Ortopedisk kirurg

Foto: Leger Uten Grenser/Jeanty Junior Augustin

Ortopedisk kirurg


Leger Uten Grenser arbeider med kvalifiserte og motiverte ortopeder for å kunne tilby tjenester av høy kvalitet til våre pasienter i ulike settinger.

Hjem > Jobb for oss > Ortopedisk kirurg

Leger Uten Grenser arbeider med kvalifiserte og motiverte ortopeder for å kunne tilby tjenester av høy kvalitet til våre pasienter. Som ortoped vil du være en del av det medisinske teamet og sammen vil dere være ansvarlige for å overvåke og å koordinere operasjonstjenesten i sin helhet. Du sørger for kvaliteten på de ortopediske tjenestene på akutt mottaket, på klinikkene, i operasjons salen og ved sengepostene. Du vil jobbe i tett samarbeid med det medisinske teamet for å gi best mulig behandling.

Vi har et stort behov for ortopeder, både til direkte pasientbehandling og til opplæringsøyemed.

Som ortoped i felt vil du ha en allsidig og givende hverdag med følgende oppgaver:

 • Lede ortopediske operasjoner i nært samarbeid med lokale og internasjonale kolleger.
   
 • Sammen med det kirurgiske teamet, vil du være ansvarlig for de ortopediske aktivitetene på både akuttmottaket, sengepostene og operasjonssalen.
   
 • Oppfølgingskonsultasjoner.
   
 • Gi kontinuerlig opplæring til det medisinske teamet og dele kompetanse i henhold til lagets ekspertise
Ortoped, Abu Khalid jobber på et sykehus øst i Aleppo støttet av Leger Uten Grenser. 


Les mer om å være del av det kirurigiske teamet her. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialisering i ortopedisk kirurgi
   
 • Ønske om å dele kunnskap, ferdigheter og erfaringer med kolleger
   
 • Erfaring med teamledelse, opplæring og veiledning
   
 • Evne til å jobbe med begrensede ressurser
   
 • Tilgjengelighet i minst seks uker


Lengden på oppdragene: 

 • 6 uker til 6 måneder

Ønsker du utdypende informasjon kan du lese mer her.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne ti lå organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel


Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å søke om å jobbe i felt? Les gjennom søknadsprosessen

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.