Foto: Candida Lobes/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Middelhavet: Haster å få tildelt en trygg havn!
Nyheter

Middelhavet: Haster å få tildelt en trygg havn!

03.11.2022 | Oppdatert 07.11.2022
        

– Vi har 572 mennesker om bord med 572 ulike historier. Det de har til felles er at de alle har risikert livene sine for å krysse Middelhavet, sier Riccardo Gatti, leder for søk- og redningsteamet om bord på Geo Barents.

Mellom 27. og 29. oktober utførte Leger Uten Grenser syv redningsaksjoner i internasjonalt farvann, i den maltesiske søk- og redningssonen. Blant de 572 menneskene om bord er det tre gravide kvinner, over 60 mindreårige – mange uten følge. Det er også mange små barn, den yngste om bord er bare 11 måneder. 

OPPDATERT SAK: 214 av 572 mennesker om bord på Geo Barents får ikke gå i land

Malta svarer ikke

– De siste dagene har vi reddet mennesker fra overfylte båter i kritiske situasjoner. På tross av at vi informerte de ansvarlige myndighetene, og gang på gang etterspurte koordinering fra maltesiske myndigheter, fikk vi aldri svar. Kyststatenes manglende handlekraft – særlig Malta - er tydelig, da de feiler i å koordinere eller tildele båten en trygg havn, forklarer Gatti. 

En uke har gått siden den første redningen fant sted, og det er fremdeles helt stille fra Malta. Ifølge Havretten er det myndighetene i søk-og redningssonen der redningene ble utført som er ansvarlige for at båten med menneskene om bord får tildelt en trygg havn. 

Må få tildelt en trygg havn snarest

Geo Barents har sendt fire ubesvarte forespørsler om å få tildelt en trygg havn fra Malta, tre andre har blitt sendt til Italia. 

– En gutt som nå er om bord, var bestemt på å dra til Tyskland hvor moren hans var alvorlig kreftsyk. Han ville se henne en siste gang før hun døde. Det var ingen måte for gutten å få et visum på, derfor tok han den livsfarlige veien over verdens dødeligste migrasjonsrute. Dette er noen av historiene vi hører, sier Gatti. 

Han forteller også om en mor og far med en 11 måneder gammel datter som var født i Libya med hareskår og som derfor har vanskeligheter med å svelge. De ville få datteren behandlet i Europa, men fikk visumet sitt avslått. Derfor så de ingen annen vei enn å ta den livsfarlige veien over Middelhavet. 

Alle menneskene om bord har ulike historier og årsaker til at de flykter. Mange har også blitt stanset av den libyske kystvakten og sendt tilbake til Libya, landet de har flyktet fra. Det at båten må bli liggende å vente på å komme i land forverrer folks fysiske og psykiske helse. 

Leger Uten Grenser ber nå innstendig om at Geo Barents får tildelt en trygg havn snarest, slik at de 572 menneskene om bord kan komme trygt i land. 

Les mer: Ofte stilte spørsmål om arbeidet vårt på Middelhavet 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Det er mange små barn om bord på Geo Barents. Den lange ventetiden med å komme i land er vanskelig for både voksne og barn. Foto: Candida Lobes / Leger Uten Grenser 

 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Candida Lobes/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Middelhavet: Haster å få tildelt en trygg havn!
Nyheter

Middelhavet: Haster å få tildelt en trygg havn!

03.11.2022 | Oppdatert 07.11.2022
        

– Vi har 572 mennesker om bord med 572 ulike historier. Det de har til felles er at de alle har risikert livene sine for å krysse Middelhavet, sier Riccardo Gatti, leder for søk- og redningsteamet om bord på Geo Barents.

Mellom 27. og 29. oktober utførte Leger Uten Grenser syv redningsaksjoner i internasjonalt farvann, i den maltesiske søk- og redningssonen. Blant de 572 menneskene om bord er det tre gravide kvinner, over 60 mindreårige – mange uten følge. Det er også mange små barn, den yngste om bord er bare 11 måneder. 

OPPDATERT SAK: 214 av 572 mennesker om bord på Geo Barents får ikke gå i land

Malta svarer ikke

– De siste dagene har vi reddet mennesker fra overfylte båter i kritiske situasjoner. På tross av at vi informerte de ansvarlige myndighetene, og gang på gang etterspurte koordinering fra maltesiske myndigheter, fikk vi aldri svar. Kyststatenes manglende handlekraft – særlig Malta - er tydelig, da de feiler i å koordinere eller tildele båten en trygg havn, forklarer Gatti. 

En uke har gått siden den første redningen fant sted, og det er fremdeles helt stille fra Malta. Ifølge Havretten er det myndighetene i søk-og redningssonen der redningene ble utført som er ansvarlige for at båten med menneskene om bord får tildelt en trygg havn. 

Må få tildelt en trygg havn snarest

Geo Barents har sendt fire ubesvarte forespørsler om å få tildelt en trygg havn fra Malta, tre andre har blitt sendt til Italia. 

– En gutt som nå er om bord, var bestemt på å dra til Tyskland hvor moren hans var alvorlig kreftsyk. Han ville se henne en siste gang før hun døde. Det var ingen måte for gutten å få et visum på, derfor tok han den livsfarlige veien over verdens dødeligste migrasjonsrute. Dette er noen av historiene vi hører, sier Gatti. 

Han forteller også om en mor og far med en 11 måneder gammel datter som var født i Libya med hareskår og som derfor har vanskeligheter med å svelge. De ville få datteren behandlet i Europa, men fikk visumet sitt avslått. Derfor så de ingen annen vei enn å ta den livsfarlige veien over Middelhavet. 

Alle menneskene om bord har ulike historier og årsaker til at de flykter. Mange har også blitt stanset av den libyske kystvakten og sendt tilbake til Libya, landet de har flyktet fra. Det at båten må bli liggende å vente på å komme i land forverrer folks fysiske og psykiske helse. 

Leger Uten Grenser ber nå innstendig om at Geo Barents får tildelt en trygg havn snarest, slik at de 572 menneskene om bord kan komme trygt i land. 

Les mer: Ofte stilte spørsmål om arbeidet vårt på Middelhavet 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Det er mange små barn om bord på Geo Barents. Den lange ventetiden med å komme i land er vanskelig for både voksne og barn. Foto: Candida Lobes / Leger Uten Grenser 

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen