Vann-, hygiene- og sanitærspesialist

Foto: Leger Uten Grenser/Karine Bodart

Vann-, hygiene- og sanitærspesialist


Hjem > Jobb for oss > Vann-, hygiene- og sanitærspesialist

Du vil støtte det medisinske teamet med å identifisere ulike faktorer relatert til VHS (praksis, vaner, kilder osv.) Våre VHS-spesialister jobber vanligvis i feltprosjektet og har en rekke arbeidsoppgaver, som for eksempel håndtering av sykehusavfall, helsefremmende arbeid som infeksjonskontroll og sørge for rent vann. Som VHS-spesialist vil du også kunne bli involvert i rehabilitering og konstruksjonsarbeid på klinikker og sykehus.

Les om Leger Uten Grensers vann- og sanitærarbeid

VHS-spesialist Pierre Emmanuel Hyppolite sjekker om riktig mengde klorin er tilført vannet i Port-à-Piment, Haiti etter orkanen Matthew. Foto: Leger Uten Grenser/Jeanty Junior Augustin

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor og/eller Master i vann- og sanitærrelaterte studier
 • Dokumentert kvalifikasjon innen kjemi, bygg og anlegg, geologi, hydrologi
 • Erfaring fra enten bygging av brønner og borehull, overvåking av vannkvalitet, forurensning eller avfallshåndtering
 • Ønskelig med erfaring med vannfiltreringsteknikker
 • Engelsk muntlig og skriftlig
 • Word- og Excel-kunnskaper

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag


Ønsker du å jobbe som vann-, hygiene- og sanitærspesialist ? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen