Foto: Tadeu Andre/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Klar oppfordring til rike land: – Ikke ødelegg for korona-responsen i andre land
Nyheter

Klar oppfordring til rike land: – Ikke ødelegg for korona-responsen i andre land

04.02.2021 | Oppdatert 05.02.2021
        

– Dette WTO-forslaget handler om å prioritere menneskeliv over profitt, og vi oppfordrer land til å handle raskt, sier Khosi Mavuso, medisinsk rådgiver for Leger Uten Grenser i Sør-Afrika – et land som nå er hardt rammet av korona.

I dag 4. februar møtes medlemslandene på nytt i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) for å diskutere forslaget om å hindre monopoler på medisiner, vaksiner og medisinsk utstyr mot covid-19 under pandemien. Dette viktige forslaget, som kan bidra til en mer rettferdig korona-respons globalt, ble først lagt frem av India og Sør-Afrika i oktober 2020. Dessverre har det blitt blokkert av et knippe velstående land, deriblant Norge. Leger Uten Grenser oppfordrer nå landene til å ikke blokkere dette livreddende forslaget.

– Vi befinner oss på et punkt i pandemien hvor vi ser den skjeve fordelingen mellom de ressurssterke og de med mindre ressurser til å håndtere pandemien. Vi kan ikke kaste bort et eneste minutt – regjeringer må handle nå for å stanse denne urettferdigheten, sier Sidney Wong, assisterende direktør i Leger Uten Grensers Access-kampanje, som jobber for rettferdig tilgang til medisiner globalt.

Demonstranter gikk til ambassadene

Tirsdag – to dager før møtet i WTO – arrangerte representanter fra sivilsamfunnet en aksjon i Dehli, India og Johannesburg, Sør-Afrika. Demonstrantene møtte opp utenfor ambassadene til land som er med på å blokkere forslaget, og avleverte brev med oppfordring om å snu. Norge er blant landene som har mottatt brevet.

–  Vi har ett enkelt budskap til regjeringene som motsetter seg dette banebrytende forslaget: Vær så snill å ikke blokker det. Landene i WTO har ulike behov og utgangspunkt. Dersom noen land selv ikke vil ha nytte av dette forslaget eller er imot det, trenger de ikke å hindre andre land i å dra fordelene av det. Denne pandemien vil ikke være over før den er over for alle, sier Wong.

Flere må få produsere selv

Med dette forslaget vil flere land få mulighet til å sette i gang produksjon av vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til forebygging og behandling av covid-19 innenfor egne landegrenser. Det skal skje gjennom en midlertidig fjerning av patenter og andre immaterielle rettigheter, som designrett, opphavsrett og beskyttelse av hemmelige avtaler og informasjon.

Hva er patenter? Les mer her

Nye virusvarianter øker behovet

Eswatini, Kenya, Mosambik, Pakistan, Mongolia, Venezuela, Bolivia og Egypt fronter forslaget sammen med India og Sør-Afrika. Til sammen er det støttet av flere enn hundre land (se kart her), hovedsakelig lavinntektsland. Imidlertid fortsetter en liten gruppe WTO-medlemmer, inkludert EU, Storbritannia, USA, Japan, Sveits, Australia og Norge, å blokkere.

– Med fremveksten av nye varianter av covid-19, sprer korona-smitten nå seg raskt i flere afrikanske land. Helsesystemer er under sterkt press, sier Mavuso i Sør-Afrika.

– Vi er bekymret for at mangelen på universell tilgang, i tillegg til høye priser, vil føre til at pandemien varer lenger. Den vil ikke bare ramme mennesker med covid-19, men også helsevesener sin evne til å vaksinere, pleie og behandle pasienter mot ikke-covid-19-relaterte sykdommer. Det kan forårsake flere dødsfall og mer lidelse, sier han.

Covid-19 herjer i Malawi – helsevesenet under enormt press

Statsledere har oppnådd lite

Siden begynnelsen av pandemien har alle vært klar over behovet for å sikre lik tilgang og rett til å produsere teknologi for å forebygge og behandle covid-19.  Flere statsledere har både lagt inn innsats og uttalt seg om at medisinske verktøy mot covid-19 skal regnes som «globale offentlige goder». Men hittil har de oppnådd lite. Legemiddelselskaper fortsetter å operere som de vil, for eksempel ved å signere hemmelighetsfulle bilaterale lisenser og avtaler som hindrer tilgang for sårbare befolkninger i lavinntektsland.

WTO-forslaget gir alle land muligheten til å bidra til å ta et kollektiv oppgjør med monopoler på covid-19-teknologi under pandemien. Under samtalene i WTO har det kommet frem at immaterielle rettigheter har skapt utfordringer for flere land under pandemien. Flere erfarer at de ikke kan stole på de juridiske alternativene som finnes per i dag, og selskapene har i liten grad bidratt til å sikre global tilgang på medisinske verktøy mot covid-19.

Dette har foreløpig ikke sett ut til å påvirke de velstående landene sin posisjon.

– Klokken tikker og liv står på spill

–  Legemiddelselskapenes strategi har alltid vært å bruke patenter som en forretningsstrategi for å blokkere konkurranse, opprettholde monopolstatus og holde prisene høye, sier Leena Menghaney, sjef i Access-kampanjen i Sør-Asia.

– I denne rasende pandemien må land som tradisjonelt har støttet legemiddelindustrien, slutte å prioritere sine egne forretningsinteresser. Vi ber land som motarbeider dette viktige forslaget om å utvise global solidaritet og endre posisjon. Klokken tikker og mange liv står på spill, avslutter hun.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Tadeu Andre/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Klar oppfordring til rike land: – Ikke ødelegg for korona-responsen i andre land
Nyheter

Klar oppfordring til rike land: – Ikke ødelegg for korona-responsen i andre land

04.02.2021 | Oppdatert 05.02.2021
        

– Dette WTO-forslaget handler om å prioritere menneskeliv over profitt, og vi oppfordrer land til å handle raskt, sier Khosi Mavuso, medisinsk rådgiver for Leger Uten Grenser i Sør-Afrika – et land som nå er hardt rammet av korona.

I dag 4. februar møtes medlemslandene på nytt i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) for å diskutere forslaget om å hindre monopoler på medisiner, vaksiner og medisinsk utstyr mot covid-19 under pandemien. Dette viktige forslaget, som kan bidra til en mer rettferdig korona-respons globalt, ble først lagt frem av India og Sør-Afrika i oktober 2020. Dessverre har det blitt blokkert av et knippe velstående land, deriblant Norge. Leger Uten Grenser oppfordrer nå landene til å ikke blokkere dette livreddende forslaget.

– Vi befinner oss på et punkt i pandemien hvor vi ser den skjeve fordelingen mellom de ressurssterke og de med mindre ressurser til å håndtere pandemien. Vi kan ikke kaste bort et eneste minutt – regjeringer må handle nå for å stanse denne urettferdigheten, sier Sidney Wong, assisterende direktør i Leger Uten Grensers Access-kampanje, som jobber for rettferdig tilgang til medisiner globalt.

Demonstranter gikk til ambassadene

Tirsdag – to dager før møtet i WTO – arrangerte representanter fra sivilsamfunnet en aksjon i Dehli, India og Johannesburg, Sør-Afrika. Demonstrantene møtte opp utenfor ambassadene til land som er med på å blokkere forslaget, og avleverte brev med oppfordring om å snu. Norge er blant landene som har mottatt brevet.

–  Vi har ett enkelt budskap til regjeringene som motsetter seg dette banebrytende forslaget: Vær så snill å ikke blokker det. Landene i WTO har ulike behov og utgangspunkt. Dersom noen land selv ikke vil ha nytte av dette forslaget eller er imot det, trenger de ikke å hindre andre land i å dra fordelene av det. Denne pandemien vil ikke være over før den er over for alle, sier Wong.

Flere må få produsere selv

Med dette forslaget vil flere land få mulighet til å sette i gang produksjon av vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til forebygging og behandling av covid-19 innenfor egne landegrenser. Det skal skje gjennom en midlertidig fjerning av patenter og andre immaterielle rettigheter, som designrett, opphavsrett og beskyttelse av hemmelige avtaler og informasjon.

Hva er patenter? Les mer her

Nye virusvarianter øker behovet

Eswatini, Kenya, Mosambik, Pakistan, Mongolia, Venezuela, Bolivia og Egypt fronter forslaget sammen med India og Sør-Afrika. Til sammen er det støttet av flere enn hundre land (se kart her), hovedsakelig lavinntektsland. Imidlertid fortsetter en liten gruppe WTO-medlemmer, inkludert EU, Storbritannia, USA, Japan, Sveits, Australia og Norge, å blokkere.

– Med fremveksten av nye varianter av covid-19, sprer korona-smitten nå seg raskt i flere afrikanske land. Helsesystemer er under sterkt press, sier Mavuso i Sør-Afrika.

– Vi er bekymret for at mangelen på universell tilgang, i tillegg til høye priser, vil føre til at pandemien varer lenger. Den vil ikke bare ramme mennesker med covid-19, men også helsevesener sin evne til å vaksinere, pleie og behandle pasienter mot ikke-covid-19-relaterte sykdommer. Det kan forårsake flere dødsfall og mer lidelse, sier han.

Covid-19 herjer i Malawi – helsevesenet under enormt press

Statsledere har oppnådd lite

Siden begynnelsen av pandemien har alle vært klar over behovet for å sikre lik tilgang og rett til å produsere teknologi for å forebygge og behandle covid-19.  Flere statsledere har både lagt inn innsats og uttalt seg om at medisinske verktøy mot covid-19 skal regnes som «globale offentlige goder». Men hittil har de oppnådd lite. Legemiddelselskaper fortsetter å operere som de vil, for eksempel ved å signere hemmelighetsfulle bilaterale lisenser og avtaler som hindrer tilgang for sårbare befolkninger i lavinntektsland.

WTO-forslaget gir alle land muligheten til å bidra til å ta et kollektiv oppgjør med monopoler på covid-19-teknologi under pandemien. Under samtalene i WTO har det kommet frem at immaterielle rettigheter har skapt utfordringer for flere land under pandemien. Flere erfarer at de ikke kan stole på de juridiske alternativene som finnes per i dag, og selskapene har i liten grad bidratt til å sikre global tilgang på medisinske verktøy mot covid-19.

Dette har foreløpig ikke sett ut til å påvirke de velstående landene sin posisjon.

– Klokken tikker og liv står på spill

–  Legemiddelselskapenes strategi har alltid vært å bruke patenter som en forretningsstrategi for å blokkere konkurranse, opprettholde monopolstatus og holde prisene høye, sier Leena Menghaney, sjef i Access-kampanjen i Sør-Asia.

– I denne rasende pandemien må land som tradisjonelt har støttet legemiddelindustrien, slutte å prioritere sine egne forretningsinteresser. Vi ber land som motarbeider dette viktige forslaget om å utvise global solidaritet og endre posisjon. Klokken tikker og mange liv står på spill, avslutter hun.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen