Foto: Abdul Razzak Al-Shami/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Først kom krigen, så jordskjelvet. Nå lurer nye helsetrusler
Nyheter

Først kom krigen, så jordskjelvet. Nå lurer nye helsetrusler

27.06.2023
        

Jindires, en gang en storslått by nordvest i Syria nær den tyrkiske grensen, ligger nå i ruiner. Tolv år med krig og deretter det katastrofale jordskjelvet i februar i år, har ikke vist noen nåde med byen. 

I Nordvest-Syria har ni av ti blitt fordrevet på nytt: Først måtte de flykte på grunn av krigen, deretter på grunn av jordskjelvet. Mange av dem bor nå i flyktningleirer. Her våkner menneskene til en ny, tøff virkelighet. Forholdene er spesielt utfordrende i Jindires. 

Fembarnsmoren Emm Hassan og familien var blant de som ble fordrevet nok en gang da huset deres kollapset i jordskjelvet. 

– Vi har mistet alt, inkludert vårt normale liv. Livet i leiren er utrolig vanskelig. Med begrenset tilgang til rent vann og skikkelige sanitær- og hygieneforhold, blir barna våre smittet av sykdommer som kolera, skabb og leishmaniasis. Alle mine fem barn fikk leishmaniasis, og parasittsykdommen etterlot seg arr i ansiktet som det vil ta år å gro, sier Hassan, som nå bor i den nylig etablerte leiren ‘Al-Eman’.

Mangel på vann og toaletter

Da folk ankom leiren, var vannmangelen stor. Hver person hadde ni liter vann tilgjengelig, mens internasjonale standarder krever 20 liter per dag. Det er heller ikke nok toaletter; 90 personer må dele på ett toalett. I tillegg er det ikke noe skikkelig kloakksystem. 

– Vann- og sanitærinfrastrukturen i leirene for fordrevne er sterkt begrenset. Mangelen på rent vann og bruk av forurensede vannkilder øker risikoen for vannbårne sykdommer som kolera og hepatitt, sier Halim Boubaker, Leger Uten Grensers medisinske koordinator i Syria. 

Betydelig økning av skabb

Dårlige sanitærforhold gjør det dessuten vanskelig å holde god hygiene, og folk får heller ikke privatliv. 

– I tillegg øker risikoen for smittsomme sykdommer som skabb, fortsetter Boubaker.

Skabb er en hudsykdom forårsaket av skabbmidd som graver seg inn i huden. Gjennom vårt arbeid i lokalsamfunnet har våre team, i samarbeid med lokale partnere, oppdaget en betydelig økning i tilfeller av skabb i det nordvestlige Syria i løpet av mai.

Vår syriske partnerorganisasjon Al-Ameen utførte en kartlegging av skabb i ti ulike leirer i Afrin. Det ble oppdaget 3600 tilfeller av skabb blant de om lag 13.000 menneskene som oppholder seg i leirene. Mer enn halvparten av dem var hos barn under 10 år. Hovedårsakene til spredningen er åpen kloakk og mangel på vann i leirene.

Leger Uten Grensers hovedprioritering er å sikre bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold. Nå driver vi forebyggende arbeid for å hindre spredning av sykdommer i rundt 100 leirer for internt fordrevne. Vi har delt ut over åtte millioner liter rent vann; installert mer enn 1000 vanntanker og 130 mobile toaletter. I tillegg har vi utført vedlikehold på 620 latriner og 90 dusjer. Vi har delt ut 111.000 nødhjelpsartikler, inkludert hygienesett, kjøkkensett og menstruasjonssett for kvinner.

En langvarig kamp

I mai kartla vi forholdene i 48 leirer og to landsbyer i det nordvestlige Syria. Kartleggingen viste at 70 prosent av leirene utelukkende var avhengige av vanntransport som drikkevannskilde. Alle leirene hadde toaletter, men halvparten av dem hadde behov for vedlikehold, og 70 prosent av leirene manglet dusjer. I tillegg manglet 85 prosent av leirene fullt operative avløpsnettverk. 

– Da vi kom til denne leiren for fem år siden, fikk vi aldri etablert skikkelige toalett og bad. Grunnen her består av mye stein og er vanskelig å grave i. Derfor er det også utfordrende å bygge ordentlige toaletter, sier Manhal El-Freij, som leder en leir for fordrevne i Idlib. 

Til tross for det akutte behovet for bistand, har vann- og sanitærsektoren i Syria bare sikret rundt 8 prosent av den nødvendige finansieringen for 2023. 

– For å ivareta helsen og verdigheten til de som er berørt av krigen og jordskjelvene i Syria, kreves det øyeblikkelig handling, samt mer og bedre organisasert finansiering. I tillegg må upartisk humanitærhjelp sikres tilgang, sier Boubaker. 
 

*Toppbildet viser en av våre ansatte som undersøker et av barna som befinner seg i en leir for internt fordrevne i Nordvest-Syria. Barnet har et arr fra parasittsykdommen leishmaniasis.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Abdul Razzak Al-Shami/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Først kom krigen, så jordskjelvet. Nå lurer nye helsetrusler
Nyheter

Først kom krigen, så jordskjelvet. Nå lurer nye helsetrusler

27.06.2023
        

Jindires, en gang en storslått by nordvest i Syria nær den tyrkiske grensen, ligger nå i ruiner. Tolv år med krig og deretter det katastrofale jordskjelvet i februar i år, har ikke vist noen nåde med byen. 

I Nordvest-Syria har ni av ti blitt fordrevet på nytt: Først måtte de flykte på grunn av krigen, deretter på grunn av jordskjelvet. Mange av dem bor nå i flyktningleirer. Her våkner menneskene til en ny, tøff virkelighet. Forholdene er spesielt utfordrende i Jindires. 

Fembarnsmoren Emm Hassan og familien var blant de som ble fordrevet nok en gang da huset deres kollapset i jordskjelvet. 

– Vi har mistet alt, inkludert vårt normale liv. Livet i leiren er utrolig vanskelig. Med begrenset tilgang til rent vann og skikkelige sanitær- og hygieneforhold, blir barna våre smittet av sykdommer som kolera, skabb og leishmaniasis. Alle mine fem barn fikk leishmaniasis, og parasittsykdommen etterlot seg arr i ansiktet som det vil ta år å gro, sier Hassan, som nå bor i den nylig etablerte leiren ‘Al-Eman’.

Mangel på vann og toaletter

Da folk ankom leiren, var vannmangelen stor. Hver person hadde ni liter vann tilgjengelig, mens internasjonale standarder krever 20 liter per dag. Det er heller ikke nok toaletter; 90 personer må dele på ett toalett. I tillegg er det ikke noe skikkelig kloakksystem. 

– Vann- og sanitærinfrastrukturen i leirene for fordrevne er sterkt begrenset. Mangelen på rent vann og bruk av forurensede vannkilder øker risikoen for vannbårne sykdommer som kolera og hepatitt, sier Halim Boubaker, Leger Uten Grensers medisinske koordinator i Syria. 

Betydelig økning av skabb

Dårlige sanitærforhold gjør det dessuten vanskelig å holde god hygiene, og folk får heller ikke privatliv. 

– I tillegg øker risikoen for smittsomme sykdommer som skabb, fortsetter Boubaker.

Skabb er en hudsykdom forårsaket av skabbmidd som graver seg inn i huden. Gjennom vårt arbeid i lokalsamfunnet har våre team, i samarbeid med lokale partnere, oppdaget en betydelig økning i tilfeller av skabb i det nordvestlige Syria i løpet av mai.

Vår syriske partnerorganisasjon Al-Ameen utførte en kartlegging av skabb i ti ulike leirer i Afrin. Det ble oppdaget 3600 tilfeller av skabb blant de om lag 13.000 menneskene som oppholder seg i leirene. Mer enn halvparten av dem var hos barn under 10 år. Hovedårsakene til spredningen er åpen kloakk og mangel på vann i leirene.

Leger Uten Grensers hovedprioritering er å sikre bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold. Nå driver vi forebyggende arbeid for å hindre spredning av sykdommer i rundt 100 leirer for internt fordrevne. Vi har delt ut over åtte millioner liter rent vann; installert mer enn 1000 vanntanker og 130 mobile toaletter. I tillegg har vi utført vedlikehold på 620 latriner og 90 dusjer. Vi har delt ut 111.000 nødhjelpsartikler, inkludert hygienesett, kjøkkensett og menstruasjonssett for kvinner.

En langvarig kamp

I mai kartla vi forholdene i 48 leirer og to landsbyer i det nordvestlige Syria. Kartleggingen viste at 70 prosent av leirene utelukkende var avhengige av vanntransport som drikkevannskilde. Alle leirene hadde toaletter, men halvparten av dem hadde behov for vedlikehold, og 70 prosent av leirene manglet dusjer. I tillegg manglet 85 prosent av leirene fullt operative avløpsnettverk. 

– Da vi kom til denne leiren for fem år siden, fikk vi aldri etablert skikkelige toalett og bad. Grunnen her består av mye stein og er vanskelig å grave i. Derfor er det også utfordrende å bygge ordentlige toaletter, sier Manhal El-Freij, som leder en leir for fordrevne i Idlib. 

Til tross for det akutte behovet for bistand, har vann- og sanitærsektoren i Syria bare sikret rundt 8 prosent av den nødvendige finansieringen for 2023. 

– For å ivareta helsen og verdigheten til de som er berørt av krigen og jordskjelvene i Syria, kreves det øyeblikkelig handling, samt mer og bedre organisasert finansiering. I tillegg må upartisk humanitærhjelp sikres tilgang, sier Boubaker. 
 

*Toppbildet viser en av våre ansatte som undersøker et av barna som befinner seg i en leir for internt fordrevne i Nordvest-Syria. Barnet har et arr fra parasittsykdommen leishmaniasis.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen