Foto: Sa'adia Khan / Leger Uten Grenser
Hjem > Glemte kriser > 2017 > 8 millioner mennesker har hepatitt C i Pakistan
Nyheter

8 millioner mennesker har hepatitt C i Pakistan

03.07.2017
        

Verdens helseorganisasjon estimerer at rundt 71 millioner mennesker har kronisk hepatitt C verden over. I 2015 ble 1,7 millioner mennesker smittet av viruset som dreper 399.000 årlig, nesten like mange som malaria.  

Pakistan er et av landene i verden med flest smittede av hepatitt C. En nasjonal helseundersøkelse fra 2008 viste at rundt fem prosent av befolkningen er smittet av viruset, rundt åtte millioner mennesker. Helsemyndighetene i landet estimerer at rundt 240.000 blir smittet av viruset hvert år.

Fører til leversvikt og død

Hepatitt C-viruset angriper leveren. Opp til 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som igjen kan føre til dødelig leversvikt eller leverkreft. Hepatitt C smitter via blod. Ofte skjer dette gjennom urene sprøyter, ikke-sterilisert medisinsk utstyr, og gjennom usikre blodoverføringer. Det kan også smitte fra mor til barn, og gjennom kroppsvæsker.

Helsemyndighetene i Pakistan har utviklet en guide i 2016 med retningslinjer for håndtering av hepatitt C. Denne guiden konstaterer at det er størst risiko for å få viruset gjennom ikke-sterilisert medisinsk utstyr og usikre blodoverføringer. Dette kan skje på uoffisielle helseklinikker og av ukvalifisert helsepersonell. Man kan også risikere å bli smittet hos barberere hvis knivbladet ikke er ordentlig sterilisert.

Det kan ta flere tiår før infeksjonen fører til leversvikt eller kreft. Derfor er svært mange uvitende om at de har viruset i kroppen. De oppdager det først når de blir alvorlig syke, og da kan det være for sent for behandling.

Dette gjelder særlig i mange lav- og mellominntektsland, som Pakistan. Verdens helseorganisasjon regner med at kun 20 prosent av de som er smittet i verden er klar over at de har hepatitt C.

Utbredt i Pakistan

I løpet av de siste årene er det utviklet en effektiv behandling for å kurere hepatitt C-infeksjon, men likevel er det veldig få som starter behandling hvert år. I følge Verdens helseorganisasjon startet kun 1,1 millioner mennesker i hele verden behandling i 2015. 

I Pakistan må dette ses i sammenheng med at mange ikke vet de er smittet, kombinert med at mange bor i avsidesliggende områder med begrenset tilgang på helsetjenester. 

Pakistanske myndigheter har satt i gang gode tiltak for å bekjempe hepatitt C. Allerede i 2005 satte de opp et nasjonalt helseprogram for behandling og kontroll av hepatitt. Fra overgangen 2009/2010 har ansvaret ligget hos de fire provinsene. Det har blitt utviklet nasjonale strategier for hvordan forebygge og behandle hepatitt C i samarbeid med blant annet Verdens helseorganisasjon.

Myndighetene har i tillegg nylig fått til en avtale som sikrer at de får kjøpe inn de nye effektive medisinene til en rimelig pris i forhold til mange andre land. 

Til tross for disse tiltakene er både behandling og testing av hepatitt C utfordrende. Det er fordi flere smittede bor i slumområder og i landsbyer hvor tilgangen på offentlige helsetjenester er begrenset.

De fleste hepatitt C-programmene er dessuten organisert på sykehus i større byer, og ikke via lokale helseklinikker. Over 60 prosent av befolkningen i Pakistan bor i avsidesliggende områder, og mange har ikke råd til reisen inn til sykehusene. De blir dermed hverken sjekket eller behandlet.

Lange og dyre reiseveier er også et problem i store byer som Karachi, hvor man anslår at så mange som én million kan være smittet av viruset.

Hva er galt med prisen på ny hepatitt C-behandling?

Hva er glemt med denne krisen?

Hepatitt C er et stort globalt helseproblem. Viruset er ukjent for mange, og mangel på diagnostisering fører til at millioner av mennesker ikke oppsøker lege før de blir alvorlig syke. Dette er en stor utfordring i kampen mot hepatitt C i Pakistan, og i resten av verden.

Lenge var prisnivået på effektiv behandling et stort problem i Pakistan, men i dag er prisen på de nye medisinene rimelige i forhold til land i verden. I andre mellominntektsland kan de nye effektive medisinene føre til at en tre måneders behandling kan koste opp til en halv million kroner.

Det er mye arbeid som gjenstår med å øke kunnskapen om dette viruset blant folk verden over, så smittede kan oppsøke hjelp i tide. De nye effektive medisinene må bli priset slik at de blir tilgjengelige også for de fattige som trenger dem.

Det er også mye negativ stigmatisering knyttet til hepatitt C i flere deler av verden, dette må vi gjøre noe med.

Leger Uten Grensers arbeid med hepatitt-C

Leger Uten Grenser behandler hepatitt C-pasienter i Pakistan, Mynmar, Kambodsja, India, Iran, Russland, Usbekistan, Hviterussland, Mozambik, Uganda og Kenya. Vi tilbyr hepatitt C-behandling på klinikken vår slumområdet Machar Colony I Karachi i Pakistan. I løpet av 2016 startet 412 pasienter behandling og 301 fullførte. Dette er et pilotprosjekt hvor Leger Uten Grenser ønsker å demonstrere hvordan man kan behandle pasienter gjennom desentraliseringsmodellen i utsatte områder.   

Leger Uten Grenser klaget tidligere I år sammen med flere andre organisasjoner inn det amerikanske legemiddelselskapet, Gilead til Det europeiske patentkontoret fordi patentbeskyttelsen hindrer pasienter i særlig mellominntekstland behandling da prisene er absurd høye.  Vi støtter også opp hepatitt C-aktivister I land som Kina, India og Brasil som ønsker å fjerne patentbeskyttelsen. Brasil avgjorde nylig å fjerne patentet slik at de kan produsere og importere generiske medisiner.   

Les mer: Se oversikten over Glemte kriser og fremskritt 2017.

Mer i denne seksjonen  
Bære vitne
Skoleprosjektet
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Foto: Sa'adia Khan / Leger Uten Grenser
Hjem > Glemte kriser > 2017 > 8 millioner mennesker har hepatitt C i Pakistan
Nyheter

8 millioner mennesker har hepatitt C i Pakistan

03.07.2017
        

Verdens helseorganisasjon estimerer at rundt 71 millioner mennesker har kronisk hepatitt C verden over. I 2015 ble 1,7 millioner mennesker smittet av viruset som dreper 399.000 årlig, nesten like mange som malaria.  

Pakistan er et av landene i verden med flest smittede av hepatitt C. En nasjonal helseundersøkelse fra 2008 viste at rundt fem prosent av befolkningen er smittet av viruset, rundt åtte millioner mennesker. Helsemyndighetene i landet estimerer at rundt 240.000 blir smittet av viruset hvert år.

Fører til leversvikt og død

Hepatitt C-viruset angriper leveren. Opp til 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som igjen kan føre til dødelig leversvikt eller leverkreft. Hepatitt C smitter via blod. Ofte skjer dette gjennom urene sprøyter, ikke-sterilisert medisinsk utstyr, og gjennom usikre blodoverføringer. Det kan også smitte fra mor til barn, og gjennom kroppsvæsker.

Helsemyndighetene i Pakistan har utviklet en guide i 2016 med retningslinjer for håndtering av hepatitt C. Denne guiden konstaterer at det er størst risiko for å få viruset gjennom ikke-sterilisert medisinsk utstyr og usikre blodoverføringer. Dette kan skje på uoffisielle helseklinikker og av ukvalifisert helsepersonell. Man kan også risikere å bli smittet hos barberere hvis knivbladet ikke er ordentlig sterilisert.

Det kan ta flere tiår før infeksjonen fører til leversvikt eller kreft. Derfor er svært mange uvitende om at de har viruset i kroppen. De oppdager det først når de blir alvorlig syke, og da kan det være for sent for behandling.

Dette gjelder særlig i mange lav- og mellominntektsland, som Pakistan. Verdens helseorganisasjon regner med at kun 20 prosent av de som er smittet i verden er klar over at de har hepatitt C.

Utbredt i Pakistan

I løpet av de siste årene er det utviklet en effektiv behandling for å kurere hepatitt C-infeksjon, men likevel er det veldig få som starter behandling hvert år. I følge Verdens helseorganisasjon startet kun 1,1 millioner mennesker i hele verden behandling i 2015. 

I Pakistan må dette ses i sammenheng med at mange ikke vet de er smittet, kombinert med at mange bor i avsidesliggende områder med begrenset tilgang på helsetjenester. 

Pakistanske myndigheter har satt i gang gode tiltak for å bekjempe hepatitt C. Allerede i 2005 satte de opp et nasjonalt helseprogram for behandling og kontroll av hepatitt. Fra overgangen 2009/2010 har ansvaret ligget hos de fire provinsene. Det har blitt utviklet nasjonale strategier for hvordan forebygge og behandle hepatitt C i samarbeid med blant annet Verdens helseorganisasjon.

Myndighetene har i tillegg nylig fått til en avtale som sikrer at de får kjøpe inn de nye effektive medisinene til en rimelig pris i forhold til mange andre land. 

Til tross for disse tiltakene er både behandling og testing av hepatitt C utfordrende. Det er fordi flere smittede bor i slumområder og i landsbyer hvor tilgangen på offentlige helsetjenester er begrenset.

De fleste hepatitt C-programmene er dessuten organisert på sykehus i større byer, og ikke via lokale helseklinikker. Over 60 prosent av befolkningen i Pakistan bor i avsidesliggende områder, og mange har ikke råd til reisen inn til sykehusene. De blir dermed hverken sjekket eller behandlet.

Lange og dyre reiseveier er også et problem i store byer som Karachi, hvor man anslår at så mange som én million kan være smittet av viruset.

Hva er galt med prisen på ny hepatitt C-behandling?

Hva er glemt med denne krisen?

Hepatitt C er et stort globalt helseproblem. Viruset er ukjent for mange, og mangel på diagnostisering fører til at millioner av mennesker ikke oppsøker lege før de blir alvorlig syke. Dette er en stor utfordring i kampen mot hepatitt C i Pakistan, og i resten av verden.

Lenge var prisnivået på effektiv behandling et stort problem i Pakistan, men i dag er prisen på de nye medisinene rimelige i forhold til land i verden. I andre mellominntektsland kan de nye effektive medisinene føre til at en tre måneders behandling kan koste opp til en halv million kroner.

Det er mye arbeid som gjenstår med å øke kunnskapen om dette viruset blant folk verden over, så smittede kan oppsøke hjelp i tide. De nye effektive medisinene må bli priset slik at de blir tilgjengelige også for de fattige som trenger dem.

Det er også mye negativ stigmatisering knyttet til hepatitt C i flere deler av verden, dette må vi gjøre noe med.

Leger Uten Grensers arbeid med hepatitt-C

Leger Uten Grenser behandler hepatitt C-pasienter i Pakistan, Mynmar, Kambodsja, India, Iran, Russland, Usbekistan, Hviterussland, Mozambik, Uganda og Kenya. Vi tilbyr hepatitt C-behandling på klinikken vår slumområdet Machar Colony I Karachi i Pakistan. I løpet av 2016 startet 412 pasienter behandling og 301 fullførte. Dette er et pilotprosjekt hvor Leger Uten Grenser ønsker å demonstrere hvordan man kan behandle pasienter gjennom desentraliseringsmodellen i utsatte områder.   

Leger Uten Grenser klaget tidligere I år sammen med flere andre organisasjoner inn det amerikanske legemiddelselskapet, Gilead til Det europeiske patentkontoret fordi patentbeskyttelsen hindrer pasienter i særlig mellominntekstland behandling da prisene er absurd høye.  Vi støtter også opp hepatitt C-aktivister I land som Kina, India og Brasil som ønsker å fjerne patentbeskyttelsen. Brasil avgjorde nylig å fjerne patentet slik at de kan produsere og importere generiske medisiner.   

Les mer: Se oversikten over Glemte kriser og fremskritt 2017.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen