Foto: Leger Uten Grenser / Marion Pechayre
Hjem > Nyheter > Sårt behov for vaksiner sør i Afrika: Mosambik, Eswatini og Malawi hardt rammet av ny smittebølge 
Nyheter

Sårt behov for vaksiner sør i Afrika: Mosambik, Eswatini og Malawi hardt rammet av ny smittebølge 

28.01.2021 | Oppdatert 08.02.2021
        

–  Vi er forskrekket over den urettferdige fordelingen av covid-19-vaksinen. Mens mange rike land har begynt å vaksinere helsearbeidere og risikogrupper for nesten to måneder siden, har land som Eswatini, Malawi og Mosambik ikke mottatt en eneste vaksinedose, forteller Christine Jamet, ansvarlig for Leger Uten Grensers operasjonelle arbeid.  

Store smittebølger i Eswatini og Mosambik 

I Eswatini, et land der det bor 1.1 millioner mennesker, blir det nå rapportert om 200 nye smittetilfeller hver dag og dødsfallene er rundt dobbelt så høye sammenlignet med under den første smittebølgen. Helsearbeiderne forteller at pasientene blir mer alvorlig syke nå enn tidligere, og helsevesenet i landet er overbelastet. Leger Uten Grenser støtter nå helsesenteret Nhlangano og har bistått med ekstra leger og sykepleiere for å ta hånd om alvorlig syke covid-19-pasienter.  

I Mosambik er antall nye smittetilfeller nå nesten syv ganger høyere enn smittetoppen under den første smittebølgen.  

– Flere helsearbeidere har blitt smittet og de som fortsatt er på jobb er helt utslitt, forteller Natalia Tamayo Antabak, Leger Uten Grensers landsjef i Mosambik.  

Teamene våre i Mosambik bistår covid-19-behandlingssentre i Maputo med å  iverksette infeksjons- og forebyggingstiltak, for å forhindre smitte blant helsepersonell som jobber der.  

Helsearbeidere har mistet livet i Malawi 

Etter en lengre periode der landet i liten grad har vært rammet av covid-19-pandemien, har en ny covid-19-smittebølge lagt stort press på helsevesenet i Malawi. Leger Uten Grenser responderte på helsemyndighetene i Blantyre sine rop om hjelp og startet en nødrespons i området for å respondere på den kraftige veksten i antallet alvorlig syke pasienter.   

I Malawi har den nye smittebølgen overbelastet helsevesenet og antallet nye sykehusinnleggelser har doblet seg hver uke siden starten av januar. I de første ukene i januar doblet også antallet nye smittetilfeller seg hver fjerde til femte dag. Man antar at smittetoppen i Malawi fortsatt er flere uker unna, dette betyr at det er sannsynlig at langt flere mennesker vil bli smittet i ukene som kommer og man vil se flere dødsfall. Det er også tegn på at flere pasienter ikke når frem til sykehusene, og dør hjemme.  

– Prioriteringen akkurat nå er å beskytte helsearbeidere som jobber i frontlinjen. Hvis Malawi hadde hatt 40.000 vaksinedoser hadde vi i hvert fall kunnet begynne å vaksinere helsepersonell i hardt rammede områder. Uten vaksinen er situasjonen svært utfordrende, forteller Marion Pechyare, Leger Uten Grensers landssjef i Malawi.  

Så langt har 1298 helsearbeidere i Malawi testet positivt for covid-19 og ni har dødd.  

Presserende behov for å fordele vaksinen mer rettferdig 

Mens Mosambik, Eswatini og Malawi står uten en eneste vaksinedose, sikrer rike land seg store mengder av vaksinen med mål om å vaksinere store deler av egen befolkning – også de som ikke er i risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp. 

– Det hadde vært uforsvarlig om noen land begynte å vaksinere sine innbyggere utenfor risikogruppen mens mange land i Afrika fortsatt venter på å vaksinere sine første helsearbeidere. Dette står i direkte strid med Verdens Helseorganisasjons (WHO) rammeverk for rettferdig fordeling. Ikke bare vil det forlenge pandemien, det vil også sette mange liv i fare.  

– Vi oppfordrer myndigheter i land som har sikret seg vaksiner utover det de trenger for å vaksinere helsearbeidere og risikogrupper, til å raskt dele sine vaksinedoser, slik at andre land også kan begynne vaksineringen. Dette er en global pandemi som krever global solidaritet hvis vi virkelig vil få dette under kontroll, forteller Jamet.  

Leger Uten Grenser ber om at covid-19-vaksinen blir rettferdig fordelt. Helsearbeidere og folk i risikogruppen må bli prioritert og beskyttet mot pandemien i alle land - inkludert i Afrika. 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Marion Pechayre
Hjem > Nyheter > Sårt behov for vaksiner sør i Afrika: Mosambik, Eswatini og Malawi hardt rammet av ny smittebølge 
Nyheter

Sårt behov for vaksiner sør i Afrika: Mosambik, Eswatini og Malawi hardt rammet av ny smittebølge 

28.01.2021 | Oppdatert 08.02.2021
        

–  Vi er forskrekket over den urettferdige fordelingen av covid-19-vaksinen. Mens mange rike land har begynt å vaksinere helsearbeidere og risikogrupper for nesten to måneder siden, har land som Eswatini, Malawi og Mosambik ikke mottatt en eneste vaksinedose, forteller Christine Jamet, ansvarlig for Leger Uten Grensers operasjonelle arbeid.  

Store smittebølger i Eswatini og Mosambik 

I Eswatini, et land der det bor 1.1 millioner mennesker, blir det nå rapportert om 200 nye smittetilfeller hver dag og dødsfallene er rundt dobbelt så høye sammenlignet med under den første smittebølgen. Helsearbeiderne forteller at pasientene blir mer alvorlig syke nå enn tidligere, og helsevesenet i landet er overbelastet. Leger Uten Grenser støtter nå helsesenteret Nhlangano og har bistått med ekstra leger og sykepleiere for å ta hånd om alvorlig syke covid-19-pasienter.  

I Mosambik er antall nye smittetilfeller nå nesten syv ganger høyere enn smittetoppen under den første smittebølgen.  

– Flere helsearbeidere har blitt smittet og de som fortsatt er på jobb er helt utslitt, forteller Natalia Tamayo Antabak, Leger Uten Grensers landsjef i Mosambik.  

Teamene våre i Mosambik bistår covid-19-behandlingssentre i Maputo med å  iverksette infeksjons- og forebyggingstiltak, for å forhindre smitte blant helsepersonell som jobber der.  

Helsearbeidere har mistet livet i Malawi 

Etter en lengre periode der landet i liten grad har vært rammet av covid-19-pandemien, har en ny covid-19-smittebølge lagt stort press på helsevesenet i Malawi. Leger Uten Grenser responderte på helsemyndighetene i Blantyre sine rop om hjelp og startet en nødrespons i området for å respondere på den kraftige veksten i antallet alvorlig syke pasienter.   

I Malawi har den nye smittebølgen overbelastet helsevesenet og antallet nye sykehusinnleggelser har doblet seg hver uke siden starten av januar. I de første ukene i januar doblet også antallet nye smittetilfeller seg hver fjerde til femte dag. Man antar at smittetoppen i Malawi fortsatt er flere uker unna, dette betyr at det er sannsynlig at langt flere mennesker vil bli smittet i ukene som kommer og man vil se flere dødsfall. Det er også tegn på at flere pasienter ikke når frem til sykehusene, og dør hjemme.  

– Prioriteringen akkurat nå er å beskytte helsearbeidere som jobber i frontlinjen. Hvis Malawi hadde hatt 40.000 vaksinedoser hadde vi i hvert fall kunnet begynne å vaksinere helsepersonell i hardt rammede områder. Uten vaksinen er situasjonen svært utfordrende, forteller Marion Pechyare, Leger Uten Grensers landssjef i Malawi.  

Så langt har 1298 helsearbeidere i Malawi testet positivt for covid-19 og ni har dødd.  

Presserende behov for å fordele vaksinen mer rettferdig 

Mens Mosambik, Eswatini og Malawi står uten en eneste vaksinedose, sikrer rike land seg store mengder av vaksinen med mål om å vaksinere store deler av egen befolkning – også de som ikke er i risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp. 

– Det hadde vært uforsvarlig om noen land begynte å vaksinere sine innbyggere utenfor risikogruppen mens mange land i Afrika fortsatt venter på å vaksinere sine første helsearbeidere. Dette står i direkte strid med Verdens Helseorganisasjons (WHO) rammeverk for rettferdig fordeling. Ikke bare vil det forlenge pandemien, det vil også sette mange liv i fare.  

– Vi oppfordrer myndigheter i land som har sikret seg vaksiner utover det de trenger for å vaksinere helsearbeidere og risikogrupper, til å raskt dele sine vaksinedoser, slik at andre land også kan begynne vaksineringen. Dette er en global pandemi som krever global solidaritet hvis vi virkelig vil få dette under kontroll, forteller Jamet.  

Leger Uten Grenser ber om at covid-19-vaksinen blir rettferdig fordelt. Helsearbeidere og folk i risikogruppen må bli prioritert og beskyttet mot pandemien i alle land - inkludert i Afrika. 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen