Foto: Todd Buck
Hjem > Nyheter > 5 sykdommer du neppe har hørt om
Nyheter

5 sykdommer du neppe har hørt om

29.01.2021
        

1. Giftige slangebitt tar livet av 275 mennesker hver dag

2,7 millioner mennesker blir bitt av giftige slanger, og 100.000 mennesker dør av slangebitt hvert eneste år ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO). Giftige slanger finnes nesten over hele verden, men de fleste dødsfallene skjer i India, fattige land sør for Sahara, på øya Ny-Guinea og i Latin-Amerika. Selv om det i Australia finnes mange forskjellige giftige slanger, dør bare rundt to mennesker hvert år. Til sammenligning dør det flere enn 1000 mennesker på Ny-Guinea årlig. 

De som blir rammet kan få umiddelbare reaksjoner som kan føre til pustevansker, kvelning, blødninger, nyresvikt og alvorlige hudskader som krever amputasjon. I verste fall kan pasienten dø.  

Barn er ekstra sårbare mot slangebitt fordi de har små kropper, og en mindre giftmengde skal til før bittet blir dødelig. Barn kan er ofte særlig utsatt fordi de kan gå barbeint, leker i busker og kratt og krabber rundt. Og så blir de oftere bitt i ansikt, hals og hode og hender, hvor det er mer blodgjennomstrømming.  

Fattige land rammes hardest på grunn av mangel på tilgang til helsehjelp og effektiv motgift. Ifølge WHO topper slangebitt nå listen over de mest dødelige og neglisjerte tropiske sykdommene i verden, og rundt 400.000 får hvert år funksjonsnedsettelse. 

Lite kunnskap om slangebitt gjør at de som overlever kan bli stigmatisert - i tillegg til et liv med smerter og livslange komplikasjoner.

Hva må skje? 

Slangebitt er den neglisjerte lidelsen som dreper flest mennesker årlig, men det har likevel vært et oversett heleproblem. Derfor har man ikke sett noen forbedring. Vi har lenge etterlyst mer fokus fra flere aktører, ikke minst har legemiddelindustrien et ansvar. Det må bli bedre tilgang på kvalitetssikret motgift mot slangegift og bedre opplæring av helsearbeidere.

Gifte slanger rammer ofte fattige bønder og jordbruksarbeidere med dårlig fottøy og beskyttelse. Illustrasjon: Todd Buck

 

2. Afrikansk sovesyke - dødelig uten behandling 

Afrikansk sovesyke er en parasittsykdom som nesten alltid smitter mennesker gjennom bitt av tsetsefluer som bærer trypanosoma-parasitten. I sjeldne tilfeller kan også sykdommen smitte fra mor til barn, gjennom andre insekter som suger blod, blodoverføringer og i ytterst få tilfeller gjennom seksuell kontakt. 

Symptomene utvikler seg vanligvis noen måneder etter smitte og rammer til slutt sentralnervesystemet og hjernen i kroppen. Noen ganger kan det ta flere år før pasienter får de første symptomene.

Det er først når parasitten har rammet nervesystemet at merkbare symptomer oppstår. Disse innebærer dårlig koordinasjonsevne, tretthet og svekkede sanser. I tillegg får pasienten søvnforstyrrelser, etterhvert nedsatt bevissthet og til slutt koma. Uten behandling er sovesyke alltid dødelig. De aller fleste tilfellene av sovesyke oppstår i Den demokratiske republikken Kongo, og rammer oftest svært fattige mennesker som som bor i avsidesliggende strøk.

Hva må skje? 

De siste 20 årene har det blitt gjort enorme fremskritt i bekjempelsen av sykdommen, og antall tilfeller er redusert med 90 prosent. Forekomsten av sykdommen har blitt redusert til under en tiendel på grunn mye fokus og forebyggingsarbeid, og nye, enklere og bedre diagnostikk og medisiner. For noen år ble også en pillebehandling godkjent til bruk, og dermed kan den erstatte injeksjoner som krever sykehusinnleggelse. Men dersom vi glemmer denne kampen nå, og behandlingstibudet stopper opp, kan forekomsten ta seg opp igjen like raskt som vi fikk slått den tilbake. Jo flere personer som blir syke, jo oftere vil tse-tse-fluen bære med seg den dødelige parasitten. Kampen må fortsette, ikke stagnere! 

Sovesyke er livsfarlig uten behandling, og selv om store fremskritt har skjedd de siste årene, må man ikke gi opp kampen. Illustrasjon: Todd Buck

 

3. Noma - den forferdelige bakteriesykdommen

Det er fremdeles lite forskning og kunnskap rundt årsaken til hvorfor den dødelige sykdommen noma oppstår, men sykdommen starter med en infeksjon i munnen som kalles Cancrum oris. Bakteriene bryter ned tannkjøttet og vevet i munnen og slimhinnene i munnen utvikler munnsår. Den rammer hovedsaklig underernærte barn som lever i ekstrem fattigdom. 

Tannkjøtt og innsiden av kinnet blir betent og utvikler åpne blemmer og sår. Infeksjonen sprer seg til huden hvor kjøttet i munn og kinn dør. De som blir rammet av noma vil derfor risikere å få deformasjon i ansiktet, ved at munn, lepper og kinn spises opp av bakterier og etterlater omfattende arr. 

Andre helseproblemer som kan oppstå er trismus, som betyr at kjeven låser seg slik at pasientene ikke klarer å verken snakke eller tygge og i verste fall få problemer med å puste. Uten behandling i tide vil opptil ni av ti dø, og de som overlever får livslange komplikasjoner. Det er også knyttet mye skam og stigmatisering rundt sykdommen, og noma-pasienter risikerer å bli utstøtt i lokalsamfunnet sitt. 

Hva må skje? 

Noma er den mest glemte sykdommen av dem alle. Den har ikke engang kommet med på Verdens helseorganiasjons liste over neglisjerte sykdommer, noe Leger Uten Grenser mener må skje fortest mulig. Det må mer fokus, forskning og midler på plass for å sørge for at færre blir syke og at kunnskapsnivået også for helsearbeidere og utsatte lokalsamfunn blir større. Vi vet at sykdommen tar livet av tusenvis av mennesker hvert år, men mangel på rapportering gjør at det eksakte antallet er ukjent. 

Nomasykdommen er dødelig for de fleste uten behandling, og de som overlever vil få ødelagt ansiktet sitt og ha behov for rekonstruktiv kirurgi. Illustrasjon: Todd Buck

 

4. Chagas - millioner lever i risiko

Chagas er en parasittsykdom som i hovedsak smitter mennesker via insekter som bor i vegger og tak på leire- og stråhus. Det kan også smittes fra mor til barn under graviditet, gjennom blodoverføring.og organtransplantasjon. Det kan også skje gjennom kontaminert mat. 

I den første akutte fasen av sykdommen forblir pasienten ofte symptomsfri. Deretter følger den kroniske fasen, som kan vare i flere år, og heller ikke i denne fasen får alle pasientene symptomer. Etter hvert rammes ca 30 prosent av de smittede av alvorlige hjertekomplikasjoner, noe som øker risikoen for å miste livet de neste 5 til 20 årene. Rundt ti prosent vil få irreversibele skader i fordøyelseskanalen. Likevel er det ingen som vet hvem og hvor mange som utvikler symtomer, og derfor må alle bli diagnostisert. 

Chagas er den vanligste parasittsykdommen i Latin-Amerika og den ledende årsaken til hjertefeil og død i land hvor sykdommen er endemisk. Likevel regner man med at 99 prosent aldri blir diagnostisert, og kun 38.500 tilfeller blir rapport inn hvert år. De aller færreste får behandling. De som blir rammet har ofte svært begrenset tilgang til helsehjelp, på grunn av pris eller andre hindringer. Chagas kan bli kurert hvis man blir tidlig diagnostisert og får behandling. Dessverre lever mange med sykdommen i årevis uten å være klar over det, og når de først blir alvorlige syke er det for sent. 

Hva må skje? 

Det er viktig at man får på plass hurtige diagnostiske tester på primærhelsetjenestenivå i land hvor sykdommen er endemisk. Her må også nasjonale retningslinjer bli oppdatert snarest. Man må sørge for at pris ikke hindrer pasienter i å oppsøke helsehjelp, og at testing og behandling blir gratis. Man må innføre screening for Chagas i mor-barn-helsetjenester og det må utvikles en test slik at man kan diagnostisere nyfødte.

Chagas smitter gjennom insekter og rammer land i Latin-Amerika. Illustrasjon: Todd Buck

 

5. Kala-azar: En av verdens farligste tropiske sykdommer

Kala-azar, også kalt viseral leishmaniasis, er en parasittsykdom som nesten alltid er dødelig uten behandling. Sykdommen er ukjent for mange, men er en av de farligste tropiske sykdommene i verden. Kala-azar smitter via sandfluebitt. Sandfluer er vektor for parasitten leishmania. Sandfluene suger blod fra dyr og mennesker. Om blodet inneholder parasitten leishmania, vil den neste personen som blir bitt også bli smittet og utvikle leishmaniasis. Måneder etter bittet kan sykdommen utvikle seg til å bli mer alvorlig. Da blir den til visceral leishmaniasis, eller kala-azar. Ifølge WHO rammes mellom 50.000 - 90 000 årlig av sykdommen. 

I behandlingen av kala-azar har det på det indiske subkontinet blitt gjort store framskritt de siste tiårene og forekomsten har blitt redusert til under en tidendel. Dette takket være økt fokus og en nyere og enklere behandling med tabletter og intensiv behandling av de syke. På den måten ser man en nedgang i antall nye personer smittet, og forekomsten reduseres drastisk. 

Hva må skje? 

På det afrikanske kontinentet har man ikke hatt samme postive utvikling som i Asia. Siden parasitten som forekommer der er litt annerledes gjenstår det å se om de nye tabelettene har like god effekt. Det er fortsatt mangel på forskning, og i denne regionen har ikke fokuset på å bekjempe sykdommen vært like sterkt, hverken fra nasjonale myndigheter eller internasjonale aktørers side. I flere av disse landene bor mennesker i områder rammet av krig og uroligheter og flere er på flukt, noe som skaper større utfordringer. 

Ny rapport: OVERCOMING NEGLECT: Finding ways to manage and control Neglected Tropical Diseases

Parasitten leishmania kan i verste fall utvikle seg til den dødelige sykdommen, kala-azar. Illustrasjonen viser hvordan parasitten også kan føre til hudsykdommen leishmania Cutaneous, en svært plagsom hudsykdom
Illustrasjon: Todd Buck.
Mer i denne seksjonen  
Pasienthistorier
Land
Helseutfordringer
Flyktninger
Sykdommer
Foto: Todd Buck
Hjem > Nyheter > 5 sykdommer du neppe har hørt om
Nyheter

5 sykdommer du neppe har hørt om

29.01.2021
        

1. Giftige slangebitt tar livet av 275 mennesker hver dag

2,7 millioner mennesker blir bitt av giftige slanger, og 100.000 mennesker dør av slangebitt hvert eneste år ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO). Giftige slanger finnes nesten over hele verden, men de fleste dødsfallene skjer i India, fattige land sør for Sahara, på øya Ny-Guinea og i Latin-Amerika. Selv om det i Australia finnes mange forskjellige giftige slanger, dør bare rundt to mennesker hvert år. Til sammenligning dør det flere enn 1000 mennesker på Ny-Guinea årlig. 

De som blir rammet kan få umiddelbare reaksjoner som kan føre til pustevansker, kvelning, blødninger, nyresvikt og alvorlige hudskader som krever amputasjon. I verste fall kan pasienten dø.  

Barn er ekstra sårbare mot slangebitt fordi de har små kropper, og en mindre giftmengde skal til før bittet blir dødelig. Barn kan er ofte særlig utsatt fordi de kan gå barbeint, leker i busker og kratt og krabber rundt. Og så blir de oftere bitt i ansikt, hals og hode og hender, hvor det er mer blodgjennomstrømming.  

Fattige land rammes hardest på grunn av mangel på tilgang til helsehjelp og effektiv motgift. Ifølge WHO topper slangebitt nå listen over de mest dødelige og neglisjerte tropiske sykdommene i verden, og rundt 400.000 får hvert år funksjonsnedsettelse. 

Lite kunnskap om slangebitt gjør at de som overlever kan bli stigmatisert - i tillegg til et liv med smerter og livslange komplikasjoner.

Hva må skje? 

Slangebitt er den neglisjerte lidelsen som dreper flest mennesker årlig, men det har likevel vært et oversett heleproblem. Derfor har man ikke sett noen forbedring. Vi har lenge etterlyst mer fokus fra flere aktører, ikke minst har legemiddelindustrien et ansvar. Det må bli bedre tilgang på kvalitetssikret motgift mot slangegift og bedre opplæring av helsearbeidere.

Gifte slanger rammer ofte fattige bønder og jordbruksarbeidere med dårlig fottøy og beskyttelse. Illustrasjon: Todd Buck

 

2. Afrikansk sovesyke - dødelig uten behandling 

Afrikansk sovesyke er en parasittsykdom som nesten alltid smitter mennesker gjennom bitt av tsetsefluer som bærer trypanosoma-parasitten. I sjeldne tilfeller kan også sykdommen smitte fra mor til barn, gjennom andre insekter som suger blod, blodoverføringer og i ytterst få tilfeller gjennom seksuell kontakt. 

Symptomene utvikler seg vanligvis noen måneder etter smitte og rammer til slutt sentralnervesystemet og hjernen i kroppen. Noen ganger kan det ta flere år før pasienter får de første symptomene.

Det er først når parasitten har rammet nervesystemet at merkbare symptomer oppstår. Disse innebærer dårlig koordinasjonsevne, tretthet og svekkede sanser. I tillegg får pasienten søvnforstyrrelser, etterhvert nedsatt bevissthet og til slutt koma. Uten behandling er sovesyke alltid dødelig. De aller fleste tilfellene av sovesyke oppstår i Den demokratiske republikken Kongo, og rammer oftest svært fattige mennesker som som bor i avsidesliggende strøk.

Hva må skje? 

De siste 20 årene har det blitt gjort enorme fremskritt i bekjempelsen av sykdommen, og antall tilfeller er redusert med 90 prosent. Forekomsten av sykdommen har blitt redusert til under en tiendel på grunn mye fokus og forebyggingsarbeid, og nye, enklere og bedre diagnostikk og medisiner. For noen år ble også en pillebehandling godkjent til bruk, og dermed kan den erstatte injeksjoner som krever sykehusinnleggelse. Men dersom vi glemmer denne kampen nå, og behandlingstibudet stopper opp, kan forekomsten ta seg opp igjen like raskt som vi fikk slått den tilbake. Jo flere personer som blir syke, jo oftere vil tse-tse-fluen bære med seg den dødelige parasitten. Kampen må fortsette, ikke stagnere! 

Sovesyke er livsfarlig uten behandling, og selv om store fremskritt har skjedd de siste årene, må man ikke gi opp kampen. Illustrasjon: Todd Buck

 

3. Noma - den forferdelige bakteriesykdommen

Det er fremdeles lite forskning og kunnskap rundt årsaken til hvorfor den dødelige sykdommen noma oppstår, men sykdommen starter med en infeksjon i munnen som kalles Cancrum oris. Bakteriene bryter ned tannkjøttet og vevet i munnen og slimhinnene i munnen utvikler munnsår. Den rammer hovedsaklig underernærte barn som lever i ekstrem fattigdom. 

Tannkjøtt og innsiden av kinnet blir betent og utvikler åpne blemmer og sår. Infeksjonen sprer seg til huden hvor kjøttet i munn og kinn dør. De som blir rammet av noma vil derfor risikere å få deformasjon i ansiktet, ved at munn, lepper og kinn spises opp av bakterier og etterlater omfattende arr. 

Andre helseproblemer som kan oppstå er trismus, som betyr at kjeven låser seg slik at pasientene ikke klarer å verken snakke eller tygge og i verste fall få problemer med å puste. Uten behandling i tide vil opptil ni av ti dø, og de som overlever får livslange komplikasjoner. Det er også knyttet mye skam og stigmatisering rundt sykdommen, og noma-pasienter risikerer å bli utstøtt i lokalsamfunnet sitt. 

Hva må skje? 

Noma er den mest glemte sykdommen av dem alle. Den har ikke engang kommet med på Verdens helseorganiasjons liste over neglisjerte sykdommer, noe Leger Uten Grenser mener må skje fortest mulig. Det må mer fokus, forskning og midler på plass for å sørge for at færre blir syke og at kunnskapsnivået også for helsearbeidere og utsatte lokalsamfunn blir større. Vi vet at sykdommen tar livet av tusenvis av mennesker hvert år, men mangel på rapportering gjør at det eksakte antallet er ukjent. 

Nomasykdommen er dødelig for de fleste uten behandling, og de som overlever vil få ødelagt ansiktet sitt og ha behov for rekonstruktiv kirurgi. Illustrasjon: Todd Buck

 

4. Chagas - millioner lever i risiko

Chagas er en parasittsykdom som i hovedsak smitter mennesker via insekter som bor i vegger og tak på leire- og stråhus. Det kan også smittes fra mor til barn under graviditet, gjennom blodoverføring.og organtransplantasjon. Det kan også skje gjennom kontaminert mat. 

I den første akutte fasen av sykdommen forblir pasienten ofte symptomsfri. Deretter følger den kroniske fasen, som kan vare i flere år, og heller ikke i denne fasen får alle pasientene symptomer. Etter hvert rammes ca 30 prosent av de smittede av alvorlige hjertekomplikasjoner, noe som øker risikoen for å miste livet de neste 5 til 20 årene. Rundt ti prosent vil få irreversibele skader i fordøyelseskanalen. Likevel er det ingen som vet hvem og hvor mange som utvikler symtomer, og derfor må alle bli diagnostisert. 

Chagas er den vanligste parasittsykdommen i Latin-Amerika og den ledende årsaken til hjertefeil og død i land hvor sykdommen er endemisk. Likevel regner man med at 99 prosent aldri blir diagnostisert, og kun 38.500 tilfeller blir rapport inn hvert år. De aller færreste får behandling. De som blir rammet har ofte svært begrenset tilgang til helsehjelp, på grunn av pris eller andre hindringer. Chagas kan bli kurert hvis man blir tidlig diagnostisert og får behandling. Dessverre lever mange med sykdommen i årevis uten å være klar over det, og når de først blir alvorlige syke er det for sent. 

Hva må skje? 

Det er viktig at man får på plass hurtige diagnostiske tester på primærhelsetjenestenivå i land hvor sykdommen er endemisk. Her må også nasjonale retningslinjer bli oppdatert snarest. Man må sørge for at pris ikke hindrer pasienter i å oppsøke helsehjelp, og at testing og behandling blir gratis. Man må innføre screening for Chagas i mor-barn-helsetjenester og det må utvikles en test slik at man kan diagnostisere nyfødte.

Chagas smitter gjennom insekter og rammer land i Latin-Amerika. Illustrasjon: Todd Buck

 

5. Kala-azar: En av verdens farligste tropiske sykdommer

Kala-azar, også kalt viseral leishmaniasis, er en parasittsykdom som nesten alltid er dødelig uten behandling. Sykdommen er ukjent for mange, men er en av de farligste tropiske sykdommene i verden. Kala-azar smitter via sandfluebitt. Sandfluer er vektor for parasitten leishmania. Sandfluene suger blod fra dyr og mennesker. Om blodet inneholder parasitten leishmania, vil den neste personen som blir bitt også bli smittet og utvikle leishmaniasis. Måneder etter bittet kan sykdommen utvikle seg til å bli mer alvorlig. Da blir den til visceral leishmaniasis, eller kala-azar. Ifølge WHO rammes mellom 50.000 - 90 000 årlig av sykdommen. 

I behandlingen av kala-azar har det på det indiske subkontinet blitt gjort store framskritt de siste tiårene og forekomsten har blitt redusert til under en tidendel. Dette takket være økt fokus og en nyere og enklere behandling med tabletter og intensiv behandling av de syke. På den måten ser man en nedgang i antall nye personer smittet, og forekomsten reduseres drastisk. 

Hva må skje? 

På det afrikanske kontinentet har man ikke hatt samme postive utvikling som i Asia. Siden parasitten som forekommer der er litt annerledes gjenstår det å se om de nye tabelettene har like god effekt. Det er fortsatt mangel på forskning, og i denne regionen har ikke fokuset på å bekjempe sykdommen vært like sterkt, hverken fra nasjonale myndigheter eller internasjonale aktørers side. I flere av disse landene bor mennesker i områder rammet av krig og uroligheter og flere er på flukt, noe som skaper større utfordringer. 

Ny rapport: OVERCOMING NEGLECT: Finding ways to manage and control Neglected Tropical Diseases

Parasitten leishmania kan i verste fall utvikle seg til den dødelige sykdommen, kala-azar. Illustrasjonen viser hvordan parasitten også kan føre til hudsykdommen leishmania Cutaneous, en svært plagsom hudsykdom
Illustrasjon: Todd Buck.
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen