Mor-barn-helse

Obstetrikk og hjelp til nyfødte er alltid del av vårt arbeid i enhver krise.

Vi hjelper til ved fødsler og gjennomfører keisersnitt når det trengs, og vi gir medisinsk hjelp til nyfødte som er syke eller har lav fødselvekt.

Flere av våre mer langsiktige prosjekter tilbyr mer omfattende mødrehelsetjenester.

Vi tilbyr svangerskapsoppfølging, slik at vi kan dekke eventuelle medisinske behov som måtte oppstå i løpet av graviditeten, samt at vi kan identifisere potensielt kompliserte fødsler.

Etter fødselen gir vi blant annet råd om familieplanlegging og informasjon om seksuelt overførbare sykdommer.

God hjelp før, under og etter en fødsel kan forhindre obstetriske fistler. Dette er skader i fødselskanalen, og oppstår oftest etter forlenget og blokkert fødsel.  Fistler fører til inkontinens, som kan være svært stigmatiserende.

Om lag to millioner har ubehandlede vaginale fistler. Hvert år inntreffer 50-100.000 nye tilfeller.

I flere av våre prosjekter opererer vi fistelskader.