktober i år har også kolera brutt ut – for første gang på tre år. Etter det katastrofale jordskjelvet i 2010 var landet rammet at et stort kolera-utbrudd som varte i frem til 2019, men nå er altså sykdommen tilbake. 

Leger Uten Grenser har tatt imot 3000 pasienter med kolera-symptomer på de fem behandlingsentrene vi har satt opp siden starten av utbruddet.  

– Urent vann er en av de største årsakene til at sykdommen spres, så mangel på rent vann i denne situasjonen er katastrofal. Uten rent drikkevann, vannbehandling og god avfallshåndtering er risikoen for at antall tilfeller skal skyte i været veldig høy, og problemet må tas tak i umiddelbart, advarer Leger Uten Grensers medisinske koordinator i Haiti, Auguste Ngantsélé.

Syria: Kolera herjer og vinteren er på vei

Siden september i år har det oppstått store kolerautbrudd nordøst- og nordvest i landet. Utbruddene ble først knyttet til vann i nærheten av Eufrat-elven og alvorlig vannmangel nord i Syria. Nå har utbruddet spredt seg utover i landet, og flere enn 15.000 mistenkte tilfeller har blitt rapportert inn og 60 døde (21. oktober 2022).

Leger Uten Grenser har respondert på utbruddet i nordvest-Syria siden september. Her driver vi med helseinformasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere. Vi støtter et behandlingsenter og setter opp to andre isolasjonsenheter. Vi behandler også pasienter i Idlib og Aleppo-guvernementene. Vi driver fem vannstasjoner og har delt ut hygienepakker med blant annet vannkanner, såpe og klortabletter til flere enn 20.000 familier i leirer for internt fordrevne. Vi jobber også med andre organisasjoner med å forberede vann- og sanitærsituasjonen, og driver kartlegging av behov i Hassakeh.  

De 4,4 millioner menneskene som bor i nordvest-Syria har nok en hard vinter i vente. Kolerautbruddet kommer også nå på toppen av harde kamper og avbrutte forsyninger av nødhjelp på grensen. Den pågående konflikten har gått hardt utover folks tilgang til helsehjelp og gode nok vann-og sanitærforhold. Likevel ligger den største utfordringen i om helsesystemet kan takle et stort utbrudd  i tillegg til kutt i midler og enorme helsebehov. 

Libanon: Første kolerautbrudd siden 1993

Den 6.oktober 2022 erklærte helsemyndighetene i Libanon kolerautbrudd i landet. Så langt har de gått ut med 346 bekreftete tilfeller, 14 dødsfall og rundt 914 mistenkte koleratilfeller
Det er mange faktorer som gjør at kolerautbrudd i Libanon er særlig skremmende. Landet har mange store og sårbare befolkningsgrupper som lever under dårlige forhold. Den økonomiske krisen og energi-krisen går også utover vann- og sanitærsituasjonen i landet. Vannsystemet, avfallshåndtering og det elektriske systemet er gammelt og dårlig vedlikeholdt.

Landets helsesystem er også i forfall. Det er stor mangel på medisinsk utstyr, og rundt 40 prosent av legene og 30 prosent av kvalifiserte sykepleiere har reist utenlands, ifølge Verdens helseorganisasjon. Særlig offentlige sykehus i Libanon har alvorlig mangel på kvalifiserte helsearbeidere. Det har ikke vært kolerautbrudd i Libanon siden 1993, og opplæringsmaterialet er derfor utdatert. I tillegg er det stort behov for medisinsk utstyr og nødhjelpspakker for kolerautbrudd generelt rundt om i verden. 
 
Selv om de aller fleste bekreftede tilfellene er nord- og nordøst i landet, har det også vært kolera i Mount Libanon, sentrale Bekaa og sør i Libanon. Leger Uten Grenser jobber tett sammen med andre humanitære organisasjoner og helsemyndighetene og følger situasjonen nøye. 

Leger Uten Grenser har mobile team som driver med forebyggende helseinformasjonsarbeid flere steder med risiko for kolera, og på alle klinikkene våre. Bar-Elias sykehuset vårt i Beekaa-regionen gjøres nå klar med 20 sengeplasser for kolerapasienter. Vi har også nok medisinsk utstyr til å behandle 3125 pasienter hvis vi må oppskalere arbeidet vårt å sette opp behandlingsentre. Vi gir også opplæring til helsearbeidere, hovedsakelig på offentlige sykehus sør i Beirut og nord og sør i Libanon. 

Les mer: Slik jobber vi med kolera

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen