Foto: Annie Thibault / Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Rapport: Mennesker i Gaza drepes i stillhet
Nyheter

Rapport: Mennesker i Gaza drepes i stillhet

29.04.2024

Kvinner, menn og barn risikerer akutt underernæring, og deres fysiske og psykiske helse forverres raskt fordi helsevesenet har kollapset.

– Hvor mange barn har allerede dødd av lungebetennelse? spør Mari-Carmen Viñoles, leder for Leger Uten Grensers nødhjelpsprogram. 

– Hvor mange spedbarn har dødd på grunn av sykdommer som kan forebygges? Hvor mange pasienter med diabetes får ikke behandling? Hva med de dødelige konsekvensene av at sykehus som blir angrepet må stenge dialyseavdelingen? Dette er de stille drapene  i Gaza som ikke rapporteres i alt kaoset som har oppstått etter kollapsen i helsevesenet, fortsetter hun.

Etter over seks måneder med krig omfatter de massive ødeleggelsene langt mer enn menneskene som er drept i israelske luftangrep og kamphandlinger. Den ferske rapporten fra Leger Uten Grenser skildrer de enorme lidelsene og problemene palestinere i Gaza har med å skaffe helsehjelp, og den advarer om et stort antall døde som skyldes at kritiske helsetilbud har blitt lagt i ruiner. 

Les mer: Israels blokade av Gaza: – Betyr forskjellen på liv og død

Inhumane levekår forsterker helseproblemene

Leger Uten Grensers ansatte i Rafah forteller at kraftig redusert helsehjelp og umenneskelige boforhold også øker faren for sykdomsutbrudd, underernæring og psykologiske traumer på lang sikt. En større militæroperasjon i Rafah på toppen av den humanitære krisen som allerede utspiller seg i Gaza, vil føre til en ufattelig katastrofe, og vi ber om en umiddelbar og varig våpenhvile.

Boforholdene i Rafah i dag er umenneskelige, påpeker rapporten «Gaza’s Silent Killings: The destruction of the healthcare system and the struggle for survival in Rafah». Den bygger på medisinske data fra Rafah i perioden november til mars og vitnesbyrd fra pasienter. Det er en desperat mangel på rent vann, søppel og kloakk samler seg i gatene i denne lille delen av Gazastripen som nå huser mer enn én million mennesker som er tvunget på flukt fra Nord-Gaza.

På våre to helseklinikker i Al Shaboura og Al Mawasi gjennomfører vi i gjennomsnitt 5000 konsultasjoner hver uke. Mange av pasientene kommer til klinikkene med plager forårsaket av de umenneskelige boforholdene, og over 40 prosent av konsultasjonene gjelder luftveisinfeksjoner. 

Flere er underernærte, og sykehusene er overbelastet

Fra januar til mars behandlet vi 216 barn under fem år for moderat eller alvorlig og akutt underernæring, noe som var nesten helt fraværende i Gaza før krigen brøt ut.

Leger Uten Grenser ser også et økende antall mistenkte tilfeller av hepatitt A. Det ble rapportert 25 ganger flere tilfeller av denne diarésykdommen hos barn under fem år de siste tre månedene i fjor enn i samme periode i 2022. 

Sykehusene er overbelastet med traumepasienter, og mennesker med andre medisinske behov, som gravide med komplikasjoner eller folk med kroniske sykdommer, får ofte ikke den hjelpen de trenger. Ved Emirati-sykehuset, hvor Leger Uten Grenser støtter fødeavdelingen, sliter helsepersonell med å håndtere opp mot 100 fødsler hver dag – det er fem ganger flere enn før krigen startet.

Ved klinikkene oppsøker flere og flere pasienter hjelp og medisiner mot høyt blodtrykk, diabetes, astma, epilepsi og kreft. Dersom tilstanden deres forverres og de trenger spesialisert helsehjelp, kan lite gjøres for dem. Mange medisinske henvisninger i Gaza er kraftig forsinket eller ikke mulig å gjennomføre.

Store utfordringer med psykisk helse

Den psykiske helsetilstanden til Gazas befolkning, inkludert helsepersonell, er også rasert . De fleste pasientene som kommer til oss, har symptomer som skyldes angst og stress, inkludert psykosomatisk og depressive tilstander. Noen mennesker som tar vare på familiemedlemmer med alvorlig psykiske problemer, har sett seg nødt til å bruke sterke, beroligende midler for å sørge for at de er trygge og ikke skader seg selv eller andre. 

Det er ekstremt krevende å støtte det ødelagte helsevesenet på Gazastripen på grunn av den usikre situasjonen. Leger Uten Grenser har også møtt på store hindringer i forsøkene på å sende inn medisinsk utstyr og nødhjelp på grunn av forsinkelser og restriksjoner innført av israelske myndigheter. 

– Som en internasjonal, medisinsk organisasjon har vi ekspertisen og kompetansen til å skalere opp hjelpen og slik gjøre mye mer. Palestinske helsearbeidere er svært dyktige og trenger bare akseptable og verdige arbeidsforhold for å behandle og redde liv. I dag er det derimot helt umulig. Uten en umiddelbar og varig våpenhvile og mer humanitær hjelp, vil mennesker fortsatt dø, sier nødhjelpskoordinator Sylvain Groux i Leger Uten Grenser.

Les mer: Vitnesbyrd fra en krigskirurg i Gaza

Dette gjør Leger Uten Grenser på Gazastripen

Leger Uten Grenser jobber for tiden ved tre sykehus: Al Aqsa-sykehuset i Midt-Gaza, Det indonesiske sykehuset og Emirati-sykehuset i Sør-Gaza. I tillegg tilbyr vi helsehjelp ved tre klinikker i Al Shaboura og Al Mawasi i Rafah.

Leger Uten Grensers ansatte bidrar med kirurgisk støtte, sårbehandling, behandling etter fødsel, vaksinasjoner og psykisk helsehjelp. Systematiske beleiringer og tvangsevakueringer av flere sykehus tvinger oss inn i et stadig mindre område og reduserer vår evne til å hjelpe. 

Leger Uten Grenser leverer også 300 kubikkmeter rent vann hver dag til ulike steder i Rafah og jobber kontinuer-lig med å øke denne mengden. I slutten av mars etablerte Leger Uten Grenser et nytt avsaltingsanlegg i Al Ma-wasi.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Annie Thibault / Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Rapport: Mennesker i Gaza drepes i stillhet
Nyheter

Rapport: Mennesker i Gaza drepes i stillhet

29.04.2024

Kvinner, menn og barn risikerer akutt underernæring, og deres fysiske og psykiske helse forverres raskt fordi helsevesenet har kollapset.

– Hvor mange barn har allerede dødd av lungebetennelse? spør Mari-Carmen Viñoles, leder for Leger Uten Grensers nødhjelpsprogram. 

– Hvor mange spedbarn har dødd på grunn av sykdommer som kan forebygges? Hvor mange pasienter med diabetes får ikke behandling? Hva med de dødelige konsekvensene av at sykehus som blir angrepet må stenge dialyseavdelingen? Dette er de stille drapene  i Gaza som ikke rapporteres i alt kaoset som har oppstått etter kollapsen i helsevesenet, fortsetter hun.

Etter over seks måneder med krig omfatter de massive ødeleggelsene langt mer enn menneskene som er drept i israelske luftangrep og kamphandlinger. Den ferske rapporten fra Leger Uten Grenser skildrer de enorme lidelsene og problemene palestinere i Gaza har med å skaffe helsehjelp, og den advarer om et stort antall døde som skyldes at kritiske helsetilbud har blitt lagt i ruiner. 

Les mer: Israels blokade av Gaza: – Betyr forskjellen på liv og død

Inhumane levekår forsterker helseproblemene

Leger Uten Grensers ansatte i Rafah forteller at kraftig redusert helsehjelp og umenneskelige boforhold også øker faren for sykdomsutbrudd, underernæring og psykologiske traumer på lang sikt. En større militæroperasjon i Rafah på toppen av den humanitære krisen som allerede utspiller seg i Gaza, vil føre til en ufattelig katastrofe, og vi ber om en umiddelbar og varig våpenhvile.

Boforholdene i Rafah i dag er umenneskelige, påpeker rapporten «Gaza’s Silent Killings: The destruction of the healthcare system and the struggle for survival in Rafah». Den bygger på medisinske data fra Rafah i perioden november til mars og vitnesbyrd fra pasienter. Det er en desperat mangel på rent vann, søppel og kloakk samler seg i gatene i denne lille delen av Gazastripen som nå huser mer enn én million mennesker som er tvunget på flukt fra Nord-Gaza.

På våre to helseklinikker i Al Shaboura og Al Mawasi gjennomfører vi i gjennomsnitt 5000 konsultasjoner hver uke. Mange av pasientene kommer til klinikkene med plager forårsaket av de umenneskelige boforholdene, og over 40 prosent av konsultasjonene gjelder luftveisinfeksjoner. 

Flere er underernærte, og sykehusene er overbelastet

Fra januar til mars behandlet vi 216 barn under fem år for moderat eller alvorlig og akutt underernæring, noe som var nesten helt fraværende i Gaza før krigen brøt ut.

Leger Uten Grenser ser også et økende antall mistenkte tilfeller av hepatitt A. Det ble rapportert 25 ganger flere tilfeller av denne diarésykdommen hos barn under fem år de siste tre månedene i fjor enn i samme periode i 2022. 

Sykehusene er overbelastet med traumepasienter, og mennesker med andre medisinske behov, som gravide med komplikasjoner eller folk med kroniske sykdommer, får ofte ikke den hjelpen de trenger. Ved Emirati-sykehuset, hvor Leger Uten Grenser støtter fødeavdelingen, sliter helsepersonell med å håndtere opp mot 100 fødsler hver dag – det er fem ganger flere enn før krigen startet.

Ved klinikkene oppsøker flere og flere pasienter hjelp og medisiner mot høyt blodtrykk, diabetes, astma, epilepsi og kreft. Dersom tilstanden deres forverres og de trenger spesialisert helsehjelp, kan lite gjøres for dem. Mange medisinske henvisninger i Gaza er kraftig forsinket eller ikke mulig å gjennomføre.

Store utfordringer med psykisk helse

Den psykiske helsetilstanden til Gazas befolkning, inkludert helsepersonell, er også rasert . De fleste pasientene som kommer til oss, har symptomer som skyldes angst og stress, inkludert psykosomatisk og depressive tilstander. Noen mennesker som tar vare på familiemedlemmer med alvorlig psykiske problemer, har sett seg nødt til å bruke sterke, beroligende midler for å sørge for at de er trygge og ikke skader seg selv eller andre. 

Det er ekstremt krevende å støtte det ødelagte helsevesenet på Gazastripen på grunn av den usikre situasjonen. Leger Uten Grenser har også møtt på store hindringer i forsøkene på å sende inn medisinsk utstyr og nødhjelp på grunn av forsinkelser og restriksjoner innført av israelske myndigheter. 

– Som en internasjonal, medisinsk organisasjon har vi ekspertisen og kompetansen til å skalere opp hjelpen og slik gjøre mye mer. Palestinske helsearbeidere er svært dyktige og trenger bare akseptable og verdige arbeidsforhold for å behandle og redde liv. I dag er det derimot helt umulig. Uten en umiddelbar og varig våpenhvile og mer humanitær hjelp, vil mennesker fortsatt dø, sier nødhjelpskoordinator Sylvain Groux i Leger Uten Grenser.

Les mer: Vitnesbyrd fra en krigskirurg i Gaza

Dette gjør Leger Uten Grenser på Gazastripen

Leger Uten Grenser jobber for tiden ved tre sykehus: Al Aqsa-sykehuset i Midt-Gaza, Det indonesiske sykehuset og Emirati-sykehuset i Sør-Gaza. I tillegg tilbyr vi helsehjelp ved tre klinikker i Al Shaboura og Al Mawasi i Rafah.

Leger Uten Grensers ansatte bidrar med kirurgisk støtte, sårbehandling, behandling etter fødsel, vaksinasjoner og psykisk helsehjelp. Systematiske beleiringer og tvangsevakueringer av flere sykehus tvinger oss inn i et stadig mindre område og reduserer vår evne til å hjelpe. 

Leger Uten Grenser leverer også 300 kubikkmeter rent vann hver dag til ulike steder i Rafah og jobber kontinuer-lig med å øke denne mengden. I slutten av mars etablerte Leger Uten Grenser et nytt avsaltingsanlegg i Al Ma-wasi.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen