Du kan dytte Norge i riktig retning!

Mens rike land har vaksinert store deler av sin befolkning og til og med kaster tusenvis av doser, venter mange hundre millioner mennesker i fattige land fortsatt på sitt første stikk. Det er dypt urettferdig og kan også forlenge pandemien: Om mange forblir uvaksinerte, kan viruset mutere og gjøre vaksinene mindre effektive.

Covid-19-vaksinen er en luksusvare som først og fremst de rike landene kan betale for, og som noen få selskaper tviholder på retten til å produsere.

Norge har hatt en sentral rolle i det internasjonale vaksinesamarbeidet, men har skuffet på flere punkter. Heldigvis er det fortsatt mulig å endre dette.

Bli med og krev at Norge:

  1. Omfordeler vaksinedoser – vaksinene må gå dit de kan redde flest liv nå!
  2. Støtter forslaget om å fjerne patenter på vaksiner – slik kan vi få opp produksjonen!

Pandemien er ikke over før den er over for alle.


En irakisk mann undersøkes av lege Bushra.

Opprop: Rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner nå!

Det er beregnet at rike land vil sitte på 1,2 milliarder overskuddsdoser av covid-19-vaksiner ved slutten av året. De samme rike landene risikerer å kaste hundre millioner doser før jul. Samtidig har kun 4,1 prosent i lavinntektsland mottatt sitt første stikk. Mange av dem som venter er helsearbeidere, gamle og syke.

Covid-19-vaksinen har blitt en luksusvare som først og fremst de rike landene kan betale for. Lav- og mellominntektsland har også blitt nektet å produsere sine egne vaksiner.

Ved å hegne om patentene sine og ikke dele teknologi, har selskaper som Pfizer/BioNTech og Moderna monopol på produksjonen. I praksis betyr det blant annet at det afrikanske kontinentet går glipp av mange millioner vaksiner som kunne blitt produsert på under ett år.

Det er på høy tid at verden begynner å handle i tråd med Verdens Helseorganisasjons (WHO) folkehelsekrav om å sikre vaksiner til risikogrupper og helsepersonell i alle land.

Norge har hatt en sentral rolle i det internasjonale vaksinearbeidet, men har skuffet på flere punkter. Heldigvis er det fortsatt mulig å endre dette!


Bli med og krev at Norge:

1. Omfordeler vaksinedoser – vaksinene må gå dit de kan redde flest liv nå!

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax vil ikke lykkes i målet om å vaksinere risikogrupper og helsepersonell i alle fattige land i løpet av året.

Nå er det helt nødvendig at rike land, inkludert Norge, omfordeler doser til lav- og mellominntektsland, slik WHO ber om. Norge har inngått avtaler som gjør at landet vil sitte på 6 millioner overskuddsdoser ved utgangen av 2021, ifølge beregninger.

Regjeringen har lovet å donere minst 5 millioner doser innen året er omme. Det må skje så snart som mulig, helst gjennom Covax. Norge har allerede kastet tusenvis av doser som har gått ut på dato, og risikerer å kaste mange flere. Dosene må omfordeles i god tid før de går ut på dato.

Alle land som har vaksinert den sårbare delen av befolkningen, må avstå fra å kjøpe flere doser frem til målene satt av WHO er nådd. Målene er å vaksinere minst 40 prosent av verdens befolkning i løpet av 2021 og 70 prosent innen midten av 2022.


2. Støtter forslaget om å fjerne patenter på vaksiner – slik kan vi få opp produksjonen!

Å omfordele doser er likevel ikke nok på lengre sikt. Det er nødvendig at pasienter settes foran patenter.

Norge er blant noen få høyinntektsland som har blokkert for et banebrytende forslag i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), som går ut på å midlertidig fjerne blant annet patenter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. Forslaget har bred støtte fra over 100 land, organisasjoner, sivilsamfunn, Nobelprisvinnere, tidligere statsledere og WHO.

Nå må Norge snu og støtte forslaget!

Signer
 

Oppropet er avsluttet

støtter oppropet


Din e-postadresse vil ikke bli delt med andre.Få nyhetsbrev 2- 3 ganger i måneden om glemte kriser og situasjoner som mediene ofte velger bort.

Inez Lande
linnea sivertsen
Jelena Golubovic
Savanna Arnevik
Truls Lindmo
Jørgen rønneberg
Aurora Asbøll
Hilde Svalbjørg
Kristine Sundberg
Magnus Rønningen