Foto: Chris Allan, Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Moderna tjener grovt på pandemien og nekter andre å produsere vaksinen
Nyheter

Moderna tjener grovt på pandemien og nekter andre å produsere vaksinen

05.11.2021
        

Etter at legemiddelselskapet Moderna i dag offentliggjorde sine inntjeninger for tredje kvartal, oppfordrer Leger Uten Grenser selskapet til å umiddelbart dele sin mRNA-teknologi og kunnskap gjennom Verdens Helseorganisasjons (WHO) mRNA-hub i Sør-Afrika. Ideen med huben er å samle teknologi og kunnskap om mRNA-vaksinene for å øke produksjonskapasiteten av denne effektive vaksinen på det afrikanske kontinentet.

Moderna har mottatt betydelig offentlig finansiering som har gjort det mulig å utvikle denne covid-19-vaksinen – selskapets eneste produkt. Selskapet har dermed en plikt til å støtte opp om det globale vaksinesamarbeidet som har til hensikt å beskytte alle mennesker mot covid-19. Moderna har også et ansvar for å hindre utviklingen og spredningen av bekymringsfulle virusvarianter og få en slutt på denne pandemien.

Moderna offentliggjorde i dag at de i tredje kvartal har hatt et totalt salg på 5 milliarder amerikanske dollar. Selskapets samlede salg hittil i 2021 er 11,3 milliarder dollar, og for hele 2021 forventer selskapet å ha solgt covid-19-vaksiner for nesten 18 milliarder dollar.

Den amerikanske regjeringen har gitt Moderna nesten 10 milliarder dollar, penger som er finansiert av den amerikanske befolkningen gjennom skatteseddelen. Pengene har gått til forskning og utvikling – og dekker nesten de totale kostnadene for den kliniske utviklingen – og til å betale for 500 millioner vaksinedoser. For å utvikle vaksinen, benyttet dessuten Moderna seg av patenter og ikke-eksklusive rettigheter som den amerikanske regjeringen gjorde tilgjengelig for dem.

Biden-administrasjonen må ta lederskap

Gitt de enorme offentlige summene som Moderna har mottatt for å utvikle vaksinen, ber vi også Biden-administrasjonen om å benytte mulighetene som loven Defense Production Act gir amerikanske myndigheter. Det innebærer å tvinge Moderna til å dele teknologi og kunnskap og gjøre den tilgjengelig gjennom WHOs mRNA-hub.

– Amerikanske skattebetalere gjorde Moderna-vaksinen mulig. Det er derfor åpenbart at selskapet må følge opp den offentlige innsatsen som har blitt lagt ned for å kunne vaksinere verdens befolkning mot covid-19. USA må også benytte seg av de enorme juridiske mulighetene som landet har til å tvinge Moderna til å dele teknologi og bidra til å øke den globale produksjonen av vaksinen. Tiden er i ferd med å renne ut for USA hvis de skal leve opp til påstanden om å være en global leder under denne pandemien, sier Dr. Carrie Teicher, programsjef for Leger Uten Grenser i USA.  

Ingen doser til Covax

Per 9. oktober 2021 hadde kun én million av Modernas doser gått til lavinntektsland. Mindre enn fem prosent av befolkningen i lavinntektsland, inkludert de som bor i områder hvor Leger Uten Grenser jobber, har fått sin første dose av covid-19-vaksinen. Så langt har ikke Moderna levert noen av sine forpliktede doser til Covax – det internasjonale vaksinesamarbeidet som skulle sikre at covid-19-vaksinene ble rettferdig fordelt globalt.

Har patentene på plass

Moderna har i stedet sikret seg flere patenter i Sør-Afrika uten å registrere produktet i landet. Patentene inkluderer svært brede krav og dekker covid-19-vaksinen og andre mRNA-teknologier. Det betyr at samtidig som Moderna ikke er villig til å gjøre vaksinen bredt tilgjengelig i Sør-Afrika, legger selskapet til rette for å ha muligheten til å håndheve dem når pandemien er erklært over. Moderna har inngått en avtale med Den afrikanske union om å levere opptil 110 millioner doser i løpet av 2022 og har uttalte planer om å skalere opp produksjonen på det afrikanske kontinentet. Disse initiativene er imidlertid ikke nok, gitt Modernas minimale innsats for global vaksinerettferdighet.

Blokkerer for afrikanske produsenter

Modernas plan om å bygge sitt eget mRNA-anlegg på det afrikanske kontinentet undergraver dagens globale arbeid for å fremme teknologioverføring og bygge uavhengig produksjonskapasitet i Afrika. Siden april 2021, da WHOs mRNA-hub ble lansert, har ikke et eneste selskap bidratt med sin teknologi. Det har ført til at huben nå i stedet vil prøve å utvikle sine egne vaksinekandidater fra bunnen av. Selv om det er et viktig skritt, er det helt unødvendig og en uforsvarlig sløsing med tid og krefter når mer avanserte og godkjente mRNA covid-19-vaksiner allerede eksisterer.

– Ved å velge å ignorere globale folkehelseinitiativer og gå sine egne veier, har Moderna gjort det klart at de er mye mer interessert i groteske overskudd enn å bidra til den globale vaksineringen for å redde liv, sier Candice Sehoma, i Leger Uten Grensers Access-kampanje i Sør-Afrika.

Deling av mRNA-teknologi vil øke den globale produksjonen og tilgangen på covid-19-vaksiner. Det vil bidra til å redde liv under denne pandemien og i fremtiden, samt hjelpe lav- og mellominntektsland til å bli mer selvforsynte i møte med nåværende og fremtidige potensielle pandemier. Leger Uten Grenser har identifisert minst syv produsenter i afrikanske land som står klare til å produsere covid-19-vaksiner basert på mRNA-teknologi.

I tillegg til å kreve at Pfizer-BioNTech og Moderna deler mRNA-vaksineteknologi, oppfordrer Leger Uten Grenser alle lands regjeringer til å støtte WHOs mRNA-hub økonomisk og politisk. Vi ber også regjeringer om å umiddelbart omfordele overskuddsdoser via Covax eller regionale initiativer. Leger Uten Grenser oppfordrer også regjeringer til å støtte forslaget i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) om å fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. 

En stadig større andel av den norske befolkningen krever at Norge omfordeler vaksinedoser og støtter patentunntaket i Verdens Handelsorganisasjon. Bli med og dytt regjeringen i riktig retning, du også! Signer her.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Vaksinering

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Chris Allan, Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Moderna tjener grovt på pandemien og nekter andre å produsere vaksinen
Nyheter

Moderna tjener grovt på pandemien og nekter andre å produsere vaksinen

05.11.2021
        

Etter at legemiddelselskapet Moderna i dag offentliggjorde sine inntjeninger for tredje kvartal, oppfordrer Leger Uten Grenser selskapet til å umiddelbart dele sin mRNA-teknologi og kunnskap gjennom Verdens Helseorganisasjons (WHO) mRNA-hub i Sør-Afrika. Ideen med huben er å samle teknologi og kunnskap om mRNA-vaksinene for å øke produksjonskapasiteten av denne effektive vaksinen på det afrikanske kontinentet.

Moderna har mottatt betydelig offentlig finansiering som har gjort det mulig å utvikle denne covid-19-vaksinen – selskapets eneste produkt. Selskapet har dermed en plikt til å støtte opp om det globale vaksinesamarbeidet som har til hensikt å beskytte alle mennesker mot covid-19. Moderna har også et ansvar for å hindre utviklingen og spredningen av bekymringsfulle virusvarianter og få en slutt på denne pandemien.

Moderna offentliggjorde i dag at de i tredje kvartal har hatt et totalt salg på 5 milliarder amerikanske dollar. Selskapets samlede salg hittil i 2021 er 11,3 milliarder dollar, og for hele 2021 forventer selskapet å ha solgt covid-19-vaksiner for nesten 18 milliarder dollar.

Den amerikanske regjeringen har gitt Moderna nesten 10 milliarder dollar, penger som er finansiert av den amerikanske befolkningen gjennom skatteseddelen. Pengene har gått til forskning og utvikling – og dekker nesten de totale kostnadene for den kliniske utviklingen – og til å betale for 500 millioner vaksinedoser. For å utvikle vaksinen, benyttet dessuten Moderna seg av patenter og ikke-eksklusive rettigheter som den amerikanske regjeringen gjorde tilgjengelig for dem.

Biden-administrasjonen må ta lederskap

Gitt de enorme offentlige summene som Moderna har mottatt for å utvikle vaksinen, ber vi også Biden-administrasjonen om å benytte mulighetene som loven Defense Production Act gir amerikanske myndigheter. Det innebærer å tvinge Moderna til å dele teknologi og kunnskap og gjøre den tilgjengelig gjennom WHOs mRNA-hub.

– Amerikanske skattebetalere gjorde Moderna-vaksinen mulig. Det er derfor åpenbart at selskapet må følge opp den offentlige innsatsen som har blitt lagt ned for å kunne vaksinere verdens befolkning mot covid-19. USA må også benytte seg av de enorme juridiske mulighetene som landet har til å tvinge Moderna til å dele teknologi og bidra til å øke den globale produksjonen av vaksinen. Tiden er i ferd med å renne ut for USA hvis de skal leve opp til påstanden om å være en global leder under denne pandemien, sier Dr. Carrie Teicher, programsjef for Leger Uten Grenser i USA.  

Ingen doser til Covax

Per 9. oktober 2021 hadde kun én million av Modernas doser gått til lavinntektsland. Mindre enn fem prosent av befolkningen i lavinntektsland, inkludert de som bor i områder hvor Leger Uten Grenser jobber, har fått sin første dose av covid-19-vaksinen. Så langt har ikke Moderna levert noen av sine forpliktede doser til Covax – det internasjonale vaksinesamarbeidet som skulle sikre at covid-19-vaksinene ble rettferdig fordelt globalt.

Har patentene på plass

Moderna har i stedet sikret seg flere patenter i Sør-Afrika uten å registrere produktet i landet. Patentene inkluderer svært brede krav og dekker covid-19-vaksinen og andre mRNA-teknologier. Det betyr at samtidig som Moderna ikke er villig til å gjøre vaksinen bredt tilgjengelig i Sør-Afrika, legger selskapet til rette for å ha muligheten til å håndheve dem når pandemien er erklært over. Moderna har inngått en avtale med Den afrikanske union om å levere opptil 110 millioner doser i løpet av 2022 og har uttalte planer om å skalere opp produksjonen på det afrikanske kontinentet. Disse initiativene er imidlertid ikke nok, gitt Modernas minimale innsats for global vaksinerettferdighet.

Blokkerer for afrikanske produsenter

Modernas plan om å bygge sitt eget mRNA-anlegg på det afrikanske kontinentet undergraver dagens globale arbeid for å fremme teknologioverføring og bygge uavhengig produksjonskapasitet i Afrika. Siden april 2021, da WHOs mRNA-hub ble lansert, har ikke et eneste selskap bidratt med sin teknologi. Det har ført til at huben nå i stedet vil prøve å utvikle sine egne vaksinekandidater fra bunnen av. Selv om det er et viktig skritt, er det helt unødvendig og en uforsvarlig sløsing med tid og krefter når mer avanserte og godkjente mRNA covid-19-vaksiner allerede eksisterer.

– Ved å velge å ignorere globale folkehelseinitiativer og gå sine egne veier, har Moderna gjort det klart at de er mye mer interessert i groteske overskudd enn å bidra til den globale vaksineringen for å redde liv, sier Candice Sehoma, i Leger Uten Grensers Access-kampanje i Sør-Afrika.

Deling av mRNA-teknologi vil øke den globale produksjonen og tilgangen på covid-19-vaksiner. Det vil bidra til å redde liv under denne pandemien og i fremtiden, samt hjelpe lav- og mellominntektsland til å bli mer selvforsynte i møte med nåværende og fremtidige potensielle pandemier. Leger Uten Grenser har identifisert minst syv produsenter i afrikanske land som står klare til å produsere covid-19-vaksiner basert på mRNA-teknologi.

I tillegg til å kreve at Pfizer-BioNTech og Moderna deler mRNA-vaksineteknologi, oppfordrer Leger Uten Grenser alle lands regjeringer til å støtte WHOs mRNA-hub økonomisk og politisk. Vi ber også regjeringer om å umiddelbart omfordele overskuddsdoser via Covax eller regionale initiativer. Leger Uten Grenser oppfordrer også regjeringer til å støtte forslaget i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) om å fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. 

En stadig større andel av den norske befolkningen krever at Norge omfordeler vaksinedoser og støtter patentunntaket i Verdens Handelsorganisasjon. Bli med og dytt regjeringen i riktig retning, du også! Signer her.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Vaksinering

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen