Foto: Alejandra Sandoval/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Patentunntak for covid-19-vaksiner: Rike land skuffer igjen
Nyheter

Patentunntak for covid-19-vaksiner: Rike land skuffer igjen

07.04.2022
        

Nylig møttes representanter fra EU, India, Sør-Afrika og USA i Genève for å diskutere et mulig patentfritak på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19 – også kjent som “TRIPS-waiveren”. TRIPS-avtalen beskytter selskapers patenter og andre immaterielle rettigheter i de landene som har sluttet seg til den. Et unntak fra avtalen skal sørge for at alle verdens land får rett til å produsere vaksiner, medisiner, tester og annet utstyr under koronapandemien. Forslaget ble først lagt frem av India og Sør-Afrika i 2020 og har støtte fra flere enn 100 land og flere hundre sivilsamfunnsorganisasjoner, i tillegg til Verdens helseorganisasjon.  

I mars ble det lekket et dokument fra de pågående møtene. Det viser at unntaket kun skal gjelde patenter på vaksiner.

– Det er svært bekymringsfullt at det lekkede dokumentet bare omfatter vaksiner, men ikke medisiner og utstyr som brukes til å behandle og diagnostisere pasienter. Dette er en betydelig svakhet når mange lav- og mellominntektsland, særlig i Latin-Amerika, fortsetter å mangle tilgang. Det er delvis på grunn av patenter og begrensede lisensavtaler kontrollert av legemiddelselskapene, sier Dimitri Eynikel, rådgiver i Leger Uten Grensers Access-kampanje.

Mange land holdes utenfor

Det er to andre store svakheter ved det lekkede kompromisset. For det første: Det omfatter ikke alle verdens land, men kun land som defineres som “utviklingsland” og bare de som har eksportert mindre enn 10 prosent av verdens covid-19-vaksiner i 2021. Det betyr at avtalen vil blokkere land som Brasil og Kina fra å produsere kopivaksiner.  

– Ekskludering av land med stor produksjons- og forsyningskapasitet, som Brasil, er også veldig problematisk siden det vilkårlig blokkerer potensielt kritisk infrastruktur som kan øke tilgangen til koronarelatert medisinsk utstyr i lav- og middelinntektsland, sier Eynikel.

Les mer om patentbeskyttelse og hvordan det har hindret livreddende behandling tidligere

Patentunntak for vaksiner er ikke nok

For det andre omfatter kompromisset bare patenter, og ikke andre immaterielle rettigheter. I praksis betyr det at stater vil fortsette å møte på juridiske barrierer som hindrer dem fra å kunne produsere vaksinene uten rettslige problemer. Unntaket forutsetter også at hvert enkelt produkt må autoriseres av myndighetene, noe som vil sinke effektiviteten betraktelig.

Også andre immaterielle rettigheter, som opphavsrett, industrielt design og forretningshemmeligheter må dekkes av unntaket. Juridisk informasjon knyttet til produksjonsprosesser holdes ofte hemmelig, til tross for at dette kan være viktig informasjon for offentligheten. I tillegg blir informasjon delt med myndighetene sjelden offentliggjort og blir behandlet som forretningshemmeligheter.  

Les mer: Omikron understreker behovet for et patentunntak nå – Norge må gå foran

WTO-medlemmer må være oppmerksomme på begrensningene

Fritaket må vare lenge nok til at landene rekker å forberede, oppskalere og opprettholde produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner, tester og annet utstyr.

Leger Uten Grenser oppfordrer alle medlemmene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) til å være bevisste på begrensningene i det lekkede kompromisset. WTO-medlemmer må komme frem til en avtale som ikke begrenser tilgangen til covid-19-relatert medisinsk utstyr, inkludert det som brukes til å behandle og diagnostisere sykdommen.

– Den gode nyheten er at det fortsatt er mulig å bli enige om en avtale som inkluderer alle de gjenværende barrierene for produksjon. Vi oppfordrer alle WTO-medlemmene til å gjøre det, sier Eynikel.

Utsettelser er uakseptabelt

Kompromisset holder døren tilsynelatende åpen for å omfatte patentunntak for medisiner og annet utstyr på et senere tidspunkt. Men det haster å få på plass en fullstendig avtale nå. Utsettelsene fører til at mange mennesker ikke får tilgang til kopimedisiner og –vaksiner og at land betaler store summer for livsviktige behandlinger. Det gjelder for eksempel medisiner som baricitinib, som Verdens helseorganisasjon har anbefalt å bruke til å behandle kritisk syke covid-19-pasienter. Det er derfor helt nødvendig at patentunntaket også gjelder medisiner og annet medisinsk utstyr.

Leger Uten Grenser har sluttet seg til mer enn 40 sivilsamfunnsorganisasjoner i et åpent brev som ber EU om å avstå fra å hastevedta dette nye tekstutkastet.

– Hvis tekstutkastet blir vedtatt uten grundige revisjoner vil det sette en negativ og potensiell skadelig presedens for fremtidige helseutfordringer på verdensbasis. Det er på høy tid at regjeringer nå går videre med forhandlinger om en tekst som kan være effektiv, som den som ble foreslått for nesten 17 måneder siden, sier Yuanqiong Hu, seniorrådgiver for Leger Uten Grensers Access-kampanje.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Alejandra Sandoval/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Patentunntak for covid-19-vaksiner: Rike land skuffer igjen
Nyheter

Patentunntak for covid-19-vaksiner: Rike land skuffer igjen

07.04.2022
        

Nylig møttes representanter fra EU, India, Sør-Afrika og USA i Genève for å diskutere et mulig patentfritak på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19 – også kjent som “TRIPS-waiveren”. TRIPS-avtalen beskytter selskapers patenter og andre immaterielle rettigheter i de landene som har sluttet seg til den. Et unntak fra avtalen skal sørge for at alle verdens land får rett til å produsere vaksiner, medisiner, tester og annet utstyr under koronapandemien. Forslaget ble først lagt frem av India og Sør-Afrika i 2020 og har støtte fra flere enn 100 land og flere hundre sivilsamfunnsorganisasjoner, i tillegg til Verdens helseorganisasjon.  

I mars ble det lekket et dokument fra de pågående møtene. Det viser at unntaket kun skal gjelde patenter på vaksiner.

– Det er svært bekymringsfullt at det lekkede dokumentet bare omfatter vaksiner, men ikke medisiner og utstyr som brukes til å behandle og diagnostisere pasienter. Dette er en betydelig svakhet når mange lav- og mellominntektsland, særlig i Latin-Amerika, fortsetter å mangle tilgang. Det er delvis på grunn av patenter og begrensede lisensavtaler kontrollert av legemiddelselskapene, sier Dimitri Eynikel, rådgiver i Leger Uten Grensers Access-kampanje.

Mange land holdes utenfor

Det er to andre store svakheter ved det lekkede kompromisset. For det første: Det omfatter ikke alle verdens land, men kun land som defineres som “utviklingsland” og bare de som har eksportert mindre enn 10 prosent av verdens covid-19-vaksiner i 2021. Det betyr at avtalen vil blokkere land som Brasil og Kina fra å produsere kopivaksiner.  

– Ekskludering av land med stor produksjons- og forsyningskapasitet, som Brasil, er også veldig problematisk siden det vilkårlig blokkerer potensielt kritisk infrastruktur som kan øke tilgangen til koronarelatert medisinsk utstyr i lav- og middelinntektsland, sier Eynikel.

Les mer om patentbeskyttelse og hvordan det har hindret livreddende behandling tidligere

Patentunntak for vaksiner er ikke nok

For det andre omfatter kompromisset bare patenter, og ikke andre immaterielle rettigheter. I praksis betyr det at stater vil fortsette å møte på juridiske barrierer som hindrer dem fra å kunne produsere vaksinene uten rettslige problemer. Unntaket forutsetter også at hvert enkelt produkt må autoriseres av myndighetene, noe som vil sinke effektiviteten betraktelig.

Også andre immaterielle rettigheter, som opphavsrett, industrielt design og forretningshemmeligheter må dekkes av unntaket. Juridisk informasjon knyttet til produksjonsprosesser holdes ofte hemmelig, til tross for at dette kan være viktig informasjon for offentligheten. I tillegg blir informasjon delt med myndighetene sjelden offentliggjort og blir behandlet som forretningshemmeligheter.  

Les mer: Omikron understreker behovet for et patentunntak nå – Norge må gå foran

WTO-medlemmer må være oppmerksomme på begrensningene

Fritaket må vare lenge nok til at landene rekker å forberede, oppskalere og opprettholde produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner, tester og annet utstyr.

Leger Uten Grenser oppfordrer alle medlemmene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) til å være bevisste på begrensningene i det lekkede kompromisset. WTO-medlemmer må komme frem til en avtale som ikke begrenser tilgangen til covid-19-relatert medisinsk utstyr, inkludert det som brukes til å behandle og diagnostisere sykdommen.

– Den gode nyheten er at det fortsatt er mulig å bli enige om en avtale som inkluderer alle de gjenværende barrierene for produksjon. Vi oppfordrer alle WTO-medlemmene til å gjøre det, sier Eynikel.

Utsettelser er uakseptabelt

Kompromisset holder døren tilsynelatende åpen for å omfatte patentunntak for medisiner og annet utstyr på et senere tidspunkt. Men det haster å få på plass en fullstendig avtale nå. Utsettelsene fører til at mange mennesker ikke får tilgang til kopimedisiner og –vaksiner og at land betaler store summer for livsviktige behandlinger. Det gjelder for eksempel medisiner som baricitinib, som Verdens helseorganisasjon har anbefalt å bruke til å behandle kritisk syke covid-19-pasienter. Det er derfor helt nødvendig at patentunntaket også gjelder medisiner og annet medisinsk utstyr.

Leger Uten Grenser har sluttet seg til mer enn 40 sivilsamfunnsorganisasjoner i et åpent brev som ber EU om å avstå fra å hastevedta dette nye tekstutkastet.

– Hvis tekstutkastet blir vedtatt uten grundige revisjoner vil det sette en negativ og potensiell skadelig presedens for fremtidige helseutfordringer på verdensbasis. Det er på høy tid at regjeringer nå går videre med forhandlinger om en tekst som kan være effektiv, som den som ble foreslått for nesten 17 måneder siden, sier Yuanqiong Hu, seniorrådgiver for Leger Uten Grensers Access-kampanje.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen