Anestesilege

Foto: Frederic NOY/COSMOS

Anestesilege


Som anestesilege jobber du med både veiledning og opplæring, samtidig som du hjelper mennesker i store smerter under krevende forhold. 

Hjem > Jobb for oss > Anestesilege

For å kunne jobbe som anestesilege i Leger Uten Grenser, må du være veldig fleksibel. Du må mestre å stå overfor hyppige og varierende utfordringer, med alt fra traumepasienter til kvinner som trenger akutt keisersnitt. Ofte med svært begrensede ressurser tilgjengelig i forhold til hva du er vant til. Du må være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset; det er ikke engang sikkert du vil ha tilgang til røntgen.

I tillegg til arbeidet i operasjonssalen, vil du få ansvar for pre-operativ vurdering og gjenoppliving, samt post-operativ behandling (inkludert smertebehandling).

Du vil også være involvert i opplæring og oppfølging av lokale medarbeidere.

Feltblogg på MSF.org: Anaesthetist Kariantti Kallio blogs from various missions

Ansvarsområder:

 • Kirurgiske prosedyrer
 • Preoperativ vurdering og gjenoppliving
 • Postoperativ omsorg (inkludert smertebehandling).
 • Oppfølning av lokale medarbeidere som jobber i utvinningsrom og avdelingene

Kvalifikasjoner 

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Godkjent anestesilege
 • Erfaring fra anestesi innen pediatri, obstetrikk og traumer
 • Evne til å arbeide selvstendig med begrenset utstyr og ressurser
 • Villig til å rette seg etter Leger Uten Grensers anestesiprotokoller (som vil kunne variere fra det du er vant til)
 • Mulighet for å arbeide i felt fra 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)
 • Ønskelig at du er tilgjengelig på kort varsel (i en akutt katastrofesituasjon kan anestesileger måtte reise innen 24 til 48 timer)

Les mer: Hva innebærer det å være en del av det kirugsiske teamet?  

Merk

 • Søkere innen anestesi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CVen og skjemaet for ferdighetsvurdering til kandidaten vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver for anestesi fra Leger Uten Grenser før det tilbys intervju
 • Det er ofte behov for anestesileger i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko
 • Ettersom vi rykker ut i akutte kriser er det ofte behov for anestesileger på kort varsel. Det er likevel også mulig å planlegge et oppdrag i god tid i forveien i de mer langsiktige prosjektene våre. Er du genuint interessert i å jobbe for oss, men bekymrer deg for å måtte reise på kort varsel? 
  Da anbefaler vi deg å søke likevel. Vi tar søkeres individuelle livssituasjon i betraktning under intervjuet. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger som bør være tilgjengelig 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Det er en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Se video av barnelege Monica Thallinger fra oppdrag i Den sentralafrikanske republikk

 

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som anestesilege? Søk her

Er det noe mer du lurer på?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen