Glemte kriser

Foto: Luca Sola

Glemte kriser


Hvert år lider millioner av mennesker i humanitære kriser rundt om i verden. Uten medienes søkelys blir mange kriser fort glemt.

Hjem > Glemte kriser > Glemte kriser
Oppdatert 30.11.2022
        

Leger Uten Grenser presenterer hvert år en liste med glemte kriser, kriser vi mener får for lite oppmerksomhet i norske medier. Vi er til stede i mange av verdens glemte kriser, og det er viktig for oss å fortelle om det vi er vitne til i felt, og la pasientene våre selv fortelle sine historier.

Glemte kriser kan være mennesker som ikke har tilgang på livreddende medisiner og vaksiner, mennesker på flukt, mennesker som ikke får humanitær hjelp, land eller områder med manglende helsesystemer eller mennesker som blir utsatt for vold og overgrep. Vi ønsker også på samme tid og fokusere på noen av verdens glemte fremskritt, fordi det nytter! 

TV-AKSJONEN 2022

I 2022 har vi årets TV-aksjon hvor vi fokuserer på å bekjempe livsfarlige sykdommer i fire land: Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo, Sierra Leone og Bangladesh. I tillegg vil deler av midlene fra årets TV-aksjon gå DNDi sitt arbeid med forskning og utvikling av medisiner mot de glemte sykdommene kala-azar og sovesyke.

Leger Uten Grenser var med på å opprette DNDi i 2003, og vi samarbeider fremdeles tett med organiasjonen. 

Les mer: Glemte kriser 2021

Her kan du høre nødhjelpskoordinator Lindis Hurum fortelle om sitt spesielle minne fra Den sentralafrikanske republikk. Landet er rammet av en krise som nesten hvert år havner på listen vår over glemte kriser.

Glemte fremskritt

De siste årene har vi også valgt å presentere glemte fremskritt, fordi fremskritt, i likhet med glemte kriser, sjeldent får oppmerksomhet i mediene. Vi ønsker å belyse fremgang i verden, fordi vi vet at det nytter med økt kunnskap, oppmerksomhet og synlighet for å skape endringer for pasientene våre i felt. Dette er ofte medisinske fremskritt som at 15 millioner liv er spart på 20 år på grunn av tilgang til hiv-medisiner, folkelige engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisinereller at verdenshistoriens nest største ebola-utbrudd, i Den demokratiske republikken Kongo, endelig ble erklært over i juni 2020.

Skoleprosjekt for barne- og ungdomsskolen

I 2022 er det vi som har årets TV-aksjon på NRK sammen med forskningsorganisasjonen DNDi. Hvert år lages det et veldig spennende digitalt undervisningsopplegg tilpasset hele grunnskolen om temaet for årets TV-aksjon. Her vil det være videoer, artikler, quiz og sterke pasienthistorier for at elevene kan engasjere seg og lære mer om noen av verdens glemte sykdommer. Opplegget er tverrfaglig, og kan gjennomføres på alt fra to timer til en hel dag. Det dekker flere av læreplanens kompetansemål, og gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider. Skoleprosjektet vil ta utgangspunkt i kjente og ukjente sykdommer, som Leger Uten Grenser arbeider med, og sykdommer som DNDi forsker på og utvikler medisiner mot. Vi anbefaler alle å ta i bruk årets undervisningsopplegg, som 

Les mer: Om undervisningsopplegget og hva din skole kan gjøre for å engasjere elevene i årets TV-aksjon?

Glemt fremskritt: Ebolautbruddet i Øst-Kongo ble endelig erklært over i midten av 2020. Men hvorfor tok det så lang tid, og hvordan kan vi stå enda bedre rustet mot ebola-utbrudd i fremtiden? Foto: John Wessels

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen