Foto: Maciej Moskwa/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Ukraina: – Nå jobber vi med å få tilgang til de hardest rammede områdene
Nyheter

Ukraina: – Nå jobber vi med å få tilgang til de hardest rammede områdene

04.03.2022 | Oppdatert 11.03.2022
        

Tallet på døde og skadde i Ukraina øker og hundretusenvis har flyktet til nabolandene. Vi jobber nå med å få personell og utstyr inn i områdene som er hardest rammet av den russiske militæroffensiven. 

Hvordan jobber Leger Uten Grenser i Ukraina nå? 

– Leger Uten Grenser har vært til stede i Ukraina i mange år. Vi har blant annet jobbet med helsehjelp til hiv- og tuberkulosepasienter. Derfor har vi allerede nasjonalt og internasjonalt ansatte på plass på bakken. Som følge av den eskalerende konflikten har vi sett oss nødt til å midlertidig stanse de faste prosjektene våre. Nå omstiller vi aktivitene våre for å respondere på de medisinske behovene som oppstår under en militær konflikt. Vår prioritet er å få inn personell med erfaring fra akutte kriser og konfliktsoner som kan bistå menneskene som lever i de hardest rammede områdene. 

Les flere nyhetssaker om Ukraina.

Hva er hovedutfordringen dere står overfor nå? 

– Den største utfordringen nå er å finne ut hvor og hvordan vi kan få tilgang til områdene som er hardest rammet av kampene. Siden mandag 28. februar har vi hatt team i beredskap i nabolandene Polen, Moldova og Romania, samt i Russland og Hviterussland. På grunn av den kaotiske situasjonen ved grensene, med hundretusenvis av mennesker på flukt, er det vanskelig å fastslå hvilke grenseoverganger som er best for å komme inn i landet. Vi forsøker nå å få inn utstyr og personell – inkludert kirurger – for å støtte personalet på bakken, slik at de kan sette i gang arbeidet så raskt som mulig. 

Hvordan får dere utstyr og medisiner inn i landet? 

– Vi forbereder utsendelser av medisinsk utstyr og medisiner fra lagrene våre i Brussel og Bordeaux. De skal fraktes gjennom nabolandene før de ankommer Ukraina. Vi kjøper også varer og materialer i Polen slik at i kan dele ut pakker med utstyr som lokale organisasjoner har oppgitt at det er behov for.  

– For å ta imot utstyr inne i Ukraina oppretter vi lagre vest i landet. Vi vil forsøke å gjøre det samme i andre områder for å styrke forsyningskapasiteten vår. 

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver.

Intervjuet fortsetter under bildet

Vi er til stede både i Ukraina og i landene rundt: Polen, Moldova og Romania, samt i Russland og Hviterussland.

 

Hvordan vurderer dere behovene på bakken? 

– Kampene flytter seg hele tiden og endres hver time. Det er viktig for oss å få en god forståelse av dynamikken og vurdere behovene, samtidig som vi ikke setter teamene våre i fare. Vi har ansatte i hovedstaden Kyiv og i flere viktige byer som Zhytomyr og Severodonetsk, samt helsearbeidere på sykehus og klinikker i ulike områder. Det gir oss muligheten til å få et stadig bedre bilde av hva behovene er. Noe av det vi gjør er å samle inn informasjon om antall skadde og typer skader. Vi kartlegger også tilgjengelig helsehjelp på bakken slik at vi kan tilpasse den medisinske responsen ut fra eksisterende tilbud og behov.  

– Noen av spørsmålene vi stiller oss er: Finnes det medisinske stabiliseringsposter? Hvordan foregår henvisningen av skadde? Er det mulig for pasienter å overføres fra et sykehus til et annet? Hvilke sykehus kan vi støtte, særlig innen kirurgi ? Vi forsøker nå å få klare og detaljerte svar på disse spørsmålene.  

Hva slags hjelp gir dere til flyktninger i grenseområdene? 

– Vi har allerede donert nødhjelpsartikler til et mottakssenter i Polen, og vi jobber med å oppskalere responsen. Vi planlegger å sende medisinsk støtte og øke distribusjonen av tepper og hygienepakker. Vi ser at det er mye lokal og internasjonal solidaritet med flyktningene, noe som har ført til at behovene deres er dekket foreløpig. Nå prioriterer vi derfor å ta hånd om de skadde i Ukraina. 

Les mer: Vårt arbeid i Ukraina

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Maciej Moskwa/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Ukraina: – Nå jobber vi med å få tilgang til de hardest rammede områdene
Nyheter

Ukraina: – Nå jobber vi med å få tilgang til de hardest rammede områdene

04.03.2022 | Oppdatert 11.03.2022
        

Tallet på døde og skadde i Ukraina øker og hundretusenvis har flyktet til nabolandene. Vi jobber nå med å få personell og utstyr inn i områdene som er hardest rammet av den russiske militæroffensiven. 

Hvordan jobber Leger Uten Grenser i Ukraina nå? 

– Leger Uten Grenser har vært til stede i Ukraina i mange år. Vi har blant annet jobbet med helsehjelp til hiv- og tuberkulosepasienter. Derfor har vi allerede nasjonalt og internasjonalt ansatte på plass på bakken. Som følge av den eskalerende konflikten har vi sett oss nødt til å midlertidig stanse de faste prosjektene våre. Nå omstiller vi aktivitene våre for å respondere på de medisinske behovene som oppstår under en militær konflikt. Vår prioritet er å få inn personell med erfaring fra akutte kriser og konfliktsoner som kan bistå menneskene som lever i de hardest rammede områdene. 

Les flere nyhetssaker om Ukraina.

Hva er hovedutfordringen dere står overfor nå? 

– Den største utfordringen nå er å finne ut hvor og hvordan vi kan få tilgang til områdene som er hardest rammet av kampene. Siden mandag 28. februar har vi hatt team i beredskap i nabolandene Polen, Moldova og Romania, samt i Russland og Hviterussland. På grunn av den kaotiske situasjonen ved grensene, med hundretusenvis av mennesker på flukt, er det vanskelig å fastslå hvilke grenseoverganger som er best for å komme inn i landet. Vi forsøker nå å få inn utstyr og personell – inkludert kirurger – for å støtte personalet på bakken, slik at de kan sette i gang arbeidet så raskt som mulig. 

Hvordan får dere utstyr og medisiner inn i landet? 

– Vi forbereder utsendelser av medisinsk utstyr og medisiner fra lagrene våre i Brussel og Bordeaux. De skal fraktes gjennom nabolandene før de ankommer Ukraina. Vi kjøper også varer og materialer i Polen slik at i kan dele ut pakker med utstyr som lokale organisasjoner har oppgitt at det er behov for.  

– For å ta imot utstyr inne i Ukraina oppretter vi lagre vest i landet. Vi vil forsøke å gjøre det samme i andre områder for å styrke forsyningskapasiteten vår. 

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver.

Intervjuet fortsetter under bildet

Vi er til stede både i Ukraina og i landene rundt: Polen, Moldova og Romania, samt i Russland og Hviterussland.

 

Hvordan vurderer dere behovene på bakken? 

– Kampene flytter seg hele tiden og endres hver time. Det er viktig for oss å få en god forståelse av dynamikken og vurdere behovene, samtidig som vi ikke setter teamene våre i fare. Vi har ansatte i hovedstaden Kyiv og i flere viktige byer som Zhytomyr og Severodonetsk, samt helsearbeidere på sykehus og klinikker i ulike områder. Det gir oss muligheten til å få et stadig bedre bilde av hva behovene er. Noe av det vi gjør er å samle inn informasjon om antall skadde og typer skader. Vi kartlegger også tilgjengelig helsehjelp på bakken slik at vi kan tilpasse den medisinske responsen ut fra eksisterende tilbud og behov.  

– Noen av spørsmålene vi stiller oss er: Finnes det medisinske stabiliseringsposter? Hvordan foregår henvisningen av skadde? Er det mulig for pasienter å overføres fra et sykehus til et annet? Hvilke sykehus kan vi støtte, særlig innen kirurgi ? Vi forsøker nå å få klare og detaljerte svar på disse spørsmålene.  

Hva slags hjelp gir dere til flyktninger i grenseområdene? 

– Vi har allerede donert nødhjelpsartikler til et mottakssenter i Polen, og vi jobber med å oppskalere responsen. Vi planlegger å sende medisinsk støtte og øke distribusjonen av tepper og hygienepakker. Vi ser at det er mye lokal og internasjonal solidaritet med flyktningene, noe som har ført til at behovene deres er dekket foreløpig. Nå prioriterer vi derfor å ta hånd om de skadde i Ukraina. 

Les mer: Vårt arbeid i Ukraina

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen