Intensivlege

Foto: Ton Koene

Intensivlege


Som intensivlege vil du lede og sørge for kvalitetssikring av intensivarbeidet i prosjektene våre rundt om i verden.

Hjem > Jobb for oss > Intensivlege

Som intensivlege i felt har du overordnet klinisk ansvar på intensivavdeling i sykehusprosjektene våre. Våre intensivavdelinger har mulighet for High Flow-behandling, NIV og mekanisk ventilasjon. Det kliniske ansvaret innebærer at du sørger for at intensivavdelingen og pasientbehandlingen er i henhold til våre policyer, protokoller og universelle hygienestandarder for covid-19. Du vil også bistå med konsultasjoner ved øvrige sykehusavdelinger. 

I andre tilfeller kan rollen som intensivlege innebære at du blir sendt til en naturkatastrofe hvor intensivkunnskap kan forbedre den initiale akuttresponsen. 

Uansett kontekst, så vil en sentral del av jobben være veiledning av øvrig personell. Du vil bidra til å øke kunnskapen og de praktiske ferdighetene til kollegaene dine på intensivavdelingen og øvrige team som jobber med akutt helsehjelp. Dette skjer enten gjennom opplæringsøkter eller gjennom veiledning i det daglige arbeidet. 

Her undersøker en pasient i respirator på covid-19-avdelingen på Al-Knidi-sykehuset i Bagdad. Foto: Ghada Safaan/Leger Uten Grenser

 

Kvalifikasjoner 

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Vi søker leger med spesialistsertifisering i intensivmedisin eller tilsvarende intensivmedisinsk kompetanse. Leger som fortsatt er under spesialisering kan også bli vurdert, etter kompetansekartlegging og validering av Leger Uten Grensers interne spesialistleger
 • Minst ett års erfaring på en intensivavdeling
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel
 • Komfortabel med å drive opplæring av kollegaer
 • Er villig til å arbeide i felt fra seks uker til fire måneder, effektiv tid i tillegg til eventuell karantene
 • Gode engelsk- og franskferdigheter
 • Erfaring fra andre organisasjoner er en fordel 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

Ønsker du å jobbe som intensivlege? Søk her

Er det noe mer du lurer på? 

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen