Foto: Ala Kheir / Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Verdenssamfunnet har sviktet Sudan katastrofalt
Nyheter

Verdenssamfunnet har sviktet Sudan katastrofalt

15.10.2023 | Oppdatert 16.10.2023

For å forhindre en enda større krise ber Leger Uten Grenser om en vesentlig økning i den humanitære innsatsen, beskyttelse av humanitære hjelpearbeidere og sivile, at blokaden av medisinsk og humanitær hjelp og utstyr fjernes, og at folk får uhindret tilgang til nødhjelp. 

Leger Uten Grenser er vitne til at sudanske helsearbeidere, offentlig ansatte og frivillige, sliter med å håndtere de medisinske behovene, og landets helsevesen står på randen av kollaps. Våre team merker seg også et forkastelig fravær av humanitære organisasjoner i landet. 

«Katastrofalt nederlag»

I de områdene der det blir gitt nødhjelp, er responsen utilstrekkelig for folks enorme behov, og Leger Uten Grenser etterlyser en umiddelbar økning i den humanitære innsatsen. 

– Krisen i Sudan er et eksempel på et katastrofalt nederlag for menneskeheten, preget av at de stridende partene ikke beskytter sivile eller legger til rette for livsviktig humanitær tilgang. Krisen er forverret av at internasjonale organisasjoner har forsømt Sudan, sier Christos Christou, internasjonal president i Leger Uten Grenser.

– Uten en umiddelbar, betydelig oppskalering av den humanitære responsen, vil det vi er vitne til nå, være begynnelsen på en enda større tragedie som ennå ikke har utspilt seg, noe som betyr at mennesker vil fortsette å dø helt unødvendig, fortsetter han.

Over hele Sudan sliter det skjøre helsesystemet. Akuttmottakene er overfylte, og mange sykehus har stengt helt. I hovedstaden Khartoum er Leger Uten Grensers medisinske team vitne til en av de mest intense urbane konfliktene som for tiden finner sted i verden. Et stort antall sårede kommer til sykehusene med livstruende skader, og ofte har medisinsk personell ikke noe annet valg enn å amputere.

– I både Khartoum og Darfur har mange pasienter så kritiske skader at de må ha flere runder med kirurgi. Bare i september var det sju tilfeller der Leger Uten Grenser håndterte en betydelig tilstrømning av skadde mennesker etter bombing, luftangrep og eksplosjoner, sier kirurg Shazeer Majeed.

Les mer: Situasjonen er kaotisk, og teamet vårt jobber døgnet rundt

Mange rammes indirekte

Selv menneskene som ikke er direkte berørt av volden, lider på grunn av de indirekte virkningene av krigen. Det er en kronisk mangel på medisiner over hele Sudan. Apotekene har enten gått tom for forsyninger eller har økt prisene, noe som gjør at mange som trenger dem, ikke har råd. Dermed får pasienter med kroniske sykdommer alvorlige komplikasjoner og dør i mange tilfeller som følge av det.

Selv på steder som er lettere tilgjengelige, lever millioner av internt fordrevne mennesker i overfylte leirer og provisoriske steder som skoler. Flyktningene, mange av dem barn, dør i disse leirene av sykdommer som enkelt kan forebygges, som for eksempel malaria og meslinger. 

I Khartoum, så vel som i mange leirer, er vannforsyningen ødelagt eller er utilstrekkelig for folks behov. Det øker risikoen for kolerautbrudd og gjør det vanskeligere å håndtere mistenkte kolerautbrudd midt i krigen. Leger Uten Grensers team støtter helsedepartementet mange steder for å sikre at helsepersonell er klare til å håndtere mulige kolerautbrudd.

Leger Uten Grensers egen humanitære respons blir hindret av betydelige byråkratiske og administrative hindringer pålagt av sudanske myndigheter. Eksempler på dette er restriksjoner på hvor våre ansatte kan reise, avslag på reisetillatelse, medisinske forsyninger som blir holdt tilbake og forbud mot spesifikke forsyninger, slik som kirurgisk utstyr. 

Les mer: Hundretusener på flukt møtt av overfylte leirer og sykdom

Det trengs medisinsk utstyr nå

I Sør-Khartoum har et av sykehusene som Leger Uten Grenser støtter, mindre enn én ukes nødvendige forsyninger igjen for å gi akutt, kirurgisk hjelp til sårede pasienter. Når disse forsyningene går tom, vil ikke vårt team lenger kunne gi denne type traumebehandling. 

– Vi trenger desperat kirurgisk og medisinsk utstyr, ikke bare til traumebehandling, men også til fødselsrelaterte operasjoner, ettersom vi ser mange gravide kvinner i livstruende tilstander, sier nødhjelpsansvarlig Claire Nicolet.

En stans i krigføringen virker usannsynlig med det første. Leger Uten Grenser ber derfor om en betydelig økning i innsatsen for å yte humanitær hjelp, om beskyttelse av medisinske, humanitære hjelpearbeidere og sivile, om fjerning av administrative hindre for medisinsk og humanitært personell og forsyninger, og om at folk skal få uhindret tilgang til nødhjelp.

– Sudans helsevesen er på randen av kollaps, og uten hastetiltak vil de mest sårbare menneskene fortsette å bære hovedtyngden av volden, noe som unngåelig fører til flere dødsfall, sier Frauke Ossig, landansvarlig for Leger Uten Grenser i Sudan.

Dette gjør Leger Uten Grenser i Sudan:

 • Leger Uten Grenser har jobbet i Sudan siden 1979 og har i dag prosjekt i ti delstater: Khartoum, Al-Jazeera, White Nile, Blue Nile, River Nile, Al Gedaref, Vest-Darfur, Nord-Darfur, Sentral-Darfur og Sør-Darfur.
   
 • I Sudan utfører Leger Uten Grenser akuttbehandling, kirurgi, driver mobile klinikker for flyktninger og internt fordrevne, behandler smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, gir helsehjelp til mødre og barn, inkludert fødselshjelp, sørger for vann og sanitærtjenester og donerer medisiner og medisinsk utstyr til helseinstitusjoner. Videre gis det opplæring og logistisk støtte til ansatte i helsedepartementet. Leger Uten Grenser fortsetter også noen av sine medisinske aktiviteter som var på plass før krigen startet.
   
 • Siden starten av krigen har Leger Uten Grensers team ved Bashair-sykehuset i hovedstaden Khartoum utført mer enn 1500 kirurgiske inngrep. Hele 93 prosent av pasientene hadde voldsrelaterte skader. Ved det samme sykehuset har 300 kvinner fått fødselshjelp.
   
 • Ved det tyrkiske sykehuset i Khartoum har Leger Uten Grensers team siden juni mottatt mer enn 8600 mennesker på akuttmottaket, utført 122 ortopediske operasjoner og 166 akutte keisersnitt. Siden august har Leger Uten Grensers jordmødre hjulpet nesten 300 barn til verden.
   
 • De siste seks månedene har Leger Uten Grenser støttet helsedepartementet i Omdurman i delstaten Khartoum som har mottatt mer enn 10.000 akuttinnleggelser. I Darfur har Leger Uten Grenser mottatt mer enn 8500 akuttinnleggelser. Det er gjennomført mer enn 16.000 konsultasjoner i Zamzam-leiren, i delstaten Nord-Darfur.
   
 • På Alban Jadeed-sykehuset i Khartoum har Leger Uten Grenser utført mer enn 5000 konsultasjoner, nesten en femdel av dem var akutte tilfeller. I delstaten White Nile har Leger Uten Grensers team utført mer enn 50.000 konsultasjoner. I delstaten Al-Jazeera er det gjennomført over 25.000 konsultasjoner. 
   
 • Siden konflikten startet midten av april har Leger Uten Grenser utført over 10.000 konsultasjoner innen psykisk helse.
   
 • Leger Uten Grensers respons i Sudan har et budsjett på 76 millioner euro for 2023. Leger Uten Grenser har 1145 sudanske ansatte og 57 internasjonalt ansatte som for tiden jobber i Sudan. Leger Uten Grenser betaler også lønn til 1358 ansatte i helsedepartementet.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Ala Kheir / Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Verdenssamfunnet har sviktet Sudan katastrofalt
Nyheter

Verdenssamfunnet har sviktet Sudan katastrofalt

15.10.2023 | Oppdatert 16.10.2023

For å forhindre en enda større krise ber Leger Uten Grenser om en vesentlig økning i den humanitære innsatsen, beskyttelse av humanitære hjelpearbeidere og sivile, at blokaden av medisinsk og humanitær hjelp og utstyr fjernes, og at folk får uhindret tilgang til nødhjelp. 

Leger Uten Grenser er vitne til at sudanske helsearbeidere, offentlig ansatte og frivillige, sliter med å håndtere de medisinske behovene, og landets helsevesen står på randen av kollaps. Våre team merker seg også et forkastelig fravær av humanitære organisasjoner i landet. 

«Katastrofalt nederlag»

I de områdene der det blir gitt nødhjelp, er responsen utilstrekkelig for folks enorme behov, og Leger Uten Grenser etterlyser en umiddelbar økning i den humanitære innsatsen. 

– Krisen i Sudan er et eksempel på et katastrofalt nederlag for menneskeheten, preget av at de stridende partene ikke beskytter sivile eller legger til rette for livsviktig humanitær tilgang. Krisen er forverret av at internasjonale organisasjoner har forsømt Sudan, sier Christos Christou, internasjonal president i Leger Uten Grenser.

– Uten en umiddelbar, betydelig oppskalering av den humanitære responsen, vil det vi er vitne til nå, være begynnelsen på en enda større tragedie som ennå ikke har utspilt seg, noe som betyr at mennesker vil fortsette å dø helt unødvendig, fortsetter han.

Over hele Sudan sliter det skjøre helsesystemet. Akuttmottakene er overfylte, og mange sykehus har stengt helt. I hovedstaden Khartoum er Leger Uten Grensers medisinske team vitne til en av de mest intense urbane konfliktene som for tiden finner sted i verden. Et stort antall sårede kommer til sykehusene med livstruende skader, og ofte har medisinsk personell ikke noe annet valg enn å amputere.

– I både Khartoum og Darfur har mange pasienter så kritiske skader at de må ha flere runder med kirurgi. Bare i september var det sju tilfeller der Leger Uten Grenser håndterte en betydelig tilstrømning av skadde mennesker etter bombing, luftangrep og eksplosjoner, sier kirurg Shazeer Majeed.

Les mer: Situasjonen er kaotisk, og teamet vårt jobber døgnet rundt

Mange rammes indirekte

Selv menneskene som ikke er direkte berørt av volden, lider på grunn av de indirekte virkningene av krigen. Det er en kronisk mangel på medisiner over hele Sudan. Apotekene har enten gått tom for forsyninger eller har økt prisene, noe som gjør at mange som trenger dem, ikke har råd. Dermed får pasienter med kroniske sykdommer alvorlige komplikasjoner og dør i mange tilfeller som følge av det.

Selv på steder som er lettere tilgjengelige, lever millioner av internt fordrevne mennesker i overfylte leirer og provisoriske steder som skoler. Flyktningene, mange av dem barn, dør i disse leirene av sykdommer som enkelt kan forebygges, som for eksempel malaria og meslinger. 

I Khartoum, så vel som i mange leirer, er vannforsyningen ødelagt eller er utilstrekkelig for folks behov. Det øker risikoen for kolerautbrudd og gjør det vanskeligere å håndtere mistenkte kolerautbrudd midt i krigen. Leger Uten Grensers team støtter helsedepartementet mange steder for å sikre at helsepersonell er klare til å håndtere mulige kolerautbrudd.

Leger Uten Grensers egen humanitære respons blir hindret av betydelige byråkratiske og administrative hindringer pålagt av sudanske myndigheter. Eksempler på dette er restriksjoner på hvor våre ansatte kan reise, avslag på reisetillatelse, medisinske forsyninger som blir holdt tilbake og forbud mot spesifikke forsyninger, slik som kirurgisk utstyr. 

Les mer: Hundretusener på flukt møtt av overfylte leirer og sykdom

Det trengs medisinsk utstyr nå

I Sør-Khartoum har et av sykehusene som Leger Uten Grenser støtter, mindre enn én ukes nødvendige forsyninger igjen for å gi akutt, kirurgisk hjelp til sårede pasienter. Når disse forsyningene går tom, vil ikke vårt team lenger kunne gi denne type traumebehandling. 

– Vi trenger desperat kirurgisk og medisinsk utstyr, ikke bare til traumebehandling, men også til fødselsrelaterte operasjoner, ettersom vi ser mange gravide kvinner i livstruende tilstander, sier nødhjelpsansvarlig Claire Nicolet.

En stans i krigføringen virker usannsynlig med det første. Leger Uten Grenser ber derfor om en betydelig økning i innsatsen for å yte humanitær hjelp, om beskyttelse av medisinske, humanitære hjelpearbeidere og sivile, om fjerning av administrative hindre for medisinsk og humanitært personell og forsyninger, og om at folk skal få uhindret tilgang til nødhjelp.

– Sudans helsevesen er på randen av kollaps, og uten hastetiltak vil de mest sårbare menneskene fortsette å bære hovedtyngden av volden, noe som unngåelig fører til flere dødsfall, sier Frauke Ossig, landansvarlig for Leger Uten Grenser i Sudan.

Dette gjør Leger Uten Grenser i Sudan:

 • Leger Uten Grenser har jobbet i Sudan siden 1979 og har i dag prosjekt i ti delstater: Khartoum, Al-Jazeera, White Nile, Blue Nile, River Nile, Al Gedaref, Vest-Darfur, Nord-Darfur, Sentral-Darfur og Sør-Darfur.
   
 • I Sudan utfører Leger Uten Grenser akuttbehandling, kirurgi, driver mobile klinikker for flyktninger og internt fordrevne, behandler smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, gir helsehjelp til mødre og barn, inkludert fødselshjelp, sørger for vann og sanitærtjenester og donerer medisiner og medisinsk utstyr til helseinstitusjoner. Videre gis det opplæring og logistisk støtte til ansatte i helsedepartementet. Leger Uten Grenser fortsetter også noen av sine medisinske aktiviteter som var på plass før krigen startet.
   
 • Siden starten av krigen har Leger Uten Grensers team ved Bashair-sykehuset i hovedstaden Khartoum utført mer enn 1500 kirurgiske inngrep. Hele 93 prosent av pasientene hadde voldsrelaterte skader. Ved det samme sykehuset har 300 kvinner fått fødselshjelp.
   
 • Ved det tyrkiske sykehuset i Khartoum har Leger Uten Grensers team siden juni mottatt mer enn 8600 mennesker på akuttmottaket, utført 122 ortopediske operasjoner og 166 akutte keisersnitt. Siden august har Leger Uten Grensers jordmødre hjulpet nesten 300 barn til verden.
   
 • De siste seks månedene har Leger Uten Grenser støttet helsedepartementet i Omdurman i delstaten Khartoum som har mottatt mer enn 10.000 akuttinnleggelser. I Darfur har Leger Uten Grenser mottatt mer enn 8500 akuttinnleggelser. Det er gjennomført mer enn 16.000 konsultasjoner i Zamzam-leiren, i delstaten Nord-Darfur.
   
 • På Alban Jadeed-sykehuset i Khartoum har Leger Uten Grenser utført mer enn 5000 konsultasjoner, nesten en femdel av dem var akutte tilfeller. I delstaten White Nile har Leger Uten Grensers team utført mer enn 50.000 konsultasjoner. I delstaten Al-Jazeera er det gjennomført over 25.000 konsultasjoner. 
   
 • Siden konflikten startet midten av april har Leger Uten Grenser utført over 10.000 konsultasjoner innen psykisk helse.
   
 • Leger Uten Grensers respons i Sudan har et budsjett på 76 millioner euro for 2023. Leger Uten Grenser har 1145 sudanske ansatte og 57 internasjonalt ansatte som for tiden jobber i Sudan. Leger Uten Grenser betaler også lønn til 1358 ansatte i helsedepartementet.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen