Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Oppdatering: Vi fortsetter å gi helsehjelp i Afghanistan
Nyheter

Oppdatering: Vi fortsetter å gi helsehjelp i Afghanistan

01.10.2021 | Oppdatert 11.10.2021
        

I sterk kontrast til det som har preget nyhetsbilde de siste ukene – ambassader som pakket sammen sakene sine, humanitære aktører som stanset aktivitetene sine, og kaoset mens utlendinger forsøkte å flykte – blir Leger Uten Grenser og en håndfull andre humanitære organisasjoner værende i Afghanistan. Sammen gir vi livreddende helsehjelp til syke og skadde.

Helsevesenet i landet er imidlertid under stort press. Det er mangel på helsearbeidere og utstyr, noe som betyr at pasienter i noen tilfeller ikke får den hjelpen de trenger. Det afghanske helsevesenet har vært underbemannet og underfinansiert i mange år. Derfor har helsevesenet også vært avhengig av internasjonale donorer. Hvis disse donasjonene nå kuttes, er det risiko for fullstendig kollaps i landets helsevesen. De som vil kjenne mest på konsekvensene av dette, er den afghanske befolkningen. Det er derfor essensielt at internasjonale donorer fortsetter å gi sin støtte til det afghanske folk. 

De siste ukene oppsummert

Volden i Afghanistan økte kraftig fra mai som følge av kamper mellom afghanske styrker og Taliban. Dette hindret folks tilgang til medisinsk behandling, og tallet på skudd- og eksplosjonsskadde og drepte, steg raskt. Sammenstøtene mellom de stridende partene har dessuten tvunget hundretusenvis av mennesker til å forlate hjemmene sine. Noen har søkt tilflukt i byene og bor i uformelle bosetninger med liten tilgang til mat, husly og helsehjelp.

Leger Uten Grenser har daglig vært vitne til de akutte og alvorlige konsekvensene av situasjonen i landet, spesielt i tre av områdene vi jobber, nemlig i Lashkar Gah i Helmand-provinsen, i Kandahar i sør og i Kunduz i nord. Det pågikk også kamper rundt om i byen Herat, hvor vi også er til stede.

– Situasjonen i landet – spesielt i områder som Lashkar Gah og Kunduz – har forverret seg til et nivå der mange sykehus ligger på frontlinjen, sa humanitærrådgiver Laura Bourjolly tidligere i august, mens kampene fortsatt pågikk.

Hva gjør vi nå?

Vi jobber nå i byene Herat, Kandahar, Khost, Kunduz og Lashkar Gah. Nå som kampene har opphørt i provinsene, har det blitt enklere for folk å reise. Som følge av dette har vi sett at mange flere oppsøker helsehjelp i prosjektene våre.

Lashkar Gah

På Boost-sykehuset i Lashkar Gah er det svært travelt. Noen dager tas det imot rundt 800 pasienter på akuttmottaket. Sengeplassene er også fylt opp på sykehuset. Det høye pasientantallet kommer som følge av at mange andre sykehus og helsesentre i området ikke er funksjonelle. Mellom 6. og 12. september tok vi imot rundt 770 pasienter på akuttmottaket hver dag, og i gjennomsnitt fikk 77 underernærte barn behandling på sykehuset hver dag.

Kandahar

Under kampene klarte vi å fortsette arbeidet vårt med multiresistent tuberkulose. Dette arbeidet fortsetter nå, og vi har pasienter innlagt på behandlingssenteret vårt. Tidlig i september begynte vi også å drive mobile klinikker for mennesker som lever i uformelle leire nær grensen til Pakistan. De siste to ukene har vi gjennomført 540 pasientkonsultasjoner her, og nesten halvparten av pasientene var barn under fem år. Vi jobber også med å øke tilgang til rent vann.

Khost

Fødselssykehuset vårt i Khost fokuserte tidligere på kvinner med kompliserte svangerskap, men vi har nå utvidet tilbudet vårt for å sikre at alle gravide kvinner i provinsen har tilgang til helsehjelp. Vi ser en økning i antall pasienter og fødsler hver uke. Vi støtter også åtte helsesentre som drives av en organisasjon som finansieres av Verdensbanken. Nå har Verdensbanken suspendert finansieringen til Afghanistan, og som følge av dette kan ikke de som drifter disse sentrene lenger betale de ansatte eller kjøpe medisiner og utstyr.

Kunduz

Vi åpnet nylig et traumesenter i Kunduz. Her jobber vi nå med å behandle mennesker som er skadet i trafikkulykker eller i kampene, og som nå opplever komplikasjoner. Helsevesenet i Kunduz er under hardt press, da mange helsearbeidere reiser fra provinsen. Mange har ikke fått lønn på lenge. Det er også mangel på medisinsk utstyr. Mellom 6. og 12. september gjennomførte vi 34 kirurgiske operasjoner på traumesenteret, og 102 pasienter fikk annen medisinsk behandling.

Herat

I Herat driver vi et ernæringssenter, et covid-19-behandlingssenter og en klinikk for grunnleggende helsetjenester i Kahdestan-leiren. Ernæringssenteret vårt på regionsykehuset har nå dobbelt så mange pasienter som sengeplasser, og kapasiteten er sprengt. Vi har nå 90–100 barn innlagt på senteret hver dag. Mellom 6. og 12. september gjennomførte vi også 1900 pasientkonsultasjoner på klinikken vår i Kahdestan (barn under fem år stod for over 25 prosent av konsultasjonene).

Les mer om våre vanlige aktiviteter i Afghanistan

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhetFordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Oppdatering: Vi fortsetter å gi helsehjelp i Afghanistan
Nyheter

Oppdatering: Vi fortsetter å gi helsehjelp i Afghanistan

01.10.2021 | Oppdatert 11.10.2021
        

I sterk kontrast til det som har preget nyhetsbilde de siste ukene – ambassader som pakket sammen sakene sine, humanitære aktører som stanset aktivitetene sine, og kaoset mens utlendinger forsøkte å flykte – blir Leger Uten Grenser og en håndfull andre humanitære organisasjoner værende i Afghanistan. Sammen gir vi livreddende helsehjelp til syke og skadde.

Helsevesenet i landet er imidlertid under stort press. Det er mangel på helsearbeidere og utstyr, noe som betyr at pasienter i noen tilfeller ikke får den hjelpen de trenger. Det afghanske helsevesenet har vært underbemannet og underfinansiert i mange år. Derfor har helsevesenet også vært avhengig av internasjonale donorer. Hvis disse donasjonene nå kuttes, er det risiko for fullstendig kollaps i landets helsevesen. De som vil kjenne mest på konsekvensene av dette, er den afghanske befolkningen. Det er derfor essensielt at internasjonale donorer fortsetter å gi sin støtte til det afghanske folk. 

De siste ukene oppsummert

Volden i Afghanistan økte kraftig fra mai som følge av kamper mellom afghanske styrker og Taliban. Dette hindret folks tilgang til medisinsk behandling, og tallet på skudd- og eksplosjonsskadde og drepte, steg raskt. Sammenstøtene mellom de stridende partene har dessuten tvunget hundretusenvis av mennesker til å forlate hjemmene sine. Noen har søkt tilflukt i byene og bor i uformelle bosetninger med liten tilgang til mat, husly og helsehjelp.

Leger Uten Grenser har daglig vært vitne til de akutte og alvorlige konsekvensene av situasjonen i landet, spesielt i tre av områdene vi jobber, nemlig i Lashkar Gah i Helmand-provinsen, i Kandahar i sør og i Kunduz i nord. Det pågikk også kamper rundt om i byen Herat, hvor vi også er til stede.

– Situasjonen i landet – spesielt i områder som Lashkar Gah og Kunduz – har forverret seg til et nivå der mange sykehus ligger på frontlinjen, sa humanitærrådgiver Laura Bourjolly tidligere i august, mens kampene fortsatt pågikk.

Hva gjør vi nå?

Vi jobber nå i byene Herat, Kandahar, Khost, Kunduz og Lashkar Gah. Nå som kampene har opphørt i provinsene, har det blitt enklere for folk å reise. Som følge av dette har vi sett at mange flere oppsøker helsehjelp i prosjektene våre.

Lashkar Gah

På Boost-sykehuset i Lashkar Gah er det svært travelt. Noen dager tas det imot rundt 800 pasienter på akuttmottaket. Sengeplassene er også fylt opp på sykehuset. Det høye pasientantallet kommer som følge av at mange andre sykehus og helsesentre i området ikke er funksjonelle. Mellom 6. og 12. september tok vi imot rundt 770 pasienter på akuttmottaket hver dag, og i gjennomsnitt fikk 77 underernærte barn behandling på sykehuset hver dag.

Kandahar

Under kampene klarte vi å fortsette arbeidet vårt med multiresistent tuberkulose. Dette arbeidet fortsetter nå, og vi har pasienter innlagt på behandlingssenteret vårt. Tidlig i september begynte vi også å drive mobile klinikker for mennesker som lever i uformelle leire nær grensen til Pakistan. De siste to ukene har vi gjennomført 540 pasientkonsultasjoner her, og nesten halvparten av pasientene var barn under fem år. Vi jobber også med å øke tilgang til rent vann.

Khost

Fødselssykehuset vårt i Khost fokuserte tidligere på kvinner med kompliserte svangerskap, men vi har nå utvidet tilbudet vårt for å sikre at alle gravide kvinner i provinsen har tilgang til helsehjelp. Vi ser en økning i antall pasienter og fødsler hver uke. Vi støtter også åtte helsesentre som drives av en organisasjon som finansieres av Verdensbanken. Nå har Verdensbanken suspendert finansieringen til Afghanistan, og som følge av dette kan ikke de som drifter disse sentrene lenger betale de ansatte eller kjøpe medisiner og utstyr.

Kunduz

Vi åpnet nylig et traumesenter i Kunduz. Her jobber vi nå med å behandle mennesker som er skadet i trafikkulykker eller i kampene, og som nå opplever komplikasjoner. Helsevesenet i Kunduz er under hardt press, da mange helsearbeidere reiser fra provinsen. Mange har ikke fått lønn på lenge. Det er også mangel på medisinsk utstyr. Mellom 6. og 12. september gjennomførte vi 34 kirurgiske operasjoner på traumesenteret, og 102 pasienter fikk annen medisinsk behandling.

Herat

I Herat driver vi et ernæringssenter, et covid-19-behandlingssenter og en klinikk for grunnleggende helsetjenester i Kahdestan-leiren. Ernæringssenteret vårt på regionsykehuset har nå dobbelt så mange pasienter som sengeplasser, og kapasiteten er sprengt. Vi har nå 90–100 barn innlagt på senteret hver dag. Mellom 6. og 12. september gjennomførte vi også 1900 pasientkonsultasjoner på klinikken vår i Kahdestan (barn under fem år stod for over 25 prosent av konsultasjonene).

Les mer om våre vanlige aktiviteter i Afghanistan

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhetFordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen