Foto: Mohammed Al-Shahethi/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > 5 grunner til at underernæring øker blant barn i Jemen
Nyheter

5 grunner til at underernæring øker blant barn i Jemen

14.12.2022 | Oppdatert 04.01.2023
        

Underernæring er en overhengende trussel for barn i Jemen. I løpet av et kalenderår ser man vanligvis en økning i underernæring i ulike perioder, som følge av forstyrrelser i jordbruket på landsbygda. Dette mønsteret så man også før eskaleringen av krigen i 2014, men situasjonen har forverret seg som følge av de direkte og indirekte konsekvensene av den pågående krigen. For allerede sårbare grupper, er matusikkerhet nå en enda større utfordring enn vanlig.

Men matusikkerhet er ikke den eneste grunnen til at man ser en økning i underernæring i landet. Her kan du lese fem grunner til at vi ser en økning i underernæring i Jemen nå.

1. Prisene på mat har økt

Jemen er rammet av en dyp økonomisk krise, som har ført til at prisene i landet har økt betraktelig. Det betyr at mange familier ikke har råd til å kjøpe nok mat. Mange har ikke tilgang til betalt arbeid eller har mistet hjemmene sine som følge av krigen. Verdien av jemenittisk rial (landets offisielle valuta) faller, og transportkostnader, inkludert pris på drivstoff, øker. Dette fører igjen til at folk får vanskeligheter med å skaffe seg nok mat.

– Vi kom til sykehuset flere ganger og han ble friskere, forteller Shohra Mohamed som tok med sitt fire år gamle barnebarn, Abdullah, til Abs-sykehuset i Hajjah, Jemen. Abdullah led av underernæring og andre medisinske komplikasjoner.

– Sist gang han ble skrevet ut fra sykehuset var for tjue dager siden. Vi foretrekker å komme hit siden det er gratis. Faren til Abdullah er bortreist. Sammen med moren hans forsøker vi å mate han med det vi har, men vi har sjeldent råd til å gi han melk. Vi har heller ikke tilgang til helsesentre som tilbyr næringsrik mat i nærheten av der vi bor, fortsetter Shohra Mohamed.

Shohra Mohamed holder hånden til barnebarnet sitt Abdullah, som er innlagt på Abs-sykehuset vi støtter i Hajjah. Bildet er fra august 2022. Foto: Jinane Saad/Leger Uten Grenser

 

2. Manglende tilgang til primærhelsetjenester

Helsevesenet i Jemen fortsetter å kollapse. Helsemyndighetene har begrensede økonomiske ressurser, det er utstyrsmangel på sykehus, og helsearbeidere får ingen eller uregelmessig lønn. Det har ført til at mange offentlige helsefasiliteter har måttet stenge ned. Dette på toppen av høye drivstoffpriser, begrenser folks tilgang til helsehjelp. Konsekvensen er at pasienter som egentlig hadde trengt helsehjelp raskt, kommer for sent til sykehus eller helsesentre. Mange får dermed komplikasjoner som kunne ha vært unngått dersom de fikk behandling tidligere.

På sykehuset Al-Salam-Khamer i Amran har teamene våre sett en jevn økning i antall pasienter med alvorlig akutt underernæring siden slutten av mai i år. Mellom januar og september i år har 31 pasienter med alvorlig akutt underernæring som var innlagt her, mistet livet. Mange av dem kom for sent og hadde alvorlige medisinske komplikasjoner. En lignende trend ble observert i Al-Hudaydah. Teamene våre på Ad-Dahi-sykehuset tok imot 1902 underernærte barn med medisinske komplikasjoner mellom januar og oktober.

3. Fattigdom og ustabile boforhold

Dårlige boforhold, spesielt for mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, bidrar også til økningen i underernæring. På ernæringssenteret ved Abs-sykehuset, som vi støtter, ble over 2000 barn med underernæring og medisinske komplikasjoner innlagt mellom januar og september i år. De fleste pasientene var mellom 6 og 23 måneder gamle.

– Majoriteten av dem som har måttet flykte fra hjemmene sine, har ikke tilgang til regelmessig inntekt fordi det er få jobbmuligheter. Et annet problem er mangelen på tilgang til rent vann. Dette øker blant annet forekomsten av diaré. Det er også mangel på hygieneprodukter som er viktig for å redusere risikoen for spredning av sykdommer, forteller Saddam Shayea, ansvarlig for de helsefremmende aktivitetene våre ved Abs-sykehuset.

4. Manglende kunnskap i lokalsamfunnene

Det er stort behov for økt kunnskap om viktigheten av svangerskapsomsorg og oppfølging etter fødsel. Mangelen på slik oppfølging henger sammen med underernæring, og kan føre til flere kompliserte svangerskap. Dette kan igjen resultere i utfordringer for både mor og baby. Så langt i år har over 50 prosent av kvinnene på mødrehelseavdelingen ved Abs-sykehuset vært rammet av underernæring.

Tidligere har vi observert at svært få kvinner på mødrehelseavdelingen får helsehjelp og oppfølging under svangerskapet. I 2021 hadde kun 10 prosent av kvinnene som fødte på sykehuset hatt minst én konsultasjon under svangerskapet. Svangerskapskonsultasjoner er vanligvis en mulighet for å oppdage underernæring blant gravide kvinner slik at det kan behandles. Det vil bidra til å gjøre fødselen tryggere og reduserer risikoen for underernæring blant nyfødte barn.

I tillegg til dette er det begrenset kunnskap i lokalsamfunnene om viktigheten av amming og rutinevaksinering av barn. Foreldre har heller ikke tilgang til informasjon om hvordan man kan identifisere tidlige symptomer på underernæring, som igjen forsinker diagnostisering, og gjør det vanskelig å forhindre at pasienter blir underernærte.

En av våre sykepleiere gir helsehjelp til et barn som lider av underernæring og som er innlagt på Abs-sykehuset i Hajjah. Bildet er fra august 2022. Foto: Mohammed Al-Shahethi/Leger Uten Grenser

 

5. Hull i den humanitære responsen

I år, som følge av kutt i finansering, har flere helsefasiliteter som tilbyr primærhelsetjenester sett seg nødt til å stenge ned eller holde åpent med manglende tilgang til medisiner.

– Jeg har fire barn som alle led av underernæring, forteller Ahmed Abu Al Ghaith.

Vi møtte han da han tok med sin ett år gamle datter til Ad Dahi-sykehuset fordi hun led av alvorlig akutt underernæring.

– Jeg tok først med barna til det nærmeste behandlingssenteret for underernæring i området. Men de måtte velge mellom og prioritere blant barna mine fordi de ikke hadde nok næringsrik mat til alle, fortsetter han.

I tillegg til at helsefasiliteter har måttet stenge ned, har mange ernærings- og matprogrammer blitt rammet. Dette, i tillegg til utilstrekkelig tilgang til rent vann og sanitærfasiliteter, øker risikoen for underernæring og relaterte komplikasjoner.

Hva gjør vi?

Vi jobber med å behandle pasienter for underernæring i Hajjah, Al-Hudaydah, Saada og Amran. Mellom januar og oktober i år har 7597 underernærte barn kommet til våre helsefasiliteter for å få medisinsk behandling. Det er en økning på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For å håndtere det økende antallet pasienter og redusere dødeligheten, har teamene våre økt kapasiteten i flere av prosjektene våre. Vi har også trappet opp støtten vår til helsesentre som tilbyr primærhelsetjenester og trappet opp arbeidet med informasjons- og kunnskapsformidling.

Les mer: Vårt arbeid i Jemen

Hva må gjøres?

Den høye forekomsten av underernæring i Jemen fortsetter å være svært bekymringsfull. Det fører til dødsfall som kunne vært forhindret, spesielt blant barn under fem år. Helsemyndighetene i landet, samt andre helse- og humanitære aktører, må sørge for at en helhetlig respons kommer på plass. Responsen må bidra til å sikre bedre overvåkning og kartlegging over hele landet. Gapene i primærhelsetjenesten må også gjennomgås, slik at man sørger for at pasienter har tilgang til helsehjelp og kunnskap om underernæring. Responsen bør også inkludere en opptrapping av vaksinasjonskampanjene over hele landet, spesielt blant barn under fem år som er de aller mest sårbare.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Jemen, Underernæring

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Mohammed Al-Shahethi/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > 5 grunner til at underernæring øker blant barn i Jemen
Nyheter

5 grunner til at underernæring øker blant barn i Jemen

14.12.2022 | Oppdatert 04.01.2023
        

Underernæring er en overhengende trussel for barn i Jemen. I løpet av et kalenderår ser man vanligvis en økning i underernæring i ulike perioder, som følge av forstyrrelser i jordbruket på landsbygda. Dette mønsteret så man også før eskaleringen av krigen i 2014, men situasjonen har forverret seg som følge av de direkte og indirekte konsekvensene av den pågående krigen. For allerede sårbare grupper, er matusikkerhet nå en enda større utfordring enn vanlig.

Men matusikkerhet er ikke den eneste grunnen til at man ser en økning i underernæring i landet. Her kan du lese fem grunner til at vi ser en økning i underernæring i Jemen nå.

1. Prisene på mat har økt

Jemen er rammet av en dyp økonomisk krise, som har ført til at prisene i landet har økt betraktelig. Det betyr at mange familier ikke har råd til å kjøpe nok mat. Mange har ikke tilgang til betalt arbeid eller har mistet hjemmene sine som følge av krigen. Verdien av jemenittisk rial (landets offisielle valuta) faller, og transportkostnader, inkludert pris på drivstoff, øker. Dette fører igjen til at folk får vanskeligheter med å skaffe seg nok mat.

– Vi kom til sykehuset flere ganger og han ble friskere, forteller Shohra Mohamed som tok med sitt fire år gamle barnebarn, Abdullah, til Abs-sykehuset i Hajjah, Jemen. Abdullah led av underernæring og andre medisinske komplikasjoner.

– Sist gang han ble skrevet ut fra sykehuset var for tjue dager siden. Vi foretrekker å komme hit siden det er gratis. Faren til Abdullah er bortreist. Sammen med moren hans forsøker vi å mate han med det vi har, men vi har sjeldent råd til å gi han melk. Vi har heller ikke tilgang til helsesentre som tilbyr næringsrik mat i nærheten av der vi bor, fortsetter Shohra Mohamed.

Shohra Mohamed holder hånden til barnebarnet sitt Abdullah, som er innlagt på Abs-sykehuset vi støtter i Hajjah. Bildet er fra august 2022. Foto: Jinane Saad/Leger Uten Grenser

 

2. Manglende tilgang til primærhelsetjenester

Helsevesenet i Jemen fortsetter å kollapse. Helsemyndighetene har begrensede økonomiske ressurser, det er utstyrsmangel på sykehus, og helsearbeidere får ingen eller uregelmessig lønn. Det har ført til at mange offentlige helsefasiliteter har måttet stenge ned. Dette på toppen av høye drivstoffpriser, begrenser folks tilgang til helsehjelp. Konsekvensen er at pasienter som egentlig hadde trengt helsehjelp raskt, kommer for sent til sykehus eller helsesentre. Mange får dermed komplikasjoner som kunne ha vært unngått dersom de fikk behandling tidligere.

På sykehuset Al-Salam-Khamer i Amran har teamene våre sett en jevn økning i antall pasienter med alvorlig akutt underernæring siden slutten av mai i år. Mellom januar og september i år har 31 pasienter med alvorlig akutt underernæring som var innlagt her, mistet livet. Mange av dem kom for sent og hadde alvorlige medisinske komplikasjoner. En lignende trend ble observert i Al-Hudaydah. Teamene våre på Ad-Dahi-sykehuset tok imot 1902 underernærte barn med medisinske komplikasjoner mellom januar og oktober.

3. Fattigdom og ustabile boforhold

Dårlige boforhold, spesielt for mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, bidrar også til økningen i underernæring. På ernæringssenteret ved Abs-sykehuset, som vi støtter, ble over 2000 barn med underernæring og medisinske komplikasjoner innlagt mellom januar og september i år. De fleste pasientene var mellom 6 og 23 måneder gamle.

– Majoriteten av dem som har måttet flykte fra hjemmene sine, har ikke tilgang til regelmessig inntekt fordi det er få jobbmuligheter. Et annet problem er mangelen på tilgang til rent vann. Dette øker blant annet forekomsten av diaré. Det er også mangel på hygieneprodukter som er viktig for å redusere risikoen for spredning av sykdommer, forteller Saddam Shayea, ansvarlig for de helsefremmende aktivitetene våre ved Abs-sykehuset.

4. Manglende kunnskap i lokalsamfunnene

Det er stort behov for økt kunnskap om viktigheten av svangerskapsomsorg og oppfølging etter fødsel. Mangelen på slik oppfølging henger sammen med underernæring, og kan føre til flere kompliserte svangerskap. Dette kan igjen resultere i utfordringer for både mor og baby. Så langt i år har over 50 prosent av kvinnene på mødrehelseavdelingen ved Abs-sykehuset vært rammet av underernæring.

Tidligere har vi observert at svært få kvinner på mødrehelseavdelingen får helsehjelp og oppfølging under svangerskapet. I 2021 hadde kun 10 prosent av kvinnene som fødte på sykehuset hatt minst én konsultasjon under svangerskapet. Svangerskapskonsultasjoner er vanligvis en mulighet for å oppdage underernæring blant gravide kvinner slik at det kan behandles. Det vil bidra til å gjøre fødselen tryggere og reduserer risikoen for underernæring blant nyfødte barn.

I tillegg til dette er det begrenset kunnskap i lokalsamfunnene om viktigheten av amming og rutinevaksinering av barn. Foreldre har heller ikke tilgang til informasjon om hvordan man kan identifisere tidlige symptomer på underernæring, som igjen forsinker diagnostisering, og gjør det vanskelig å forhindre at pasienter blir underernærte.

En av våre sykepleiere gir helsehjelp til et barn som lider av underernæring og som er innlagt på Abs-sykehuset i Hajjah. Bildet er fra august 2022. Foto: Mohammed Al-Shahethi/Leger Uten Grenser

 

5. Hull i den humanitære responsen

I år, som følge av kutt i finansering, har flere helsefasiliteter som tilbyr primærhelsetjenester sett seg nødt til å stenge ned eller holde åpent med manglende tilgang til medisiner.

– Jeg har fire barn som alle led av underernæring, forteller Ahmed Abu Al Ghaith.

Vi møtte han da han tok med sin ett år gamle datter til Ad Dahi-sykehuset fordi hun led av alvorlig akutt underernæring.

– Jeg tok først med barna til det nærmeste behandlingssenteret for underernæring i området. Men de måtte velge mellom og prioritere blant barna mine fordi de ikke hadde nok næringsrik mat til alle, fortsetter han.

I tillegg til at helsefasiliteter har måttet stenge ned, har mange ernærings- og matprogrammer blitt rammet. Dette, i tillegg til utilstrekkelig tilgang til rent vann og sanitærfasiliteter, øker risikoen for underernæring og relaterte komplikasjoner.

Hva gjør vi?

Vi jobber med å behandle pasienter for underernæring i Hajjah, Al-Hudaydah, Saada og Amran. Mellom januar og oktober i år har 7597 underernærte barn kommet til våre helsefasiliteter for å få medisinsk behandling. Det er en økning på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For å håndtere det økende antallet pasienter og redusere dødeligheten, har teamene våre økt kapasiteten i flere av prosjektene våre. Vi har også trappet opp støtten vår til helsesentre som tilbyr primærhelsetjenester og trappet opp arbeidet med informasjons- og kunnskapsformidling.

Les mer: Vårt arbeid i Jemen

Hva må gjøres?

Den høye forekomsten av underernæring i Jemen fortsetter å være svært bekymringsfull. Det fører til dødsfall som kunne vært forhindret, spesielt blant barn under fem år. Helsemyndighetene i landet, samt andre helse- og humanitære aktører, må sørge for at en helhetlig respons kommer på plass. Responsen må bidra til å sikre bedre overvåkning og kartlegging over hele landet. Gapene i primærhelsetjenesten må også gjennomgås, slik at man sørger for at pasienter har tilgang til helsehjelp og kunnskap om underernæring. Responsen bør også inkludere en opptrapping av vaksinasjonskampanjene over hele landet, spesielt blant barn under fem år som er de aller mest sårbare.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Jemen, Underernæring

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen