Foto: Chris Allan/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Afrikanske land må få tilgang til riktige vaksiner mot ulike virusvarianter
Nyheter

Afrikanske land må få tilgang til riktige vaksiner mot ulike virusvarianter

19.02.2021 | Oppdatert 05.04.2021
        

Nye funn har indikert at noen covid-19-vaksiner kan være mindre effektive mot 501Y.V2-virusvarianten som først ble oppdaget i Sør-Afrika. Leger Uten Grenser ber derfor rike land og legemiddelselskaper om å finne løsninger som raskt vil sørge for at alle land får tilgang til effektive vaksiner tilpasset ulike virusvarianter raskt og rimelig, før det er for sent.

Tilgang på riktige vaksiner er avgjørende

– Fremveksten av den sørafrikanske virusvarianten bør være en viktig faktor for å bestemme fordelingen av vaksinene til land rundt om i verden. Vi har allerede sett at Sør-Afrika har måttet stoppe vaksineringen i landet fordi vaksinen de har mottatt ikke er effektiv mot virusvarianten 501Y.V2. 

– Hvis ikke ledere i rike land og legemiddelselskaper anerkjenner dette raskt risikere vi å skape nye pandemier med vaksineresistent covid-19, sier lege Tom Ellman, ansvarlig for det medisinske arbeidet vårt i sørlige Afrika.   

Sør-Afrika tilbyr seg nå å dele sine ubrukte vaksiner med Den afrikanske union, for bruk i passende afrikanske land der den sørafrikanske virusvarianten ikke er dominerende.   

Nesten ingen er vaksinert i Afrika

Per 18. februar har det blitt satt 194 millioner doser på verdensbasis, men svært få av disse er i Afrika. Flere land har også bestilt to til tre ganger så mange vaksiner som de faktisk trenger basert på befolkningsstørrelse, og noen rike land vil til og med få vaksiner gjennom Covax, som mange lavinntektsland er avhengige av for å få tilgang til vaksinene.  

Disse samme landene har i flere måneder blokkert forslaget som ble fremmet av Sør-Afrika og India. Det Sør-Afrika og India har bedt om, er et unntak fra den såkalte TRIPS-avtalen, en avtale som blant annet sikrer patentbeskyttelse på medisiner og vaksiner. Hvis disse landene hadde støttet dette forslaget ville det vært mulig for lav- og mellominntektsland å produsere og skaffe seg medisiner, vaksiner og annet medisinsk utstyr billigere, gjennom overføring av teknologi, økt lokal produksjon og priskonkurranse på mellomlang sikt.

– Det vi er vitne til nå er en uakseptabel svikt når det kommer til global solidaritet. Vi førdommer alle land som støvsuger markedet for vaksiner og som har startet å immunisere lav-risiko- grupper, da det går på bekostning av at utviklingsland ikke har fått startet å vaksinere helsearbeiderne sine en gang, sier Claire Waterhouse, Leger Uten Grensers regionale advocacy koordinator.  

Les mer: Klar oppfordring til rike land: – Ikke ødelegg for korona-responsen i andre land

Rike land, legemiddelselskapene og Covax må handle raskt

For å bekjempe denne pandemien globalt må statsledere og legemiddelselskaper handle raskt og sørge for at alle land har tilgang til de riktig vaksinene for de riktige virusvariantene. Ellers kan pandemien forlenges.   

  • Leger Uten Grenser oppfordrer myndighetene i rike land som har vaksinert sine helsearbeidere og høy-risiko grupper, til å nå hjelpe lav- og mellominntektsland ved å dele vaksinene sine med Covax.  
  • I tillegg til dette oppfordrer Leger Uten Grenser lederne i legemiddelselskapene til å stoppe bilaterale avtaler som vil gi rike land flere vaksiner enn de trenger basert på befolkningsstørrelse, slik at man kan prioritere å gi vaksiner til Covax eller andre bilaterale avtaler for land som fortsatt ikke har fått vaksinert sine helsearbeidere og høy-risiko grupper.
  • Til slutt ber vi om at Covax-ledere, den globale vaksinealliansen GAVI, den internasjonale koalisjonen CEPI, Verdens helseorganisasjon (WHO), og donorland, sørger for gjennomsiktighet i Covax forsyningsplaner, slik at lav- og mellominntektsland får informasjon om pris, antall og leveringsdato for vaksinene de vil motta.

– Mens Covax er designet spesifikt for å sikre rettferdig distribusjon og vaksineutvikling, har det ennå ikke gitt en eneste vaksine til et eneste land. Covax mangler åpenhet overfor deltakerlandene sine, og det er klart at det globale systemet for vaksinetilgang har store mangler. Vi ber derfor GAVI og Covax om å anerkjenne dette og ta nødvendige skritt for å løse problemer.

– De må handle nå! Hver dag med forsinkelser, er en ny dag der helsepersonell i Sør-Afrika og lavinntektsland må utsette seg for stor risiko, forsetter Waterhouse.

Hva gjør vi?

Teamene våre støtter covid-19-responsen i land i sørlige Afrika, inkludert Eswatini, Malawi, Mosambik, Sør-Afrika og Zimbabwe. Vi bistår blant annet med ekstra helsearbeidere, behandling for alvorlig syke pasienter, og driver helseinformasjonsarbeid for å forhindre økt smitte.

– Teamene våre har vært vitne til den alvorlige utviklingen som denne andre smittebølgen i sørlige Afrika har hatt på regionen, menneskene, og helsevesenet. Helsevesenene i de ulike landene sliter med å bistå det økende antallet syke pasienter. Mens smittebølgen begynner å avta i noen av disse landene, forbereder vi oss nå på muligheten for en fremtidig økning i antall smittetilfeller ettersom viruset fortsetter å tilpasse seg og spre seg.

Les mer: Sårt behov for vaksiner sør i Afrika: Mosambik, Eswatini og Malawi hardt rammet av ny smittebølge 

– Dersom disse landene fikk tilgang på de riktige vaksinene mot ulike virusvarianter, ville dette ha hatt en betydelig effekt på å redusere smitte og forhindre dødsfall blant helsearbeidere og personer i høy-risiko grupper, sier Philip Aruna, prosjektansvarlig i sørlige Afrika.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Chris Allan/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Afrikanske land må få tilgang til riktige vaksiner mot ulike virusvarianter
Nyheter

Afrikanske land må få tilgang til riktige vaksiner mot ulike virusvarianter

19.02.2021 | Oppdatert 05.04.2021
        

Nye funn har indikert at noen covid-19-vaksiner kan være mindre effektive mot 501Y.V2-virusvarianten som først ble oppdaget i Sør-Afrika. Leger Uten Grenser ber derfor rike land og legemiddelselskaper om å finne løsninger som raskt vil sørge for at alle land får tilgang til effektive vaksiner tilpasset ulike virusvarianter raskt og rimelig, før det er for sent.

Tilgang på riktige vaksiner er avgjørende

– Fremveksten av den sørafrikanske virusvarianten bør være en viktig faktor for å bestemme fordelingen av vaksinene til land rundt om i verden. Vi har allerede sett at Sør-Afrika har måttet stoppe vaksineringen i landet fordi vaksinen de har mottatt ikke er effektiv mot virusvarianten 501Y.V2. 

– Hvis ikke ledere i rike land og legemiddelselskaper anerkjenner dette raskt risikere vi å skape nye pandemier med vaksineresistent covid-19, sier lege Tom Ellman, ansvarlig for det medisinske arbeidet vårt i sørlige Afrika.   

Sør-Afrika tilbyr seg nå å dele sine ubrukte vaksiner med Den afrikanske union, for bruk i passende afrikanske land der den sørafrikanske virusvarianten ikke er dominerende.   

Nesten ingen er vaksinert i Afrika

Per 18. februar har det blitt satt 194 millioner doser på verdensbasis, men svært få av disse er i Afrika. Flere land har også bestilt to til tre ganger så mange vaksiner som de faktisk trenger basert på befolkningsstørrelse, og noen rike land vil til og med få vaksiner gjennom Covax, som mange lavinntektsland er avhengige av for å få tilgang til vaksinene.  

Disse samme landene har i flere måneder blokkert forslaget som ble fremmet av Sør-Afrika og India. Det Sør-Afrika og India har bedt om, er et unntak fra den såkalte TRIPS-avtalen, en avtale som blant annet sikrer patentbeskyttelse på medisiner og vaksiner. Hvis disse landene hadde støttet dette forslaget ville det vært mulig for lav- og mellominntektsland å produsere og skaffe seg medisiner, vaksiner og annet medisinsk utstyr billigere, gjennom overføring av teknologi, økt lokal produksjon og priskonkurranse på mellomlang sikt.

– Det vi er vitne til nå er en uakseptabel svikt når det kommer til global solidaritet. Vi førdommer alle land som støvsuger markedet for vaksiner og som har startet å immunisere lav-risiko- grupper, da det går på bekostning av at utviklingsland ikke har fått startet å vaksinere helsearbeiderne sine en gang, sier Claire Waterhouse, Leger Uten Grensers regionale advocacy koordinator.  

Les mer: Klar oppfordring til rike land: – Ikke ødelegg for korona-responsen i andre land

Rike land, legemiddelselskapene og Covax må handle raskt

For å bekjempe denne pandemien globalt må statsledere og legemiddelselskaper handle raskt og sørge for at alle land har tilgang til de riktig vaksinene for de riktige virusvariantene. Ellers kan pandemien forlenges.   

  • Leger Uten Grenser oppfordrer myndighetene i rike land som har vaksinert sine helsearbeidere og høy-risiko grupper, til å nå hjelpe lav- og mellominntektsland ved å dele vaksinene sine med Covax.  
  • I tillegg til dette oppfordrer Leger Uten Grenser lederne i legemiddelselskapene til å stoppe bilaterale avtaler som vil gi rike land flere vaksiner enn de trenger basert på befolkningsstørrelse, slik at man kan prioritere å gi vaksiner til Covax eller andre bilaterale avtaler for land som fortsatt ikke har fått vaksinert sine helsearbeidere og høy-risiko grupper.
  • Til slutt ber vi om at Covax-ledere, den globale vaksinealliansen GAVI, den internasjonale koalisjonen CEPI, Verdens helseorganisasjon (WHO), og donorland, sørger for gjennomsiktighet i Covax forsyningsplaner, slik at lav- og mellominntektsland får informasjon om pris, antall og leveringsdato for vaksinene de vil motta.

– Mens Covax er designet spesifikt for å sikre rettferdig distribusjon og vaksineutvikling, har det ennå ikke gitt en eneste vaksine til et eneste land. Covax mangler åpenhet overfor deltakerlandene sine, og det er klart at det globale systemet for vaksinetilgang har store mangler. Vi ber derfor GAVI og Covax om å anerkjenne dette og ta nødvendige skritt for å løse problemer.

– De må handle nå! Hver dag med forsinkelser, er en ny dag der helsepersonell i Sør-Afrika og lavinntektsland må utsette seg for stor risiko, forsetter Waterhouse.

Hva gjør vi?

Teamene våre støtter covid-19-responsen i land i sørlige Afrika, inkludert Eswatini, Malawi, Mosambik, Sør-Afrika og Zimbabwe. Vi bistår blant annet med ekstra helsearbeidere, behandling for alvorlig syke pasienter, og driver helseinformasjonsarbeid for å forhindre økt smitte.

– Teamene våre har vært vitne til den alvorlige utviklingen som denne andre smittebølgen i sørlige Afrika har hatt på regionen, menneskene, og helsevesenet. Helsevesenene i de ulike landene sliter med å bistå det økende antallet syke pasienter. Mens smittebølgen begynner å avta i noen av disse landene, forbereder vi oss nå på muligheten for en fremtidig økning i antall smittetilfeller ettersom viruset fortsetter å tilpasse seg og spre seg.

Les mer: Sårt behov for vaksiner sør i Afrika: Mosambik, Eswatini og Malawi hardt rammet av ny smittebølge 

– Dersom disse landene fikk tilgang på de riktige vaksinene mot ulike virusvarianter, ville dette ha hatt en betydelig effekt på å redusere smitte og forhindre dødsfall blant helsearbeidere og personer i høy-risiko grupper, sier Philip Aruna, prosjektansvarlig i sørlige Afrika.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen