Sør-Afrika

Tadeu André / MSF

Sør-Afrika


I Sør-Afrika jobber Leger Uten Grenser med hiv- og tuberkulosebehandling, vi hjelper ofre for seksualisert vold og for at flere skal få tilgang til livreddende medisiner.

Hjem > Land > Sør-Afrika
Oppdatert 30.03.2020

I 2018 ble Sør-Afrika det første landet i verden til å gjøre bedaquiline til en del av den anbefalte standardbehandlingen mot resistent tuberkulose. Bedaquiline er en pille som tas oralt og gir en mer effektiv behandling som også er lettere tilgjengelig for pasientene. Den er også med på å fase ut smertefulle injeksjoner med skadelige bivirkninger. Dette har lenge vært et mål for Leger Uten Grenser.

I 2018 hadde vi 21.000 hivpasienter i behandling, 1430 startet med behandling mot tuberkulose og 550 pasiengter ble behandlet for seksuliasert vold. 

Les mer om hiv 

Respons mot covid-19

Vi har omgjort de fire vanlige prosjektene våre til å respondere på pandemien i Sør-Afrika (i Gauteng, KwaZulu-Natal og Western Cape). Her jobber teamene våre med å assistere smittesporing, utarbeide og dele ut helseinformasjonsmateriell, sette opp helsefasiliteter og vi planlegger å bistå i å vurdere pasientbehov, isolere syke, samt å gi behandling. 

Korona-viruset: Dette gjør vi 

Vårt arbeid i Sør-Afrika i 2018

Artikkelen fortsetter under bildet

Phenduka Mtshali lider av resistent tuberkulose og får behandling av Leger Uten Grenser i KwaZulu-Natal provinsen i Sør-Afrika. Prosjektet vårt « How to breathe» jobber med å forebygge spredning, teste utsatte befolkningsgrupper
og sørge for at de som er syke får behandling. Foto: Tadeu Andre / Leger Uten Grenser

 

Hiv- og tuberkulosebehandling

I Khayelitsha, i nærheten av Cape Town, og i King Cetshwayo-distriktet i provinsen KwaZulu-Natal, jobber vi med å øke tilgangen på nye medisiner og tidligere brukte medisiner som kan brukes på nye måter.
Vi behandler også pasienter med resistent tuberkulose, og vi jobber mot Unaids 90-90-90-mål for mennesker som lever med hiv.

I 2018 gjennomførte vi en dør til dør-undersøkelse om hiv i King Cetshwayo-distriktet. De første resultatene støttet opp om de strategiene vi har hatt siden 2011 for å redusere hiv- og tuberkulosetilfeller og -sykdom og død. 22.780 mennesker har blitt testet for hiv, 1280 har startet tuberkulosebehandling, inkludert 220 på bedaquiline og/eller delamanid.

I Khayelitshas startet vi opp barselgrupper for kvinner med hiv og deres hiv-eksponerte barn, som i 2018 talte 198 mødre. Dette ble startet som et pilotprosjekt i 2016, og ble innlemmet i de nasjonale retningslinjene for behandling av hiv året etter.
For å finne kortere, mer effektive behandlinger mot multiresistent tuberkulose, og samtidig med mindre skadelige bivirkninger, ble Sør-Afrika sammen med flere andre land, en del av «endTB»s kliniske forsøk. Vi startet utprøvingen i Khayelitsha i mai, og ved årsskiftet hadde vi registrert 28 pasienter.

Les mer hiv-kampen og veien mot rekordmange hiv-pasienter i behandling

Artikkelen fortsetter etter bildet

MEDISIN: En pasient på Kuyasa-klinikken tar opp til 26 piller om dagen for å bekjempe multiresistent tuberkolose. Foto: Sydelle WIllow Smith


Hjelp til ofre for seksualisert vold

I Bojanala-distriktet øker vi tilgangen til hjelp for ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold gjennom fire klinikker dedikert til dette. Ved klinikkene tilbys medisinsk og psykisk helsehjelp, og sosiale tjenester. 
Et økende antall pasienter blir henvist fra ulike initiativer i lokalsamfunnene, inkludert helseprogrammer i skolen. Gjennom dette nådde vi 12.670 elever på 20 skoler. Hver måned ble rundt 27 elever henvist til våre helsesentre i 2018.

Vi fortsetter også å støtte aborttjenester til kvinner som ber om det. To sykepleiere fra Leger Uten Grenser gjennomførte 90-100 prosedyrer i måneden ved to helsesentre i 2018.
SSP (Stop Stockouts Project) er et prosjekt støttet av Leger Uten Grenser og fem andre organisasjoner som overvåker tilgjengeligheten til de mest etterspurte medisinene på klinikker over hele landet. De jobber for å få raske løsninger når det er tomt for medisiner og når det er for lite medisiner i omløp.

I 2018 hjalp SSP å identifisere og øke bevisstheten rundt tomme medisinlagre over hele Nordvest-provinsen, som resulterte i en streik blant helsearbeidere.

Poppy Makgbatlou ved klinikken til Leger Uten Grenser i Boitekong    Foto: Siyathuthuka Media

PASIENT: Poppy Makgbatlou

– I 29 år ble jeg fysisk og psykisk mishandlet av mannen min. Jeg ble hos ham, fordi i vår kultur respekterer vi ønskene til foreldrene våre, og moren min ville følt at jeg ydmyket henne hvis jeg forlot ham. I 2014 og 2015 mistet jeg moren, søsteren og broren min, og livet mitt falt fra hverandre – jeg kunne ikke forbli i hjemmet mitt, men hadde ingen andre steder å gå. På gata i Boitekong hadde jeg møtt en helsearbeider fra Leger Uten Grenser som het Rosina. Hun fortalte meg om tjenestene for ofre for partnervold ved omsorgsenteret Kgomotso ved det lokale helsesenteret i Boitekong. Jeg lånte tjue rand (om lag 1,70 dollar) og tok en taxi til senteret, der jeg fikk rådgivning før jeg ble transportert til et krisesenter for sårbare kvinner og barn.

Jeg føler meg sterkere nå, og er klar til å forlate krisesenteret. Hvis en misbrukt kvinne hører min historie, vil jeg at hun skal vite at jeg pleide å skjule problemene mine, men at det kan drepe deg fra innsiden hvis du ikke søker hjelp. Å komme til en klinikk og snakke med en rådgiver reddet livet mitt.»

 

 
 

 HVORFOR ER VI I SØR-AFRIKA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen