Mobirise

Brutal konflikt og helsekrise i
Den sentralafrikanske republikk

Den langvarige humanitære krisen i Den sentralafrikanske republikk er stadig glemt. Nå blusser igjen den voldelige konflikten opp i landet hvor nesten halvparten er avhengig av nødhjelp.   

Vold, konflikt og politisk uro har pågått sammenhengende i Den sentralafrikanske republikk siden slutten av 2012. Over 2,4 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp for å overleve, i følge FN. Dette utgjør nesten halvparten av landets 4,8 millioner innbyggere.


Forskjellige væpnede grupper kriger om makt og kontroll i stadig flere steder av landet. Dette går ut over sivilbefolkningen som dermed må flykte fra sine hjem og livsgrunnlag.


Over én halv million mennesker er på flukt i eget land, og over 480.000 mennesker har flyktet til nabolandene ifølge tall fra FN.

600000

interntfordrevne flyktninger
FN (aug 2017)

480000 

flyktet siden 2013
FN (aug 2017)

Helsevesenet: krisen i krisen

Den pågående konflikten i landet får enorme konsekvenser for det allerede mangelfulle helsevesenet. Om lag én av tre av landets sykehus og klinikker fungerer kun delvis eller er helt ødelagt. Over halvparten av landets sykehus og klinikker er avhengig av hjelp for å fungere. Angrep og plyndring av sykehus og klinikker skaper store utfordringer for hjelpeorganisasjoner og helsearbeidere.


Klinikker som reiser ut i avsidesliggende områder må snu, og planlagte vaksinasjonskampanjer blir utsatt på grunn av slike angrep. Landet mangler medisiner, leger og utstyr. Hvis man holder internasjonale hjelpearbeidere utenfor, har landet kun rundt 1 lege per 100.000 innbyggere i landet ifølge tall fra Verdens helseorganiasjon. De fleste av de offentlige helsetjenestene koster også penger.


Over 60 prosent lever under fattigdomsgrensen og svært mange har ikke råd til å oppsøke lege eller helsehjelp. Det er også mangel på offentlig helsetilbud over hele landet unntatt i hovedstaden, Bangui. 


Den vedvarende konflikten rammer helsesystemet gang på gang, og landets kroniske syke mangler tilgang på livreddende medisiner og oppfølging. Hiv/aids er en av de ledende dødsårsakene for voksne i Den sentralafrikanske republikk, men kun én av fire hivpasienter er i behandling.


Ifølge UNAIDS er 120.000 kvinner og menn smittet med viruset. Mangel på behandling fører til at rundt 8000 mennesker dør av aids hvert år, noe som fører til at 82.000 barn under 17 blir foreldreløse.

Sykepleier Lucien og Enoch skifter bandasje på en 28 år gammel mann som ikke ønsker navnet sitt på trykk. Han ble angrepet med en machete i et ransforsøk ikke langt fra Kabo i Den sentralafrikanske republikk hvor det ofte er voldelige sammenstøt. Foto: Sandra Smiley/MSF

Barnedødeligheten i Den sentralafrikanske republikk er et av de høyeste i verden. En av ti barn vil ikke overleve sin femårsdag, de fleste dør på grunn av malaria. Bildet er fra en klinikk i Bambari hvor sykepleier  Miriam Peters utfører helsesjekk på en av pasientene våre. Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos for MSF

Kvinner og barn særlig sårbare

Ett av ti barn vil ikke overleve sin femårsdag og malaria er den sykdommen som tar flest barneliv. Det manglende helsesystemet fører også til at barn ikke blir vaksinert, og er derfor ikke beskyttet mot sykdommer. Siden 2012 har barnedødeligheten gått opp fra 129 til 176 per 1000 fødsel, og dødsfall blant nyfødte gått opp fra 41 til 106 per 1000 fødsel. 


Den sentralafrikanske republikk er et av de farligste landene i verden for kvinner å føde i. Hvert år dør nesten én av ti kvinner før, under eller etter fødsel. De fleste føder ikke på sykehus og klinikker eller med medisinsk helsepersonell til stede.


Det er nesten bare 2 av 10 mennesker som har tilgang til ordentlige toaletter og 70 prosent har ikke tilgang til rent drikkevann. 

Simon (11) 

Den sentralafrikanske republikk

Simon er fra landsbyen Malemo og ble innlagt på Mbroutchou helsensenter for et stort brannsår han hadde fått på venstre skulder tre dager tidligere, matten han sov på tok fyr. Han ble videre transportert av Leger Uten Grensers mobile team til sykehuset i Bria hvor han mottok behandling. Foto: Colin Delfosse/Ouf of Focus 

Adama

Den sentralafrikanske republikk

«Mannen min ble drept i huset vårt i november i fjor da nabolaget var under angrep fra væpnete grupper. Jeg sover derfor alene med mine seks barn, uten noe som helst hjelp fra noen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å gi barna mine mat nå som mannen min er død. Vi er også for redde til å forlate nabolaget. Vi har ikke lenger noen frihet og vi har lidd mye de siste fire månedene. Om natten er vi livredde for nye angrep.»
Foto: Colin Delfosse/Ouf of Focus 

Hva er glemt?   

Den sentralafrikanske republikk forblir nedprioritert av norske medier. Hvis man sammenligner dekningen av krigen i Syria får man over 51.000 treff sammenlignet med krisen i Den sentralafrikanske republikk hvor man kun får opp 325 det siste året.


FN har kun mottatt 5,4 prosent av midlene de har bedt om i beredskap for å kunne bistå situasjonen og flere organiasjoner har reist fordi de ikke har nok midler. Situasjonen i landet forblir en glemt krise om ikke verdenssamfunnet setter ressurser inn for å redusere de ekstreme humanitære lidelsene i landet

Leger Uten Grensers arbeid i Den sentralafrikanske republikk? 

Leger Uten Grenser har vært tilstede i Den sentralafrikanske republikk siden 1997 og sørger for medisinsk nødhjelp til de som befinner seg i det mest utsatte områdene hvor tilgang på helsehjelp mangler. I 2016 utførte vi over én million pasientkonsultasjoner, behandlet over 595.000 for malaria, vært med på å vaksinere 95.000 og assisterte over 21.000 fødsler. Alt arbeidet Leger Uten Grenser gjør i Den Sentralafrikanske republikk er gjennom private givere.  

Her ser du sykepleier Marina Castellano som besøker Sam (5) som de fleste kjenner til på klinikken til Leger Uten Grenser i Bangassou. Han lider av sigdcelleanemi som er en kronisk blodsykdom og er ofte innom klinikken fordi helsetjenestene er gratis. De fleste offentlige helsetjenester i Den sentralafrikanske republikk koster penger, noe mange ikke har råd til. 
Foto:  Borja Ruiz Rodriguez/MSF

Talsperson, Jostein Eiane Heggebø

Jostein Eiane Heggebø er lege og har vært på to oppdrag for Leger Uten Grenser. Han kom nettopp tilbake fra ett oppdrag i Den Sentralafrikanske republikk hvor han jobbet på sykehus i Bambari og i Bossangoa. Han har også vært på oppdrag i Sierra Leone etter ebolakrisen i 2015. Her er han sammen med Hassan som overlevde ebola. Til vanlig jobber Jostein på kirurgiavdelingen på Sykehuset Østfold.  

Foto:  Tommy Trenchard. 

595700

behandlet Leger Uten Grenser mot malaria i  2016 

9500

kirurgiske 
inngrep i 2016

21000

assisterte fødsler
i 2016

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser