Sør-Afrika

Foto: Leger Uten Grenser / Sydelle WIllow Smith

Sør-Afrika


Rundt 7 millioner mennesker lever med hiv i Sør-Afrika

Hjem > Land > Sør-Afrika
Oppdatert 20.12.2018

Sør-Afrika har over 50 millioner innbyggere. Frem til 1994 ble landet styrt av en hvit minoritet som opprettholdt et system for rasebasert segregering, apartheid.

Etter tiår med internasjonal isolering, væpnet konflikt og masseprotester, gikk apartheid-regjeringen endelig med på å gi fra seg makten. Den demokratisk valgte ledelsen oppmuntret til forsoning og hadde som mål å rette opp den sosiale ubalansen i landet.

Leger Uten Grenser har jobbet i Sør-Afrika siden 1999, primært med fokus på behandling av tuberkulose og hivpasienter.

Leger Uten Grensers arbeid i Sør-Afrika i 2017

I Sør-Afrika fortsetter Leger Uten Grenser å utvikle nye test- og behandlingsstrategier for hiv og tuberkulose, støtter ofre for seksualisert vold og jobber for bedre tilgang til livreddende legemidler.

King Cetshwayo-distriktet, KwaZulu-Natal provinsen

Leger Uten Grensers hiv- og tuberkulose prosjekt i King Cetshwayo-distriktet i KwaZulu-Natal bruker innovative lokalbaserte strategier for å redusere både sykdomsforekomsten og dødeligheten.

Siden 2012 har Leger Uten Grenser som en del av sine oppsøkende testtjenester utført gjennomsnittlig 4 500 hiv-tester på over 30 videregående skoler. Dermed har de ikke bare økt testdekningen for hiv i distriktet, men også demonstrert at det er mulig å tilby seksuelle og reproduktive helsetjenester på skolens område.

Det er en prosess på gang for å desentralisere behandlingen av legemiddelresistent tuberkulose (DR-TB) i distriktet, slik at pasientene kan få behandling nærmere der de bor. Leger satte 126 pasienter i gang med en ny behandling for DR-TB, inkludert et nytt legemiddel, bedaquiline, på et sykehus i distriktet. I Durban, som er den største byen i provinsen, har Leger Uten Grenser lansert en klinisk studie kalt TB Practecal i samarbeid med TB and HIV Investigative Network. Studien tar sikte på å finne et kortere og mer effektivt behandlingsregime for DR-TB som ikke krever at pasientene må gjennomgå smertefulle daglige injeksjoner, og som har færre utmattende bivirkninger.

Khayelitsha, Westen Cape

Khayelitsha-prosjektet nær Cape Town fortsetter å videreutvikle behandlingen av hiv og multiresistent-tuberkulose med sikte på å påvirke lokale, nasjonale, regionale og internasjonale retningslinjer for behandling av disse sykdommene. 

Prosjektet har lyktes med å øke tilgangen til nye legemidler for multiresistent-tuberkulose pasienter, og har i dag noen av de største pasientgruppene på nye legemidler, eller kombinasjoner av dem. Dette var en viktig faktor da prosjektet ble valgt som ett av stedene for «endTB prosjektet», som tar sikte på å revolusjonere behandlingen for de mest alvorlige tilfellene av tuberkulose.

Et fokus på alkoholmisbruk som den vanligste årsaken til at DR-TB-pasienter avbryter behandlingen, var prosjektets store støtteintervensjon for pasienter i 2017. Man undersøkte effektiviteten ved oral selvtesting som et verktøy for å øke antall personer som er klar over sin hiv-status. Prosjektet har også testet postnatale støtteklubber for mødre og babyer i fasiliteter for grunnleggende helsetjenester i samarbeid med Mothers2Mothers med sikte på å yte integrert omsorg og forebygge hiv-smitte fra mor til barn. Det ble ikke registrert noen overføring 18 måneder etter at kvinnene hadde født.

Artikkelen fortsetter etter bildet

MEDISIN: En pasient på Kuyasa-klinikken tar opp til 26 piller om dagen for å bekjempe multiresistent tuberkolose. Foto: Sydelle WIllow Smith


Leger Uten Grenser støtter også de lokale helsemyndighetene i distriktet Western Cape for å styrke arbeidet mot multiresistent tuberkulose.

Rustenburg

I 2017 fortsatte Leger Uten Grenser støtten til helsedepartementet i provinsen og utvidet tilgangen til medisinsk og psykososial omsorg for ofre for seksualisert vold i Bojanala-distriktet. Prosjektet ligger i Sør-Afrikas platinagruvebelte, der en av fire kvinner mellom 18 og 49 år har blitt voldtatt. Det ble behandlet til sammen 332 ofre for seksualisert vold ved de tre omsorgssentrene som støttes av Leger Uten Grenser, kalt «Kgomotso omsorgsentre». Disse tilbyr primærhelsetjeneste med medisinsk, juridisk og psykososial bistand til ofrene.

For å øke antallet pasienter som oppsøker tjenestene og som blir henvist til sentrene i 2017, plasserte Leger Uten Grenser sosialarbeidere i en lokalsamfunnsbasert organisasjon og på en lokal politistasjon. Sykepleiere fra Leger Uten Grenser støttet også tilbudet om seksuelle og reproduktive helsetjenester, inkludert abort ved to primærhelsesentre. Mellom september og desember hadde totalt 428 klienter avsluttet svangerskapet i første trimester ved sentre støttet av Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser fortsatte å argumentere for økt tilgang til omfattende tjenester ved helsesentre for ofre for seksualisert vold på landsbasis. I en rapport kalt Untreated Violence: Critical gaps in medical and clinical forensic care for survivors of sexual violence in South Africa ble resultatene fra Leger Uten Grensers telefonundersøkelse om sentre i landet som skal tilby omsorg til ofre for seksualisert vold publiserte. Undersøkelsen viste at 73 prosent av sentrene som deltok, ikke tilbyr eller ikke har kapasitet til å tilby alle de nødvendige tjenestene.

"Fix the Patent Laws"

I 2011 lanserte Leger Uten Grenser et samarbeid med 36 pasientgrupper og organisasjoner (The Fix the Patent Laws coalition – FTPL) for å kreve bedre tilgang til medisiner gjennom å hindre patent- og monopolvirksomhet innen produksjon av legemidler ved å endre Sør-Afrikas lovgivning når det gjelder immaterielle rettigheter.  I august 2017 publiserte Handels- og industridepartementet et nytt utkast til retningslinjer for immaterielle rettigheter for offentlig kommentar, og dette ble ønsket velkommen av FTPL-koalisjonen ettersom det anerkjente behovet for en balanse mellom folkehelse og beskyttelse av immaterielle rettigheter.  FTPL-koalisjonen fortsetter å legge press på regjeringen for å fremskynde tempoet i lovreformen. Endelige retningslinjer og reformforslaget forventes å bli debattert av parlamentet i 2018.

Stop Stockouts

The Stop Stockouts Project (SSP) er et samarbeid mellom organisasjoner som bistår tusenvis av mennesker som bor i Sør-Afrika, og som får levebrød og liv truet av kronisk tomme lagre for livsviktige medisiner. SSP gjennomfører nettdugnad for å få rapporter om tomme lagre fra pasienter, helsearbeidere og frivillige, og kartlegger tilfellene som blir rapportert. SSP utøver press for å få en rask løsning på utilstrekkelige leveranser av medisiner gjennom kontakt med leverandører, myndigheter og andre interessenter.

På den internasjonale AIDS Society Conference i 2017 presenterte SSP en økonomisk analyse av kostnadskonsekvensen av tomme lagre for hiv- og tuberkulosemedisiner for de berørte individene og for helsevesenet. Tomme lagre kan være fattiggjørende for minst 40 prosent av pasientene, og innsatsen som helsearbeidere gjør for å finne leverandører av medisiner ved tomme lagre, utgjør en betydelig økonomisk byrde for helsevesenet.
 

Poppy Makgbatlou ved klinikken til Leger Uten Grenser i Boitekong    Foto: Siyathuthuka Media

PASIENT: Poppy Makgbatlou

– I 29 år ble jeg fysisk og psykisk mishandlet av mannen min. Jeg ble hos ham, fordi i vår kultur respekterer vi ønskene til foreldrene våre, og moren min ville følt at jeg ydmyket henne hvis jeg forlot ham. I 2014 og 2015 mistet jeg moren, søsteren og broren min, og livet mitt falt fra hverandre – jeg kunne ikke forbli i hjemmet mitt, men hadde ingen andre steder å gå. På gata i Boitekong hadde jeg møtt en helsearbeider fra Leger Uten Grenser som het Rosina. Hun fortalte meg om tjenestene for ofre for partnervold ved omsorgsenteret Kgomotso ved det lokale helsesenteret i Boitekong. Jeg lånte tjue rand (om lag 1,70 dollar) og tok en taxi til senteret, der jeg fikk rådgivning før jeg ble transportert til et krisesenter for sårbare kvinner og barn.

Jeg føler meg sterkere nå, og er klar til å forlate krisesenteret. Hvis en misbrukt kvinne hører min historie, vil jeg at hun skal vite at jeg pleide å skjule problemene mine, men at det kan drepe deg fra innsiden hvis du ikke søker hjelp. Å komme til en klinikk og snakke med en rådgiver reddet livet mitt.»

 

 
 

 HVORFOR ER VI I SØR-AFRIKA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen