Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Risiko for sykdomsutbrudd etter flomkatastrofen i Pakistan
Nyheter

Risiko for sykdomsutbrudd etter flomkatastrofen i Pakistan

15.09.2022
        

Kraftig monsunregn har skylt over Pakistan i flere måneder. Flommen som fulgte, har skapt betydelige ødeleggelser i store deler av landet. Millioner av mennesker har mistet hjemmene sine, og helsevesenet er også rammet.    

I denne saken forteller Khalid Elsheikh Ahmedana, lege og nestkommanderende prosjektleder for Pakistan, om situasjonen i landet og vår respons.  

Hva gjør Leger Uten Grenser i Pakistan nå?  

Leger Uten Grenser har jobbet i Pakistan i mange år. Nærmere bestemt i provinsene Balutsjistan, Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa. Teamene våre rykket raskt ut etter at myndighetene i landet erklærte unntakstilstand 26. august. Responsen vår da var i hovedsak basert på de ressursene som allerede var tilgjengelig i landet. Rundt tusen mennesker jobber for Leger Uten Grenser i Pakistan, men under en naturkatastrofe av dette omfanget er ikke det mye.  

De første anslagene fra internasjonale organisasjoner viser at flere millioner mennesker har behov for humanitær hjelp. Det er likevel vanskelig å vite akkurat hvor store behovene er i ulike deler av landet. Men teamene våre på bakken har sett at behovene er enorme. De har sett landsbyer som var fullstendig dekket av vann, der de noen ganger bare kunne se toppen av et hus.

Mange har mistet alt de eier og sover i telt langs veiene. Situasjonen er ikke den samme i alle regionene eller i alle områdene vi jobber; noen byer og landsbyer har blitt hardere rammet enn andre. Teamene våre reiser til ulike områder for å kartlegge behovene og begynne å gi hjelp til befolkningen. De mobile klinikkene gjør at vi kan nå frem til flere mennesker med grunnleggende helsehjelp. I tillegg til dette jobber logistikk-teamene våre med å sørge for rent drikkevann. Teamene våre deler også ut nødhjelpsartikler, som for eksempel såpe, hygieneprodukter og matlagningsredskaper. Vi håper at vi raskt vil kunne sende mer materiell og personell for å øke responsen vår.  

Les mer: Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan.  

Hva er de største behovene nå?

Det er fortsatt for tidlig å trekke klare konklusjoner. Likevel vet vi at noen sykdommer er endemiske i Pakistan, altså sykdommer som ofte opptrer i landet. Disse kan nå raskt spre seg som følge av dårlige hygieniske forhold og ved at levekårene forverres.  

Antall malaria-tilfeller står i fare for å øke. Selv om dette ikke er en vannbåren sykdom, utvikler stikkmygglarvene seg i stillestående vann. Malaria er kjent for å ramme barn hardest, så det er barna som er mest utsatt her. Denguefeber, som smitter via myggstikk, er en annen endemisk sykdom i Pakistan. Det er også tilfeller av alvorlig diaré, som er en konsekvens av flommen, fordi grunnvann og vannreserver kan ha blitt forurenset. Patogener (sykdomsfremkallende organismer) sprer seg under slike forhold, og hvis folk ikke har tilgang til rent drikkevann og latriner, vil vannbårne sykdommer sannsynligvis spre seg.  

Teamene våre jobber for å forhindre utbrudd av slike sykdommer ved å sette opp behandlingssentre eller ved å dele ut forebyggende medisiner mot malaria. Det er også viktig å sikre at personer med ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, fortsatt får helsehjelp.  Mangel på sykehus og helsesentre kan føre til at de mister tilgang til medisiner og behandling.  

Foreløpig er vår prioritering å sørge for rent drikkevann, husly og skikkelige sanitærforhold for de som er fordrevet fra hjemmene sine. Dette er de mest presserende behovene akkurat nå.  

Hva kan være de langsiktige konsekvensene av flommen?  

Konsekvensene av en naturkatastrofe avhenger av omfanget og antall personer som er berørt. Ifølge noen estimater har monsunregnet i Pakistan tredoblet seg i år, og nesten en tredjedel av landet med totalt 220 millioner innbyggere har blitt oversvømt.  

Helsevesenet er også rammet og flere sykehus og helsesentre er ødelagt. Det vil ta tid å bygge opp dette igjen. På dette stadiet kan vi ikke forutsi noe, men vi prøver å være forberedt slik at vi kan rykke ut raskt ved ulike scenarier.  

Flommen vil sannsynligvis prege befolkningen i flere måneder fremover. Deler av jordbruket, avlingene og matlagrene ble ødelagt av flommen. For noen mennesker i landet kan derfor tilgang til mat bli en utfordring i de kommende ukene og månedene. Noen grupper er også ekstra sårbare, for eksempel gravide kvinner eller barn. Vi har allerede begynt å sende inn blant annet terapeutisk mat, slik at vi er forberedt hvis det skulle bli behov for det.    

Bildet viser våre aktiviteter i Pakistan nå. Dette ble oppdatert sist 9. september 2022. Foto: Leger Uten Grenser.

 

Les mer: Vårt arbeid i Pakistan.  

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Pakistan, Naturkatastrofer

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Risiko for sykdomsutbrudd etter flomkatastrofen i Pakistan
Nyheter

Risiko for sykdomsutbrudd etter flomkatastrofen i Pakistan

15.09.2022
        

Kraftig monsunregn har skylt over Pakistan i flere måneder. Flommen som fulgte, har skapt betydelige ødeleggelser i store deler av landet. Millioner av mennesker har mistet hjemmene sine, og helsevesenet er også rammet.    

I denne saken forteller Khalid Elsheikh Ahmedana, lege og nestkommanderende prosjektleder for Pakistan, om situasjonen i landet og vår respons.  

Hva gjør Leger Uten Grenser i Pakistan nå?  

Leger Uten Grenser har jobbet i Pakistan i mange år. Nærmere bestemt i provinsene Balutsjistan, Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa. Teamene våre rykket raskt ut etter at myndighetene i landet erklærte unntakstilstand 26. august. Responsen vår da var i hovedsak basert på de ressursene som allerede var tilgjengelig i landet. Rundt tusen mennesker jobber for Leger Uten Grenser i Pakistan, men under en naturkatastrofe av dette omfanget er ikke det mye.  

De første anslagene fra internasjonale organisasjoner viser at flere millioner mennesker har behov for humanitær hjelp. Det er likevel vanskelig å vite akkurat hvor store behovene er i ulike deler av landet. Men teamene våre på bakken har sett at behovene er enorme. De har sett landsbyer som var fullstendig dekket av vann, der de noen ganger bare kunne se toppen av et hus.

Mange har mistet alt de eier og sover i telt langs veiene. Situasjonen er ikke den samme i alle regionene eller i alle områdene vi jobber; noen byer og landsbyer har blitt hardere rammet enn andre. Teamene våre reiser til ulike områder for å kartlegge behovene og begynne å gi hjelp til befolkningen. De mobile klinikkene gjør at vi kan nå frem til flere mennesker med grunnleggende helsehjelp. I tillegg til dette jobber logistikk-teamene våre med å sørge for rent drikkevann. Teamene våre deler også ut nødhjelpsartikler, som for eksempel såpe, hygieneprodukter og matlagningsredskaper. Vi håper at vi raskt vil kunne sende mer materiell og personell for å øke responsen vår.  

Les mer: Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan.  

Hva er de største behovene nå?

Det er fortsatt for tidlig å trekke klare konklusjoner. Likevel vet vi at noen sykdommer er endemiske i Pakistan, altså sykdommer som ofte opptrer i landet. Disse kan nå raskt spre seg som følge av dårlige hygieniske forhold og ved at levekårene forverres.  

Antall malaria-tilfeller står i fare for å øke. Selv om dette ikke er en vannbåren sykdom, utvikler stikkmygglarvene seg i stillestående vann. Malaria er kjent for å ramme barn hardest, så det er barna som er mest utsatt her. Denguefeber, som smitter via myggstikk, er en annen endemisk sykdom i Pakistan. Det er også tilfeller av alvorlig diaré, som er en konsekvens av flommen, fordi grunnvann og vannreserver kan ha blitt forurenset. Patogener (sykdomsfremkallende organismer) sprer seg under slike forhold, og hvis folk ikke har tilgang til rent drikkevann og latriner, vil vannbårne sykdommer sannsynligvis spre seg.  

Teamene våre jobber for å forhindre utbrudd av slike sykdommer ved å sette opp behandlingssentre eller ved å dele ut forebyggende medisiner mot malaria. Det er også viktig å sikre at personer med ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, fortsatt får helsehjelp.  Mangel på sykehus og helsesentre kan føre til at de mister tilgang til medisiner og behandling.  

Foreløpig er vår prioritering å sørge for rent drikkevann, husly og skikkelige sanitærforhold for de som er fordrevet fra hjemmene sine. Dette er de mest presserende behovene akkurat nå.  

Hva kan være de langsiktige konsekvensene av flommen?  

Konsekvensene av en naturkatastrofe avhenger av omfanget og antall personer som er berørt. Ifølge noen estimater har monsunregnet i Pakistan tredoblet seg i år, og nesten en tredjedel av landet med totalt 220 millioner innbyggere har blitt oversvømt.  

Helsevesenet er også rammet og flere sykehus og helsesentre er ødelagt. Det vil ta tid å bygge opp dette igjen. På dette stadiet kan vi ikke forutsi noe, men vi prøver å være forberedt slik at vi kan rykke ut raskt ved ulike scenarier.  

Flommen vil sannsynligvis prege befolkningen i flere måneder fremover. Deler av jordbruket, avlingene og matlagrene ble ødelagt av flommen. For noen mennesker i landet kan derfor tilgang til mat bli en utfordring i de kommende ukene og månedene. Noen grupper er også ekstra sårbare, for eksempel gravide kvinner eller barn. Vi har allerede begynt å sende inn blant annet terapeutisk mat, slik at vi er forberedt hvis det skulle bli behov for det.    

Bildet viser våre aktiviteter i Pakistan nå. Dette ble oppdatert sist 9. september 2022. Foto: Leger Uten Grenser.

 

Les mer: Vårt arbeid i Pakistan.  

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Pakistan, Naturkatastrofer

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen