Foto: Leger Uten Grenser / Tom Maruko
Hjem > Nyheter > Frykter en humanitær krise om verdens største flyktningleir blir stengt i november
Nyheter

Frykter en humanitær krise om verdens største flyktningleir blir stengt i november

19.10.2016
        


Nå i oktober er det 25 år siden den Dadaab-leiren i Kenya ble opprettet da de første flyktningene fra Somalia flyktet til Kenya på grunn av uro og konflikt i hjemlandet sitt. Leiren vokste raskt og utviklet seg til å bli verdens største flyktningleir. I dag er det 277.000 mennesker som bor i de ulike leirene i området.

Hvis leiren stenger har flyktningene få alternativer. Majoriteten av flyktningene i Dadaab er fra Somalia. De kan enten dra tilbake til Somalia eller dra videre på flukt om leiren stenger.
I mai i år bestemte kenyanske myndigheter at de ønsket å stenge leiren i utgangen av 2016, de står fremdeles fast ved at leiren skal bli stengt 30.november.

– Det er fullstendig galskap å lukke leiren når det ikke finnes reelle alternativer til hvor disse menneskene skal dra. Enten må de dra videre på flukt eller reise tilbake til Somalia, et land som fremdeles preges av uro, konflikt, matmangel og fattigdom. En av årets glemte kriser kan potensielt utvikle seg til å bli en humanitær krise, sier sykepleier Monica Falk, som har jobbet med internt fordrevne flyktninger i Somalia.

Livredde for å reise til Somalia

Nå i sommer utførte Leger Uten Grenser en undersøkelse hvor 838 beboere (53 prosent menn og 47 prosent kvinner) fra Dagahaley-leiren deltok.

Her svarte 86 prosent at de ikke ønsket å reise tilbake til Somalia, hvor 83 prosent mente landet er utrygt.

97 prosent mente også at det var høy fare for å bli utsatt for seksuell vold om de må vende tilbake, dette gjaldt både for menn og kvinner.

– Selv om våre tall ikke representerer alle som bor i Dadaab kan det likevel indikere at mange frykter det verste om leiren blir stengt. Det er viktig at det nå blir lagt press på kenyanske myndigheter og det internasjonale samfunnet for å finne alternativer for disse menneskene. Man kan ikke stenge leiren uten å sørge for at de har trygt sted å dra til, sier Falk.

Forholdene i Dadaab-leiren har enorme utfordringer knyttet til blant annet tilgang til rent drikkevann og fungerende kloakksystem. Beboerne har også få muligheter for arbeid og de fleste har aldri vært utenfor leiren. De som bor der har få rettigheter og lite muligheter, likevel er det mange som heller vil bli i flyktningleirene enn å reise til Somalia.

97 prosent av de vi spurte sa at de anså Dagahaley-leiren i Dadaab som trygg for seg og sin familie.

Frykter for egen helse

Beboerne i leiren er også svært bekymret for hva slags helsesystem som eksisterer om de reiser tilbake til Somalia. Over 84 prosent mente at det ikke finnes noe helsetilbud der.

Over en tredjedel av de som deltok i undersøkelsen hadde et familiemedlem med en kronisk sykdom, og 20 prosent hadde et medlem i familien som hadde behov for mental helsehjelp.

– Vi er også utrolig bekymret for de som er kronisk syke og de menneskene som allerede går på medisiner eller er i behandling. Somalia har et veldig begrenset og mangelfullt helsetilbud, og for de som er avhengige av medisiner og oppfølging kan dette bli svært kritisk, sier Falk.

FNs høykommissær for flyktninger med støtte fra flere donor-land hjelper i dag kenyanske myndigheter med å sende mennesker tilbake til Somalia. Dette tilbudet er for de som frivillig ønsker å reise tilbake. I følge FNs egne tall gjelder dette per dags dato omtrent 30.350 somaliske flyktinger, hvor majoriteten fant sted i år.

Leger Uten Grenser i Kenya:

  • Prosjektene vi arbeider med i Dadaab er kun finansiert gjennom private givere.
  • Startet å arbeide i leiren i 1992 og er per dags dato de eneste som tilbyr helsehjelp i Dagahaley-leiren.

Her har vi et sykehus med 100 senger og tilbyr pasientkonsultasjoner på generell helse, også innen mental helsehjelp, svangerskap, hiv og TB-behandling. I 2015 utførte våre team 182.351 konsultasjoner på pasienter og 11.560 innleggelser.

*Leger Uten Grenser har ikke vært tilstede i Somalia siden 2013 på grunn av gjentatte angrep på personell. Vi er i dialog om å gjenopprette prosjekter der, men har ikke per dags dato aktive prosjekter i landet.

Les mer om: Glemte kriser, Kenya

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Tom Maruko
Hjem > Nyheter > Frykter en humanitær krise om verdens største flyktningleir blir stengt i november
Nyheter

Frykter en humanitær krise om verdens største flyktningleir blir stengt i november

19.10.2016
        


Nå i oktober er det 25 år siden den Dadaab-leiren i Kenya ble opprettet da de første flyktningene fra Somalia flyktet til Kenya på grunn av uro og konflikt i hjemlandet sitt. Leiren vokste raskt og utviklet seg til å bli verdens største flyktningleir. I dag er det 277.000 mennesker som bor i de ulike leirene i området.

Hvis leiren stenger har flyktningene få alternativer. Majoriteten av flyktningene i Dadaab er fra Somalia. De kan enten dra tilbake til Somalia eller dra videre på flukt om leiren stenger.
I mai i år bestemte kenyanske myndigheter at de ønsket å stenge leiren i utgangen av 2016, de står fremdeles fast ved at leiren skal bli stengt 30.november.

– Det er fullstendig galskap å lukke leiren når det ikke finnes reelle alternativer til hvor disse menneskene skal dra. Enten må de dra videre på flukt eller reise tilbake til Somalia, et land som fremdeles preges av uro, konflikt, matmangel og fattigdom. En av årets glemte kriser kan potensielt utvikle seg til å bli en humanitær krise, sier sykepleier Monica Falk, som har jobbet med internt fordrevne flyktninger i Somalia.

Livredde for å reise til Somalia

Nå i sommer utførte Leger Uten Grenser en undersøkelse hvor 838 beboere (53 prosent menn og 47 prosent kvinner) fra Dagahaley-leiren deltok.

Her svarte 86 prosent at de ikke ønsket å reise tilbake til Somalia, hvor 83 prosent mente landet er utrygt.

97 prosent mente også at det var høy fare for å bli utsatt for seksuell vold om de må vende tilbake, dette gjaldt både for menn og kvinner.

– Selv om våre tall ikke representerer alle som bor i Dadaab kan det likevel indikere at mange frykter det verste om leiren blir stengt. Det er viktig at det nå blir lagt press på kenyanske myndigheter og det internasjonale samfunnet for å finne alternativer for disse menneskene. Man kan ikke stenge leiren uten å sørge for at de har trygt sted å dra til, sier Falk.

Forholdene i Dadaab-leiren har enorme utfordringer knyttet til blant annet tilgang til rent drikkevann og fungerende kloakksystem. Beboerne har også få muligheter for arbeid og de fleste har aldri vært utenfor leiren. De som bor der har få rettigheter og lite muligheter, likevel er det mange som heller vil bli i flyktningleirene enn å reise til Somalia.

97 prosent av de vi spurte sa at de anså Dagahaley-leiren i Dadaab som trygg for seg og sin familie.

Frykter for egen helse

Beboerne i leiren er også svært bekymret for hva slags helsesystem som eksisterer om de reiser tilbake til Somalia. Over 84 prosent mente at det ikke finnes noe helsetilbud der.

Over en tredjedel av de som deltok i undersøkelsen hadde et familiemedlem med en kronisk sykdom, og 20 prosent hadde et medlem i familien som hadde behov for mental helsehjelp.

– Vi er også utrolig bekymret for de som er kronisk syke og de menneskene som allerede går på medisiner eller er i behandling. Somalia har et veldig begrenset og mangelfullt helsetilbud, og for de som er avhengige av medisiner og oppfølging kan dette bli svært kritisk, sier Falk.

FNs høykommissær for flyktninger med støtte fra flere donor-land hjelper i dag kenyanske myndigheter med å sende mennesker tilbake til Somalia. Dette tilbudet er for de som frivillig ønsker å reise tilbake. I følge FNs egne tall gjelder dette per dags dato omtrent 30.350 somaliske flyktinger, hvor majoriteten fant sted i år.

Leger Uten Grenser i Kenya:

  • Prosjektene vi arbeider med i Dadaab er kun finansiert gjennom private givere.
  • Startet å arbeide i leiren i 1992 og er per dags dato de eneste som tilbyr helsehjelp i Dagahaley-leiren.

Her har vi et sykehus med 100 senger og tilbyr pasientkonsultasjoner på generell helse, også innen mental helsehjelp, svangerskap, hiv og TB-behandling. I 2015 utførte våre team 182.351 konsultasjoner på pasienter og 11.560 innleggelser.

*Leger Uten Grenser har ikke vært tilstede i Somalia siden 2013 på grunn av gjentatte angrep på personell. Vi er i dialog om å gjenopprette prosjekter der, men har ikke per dags dato aktive prosjekter i landet.

Les mer om: Glemte kriser, Kenya

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen