Sør-Afrika

Tadeu André / MSF

Sør-Afrika


Leger Uten Grenser har jobbet i Sør-Afrika siden 1986 og jobber hovedsaklig med behandling av hiv og tuberkulose

Hjem > Land > Sør-Afrika
Oppdatert 23.03.2022

Dette er situasjonen i Sør-Afrika: 

Sør-Afrika ligger lengst sør på det afrikanske kontinentet og grenser til blant annet Namibia, Botswana og Zimbabwe. Sør-Afrika har den høyeste forekomstene av hiv i verden, men svært mange er i behandling. Landet var en av de mest aktive landene i verden når det kom til å sørge for at hiv-medisiner ble billigere på 2000-tallet, og i dag jobbes det hardt for at nye medisiner for multiresistent tuberkulose blir tilgjengelig.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Phenduka Mtshali har resistent tuberkulose og er her i hjemmet sitt i Mbongolwane. Foto: Leger Uten Grenser / Tadeu Andre

 

Hva gjør vi i Sør-Afrika? 

Leger Uten Grenser har jobbet i Sør-Afrika siden 1986, og jobber hovedsaklig med behandling av hiv og tuberkulose. Vi fokuserer også på å utvikle nye metoder for å forebygge og behandle sykdommene. I tillegg til dette jobber vi med å gi helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere i Tshwane, og gir helsehjelp til ofre for seksualisert vold.  

I 2020 hadde vi prosjekter i Tshwane, KwaZulu-Natal, Bojanala, Johannesburg og Khayelitsha. Vi hadde 18.400 hiv-pasienter i behandling, 340 startet med tuberkulose-behandling, og 320 pasienter ble behandlet mot seksualisert vold.  

Dette gjorde vi i 2020   

Da korona-pandemien kom tilpasset vi de fire prosjektene vi allerede hadde i Sør-Afrika (i Gauteng, KwaZulu-Natal og Western Cape), til å kunne respondere på pandemien. Vi sørget likevel også for å gi annen helsehjelp, da offentlige tjenester ble svekket. Teamene våre delte ut hiv-selvtester og fikk lokale helsesentre til å teste pasienter for covid-19, hiv og tuberkulose samtidig. Vi leverte også hiv-medisiner og medisiner mot andre kroniske sykdommer hjem til pasienter eller på lokale pick-up stasjoner.  

Vi jobbet også med psykisk helse og ga helsehjelp på krisesentre for hjemløse i Tshawane og Johannesburg. I Khayelitsha ble det også satt opp helsestasjon i en gymsal.  

Teamene våre jobbet med å assistere smittesporing, utarbeide og dele ut helseinformasjonsmateriell, sette opp helsefasiliteter og å bistå med å vurdere pasientbehov, isolere syke, samt gi behandling.  

Les mer: Sør-Afrika: Veggmalerier og samtaler i venterom førte til økt covid-19 

Artikkelen fortsetter under bildet

Ett av teamene på krisesenteret for hjemløse i Johannesburg. Foto: Leger Uten Grenser/Tadeu Andre

 

Hiv-behandling 

I 2019 ble hiv- og tuberkuloseprosjektet vårt i King Cetshwayo-distriktet i provinsen Kwazulu-Natal, det første i Sør-Afrika som nådde UNAIDS 90-90-90 mål for mennesker som lever med hiv. En undersøkelse viste at 90 prosent av de som lever med hiv visste at de hadde viruset, 94 prosent av disse var i behandling, og 95 prosent av de som var i behandling hadde en lav virusmengde i kroppen.  

Dessverre er det også mange som får avbrutt behandling andre steder av ulike årsaker. Derfor har  Leger Uten Grenser startet aktiviteter i slummen i Khayelitsha for å oppmuntre pasienter, inkludert de i avanserte stadier av hiv-sykdommen, til å starte behandling på nytt. Vi jobber også mot forebygging av hiv blant risikogrupper.    

Les mer: Hiv/aids

Ny tuberkulosebehandling må bli mer tilgjengelig 

Leger Uten Grenser støtter også to multinasjonale kliniske studer: TB PRACTECAL og endTB, som tar sikte på å finne kortere, mindre giftige og mer effektive behandlingsformer mot multiresistent tuberkulose. Det var derfor svært gode nyheter da den ene effektive tuberkulosemedisinen, delamanid, ble registrert i landet.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grensers Zee Ndlovu demonstrerer hvordan man tar en oral hiv-selvtest. Foto: Leger Uten Grenser / Sean Christie

 

Helsehjelp til ofre for seksualisert vold 

Leger Uten Grenser jobber i samarbeid med helsedepartementet for å gi medisinsk og psykososial helsehjelp til ofre for seksualisert vold.  

I 2019 startet vi et prosjekt som jobber med å identifisere ofre for seksualisert vold for å gi informasjon om hvor man kan oppsøke trygg helsehjelp. En del av dette arbeidet gjorde vi gjennom et skoleprogram hvor man nådde 26.000 elever. Lokale initiativ gjorde også at minst 160 av de 1294 nye pasientene våre dette året fikk helsehjelp.

Vi jobber også med tilgang til trygg abort gjennom blant annet informasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere.

Leger Uten Grenser utførte i gjennomsnitt 209 trygge aborter hver måned i 2019 i Sør-Afrika.  

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre sosialarbeidere snakker med Rosina Seela Moole som overlevde et seksuelt overgrep. Foto: Leger Uten Grenser / Melanie Wenger

 

Helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere i Tshawane 

I Tshwane åpnet Leger Uten Grenser et helsesenter som tilbyr medisinsk og psykososial helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere, som ikke har tilgang til offentlige helsetjenester. I 2019 fikk 668 mennesker medisinsk og psykisk helsehjelp, og 456 personer møtte opp på arrangementer som omhandlet psykisk helse.  

Artikkelen fortsetter under bildet

En pasient sjekker blodtrykket sitt ved helseavdelingen i Luyanda. Avdelingen jobber hovedsaklig med behandling av hiv og tuberkulose. Foto: Leger Uten Grenser / Chris Allan

 

Tilgang til medisiner 

Vi fortsetter også å rette fokus på hvordan patenter, registrering av legemidler og pris hindrer pasienter fra å få livreddende medisiner og vaksiner. Vi donerte blant annet 610 doser med fluctosine (en effektiv behandling mot hjernehinnebetennelse forårsaket av kryptokokkose som rammer noen aids-pasienter) til 15 spesialiserte sykehus i landet. Målet med dette prosjektet er å vise at fluctosine må bli registrert i landet.

Nkosinathi Mpungose holder et foredrag om hiv for elever ved Hhashi High School. Elevene får også muligheten til å teste seg for viruset. Foto: Leger Uten Grenser / Greg Lomas

 

 

 
 

 HVORFOR ER VI I SØR-AFRIKA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen