Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Sudan: Hver andre time dør et barn av underernæring i Nord-Darfur
Nyheter

Sudan: Hver andre time dør et barn av underernæring i Nord-Darfur

07.02.2024

Situasjonen i Zamzam-leiren, som er en av de største og eldste leirene for internt fordrevne mennesker i hele Sudan, har vært katastrofal siden krigen i landet brøt ut i april 2023. Det kommer blant annet fram i en kartlegging av ernæring og dødelighet som Leger Uten Grenser har utført. 

– Det vi ser i Zamzam-leiren er helt katastrofalt. Vi regner med at det dør ett barn hver andre time i leiren. De med alvorlig underernæring står i fare for å dø de neste tre til seks ukene dersom de ikke får behandling. Det er mulig å behandle dem dersom de kommer seg til en helsestasjon, men mange klarer ikke det, sier Claire Nicolet. Hun leder Leger Uten Grensers nødhjelpsarbeid i Sudan.

Leger Uten Grenser er alene om å tilby helsehjelp i Zamzam-leiren. Den lille klinikken er overbelastet av det høye antallet alvorlig syke pasienter. De siste ni månedene har Nord-Darfurs allerede skjøre helsesystem og hele den humanitære responsen kollapset, og klinikken er et av få polikliniske helsesentre i Nord-Darfur som er i drift. 

Folk reiser med esel eller til fots fra landsbyer opptil 50 kilometer unna leiren for å få tilgang til helsetjenester, og de sover utenfor klinikken for å sikre barna sine behandling.

Les mer: Slik påvirker krigen den humanitære situasjonen i Darfur

Et av fire barn er underernært

Indikatorene for underernæring har nådd et kritisk høyt nivå, og Leger Uten Grenser ber om en umiddelbar, koordinert og rask oppskalering av den humanitære responsen for å redde liv. Det er avgjørende at FN-organisasjoner og internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGO), som kun har hatt en begrenset tilstedeværelse i Nord-Darfur siden april, deltar for å få til dette. Utdelingen av mat og penger må skje umiddelbart, og helsetjenester og vann- og sanitærtilbud er også nødvendig.

Nesten hvert fjerde barn som ble screenet i kartleggingen, var akutt underernærte, og 7 prosent av dem hadde alvorlig og akutt underernæring. For barn mellom seks måneder til to år var tallene enda mer alvorlig. Her var 40 prosent underernærte, mens 15 prosent var akutt underernærte. Terskelen for å sette inn tiltak mot underernæring er ved 2 prosent, noe som understreker hvor alvorlig denne krisen i Zamzam-leiren er.

Dødstallene i leiren er ekstremt høye og ligger på 2,5 per 10.000 mennesker per dag. I tillegg er 40 prosent av gravide og ammende kvinner underernærte, noe som også viser hvor alvorlige krisen er.

Øker innsatsen, men klarer det ikke alene

Leger Uten Grenser øker innsatsen i leiren og gir behandling til de meste kritisk underernærte barna. Omfanget av katastrofen krever imidlertid en langt større respons enn Leger Uten Grenser kan gi alene.

– Før konflikten startet i april i fjor, var folk i leiren sterkt avhengige av internasjonal støtte til mat, helsetjenester og rent vann. Nå er de nesten helt forlatt. Det har ikke vært matutdelinger fra Verdens matvareprogram (WFP) siden mai. Familier pleide å spise to måltider om dagen, men nå forteller de oss at de bare spiser ett. Folk går sultne, og barn dør som et resultat, forklarer Nicolet.

Forholdene i leiren er grusomme. I tillegg til at det ikke er annen helsehjelp enn Leger Uten Grensers klinikk, er det heller ingen ren vannkilde. Folk drikker enten fra sumpene eller fra elven, noe som kan forårsake alvorlig diaré. For barn som allerede er underernærte, kan dette være dødelig. Det kan også føre til underernæring hos friske barn.

Tørke og konflikt

Det er mange årsaker til det høye nivåene av underernæring. Januar er en måned underernæringen bør være på det laveste på grunn av innhøstingen i desember, men det siste året har folk ikke kunnet passe avlingene sine på grunn av den usikre situasjonen. 

– På toppen av dette har jordbruket blitt rammet hardt av lite nedbør. Vanligvis kommer underernæringstoppen mellom april og september, og med dette som bakteppe forventer vi at det allerede enorme antallet tilfeller vil øke drastisk de neste månedene, sier hun.

Underernæringsprogrammene i delstatshovedstaden El Fasher eksisterer ikke lenger. Det finnes ingen steder i byen folk kan gå til for primærhelsehjelp for barna sine. Det er et presserende behov for at partene i konflikten åpner flyplassen i El Fasher, og for å sikre at den forblir tilgjengelig når den er åpen, slik at humanitære aktører raskt kan vende tilbake og gi støtte til folk ikke bare i Zamzam-leiren, men over hele Nord-Darfur.

Les mer: Verdenssamfunnet har sviktet Sudan katastrofalt

Hjelpen må økes kraftig, og den må økes nå

Leger Uten Grenser er for tiden den eneste store internasjonale organisasjonen som tilbyr gratis pediatrisk medisinsk behandling i alle fem delstatene i Darfur, en region på størrelse med Frankrike. Barnesykehuset har bare 78 senger til en befolkning på over 11 millioner mennesker. Det er langt fra nok til å håndtere omfanget av denne katastrofen.

– Daglig henvises pasienter fra Zamzam-leiren til barnesykehuset i El Fasher for å prøve å redde barns liv. Men vi vet at hundrevis av barn ikke kommer seg til klinikken vår i leiren. Vi kan forhindre at situasjonen blir verre gjennom en massiv mobilisering av det internasjonale samfunnet. Vi kan ikke se på at folk fortsetter å lide i stillhet. Behovet for denne oppskaleringen er akutt – uten den vil enda flere barn dø av noe som kan forhindres, sier Nicolet .

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Sudan: Hver andre time dør et barn av underernæring i Nord-Darfur
Nyheter

Sudan: Hver andre time dør et barn av underernæring i Nord-Darfur

07.02.2024

Situasjonen i Zamzam-leiren, som er en av de største og eldste leirene for internt fordrevne mennesker i hele Sudan, har vært katastrofal siden krigen i landet brøt ut i april 2023. Det kommer blant annet fram i en kartlegging av ernæring og dødelighet som Leger Uten Grenser har utført. 

– Det vi ser i Zamzam-leiren er helt katastrofalt. Vi regner med at det dør ett barn hver andre time i leiren. De med alvorlig underernæring står i fare for å dø de neste tre til seks ukene dersom de ikke får behandling. Det er mulig å behandle dem dersom de kommer seg til en helsestasjon, men mange klarer ikke det, sier Claire Nicolet. Hun leder Leger Uten Grensers nødhjelpsarbeid i Sudan.

Leger Uten Grenser er alene om å tilby helsehjelp i Zamzam-leiren. Den lille klinikken er overbelastet av det høye antallet alvorlig syke pasienter. De siste ni månedene har Nord-Darfurs allerede skjøre helsesystem og hele den humanitære responsen kollapset, og klinikken er et av få polikliniske helsesentre i Nord-Darfur som er i drift. 

Folk reiser med esel eller til fots fra landsbyer opptil 50 kilometer unna leiren for å få tilgang til helsetjenester, og de sover utenfor klinikken for å sikre barna sine behandling.

Les mer: Slik påvirker krigen den humanitære situasjonen i Darfur

Et av fire barn er underernært

Indikatorene for underernæring har nådd et kritisk høyt nivå, og Leger Uten Grenser ber om en umiddelbar, koordinert og rask oppskalering av den humanitære responsen for å redde liv. Det er avgjørende at FN-organisasjoner og internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGO), som kun har hatt en begrenset tilstedeværelse i Nord-Darfur siden april, deltar for å få til dette. Utdelingen av mat og penger må skje umiddelbart, og helsetjenester og vann- og sanitærtilbud er også nødvendig.

Nesten hvert fjerde barn som ble screenet i kartleggingen, var akutt underernærte, og 7 prosent av dem hadde alvorlig og akutt underernæring. For barn mellom seks måneder til to år var tallene enda mer alvorlig. Her var 40 prosent underernærte, mens 15 prosent var akutt underernærte. Terskelen for å sette inn tiltak mot underernæring er ved 2 prosent, noe som understreker hvor alvorlig denne krisen i Zamzam-leiren er.

Dødstallene i leiren er ekstremt høye og ligger på 2,5 per 10.000 mennesker per dag. I tillegg er 40 prosent av gravide og ammende kvinner underernærte, noe som også viser hvor alvorlige krisen er.

Øker innsatsen, men klarer det ikke alene

Leger Uten Grenser øker innsatsen i leiren og gir behandling til de meste kritisk underernærte barna. Omfanget av katastrofen krever imidlertid en langt større respons enn Leger Uten Grenser kan gi alene.

– Før konflikten startet i april i fjor, var folk i leiren sterkt avhengige av internasjonal støtte til mat, helsetjenester og rent vann. Nå er de nesten helt forlatt. Det har ikke vært matutdelinger fra Verdens matvareprogram (WFP) siden mai. Familier pleide å spise to måltider om dagen, men nå forteller de oss at de bare spiser ett. Folk går sultne, og barn dør som et resultat, forklarer Nicolet.

Forholdene i leiren er grusomme. I tillegg til at det ikke er annen helsehjelp enn Leger Uten Grensers klinikk, er det heller ingen ren vannkilde. Folk drikker enten fra sumpene eller fra elven, noe som kan forårsake alvorlig diaré. For barn som allerede er underernærte, kan dette være dødelig. Det kan også føre til underernæring hos friske barn.

Tørke og konflikt

Det er mange årsaker til det høye nivåene av underernæring. Januar er en måned underernæringen bør være på det laveste på grunn av innhøstingen i desember, men det siste året har folk ikke kunnet passe avlingene sine på grunn av den usikre situasjonen. 

– På toppen av dette har jordbruket blitt rammet hardt av lite nedbør. Vanligvis kommer underernæringstoppen mellom april og september, og med dette som bakteppe forventer vi at det allerede enorme antallet tilfeller vil øke drastisk de neste månedene, sier hun.

Underernæringsprogrammene i delstatshovedstaden El Fasher eksisterer ikke lenger. Det finnes ingen steder i byen folk kan gå til for primærhelsehjelp for barna sine. Det er et presserende behov for at partene i konflikten åpner flyplassen i El Fasher, og for å sikre at den forblir tilgjengelig når den er åpen, slik at humanitære aktører raskt kan vende tilbake og gi støtte til folk ikke bare i Zamzam-leiren, men over hele Nord-Darfur.

Les mer: Verdenssamfunnet har sviktet Sudan katastrofalt

Hjelpen må økes kraftig, og den må økes nå

Leger Uten Grenser er for tiden den eneste store internasjonale organisasjonen som tilbyr gratis pediatrisk medisinsk behandling i alle fem delstatene i Darfur, en region på størrelse med Frankrike. Barnesykehuset har bare 78 senger til en befolkning på over 11 millioner mennesker. Det er langt fra nok til å håndtere omfanget av denne katastrofen.

– Daglig henvises pasienter fra Zamzam-leiren til barnesykehuset i El Fasher for å prøve å redde barns liv. Men vi vet at hundrevis av barn ikke kommer seg til klinikken vår i leiren. Vi kan forhindre at situasjonen blir verre gjennom en massiv mobilisering av det internasjonale samfunnet. Vi kan ikke se på at folk fortsetter å lide i stillhet. Behovet for denne oppskaleringen er akutt – uten den vil enda flere barn dø av noe som kan forhindres, sier Nicolet .

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen