Flyktninger og migranter i Latin-Amerika

Foto: Leger Uten Grenser / Juan Carlos Tomasi

Flyktninger og migranter i Latin-Amerika


Fattigdom, økonomiske kriser, kriminalitet og vold har sendt millioner av latinamerikanere på flukt. Mange har svært begrenset tilgang på helsehjelp. 

Hjem > Flyktninger > Flyktninger og migranter i Latin-Amerika
03.11.2020 | Oppdatert 12.11.2020
        

Hvorfor er de på flukt?  

Fattigdom, økonomiske kriser, kriminalitet og vold har sendt millioner av latinamerikanere på flukt til et tryggere sted eller på leting etter arbeid. Leger Uten Grenser jobber blant annet med venezuelanske migranter i Colombia, sentralamerikanske migranter i Mexico og urfolksgrupper i midlertidige bosetninger i Brasil som har vært hardt rammet av korona-pandemien. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi gir medisinsk og psykisk helsehjelp til migranter og flyktninger i Latin-Amerika. Vi deler også ut vann og hygieneartikler. Foto: Leger Uten Grenser Léo Coulongeat

 

Hva er helsebehovene?  

Migranter og mennesker på flukt har ofte svært begrenset tilgang til helsehjelp. Vi jobber med alt fra grunnleggende helsehjelp, inkludert mor-barn-helse, oppfølging av kroniske sykdommer og forebygging av infeksjonssykdommer, til psykisk helse og seksual- og reproduktiv helse.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Et av teamene våre i Coatzacoalcos i Mexico gir medisinsk og psykisk helsehjelp til hundrevis av migranter og flyktninger som kommer til byen daglig. Foto: Leger Uten Grenser / Christina Simons

 

Noe av arbeidet vårt med flyktninger i Latin-Amerika:  

Tusener fanget i utrygge forhold i Mexico 

Leger Uten Grenser gir medisinsk og mental helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere i ulike deler av Mexico, både langs grensen mot USA og ved den sørlige grensen til Guatemala. Se kart over hvor vi har prosjekter her.   

Et økende antall migranter har vært strandet langs grenseområdene i nord som følge av migrasjonspolitikken i regionen. Politikken har i økende grad vært preget av kriminalisering av migranter og et sammenbrudd i systemet som skal gi beskyttelse til asylsøkere.  

Det såkalte «Bli i Mexico»-programmet, offisielt kalt «Migrant Protection Protocols» har siden starten av 2019 ført til at mennesker som søker asyl i USA kan bli tvunget til å vente i Mexico mens søknaden blir behandlet. Såkalt «metering», som innebærer at kun et begrenset antall kan søke om asyl ved hvert av grensepunktene i USA hver dag, fører også til at mange må vente i Mexico under svært utrygge forhold.  Mange av overnattingsstedene har ikke kapasitet til å huse alle menneskene som har behov for beskyttelse og menneskene er utsatt for kidnapping, utpressing av kriminelle grupper og vold.  

I 2019 observerte vi et økende antall kvinner, barn og familier som flyktet fra fattigdom og ekstrem vold i Honduras, El Salvador og Guatemala, det såkalte nordlige triangelet i Mellom-Amerika.  

Migranter ved den sørlige grensen til Guatemala har også i økende grad vært gjenstand for forfølgelse og kriminalisering som konsekvens av meksikansk migrasjonspolitikk. 

Les mer: Vårt arbeid i Mexico 

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi jobber med å gi psykisk helsehjelp til migranter og flyktninger i Mexico. Dette bildet ble tatt under en gruppetime med fokus på mental helse i en landsby i Guerrero. Våre psykologer snakker her med barna i landsbyen. Foto: Leger Uten Grenser / Juan Carlos Tomasi

 

Liten tilgang til helsehjelp for venezuelanske migranter i Colombia 

Colombia har blitt et tilfluktssted for millioner av mennesker som flykter fra Venezuelas sosiale, politiske og økonomiske krise. Ifølge offisielle tall var det før covid-19-pandemien rundt 1,6 millioner venezuelanere i Colombia. De fleste av dem bor i de store byene, men tusenvis har også bosatt seg i områder nær grensen til Venezuela, som La Guajira, Norte de Santander og Arauca – områder preget av konflikt og liten tilgang til helsehjelp. For å svare på helseutfordringene blant migranter, har Leger Uten Grenser opprettet flere prosjekter i disse områdene. Vi gir grunnleggende helsehjelp, psykisk helsehjelp og vi jobber med seksual- og reproduktiv helse.  

Korona-pandemien har ført til at mange venezuelanske migranter har mistet inntektsgrunnlaget sitt i Colombia, og de har blitt tvunget tilbake til hjemlandet. Leger Uten Grenser har bistått migranter som har måttet vente i karantenehaller ved retur til Venezuela

Les mer: Vårt arbeid i Colombia 

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi jobber med å gi helsehjelp til venezuelanske flyktninger i Colombia. Vi gir grunnleggende helsehjelp, psykisk helsehjelp og vi jobber med seksual- og reproduktiv helse. Foto: Leger Uten Grenser / Esteban Montaño

 

Bistår migranter under covid-19-pandemien 

Vår covid-19-respons i Latin-Amerika har vært særlig rettet mot sårbare grupper, inkludert flyktninger, migranter, asylsøkere, og hjemløse.  

I Brasil har vi blant annet bistått med helseopplysning og hygienepakker til venezuelanske migranter i delstaten Roraima i nord, der vi også jobbet med migranter før pandemien kom til Brasil. Vi gir også helsehjelp i forbindelse med covid-19 til det hardt rammede urfolket Warao, som har migrert fra Venezuela og nå bor i midlertidige bosetninger i Brasil.  

Mexico har vi drevet covid-19-klinikker i byene Reynosa og Matamoras, der mange migranter holder til. I tillegg har vi jobbet med forebyggende tiltak og infeksjonskontroll i migrantleirer i Nuevo Laredo på grensen til USA.  

Leger Uten Grenser gjennomfører helsefremmende aktiviteter og informasjonsarbeid om covid-19. Vi gir informasjon til flyktninger og migranter om hvordan de skal holde avstand, vaske hender og bruke munnbind. Foto: Leger Uten Grenser / Cristopher Rogel Blanquet

 

  HVORDAN JOBBER VI MED FLYKTNINGER I AMERIKA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen