Ortoped

Foto: Leger Uten Grenser/Jeanty Junior Augustin

Ortoped


Leger Uten Grenser trenger kvalifiserte og motiverte ortopeder i prosjektene våre i felt. 

Hjem > Jobb for oss > Ortoped

Som ortoped vil du være en del av det medisinske teamet og sammen vil dere være ansvarlige for å overvåke og koordinere operasjonstjenesten i sin helhet. Du sørger for kvaliteten på de ortopediske tjenestene på akuttmottaket, på klinikkene, i operasjonssalen og ved sengepostene. Du vil jobbe i tett samarbeid med det medisinske teamet for å gi best mulig behandling.

Vi har et stort behov for ortopeder, både til direkte pasientbehandling og for opplæring og veileidning. 

Som ortoped i felt vil du ha en allsidig og givende hverdag med følgende oppgaver:

 • Lede ortopediske operasjoner i nært samarbeid med lokale og internasjonale kolleger
 • Sammen med det kirurgiske teamet, vil du være ansvarlig for de ortopediske aktivitetene på både akuttmottaket, sengepostene og operasjonssalen
 • Oppfølgingskonsultasjoner
 • Gi kontinuerlig opplæring til det medisinske teamet og dele kompetanse i henhold til lagets ekspertise

Les feltblogg på MSF.org: Surgeon Fransesco Virdis: Breaking down the wall: Trauma surgery in Haiti

Leger Uten Grensers kirurg, Martin John Jarmin og Dr. Juan Robinson opererer en ung gutt på Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, Afghanistan. Gutten hadde vært involvert i en bilulykke og måtte igjennom omfattende ortopedisk kirurgi. Foto: Michael Goldfarb


Kvalifikasjoner:

 • Spesialisering i ortopedisk kirurgi
 • Ønske om å dele kunnskap, ferdigheter og erfaringer med kolleger
 • Erfaring med teamledelse, opplæring og veiledning
 • Evne til å jobbe med begrensede ressurser
 • Tilgjengelighet i minst seks uker

Lengde på oppdragene: 

 • Mellom 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)

Ønsker du utdypende informasjon kan du lese mer her.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger som bør være tilgjengelig 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer om dette under spørsmål og svar)

Det er en fordel om du har: 

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjo

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som ortoped? Søk her

Er det noe mer du lurer på?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen