Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Sør-Afrika: Veggmalerier og samtaler i venterom førte til økt covid-19-vaksinering
Nyheter

Sør-Afrika: Veggmalerier og samtaler i venterom førte til økt covid-19-vaksinering

23.02.2022
        

Sykehus og legekontorer i Sør-Afrika tilbyr som regel ikke spesielle vaksinasjonsordninger for pasienter i høyrisikogrupper. Det til tross for at mange av disse pasientene regelmessig besøker helsefasilitetene. I samarbeid med offentlige helsemyndigheter i vestlige Cape Town, har vi drevet et vaksinasjonsprosjekt i Khayelitsha. Prosjektet har vist at det er mulig å effektivt nå ut til pasientgrupper som er rammet av en kombinasjon av helseutfordringer som øker risikoen for alvorlig sykdom eller død av covid-19.  

Tilnærmingen vår viste seg å være både vellykket og kostnadseffektiv: 2238 flere pasienter i risikogrupper har fått covid-19-vaksiner i en periode på seks uker mellom desember 2021 og januar 2022. Fordi prosjektet var så vellykket, planlegger vi å anbefale denne tilnærmingen til det nasjonale helsedepartementet i landet.  

Samtaler i venterommet 

Tall fra offentlige helsemyndigheter i vestlige Cape Town som ble publisert under den første covid-19-smittebølgen, viste at noen kombinasjoner av sykdommer eller helseutfordringer økte risikoen for dødsfall hvis man ble smittet med covid-19. Dette inkluderte diabetes, høyt blodtrykk, hiv og tuberkulose. Under den fjerde smittebølgen ville vi derfor spesielt nå ut til disse pasientgruppene som enda ikke hadde fått vaksine, forteller lege og vår medisinske koordinator i Khayelitsha, Colin Pfaff. 

Tre av helseklinikkene i Khayelitsha tilbudte vaksinasjon på klinikken, men dette tilbudet ble hovedsakelig brukt av pasienter uten forhåndsbestilt time. De fleste pasientene som kom til klinikken for andre helsetjenester var motvillige til å ta vaksinen samme dag som de var på klinikken, fordi de følte at de hadde ventet lenge allerede.  

Derfor sendte vi helsefremmende team for å snakke med pasientene som ventet på å komme inn til timen sin. Hvis pasientene var villige til å ta vaksinen, ble de registrert på myndighetens vaksineportal samtidig som de ventet på den vanlige konsultasjonen sin. Da konsultasjonen var over, ble pasientene fulgt videre til vaksinasjonsstedet.   

Bongeka Gwele fra det helsefremmende teamet vårt snakker med en pasient på venterommet på en klinikk i Khayelitsha. Foto: Leger Uten Grenser

 

– At pasientene skulle kunne få vaksinen samme dag som de uansett skulle komme til klinikken, har lenge vært ambisjonen for mennesker som lever med hiv. Derfor var det også helt fornuftig å legge til covid-19-vaksinasjon som én av tjenestene som pasienten kunne bli tilbudt samme dag, fortsetter Pfaff.  

Av de 2238 pasientene som ble vaksinert gjennom dette prosjektet, var 41 prosent hiv-pasienter, 18 prosent hadde høyt blodtrykk, 15 prosent var tuberkulose-pasienter og 10 prosent var diabetes-pasienter.  

– Det er ikke slik at folk i Sør-Afrika ikke vil ha vaksinen, vi vil ha den, men i lokalsamfunnet vårt er det en stor utfordring å få tatt den når livet er vanskelig nok fra før. Jeg sa meg villig til å ta vaksinen fordi det var så lett og tilgjengelig, jeg var jo på klinikken allerede, forteller Ntombekhaya Tsholoba, som bor i Khayelitsha. 

Her får Ntombekhaya Tsholoba covid-19-vaksinen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Mange tusen vaksinert mot covid-19 

Parallelt med dette, har vi siden juli i fjor jobbet med å øke vaksinasjonsgraden i lokalsamfunnet. Dette har inkludert å drive mobile vaksinasjonssteder i samarbeid med helsemyndighetene i Cape Town.  

– Vaksinasjon ved helsefasilitetene startet i mai 2021, men vi fant fort ut at mange ikke kom til disse fasilitetene på grunn av høye transportkostnader, korte åpningstider ved klinikkene og mangel på mobildata for å kunne registrere seg på nett, forteller lederen for det helsefremmende arbeidet vårt, Mpumi Zokufa.  

– Vi begynte å dra ut til områdene der folk bor. Med hjelp fra medlemmer i lokalsamfunnet, gjennomførte vi helsefremmende aktiviteter og registrerte de som ønsket å ta vaksinen, fortsetter Zokufa.  

Da mange nok hadde registrert seg i ett område, ringte vi vaksinasjonsteamet til helsemyndighetene slik at de kunne komme og gjennomføre vaksineringen. Dette samarbeidet førte til at ytterligere 18.600 mennesker registrerte og vaksinerte seg i Khayelitsha.  

Nosipho Phenduka fra det helsefremmende teamet vårt hjelper en pasient med å registrere seg på nett for å ta covid-19-vaksinen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Veggmalerier 

Etter at teamene våre fikk vite om den lave vaksinasjonsgraden blant unge og spesielt menn, bestemte vi oss for å bruke veggmalerier som et tiltak for å øke bevisstheten rundt covid-19-vaksinen.  

– Det har blitt gjennomført en rekke digitale covid-19-kampanjer. Det som i stor grad manglet, var mer direkte kampanjer i lokalmiljøene. Vi visste at vi måtte gjøre noe med dette, fortsetter Zokufa.  

Vi spurte tre kunstnere fra Khayelitsha om de kunne designe veggmalerier og male dem i områder med høy gjennomfart. Deretter ble det tilbudt vaksinasjon i nærheten av veggmaleriene på utvalgte dager.  

Noeleen Ndamane er én av kunstnerne som malte veggmaleriene. Hun tror at kunsten utgjør en forskjell: 

– Vi skapte liv i gatene. Folk stoppet opp og spilte spørsmål. Noen dager hadde vi DJer som spilte musikk ved siden av oss og store folkemengder som danset, så på veggmaleriene, og som gikk og vaksinerte seg rett etterpå, forteller hun.  

Her blir ett av veggmaleriene malt. Foto: Leger Uten Grenser

 

Les mer om vårt arbeid i Sør-Afrika.  

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Sør-Afrika: Veggmalerier og samtaler i venterom førte til økt covid-19-vaksinering
Nyheter

Sør-Afrika: Veggmalerier og samtaler i venterom førte til økt covid-19-vaksinering

23.02.2022
        

Sykehus og legekontorer i Sør-Afrika tilbyr som regel ikke spesielle vaksinasjonsordninger for pasienter i høyrisikogrupper. Det til tross for at mange av disse pasientene regelmessig besøker helsefasilitetene. I samarbeid med offentlige helsemyndigheter i vestlige Cape Town, har vi drevet et vaksinasjonsprosjekt i Khayelitsha. Prosjektet har vist at det er mulig å effektivt nå ut til pasientgrupper som er rammet av en kombinasjon av helseutfordringer som øker risikoen for alvorlig sykdom eller død av covid-19.  

Tilnærmingen vår viste seg å være både vellykket og kostnadseffektiv: 2238 flere pasienter i risikogrupper har fått covid-19-vaksiner i en periode på seks uker mellom desember 2021 og januar 2022. Fordi prosjektet var så vellykket, planlegger vi å anbefale denne tilnærmingen til det nasjonale helsedepartementet i landet.  

Samtaler i venterommet 

Tall fra offentlige helsemyndigheter i vestlige Cape Town som ble publisert under den første covid-19-smittebølgen, viste at noen kombinasjoner av sykdommer eller helseutfordringer økte risikoen for dødsfall hvis man ble smittet med covid-19. Dette inkluderte diabetes, høyt blodtrykk, hiv og tuberkulose. Under den fjerde smittebølgen ville vi derfor spesielt nå ut til disse pasientgruppene som enda ikke hadde fått vaksine, forteller lege og vår medisinske koordinator i Khayelitsha, Colin Pfaff. 

Tre av helseklinikkene i Khayelitsha tilbudte vaksinasjon på klinikken, men dette tilbudet ble hovedsakelig brukt av pasienter uten forhåndsbestilt time. De fleste pasientene som kom til klinikken for andre helsetjenester var motvillige til å ta vaksinen samme dag som de var på klinikken, fordi de følte at de hadde ventet lenge allerede.  

Derfor sendte vi helsefremmende team for å snakke med pasientene som ventet på å komme inn til timen sin. Hvis pasientene var villige til å ta vaksinen, ble de registrert på myndighetens vaksineportal samtidig som de ventet på den vanlige konsultasjonen sin. Da konsultasjonen var over, ble pasientene fulgt videre til vaksinasjonsstedet.   

Bongeka Gwele fra det helsefremmende teamet vårt snakker med en pasient på venterommet på en klinikk i Khayelitsha. Foto: Leger Uten Grenser

 

– At pasientene skulle kunne få vaksinen samme dag som de uansett skulle komme til klinikken, har lenge vært ambisjonen for mennesker som lever med hiv. Derfor var det også helt fornuftig å legge til covid-19-vaksinasjon som én av tjenestene som pasienten kunne bli tilbudt samme dag, fortsetter Pfaff.  

Av de 2238 pasientene som ble vaksinert gjennom dette prosjektet, var 41 prosent hiv-pasienter, 18 prosent hadde høyt blodtrykk, 15 prosent var tuberkulose-pasienter og 10 prosent var diabetes-pasienter.  

– Det er ikke slik at folk i Sør-Afrika ikke vil ha vaksinen, vi vil ha den, men i lokalsamfunnet vårt er det en stor utfordring å få tatt den når livet er vanskelig nok fra før. Jeg sa meg villig til å ta vaksinen fordi det var så lett og tilgjengelig, jeg var jo på klinikken allerede, forteller Ntombekhaya Tsholoba, som bor i Khayelitsha. 

Her får Ntombekhaya Tsholoba covid-19-vaksinen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Mange tusen vaksinert mot covid-19 

Parallelt med dette, har vi siden juli i fjor jobbet med å øke vaksinasjonsgraden i lokalsamfunnet. Dette har inkludert å drive mobile vaksinasjonssteder i samarbeid med helsemyndighetene i Cape Town.  

– Vaksinasjon ved helsefasilitetene startet i mai 2021, men vi fant fort ut at mange ikke kom til disse fasilitetene på grunn av høye transportkostnader, korte åpningstider ved klinikkene og mangel på mobildata for å kunne registrere seg på nett, forteller lederen for det helsefremmende arbeidet vårt, Mpumi Zokufa.  

– Vi begynte å dra ut til områdene der folk bor. Med hjelp fra medlemmer i lokalsamfunnet, gjennomførte vi helsefremmende aktiviteter og registrerte de som ønsket å ta vaksinen, fortsetter Zokufa.  

Da mange nok hadde registrert seg i ett område, ringte vi vaksinasjonsteamet til helsemyndighetene slik at de kunne komme og gjennomføre vaksineringen. Dette samarbeidet førte til at ytterligere 18.600 mennesker registrerte og vaksinerte seg i Khayelitsha.  

Nosipho Phenduka fra det helsefremmende teamet vårt hjelper en pasient med å registrere seg på nett for å ta covid-19-vaksinen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Veggmalerier 

Etter at teamene våre fikk vite om den lave vaksinasjonsgraden blant unge og spesielt menn, bestemte vi oss for å bruke veggmalerier som et tiltak for å øke bevisstheten rundt covid-19-vaksinen.  

– Det har blitt gjennomført en rekke digitale covid-19-kampanjer. Det som i stor grad manglet, var mer direkte kampanjer i lokalmiljøene. Vi visste at vi måtte gjøre noe med dette, fortsetter Zokufa.  

Vi spurte tre kunstnere fra Khayelitsha om de kunne designe veggmalerier og male dem i områder med høy gjennomfart. Deretter ble det tilbudt vaksinasjon i nærheten av veggmaleriene på utvalgte dager.  

Noeleen Ndamane er én av kunstnerne som malte veggmaleriene. Hun tror at kunsten utgjør en forskjell: 

– Vi skapte liv i gatene. Folk stoppet opp og spilte spørsmål. Noen dager hadde vi DJer som spilte musikk ved siden av oss og store folkemengder som danset, så på veggmaleriene, og som gikk og vaksinerte seg rett etterpå, forteller hun.  

Her blir ett av veggmaleriene malt. Foto: Leger Uten Grenser

 

Les mer om vårt arbeid i Sør-Afrika.  

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen