Ortoped

Foto: Leger Uten Grenser/Jeanty Junior Augustin

Ortoped


Leger Uten Grenser arbeider med kvalifiserte og motiverte ortopeder for å kunne tilby tjenester av høy kvalitet til våre pasienter i ulike settinger.

Hjem > Jobb for oss > Ortoped

Som ortoped vil du være en del av det medisinske teamet og sammen vil dere være ansvarlige for å overvåke og koordinere operasjonstjenesten i sin helhet. Du sørger for kvaliteten på de ortopediske tjenestene på akuttmottaket, på klinikkene, i operasjonssalen og ved sengepostene. Du vil jobbe i tett samarbeid med det medisinske teamet for å gi best mulig behandling.

Vi har et stort behov for ortopeder, både til direkte pasientbehandling og til opplæringsøyemed.

Som ortoped i felt vil du ha en allsidig og givende hverdag med følgende oppgaver:

 • Lede ortopediske operasjoner i nært samarbeid med lokale og internasjonale kolleger.
 • Sammen med det kirurgiske teamet, vil du være ansvarlig for de ortopediske aktivitetene på både akuttmottaket, sengepostene og operasjonssalen.
 • Oppfølgingskonsultasjoner.
 • Gi kontinuerlig opplæring til det medisinske teamet og dele kompetanse i henhold til lagets ekspertise

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her. 

Leger Uten Grensers kirurg, Martin John Jarmin og Dr. Juan Robinson opererer en ung gutt på Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, Afghanistan. Gutten hadde vært involvert i en bilulykke og måtte igjennom omfattende ortopedisk kirurgi. Foto: Michael Goldfarb


Kvalifikasjoner:

 • Spesialisering i ortopedisk kirurgi
 • Ønske om å dele kunnskap, ferdigheter og erfaringer med kolleger
 • Erfaring med teamledelse, opplæring og veiledning
 • Evne til å jobbe med begrensede ressurser
 • Tilgjengelighet i minst seks uker

Lengden på oppdragene: 

 • 6 uker - 6 måneder

Ønsker du utdypende informasjon kan du lese mer her.

 • Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som ortoped? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen